Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2012:BW8514

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
05-06-2012
Datum publicatie
15-06-2012
Zaaknummer
24-003007-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

‘Steekvlees’. Economische zaak.

Veroordeling BV wegens valsheid in geschrift en overtreding Destructiewet tot een geldboete van € 50.000,-.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Sector strafrecht

Parketnummer: 24-003007-09

Uitspraak d.d.: 5 juni 2012

VERSTEK

Verkort arrest van de economische kamer

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de economische kamer van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 12 november 2009 in de strafzaak tegen

de besloten vennootschap [verdachte],

gevestigd te [vestigingsplaats].

Het hoger beroep

De verdachte en de officier van justitie hebben tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 24 april 2012 en 22 mei 2012 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd (bijlage I).

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep om proceseconomische redenen vernietigen en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

Feit 1

verdachte op of omstreeks 17 oktober 2006, althans in of omstreeks de maand oktober 2006, althans in 2006, in de gemeente Deventer, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, een factuur met het nummer 206088 gericht aan [X] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst,

immers heeft/hebben verdachte en/of verdachtes mededader(s) valselijk (zakelijk weergegeven) blijkens die factuur 21.320 kg "Snippers" verkocht aan [X], terwijl er in werkelijkheid steekvlees, zijnde vlees dat ongeschikt was (verklaard) voor menselijke consumptie, was verkocht aan die [X], zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

Feit 2

verdachte op of omstreeks 24 oktober 2006, althans in of omstreeks de maand oktober 2006, althans in 2006, in de gemeente Deventer, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, een factuur met het nummer 206098 gericht aan [X]- zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst,

immers heeft/hebben verdachte en/of verdachtes mededader(s) valselijk (zakelijk weergegeven) blijkens die factuur 21.020 kg "Snippers" verkocht aan [X], terwijl er in werkelijkheid steekvlees, zijnde vlees dat ongeschikt was (verklaard) voor menselijke consumptie, was verkocht aan die [X], zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

Feit 3

verdachte op of omstreeks 10 augustus 2007, althans in of omstreeks de maand augustus 2007, althans in 2007, in de gemeente Deventer, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, een factuur met het nummer 207234 gericht aan [X] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst,

immers heeft/hebben verdachte en/of verdachtes mededader(s) valselijk (zakelijk weergegeven) blijkens die factuur 11.426 kg "Snippers" verkocht aan [X], terwijl er in werkelijkheid steekvlees, zijnde vlees dat ongeschikt was (verklaard) voor menselijke consumptie, was verkocht aan die [X], zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

Feit 4

verdachte op of omstreeks 13 augustus 2007, althans in of omstreeks de maand augustus 2007, althans in 2007, in de gemeente Deventer, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, een factuur met het nummer 207236 gericht aan [X] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst,

immers heeft/hebben verdachte en/of verdachtes mededader(s) valselijk (zakelijk weergegeven) blijkens die factuur 11.551 kg "Snippers" verkocht aan [X], terwijl er in werkelijkheid steekvlees, zijnde vlees dat ongeschikt was (verklaard) voor menselijke consumptie, was verkocht aan die [X], zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

Feit 5

verdachte op of omstreeks 29 maart 2007, althans in of omstreeks de maand maart 2007, althans in 2007, in de gemeente Deventer, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, een factuur met het nummer 207127 gericht aan [X] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst,

immers heeft/hebben verdachte en/of verdachtes mededader(s) valselijk (zakelijk weergegeven) blijkens die factuur 30.259 kg "Trimmings" verkocht aan [X], terwijl er in werkelijkheid steekvlees, althans voor een gedeelte steekvlees, zijnde vlees dat ongeschikt was (verklaard) voor menselijke consumptie, was verkocht aan die [X], zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

Feit 6

verdachte op of omstreeks 17 januari 2007, althans in of omstreeks de maand januari 2007, althans in 2007, in de gemeente Deventer, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, een vrachtbrief

- vervoerdocument (CMR) (nummer 948422) ten behoeve van een transport van 17 pallets frozen porktrimm frozen naar [Y] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst,

immers heeft/hebben verdachte en/of verdachtes mededader(s) valselijk (zakelijk weergegeven) op die vrachtbrief - vervoerdocument (CMR) vermeld een transport van 17 pallets frozen porktrimm frozen naar [Y], terwijl er met dat transport in werkelijkheid steekvlees, zijnde vlees dat ongeschikt was (verklaard) voor menselijke consumptie, werd vervoerd, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

Feit 7

verdachte op of omstreeks 12 maart 2008, in de gemeente Deventer, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, opzettelijk heeft afgeleverd en/of voorhanden gehad een vals(e) of vervalst(e) herkomstverklaring met daarop het nummer 20766 - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -, terwijl verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist/wisten of redelijkerwijs moest/moesten vermoeden dat dit geschrift bestemd was voor gebruik als ware het echt en onvervalst,

immers was valselijk in die herkomstverklaring vermeld dat het te leveren/geleverde product "Minerai du Boeuf, 90/10", zijnde een rund(vlees), althans een product bestaande uit rundvlees, betrof, terwijl het in werkelijkheid paardenvlees, althans een product bestaande uit paardenvlees, betrof;

Feit 8

verdachte in of omstreeks de periode van oktober 2006 tot en met oktober 2007, althans in of omstreeks 2006 en/of 2007, te Polsbroek, in de gemeente Lopik en/of in de gemeente Deventer en/of in de gemeente Den Bosch en/of in de gemeente Lith, althans (op een of meerdere plaatsen) in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, (telkens) opzettelijk, (telkens) steekvlees van runderen en/of varkens, zijnde destructiemateriaal, (telkens) heeft onttrokken aan verwerking.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Ten aanzien van het onder 6 tenlastegelegde heeft het hof het nummer van het vervoersdocument CMR verbeterd in die zin dat ‘948222’ is gewijzigd in ‘948422’. Verdachte is daardoor niet in haar belangen geschaad.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging verkregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

Feit 1

verdachte op of omstreeks 17 oktober 2006, in de gemeente Deventer, tezamen en in vereniging met een ander, een factuur met het nummer 206088 gericht aan [X] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt,

immers hebben verdachte en verdachtes mededader valselijk (zakelijk weergegeven) blijkens die factuur 21.320 kg "Snippers" verkocht aan [X], terwijl er in werkelijkheid steekvlees, zijnde vlees dat ongeschikt was (verklaard) voor menselijke consumptie, was verkocht aan die [X], zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

Feit 2

verdachte op of omstreeks 24 oktober 2006, in de gemeente Deventer, tezamen en in vereniging met een ander, een factuur met het nummer 206098 gericht aan [X] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt,

immers hebben verdachte en verdachtes mededader valselijk (zakelijk weergegeven) blijkens die factuur 21.020 kg "Snippers" verkocht aan [X], terwijl er in werkelijkheid steekvlees, zijnde vlees dat ongeschikt was (verklaard) voor menselijke consumptie, was verkocht aan die [X], zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

Feit 3

verdachte op of omstreeks 10 augustus 2007, in de gemeente Deventer, tezamen en in vereniging met een ander, een factuur met het nummer 207234 gericht aan [X] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt,

immers heeft/hebben verdachte en/of verdachtes mededader valselijk (zakelijk weergegeven) blijkens die factuur 11.426 kg "Snippers" verkocht aan [X], terwijl er in werkelijkheid steekvlees, zijnde vlees dat ongeschikt was (verklaard) voor menselijke consumptie, was verkocht aan die [X], zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

Feit 4

verdachte op of omstreeks 13 augustus 2007, in de gemeente Deventer, tezamen en in vereniging met een ander, een factuur met het nummer 207236 gericht aan [X] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt,

immers hebben verdachte en verdachtes mededader valselijk (zakelijk weergegeven) blijkens die factuur 11.551 kg "Snippers" verkocht aan [X], terwijl er in werkelijkheid steekvlees, zijnde vlees dat ongeschikt was (verklaard) voor menselijke consumptie, was verkocht aan die [X], zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

Feit 5

verdachte op of omstreeks 29 maart 2007, in de gemeente Deventer tezamen en in vereniging met een ander, een factuur met het nummer 207127 gericht aan [X] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt,

immers hebben verdachte en verdachtes mededader valselijk (zakelijk weergegeven) blijkens die factuur 30.259 kg "Trimmings" verkocht aan [X], terwijl er in werkelijkheid steekvlees, althans voor een gedeelte steekvlees, zijnde vlees dat ongeschikt was (verklaard) voor menselijke consumptie, was verkocht aan die [X], zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

Feit 6

verdachte op of omstreeks 17 januari 2007, in de gemeente Deventer, tezamen en in vereniging met een ander, een vrachtbrief - vervoerdocument (CMR) (nummer 948422) ten behoeve van een transport van 17 pallets frozen porktrimm frozen naar [Y] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt,

immers hebben verdachte en verdachtes mededader valselijk (zakelijk weergegeven) op die vrachtbrief - vervoerdocument (CMR) vermeld een transport van pallets frozen porktrimm frozen naar [Y], terwijl er met dat transport in werkelijkheid steekvlees, zijnde vlees dat ongeschikt was (verklaard) voor menselijke consumptie, werd vervoerd, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

Feit 7

verdachte op 12 maart 2008, in de gemeente Deventer, tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk heeft voorhanden gehad een valse of vervalste herkomstverklaring met daarop het nummer 20766 - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -, terwijl verdachte en verdachtes mededader wisten dat dit geschrift bestemd was voor gebruik als ware het echt en onvervalst,

immers was valselijk in die herkomstverklaring vermeld dat het te leveren/geleverde product "Minerai du Boeuf, 90/10", zijnde rundvlees betrof, terwijl het in werkelijkheid paardenvlees betrof;

Feit 8

verdachte in de periode van oktober 2006 tot en met oktober 2007, in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen telkens opzettelijk, steekvlees van runderen en/of varkens, zijnde destructiemateriaal,heeft onttrokken aan verwerking.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 bewezen verklaarde levert op:

telkens:

Medeplegen van valsheid in geschrift.

Het onder 7 bewezen verklaarde levert op:

Medeplegen van opzettelijk een geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, voorhanden hebben, terwijl hij weet dat dit geschrift bestemd is voor gebruik als ware het echt en onvervalst.

Het onder 8 bewezen verklaarde levert op:

Medeplegen van overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 4 van de Destructiewet, opzettelijk begaan, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op het maatschappelijk functioneren van verdachte en haar draagkracht, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Het heeft er kennis van genomen dat verdachte na aanvang van de vervolging failliet is verklaard. Met name om uitdrukking te geven aan de ernst van de gedragingen acht het hof niettemin oplegging van de na te melden geldboete passend en geboden.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 23, 24, 47, 57 en 225 van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 1a, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten en artikel 4 van de Destructiewet.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een geldboete van € 50.000,00 (vijftigduizend euro).

Aldus gewezen door

mr J.A.W. Lensing, voorzitter,

mr J.D. den Hartog en mr A. van Waarden, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr N.D. Mavus-ten Elshof en B. Moorlag, griffiers,

en op 5 juni 2012 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr Van Waarden is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.