Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2012:BW6756

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
29-05-2012
Datum publicatie
29-05-2012
Zaaknummer
21-004540-10
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBARN:2010:BO7624, Meerdere afhandelingswijzen
Cassatie: ECLI:NL:HR:2013:1964, (Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen
Einduitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2016:2428
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

‘Nijmeegse scooterzaak’

Vrijspraak (mede)plegen van doodslag, dood door schuld in het verkeer en gevaarzetting op de weg. Niet wettig en overtuigend bewezen wie de bestuurder is geweest van de motorscooter, nu daarvoor zowel technisch bewijs als betrouwbaar getuigenbewijs ontbreekt. Medeplegen niet bewezenverklaard, nu uit het dossier van enige samenwerking of overleg tussen de bestuurder en de bijrijder bij de vlucht voor de politie niets is gebleken en van volstrekte inwisselbaarheid van de rollen van bestuurder en bijrijder geen sprake is. Bij die stand van zaken is voor strafrechtelijke aansprakelijkheid daarom beslissend wie van beide verdachten de motorscooter bestuurd heeft. Nu het hof niet kan vaststellen wie van de beide verdachten de motorscooter heeft bestuurd, kan ook het alleen plegen van het tenlastegelegde niet bewezen worden verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Sector strafrecht

Parketnummer: 21-004540-10

Uitspraak d.d.: 29 mei 2012

TEGENSPRAAK

Promis

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Arnhem van

17 december 2010 in de in eerste aanleg gevoegde strafzaken, parketnummers 05-720063-10 en 05-501099-09, 05-501951-09, 05-512977-09, 05-700617-10, tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats].

Het hoger beroep

De verdachte en de officier van justitie hebben tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 10 april 2012, 8 mei 2012 en 29 mei 2012 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd (zie voor de inhoud van de vordering bijlage I). Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman,

mr A.M. Moszkowicz, naar voren is gebracht.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

Verdachte is bij vonnis waarvan beroep vrijgesproken van het onder parketnummer 05-501951-09 onder 2 tenlastegelegde. Hoger beroep tegen deze gegeven vrijspraak staat voor verdachte niet open. Het hof zal verdachte daarom in zoverre niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep verklaren.

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting verklaard dat het openbaar ministerie geen rechtsmiddel heeft willen instellen tegen dat deel van het vonnis waarvan beroep waarbij verdachte van het bij dagvaarding met parketnummer 05-501951-09 onder 2 tenlastegelegde werd vrijgesproken.

Het hof constateert dat ten aanzien van dit feit de in artikel 416, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering bedoelde situatie zich voordoet. Het hof zal het openbaar ministerie daarom in zoverre ook niet-ontvankelijk verklaren in het hoger beroep.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep voorzover aan het oordeel van het hof onderworpen vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing komt en daarom in zoverre opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is -na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg- tenlastegelegd dat:

Zaak met parketnummer 05-720063-10:

Feit 1

hij op of omstreeks 15 januari 2010 te Nijmegen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter voorbereiding van het misdrijf als bedoeld in artikel 312 en/of 317 van het Wetboek van Strafrecht (diefstal met geweld in vereniging en/of afpersing in vereniging), opzettelijk een mes en/of een vuurwapen (te weten een pistool van het merk Glock) en/of een (gestolen/geheelde) motorfiets (zonder kentekenplaat) en/of (gezichtsbedekkende) kledingstukken (capuchontruien en/of mutsen) om onherkenbaar te zijn, althans herkenbaarheid te voorkomen of te bemoeilijken, (alle) bestemd tot het begaan van dat misdrijf, heeft/hebben verworven en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of voorhanden heeft/hebben gehad;

Feit 2 primair

hij op of omstreeks 15 januari 2010 te Nijmegen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, hierin bestaande dat verdachte en/of verdachtes mededader opzettelijk een (gestolen/geheelde) motorfiets heeft/hebben bestuurd en/of op een (gestolen/geheelde) motorfiets hebben gereden, terwijl hij, verdachte en/of zijn mededader bezig was/waren met het uitvoeren, dan wel het voorbereiden van een (gewapende) overval op het Belvoir hotel aan de Graadt van Roggenstraat te Nijmegen, en/of terwijl hij, verdachte en/of zijn mededader niet in het bezit was/waren van een voor het besturen van die motorfiets vereist rijbewijs, en/of met die (gestolen/geheelde) motorfiets over een trottoir aan de Graadt van Roggenstraat, nabij het Belvoir hotel, heeft/hebben gereden, terwijl daarbij geen verlichting werd gevoerd en/of die motorfiets niet was voorzien van een kenteken(plaat) en/of, toen hij, verdachte en/of zijn mededader een politievoertuig had/hadden waargenomen luid en/of hardop (naar elkaar) heeft/hebben geroepen: ‘politie’ en/of een (qua aard en/of strekking soortgelijke) waarschuwing (naar elkaar) heeft/hebben geroepen en/of - gelet op de reactie van de in dat politievoertuig aanwezige politieambtena(a)r(en) - had/hadden begrepen, dan wel moeten/kunnen begrijpen, dat hij en/of zijn mededader dat motorrijtuig (motorfiets) tot stilstand moest/moesten brengen, met hoge snelheid is/zijn weggereden en/of gevlucht in de richting van het Keizer Traianusplein en/of zonder te stoppen voormeld trottoir is/zijn afgereden en/of die Graadt van Roggenstraat is/zijn overgestoken, waarbij bijna een aanrijding is ontstaan met een aldaar rijdende personenauto, en/of, gekomen op dat Keizer Traianusplein, dat verkeersplein, tegen het verkeer in rijdend, is/zijn opgereden en/of linksaf gaand de Sint Canisiussingel is/zijn opgereden en/of met een snelheid van ongeveer 90 kilometer per uur, althans met een (aanzienlijk) hogere snelheid dan de ter plaatse voor die motorfiets geldende maximum snelheid van 50 kilometer per uur, over de St. Canisiussingel heeft/hebben gereden en/of met die motorfiets (met aanzienlijk snelheidsverschil) tussen en/of langs andere aldaar (langzamer) rijdende en/of stilstaande voertuigen is/zijn (door)gereden en/of (daarbij) een bij/op/voor de kruising (met de Canisiussingel/Van der Brugghenstraat) geplaatst, voor hem geldend rood licht uitstralend verkeerslicht heeft/hebben genegeerd en/of (daarbij) die kruising/splitsing, zonder te stoppen en/of te remmen met dezelfde, althans nagenoeg dezelfde (hoge) snelheid is/zijn opgereden en/of (daarbij) (in het geheel) niet, althans in onvoldoende mate heeft/hebben gelet op het overige verkeer en/of de overige verkeersdeelnemers en/of (daarbij) een zich op voormelde kruising bevindende voetganger, welke voetganger doende was om, bij groen licht, op een op die kruising gesitueerde voetgangersoversteekplaats (zebrapad) over te steken, niet voor heeft/hebben laten gaan en/of (vervolgens) met die motorfiets is/zijn gebotst tegen en/of in aanrijding is/zijn gekomen met voormelde voetganger, zijnde [slachtoffer], tengevolge waarvan voornoemde persoon is overleden;

Feit 2 subsidiair

hij op of omstreeks 15 januari 2010, te Nijmegen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, als verkeersdeelnemer(s), namelijk als berijder en/of medeberijder van een (gestolen/geheeld) motorrijtuig (motorfiets) daarmede roekeloos, althans zeer, althans aanmerkelijk onoplettend, onvoorzichtig en/of onachtzaam, terwijl hij, verdachte en/of zijn mededader bezig was/waren met het uitvoeren dan wel voorbereiden van een (gewapende) overval op het Belvoir hotel aan de Graadt van Roggenstraat te Nijmegen, en/of terwijl hij, verdachte en/of zijn mededader niet in het bezit was/waren van een voor het besturen van dat motorrijtuig (motorfiets) vereist rijbewijs, met dat (gestolen/geheelde) motorrijtuig (motorfiets) als berijder en/of als medeberijder over een trottoir aan de Graadt van Roggenstraat, nabij het Belvoir hotel, heeft/hebben gereden, zonder daarbij verlichting te voeren en/of terwijl dat motorrijtuig (motorfiets) niet was voorzien van een kenteken(plaat) en/of, toen hij, verdachte en/of zijn mededader een politievoertuig had(den) waargenomen luid en/of hardop (naar elkaar) heeft/hebben geroepen ‘politie’ en/of een qua aard en/of strekking soortgelijke waarschuwing (naar elkaar) heeft/hebben geroepen en/of - gelet op de reactie van de in dat politievoertuig aanwezige politieambtenaar/naren - had(den) begrepen, dan wel moeten/kunnen begrijpen) dat hij en/of zijn mededader dat motorrijtuig (motorfiets) tot stilstand moest(en) brengen, met hoge snelheid is/zijn weggereden en/of gevlucht in de richting van het Keizer Traianusplein en/of zonder te stoppen voormeld trottoir is/zijn afgereden en/of die Graadt van Roggenstraat is/zijn overgestoken, waarbij bijna een aanrijding is ontstaan met een aldaar rijdend ander motorrijtuig (personenauto) en/of (daarbij) een bijzondere manoeuvre, als bedoeld in artikel 54 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 heeft/hebben uitgevoerd, namelijk met dat motorrijtuig (motorfiets) op die weg is/zijn weggereden en/of (daarbij) in strijd met artikel 54 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens de bestuurder van een over die Graadt van Roggenstraat rijdende ander motorrijtuig (personenauto) niet voor heeft laten gaan en/of, gekomen op dat Keizer Traianusplein, dat verkeersplein/die rotonde, tegen het verkeer in rijdend, is/zijn opgereden en/of linksaf gaand de weg, de St. Canisiussingel, is/zijn opgereden en/of (daarbij) geen gevolg heeft/hebben gegeven aan een verkeersteken, dat een gebod inhoudt, namelijk in strijd met bord D1 van de bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op een rotonde niet de verplichte rijrichting heeft/hebben gevolgd en/of met een snelheid van ongeveer 90 kilometer per uur, althans met een (aanzienlijk) hogere snelheid dan de ter plaatse voor dat motorrijtuig (motorfiets) geldende maximum snelheid van 50 kilometer per uur, over die weg, de St. Canisiussingel, heeft/hebben gereden en/of (daarbij) in strijd met het gestelde in artikel 19 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 zijn/hun snelheid niet zodanig heeft/hebben geregeld dat hij, verdachte en/of zijn mededader in staat was/waren voormeld motorrijtuig (motorfiets) tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij, die weg, de Canisiussingel, kon overzien en waarover deze vrij was en/of, gekomen ter hoogte van de kruising en/of splitsing van deze weg en de weg, de Van der Brugghenstraat, met voormeld motorrijtuig (motorfiets) met een (aanzienlijk) hogere snelheid dan de ter plaatse voor dat motorrijtuig (motorfiets) geldende maximum snelheid van 50 kilometer per uur en/of met aanzienlijk snelheidsverschil tussen en/of langs de op de rijstroken van die Canisiussingel stilstaande of langzamer rijdende andere motorrijtuigen is/zijn (door)gereden en/of (daarbij) een bij/op/voor die kruising en/of splitsing (Canisiussingel/Van der Brugghenstraat) geplaatst, voor verdachte en/of zijn mededader geldend rood licht uitstralend verkeerslicht heeft genegeerd en/of (daarbij) in strijd met artikel 62 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, geen gevolg heeft gegeven aan een verkeersteken, dat een gebod of verbod inhoudt, immers niet is gestopt voor een voor zijn/hun rijrichting bestemd driekleuring verkeerslicht dat rood licht uitstraalde, en/of (daarbij) die kruising/splitsing, zonder te stoppen en/of te remmen met dezelfde, althans nagenoeg dezelfde (hoge) snelheid is/zijn opgereden en/of (daarbij) (in het geheel) niet, althans in onvoldoende mate heeft/hebben gelet op het overige verkeer en/of de overige verkeersdeelnemers en/of in strijd met het gestelde in artikel 49 lid 2 van voormeld reglement, een zich op voormelde kruising bevindende voetganger, welke voetganger doende was om, bij groen licht, komende vanaf die Van der Brugghenstraat, op een op die kruising gesitueerde voetgangersoversteekplaats, die Canisiussingel over te steken, niet voor heeft/hebben laten gaan en/of (vervolgens) met voormeld motorrijtuig (motorfiets) is/zijn gebotst tegen en/of in aanrijding is/zijn gekomen met voormelde voetganger, zijnde voormelde [slachtoffer], en aldus zich zodanig heeft/hebben gedragen dat een aan verdachtes en/of verdachtes mededaders schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden, waardoor een ander ([slachtoffer]) werd gedood, welk feit is veroorzaakt of mede is veroorzaakt doordat hij, verdachte dan wel en/of verdachtes mededader een krachtens de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde maximum snelheid, te weten de aldaar geldende maximum snelheid van 50 kilometer per uur, in ernstige mate heeft/hebben overschreden, immers reed/reden hij verdachte en/of verdachtes mededader aldaar met een snelheid van 90 kilometer per uur;

Feit 2 meer subsidiair

hij op of omstreeks 15 januari 2010, te Nijmegen, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, als berijder, dan wel medeberijder van een motorrijtuig (motorfiets) daarmede over een trottoir van de weg, de Graadt van Roggenstraat, nabij het Belvoir hotel, heeft gereden, waarbij geen verlichting werd gevoerd en/of terwijl dat motorrijtuig (motorfiets) niet was voorzien van een kenteken(plaat), waarbij hij, verdachte en/of zijn mededader zonder te stoppen voormeld trottoir is/zijn afgereden en/of die Graadt van Roggenstraat is/zijn overgestoken, waarbij bijna een aanrijding is ontstaan met een aldaar rijdend ander motorrijtuig (personenauto) en/of (daarbij) een bijzondere manoeuvre, als bedoeld in artikel 54 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 heeft/hebben uitgevoerd, namelijk met dat motorrijtuig (motorfiets) op die weg is/zijn weggereden en/of (daarbij) in strijd met artikel 54 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens de bestuurder van een over die Graadt van Roggenstraat rijdend ander motorrijtuig (personenauto) niet voor heeft/hebben laten gaan en/of gekomen op dat Keizer Traianusplein, die rotonde, tegen het verkeer in rijdend, is opgereden en/of linksaf gaand de weg, de Sint Canisiussingel is/zijn opgereden en/of (daarbij) geen gevolg heeft/hebben gegeven aan een verkeersteken, dat een gebod inhoudt, namelijk in strijd met bord D1 van de bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op een rotonde niet de verplichte rijrichting heeft/hebben gevolgd en/of met een snelheid van ongeveer 90 kilometer per uur, althans met een (aanzienlijk) hogere snelheid dan de aldaar voor dat motorrijtuig (motorfiets) geldende maximum snelheid van 50 kilometer per uur, over die weg, de Sint Canisiussingel heeft/hebben gereden en/of, gekomen ter hoogte van de kruising of splitsing van deze weg en de weg, de Van der Brugghenstraat, met voormeld motorrijtuig (motorfiets) tussen en/of langs de op de rijstroken van de door hem, verdachte bereden rijbaan van die Sint Canisiussingel stilstaande of langzamer rijdende andere motorrijtuigen is/zijn (door)gereden en/of, terwijl een/de voor die kruising/splitsing (Sint Canisiussingel/Van der Brugghenstraat) in zijn, verdachtes rijrichting zich bevindende verkeerslicht(en), rood licht uitstraalde(n), die kruising/splitsing, zonder te stoppen en/of te remmen is/zijn met dezelfde, althans nagenoeg dezelfde (hoge) snelheid is/zijn opgereden en/of (daarbij) (in het geheel) niet, althans in onvoldoende mate heeft/hebben gelet op het overige verkeer en/of de overige verkeersdeelnemers en/of in strijd met het gestelde in artikel 49 lid 2 van voormeld reglement, een zich op voormelde kruising bevindende voetganger, welke voetganger doende was om, bij groen licht, komende vanaf die Van der Brugghenstraat, op een op die kruising gesitueerde voetgangersoversteekplaats, die Sint Canisiussingel over te steken, niet voor heeft/hebben laten gaan en/of (vervolgens) met voormeld motorrijtuig (motorfiets) is/zijn gebotst tegen en/of in aanrijding is/zijn gekomen met voormelde voetganger, zijnde voormelde [slachtoffer], door welke gedraging(en) van verdachte en/of verdachtes mededader gevaar op die weg/en werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die weg werd gehinderd, althans kon worden gehinderd;

Feit 3

hij in of omstreeks de maand januari 2010, in elk geval in of omstreeks het jaar 2010 te Nijmegen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, heeft/hebben verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft/hebben overgedragen een (rode) motorfiets (van het merk en type Piaggio SKR (Skipper) 150 met (chassis- en/of VIN)nummer [nummer]), terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van voormeld(e) goed(eren) wist/wisten dat dit/deze door diefstal in elk geval door enig misdrijf was/waren verkregen;

Feit 4

hij op of omstreeks 15 januari 2010, althans in of omstreeks de nacht van 15 op 16 januari 2010, te Nijmegen een (anoniem gebleven) personeelslid van het Universitair Medisch Centrum (UMC) St. Radboud, werkzaam op de afdeling spoed eisende hulp van dat medisch centrum, welk personeelslid bezig was met (assistentie bij) het aanleggen van een infuus bij verdachte en/of het toedienen van (genees- en/of kalmerings- en/of pijnstillende middelen aan verdachte, in elk geval bezig was met (assistentie bij) het verrichten van (medische) handelingen bij verdachte, (telkens) heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, hierin bestaande dat verdachte opzettelijk voornoemd(e) personeelslid dreigend de woorden heeft toegevoegd : "Ik weet je te vinden" en/of: "Als ik je in de stad tegen kom, knal ik je af", althans woorden van (soort)gelijke dreigende aard en/of strekking;

Feit 5

hij op of omstreeks 15 januari 2010, althans in of omstreeks de nacht van 15 op 16 januari 2010, te Nijmegen opzettelijk beledigend een ambtenaar, te weten de opsporingsambtenaar [verbalisant 1], die belast was met surveillance en/of toezicht en/of algemene politiedienst (althans met toezicht op en/of begeleiden/bewaken van de reeds aangehouden verdachte tijdens diens opname op afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis UMC St. Radboud) en aldus en in elk geval gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn/haar/hun bediening, in diens tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd de woorden: "De politie zijn kankernazi's" en/of: "Jullie pakken alleen maar de kleurlingen en jullie zijn vieze kankerlijers", althans woorden van (soort)gelijke beledigende aard en/of strekking;

Zaak met parketnummer 05-700617-10 (gevoegd):

Feit 1

hij op of omstreeks 29 april 2009 te Apeldoorn opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [aangeefster]), heeft geslagen en/of (in de armen) heeft geknepen, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

Feit 2

hij op of omstreeks 29 april 2009 te Apeldoorn [aangeefster] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, hierin bestaande dat verdachte opzettelijk voornoemde [aangeefster] dreigend de woorden heeft toegevoegd :"Als je ooit een andere jongen krijgt in je leven, dan snijd ik je open en pak je terug via [dochter]" en/of: "Ik maak jou dood", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking;

Zaak met parketnummer 05-501099-09 (gevoegd):

hij op of omstreeks 7 juni 2008 te Nijmegen, althans in Nederland, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een mobiele telefoon (Nokia) en/of 3, althans één of meer SIM kaarten, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van voormeld(e) goed(eren) wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat dit/deze door diefstal in elk geval door enig misdrijf was/waren verkregen;

Zaak met parketnummer 05-501951-09 (gevoegd):

Feit 1

hij in of omstreeks de periode van 12 november 2008 tot en met 12 december 2008 te Nijmegen opzettelijk in haar tegenwoordigheid [aangeefster] heeft beledigd door enige feitelijkheid, immers heeft hij, verdachte, voornoemde [aangeefster] opzettelijk in het gezicht gespuugd;

Zaak met parketnummer 05-512977-09 (gevoegd):

hij op of omstreeks 16 oktober 2009 te Nijmegen, opzettelijk beledigend (een) ambtena(a)r(en), te weten [verbalisant 1] (hoofdagent van politie), gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, te weten in politiedienst aldaar zijnde in diens/dier tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd de woorden "je bent niks met je uniformpje en met je pistool" en/of "je bent een chicken, een pussy, je bent helemaal niks, je hebt geen ballen" en/of "mietje", althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking en/of daarbij opzettelijk beledigend zijn, verdachtes, geslachtsdelen heeft vastgepakt.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte het in de zaak met parketnummer 05-720063-10 onder 2 primair, subsidiair en meer subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Daartoe wordt het volgende overwogen.

Feitelijke situatie

Op 15 januari 2010, omstreeks 23.05 uur, rijden verdachte en medeverdachte [medeverdachte] op een motorscooter ter hoogte van het Belvoir hotel te Nijmegen. Zij zijn bezig met het voorbereiden van een gewapende overval op dit hotel dat is gelegen aan de Graadt van Roggenstraat te Nijmegen. Bij het zien van een onopvallende politieauto geeft de bestuurder van de motorscooter gas en maakt snelheid waarna de motorscooter zich met hoge snelheid verwijdert van de locatie waar de politieauto zich bevindt, daarbij rijdend over het trottoir van de Graadt van Roggenstraat. Zonder te stoppen rijdt de motorscooter vervolgens van het trottoir af en steekt de Graadt van Roggenstraat over waarbij bijna een aanrijding ontstaat met een aldaar rijdende personenauto. Gekomen op het Keizer Traianusplein, een verkeersplein, rijdt de motorscooter tegen het verkeer in om linksaf de St. Canisiussingel op te rijden. Met aanzienlijk hogere snelheid dan de ter plaatse voor die motorscooter geldende maximum snelheid van 50 kilometer per uur rijdt de motorscooter over de St. Canisiussingel waarbij tussen rijdende en/of stilstaande voertuigen wordt gereden. Op de kruising van de St. Canisiussingel met de Van der Brugghenstraat negeert de motorscooter een rood verkeerslicht en rijdt, zonder snelheid te minderen en tussen wachtende auto’s door, de kruising op. Op die kruising rijdt de motorscooter, met daarop nog steeds verdachte en zijn medeverdachte, een overstekende voetganger aan. Het voetgangerslicht voor deze overstekende voetganger straalt op dat moment groen licht uit. De voetganger, [slachtoffer], is tengevolge van deze aanrijding overleden.

Aan verdachte is tenlastegelegd (kort gezegd):

- onder 2 primair: het medeplegen, althans plegen, van doodslag;

- onder 2 subsidiair: het medeplegen, althans plegen, van dood door schuld in het verkeer;

- onder 2 meer subsidiair: het medeplegen, althans plegen, van gevaarzetting op de weg.

Bestuurder

Het hof is van oordeel dat zowel voor het antwoord op de vraag of sprake is van medeplegen als voor het antwoord op de vraag of sprake is van plegen van een van de onder 2 tenlastegelegde gedragingen van belang is wie ten tijde van het feit de bestuurder was van de motorscooter.

Zowel verdachte als zijn medeverdachte ontkennen bestuurder te zijn geweest.

Naar het oordeel van het hof ontbreekt zowel technisch bewijs als betrouwbaar getuigenbewijs om te kunnen vaststellen wie van beide verdachten de bestuurder was.

Er zijn getuigenverklaringen die in de richting van verdachte wijzen, maar om op grond van die verklaringen verdachte als bestuurder aan te merken zal selectief uit die verklaringen moeten worden geput en zullen andere onderdelen in diezelfde verklaringen als ongeloofwaardig moeten worden aangemerkt zonder dat daarvoor een goede grond bestaat.

Het hof wijst in dit verband bij wijze van voorbeeld op de volgende verklaringen.

Getuige [getuige 1] heeft tegenover de politie verklaard (zakelijk weergegeven):

‘Ik zag dat de jongen met de lichte jas reed. Deze jongen was steviger dan de jongen die achterop zat, met de donkere jas. De jongen achterop was ook wel echt mager. De voorste jongen was vetter. Ik zag dat de bijrijder opstond. Ik zag dat de bestuurder bleef liggen. Degene die opstond was de magere jongen. Ik kan u zeggen dat de bijrijder degene is die opstond. Ik zag dat de stevigere jongen voorop zat en de magere jongen achterop.’

Dat verdachte die ‘stevigere’ persoon is geweest blijkt uit de foto’s in het dossier, maar ook uit de beschrijvingen die verdachte en medeverdachte [medeverdachte] van zichzelf en elkaar hebben gegeven. Voorts is uit het dossier gebleken dat verdachte na het ongeval op de grond bleef liggen en medeverdachte [medeverdachte] is opgestaan.

Daarentegen heeft [getuige 1] in datzelfde verhoor bij de politie verklaard (zakelijk weergegeven):

‘Volgens mij droegen ze allebei een spijkerbroek, maar het kan zijn dat de achterste jongen een trainingsbroek droeg. Van de voorste weet ik zeker dat hij een spijkerbroek aan had.’

Uit het dossier is gebleken dat verdachte een trainingsbroek aan heeft gehad ten tijde van het ongeval en dat medeverdachte [medeverdachte] op dat moment een spijkerbroek droeg.

Voorts heeft [getuige 1] tegenover de rechter-commissaris - in strijd met haar eerdere verklaring tegenover de politie - verklaard (zakelijk weergegeven):

‘Ik zag eerst een wat zwaardere jongen vallen en daarna die lichtere jongen. In mijn beleving reed die iets lichtere jongen. Ik dacht dat de wat lichtere jongen qua postuur reed. Hij had een spijkerbroek aan. De voorste jongen stond direct op en die andere jongen bleef liggen.’

Verbalisant [verbalisant 2] heeft als getuige tegenover de politie verklaard (zakelijk weergegeven):

‘Volgens mij was de bestuurder kleiner dan degene die achterop zat. In mijn overtuiging stak de achterste jongen boven de voorste uit. Dat zou kunnen komen doordat het zitgedeelte van de bijrijder hoger was dan het zitgedeelte van de bestuurder op de scooter. Ik schat dat het lengteverschil tussen de twee jongens vijf à tien centimeter is geweest. De achterste was langer.’

Uit het dossier blijkt dat medeverdachte [medeverdachte] ongeveer vijf centimeter langer is dan verdachte. In het dossier bevindt zich echter ook een aanvullend proces-verbaal Verkeers Ongevallen Analyse waaruit blijkt dat er sprake is van een hoogteverschil van 5 centimeter tussen de voor- en achterzijde van de duo-zit van de motorscooter, zodat aan de verklaring van verbalisant [verbalisant 2] dat de achterste jongen langer was niet zonder meer de conclusie kan worden verbonden dat verdachte dus de bestuurder van de motorscooter is geweest.

Voorts bevinden zich in het dossier verklaringen van getuige [getuige 2], die eigener beweging tegenover de politie heeft verklaard dat verdachte hem in “De Koepel” in Arnhem had verteld de bestuurder te zijn geweest.

[getuige 2] heeft daarover voor het eerst verklaard toen hij in verband met een andere zaak voor verhoor werd gelicht. In het proces-verbaal van bevindingen dat daarover is opgemaakt, wordt het volgende gerelateerd (zakelijk weergegeven):

‘[Getuige 2] vertelde ons dat de medegedetineerde gezegd had dat hij de controle over het stuur was kwijtgeraakt.’

Tegenover de politie heeft [getuige 2] bij gelegenheid van zijn verhoor als getuige verklaard (zakelijk weergegeven):

‘Hij heeft gezegd dat als hij zou bekennen, dat hij de Sjaak was. Hij zei dat hij had gereden en de andere jongen achterop zat. Hij zei letterlijk dat hij degene was die heeft gestuurd.’

[Getuige 2] heeft tegenover de rechter-commissaris verklaard (zakelijk weergegeven):

‘Ik vroeg aan hem of hij die jongen van de scooter was. Hij zei daar ja op. Vervolgens zei hij dat hij had gereden. [Verdachte] zei letterlijk: ‘Als ze weten dat ik gereden heb, ben ik de Sjaak.’

Ten overstaan van het hof is door [getuige 2] verklaard (zakelijk weergegeven):

‘Ik kende [verdachte] niet voordat ik met hem heb gesproken in het huis van bewaring. Ik had hem nog nooit eerder gezien. U houdt mij voor dat ik heb verklaard dat [verdachte] tegen mij heeft gezegd dat hij ‘de Sjaak’ zou zijn als hij zou bekennen. Dat is mogelijk. Ik heb verklaard dat [verdachte] tegen mij heeft gezegd: ‘Ik was de bestuurder.’ Het zou kunnen dat ik heb verklaard dat [Verdachte] heeft gezegd dat hij had gereden en dat de andere jongen achterop zat. De raadsman vraagt mij of wat ik verklaard heb de letterlijke bewoordingen waren van [verdachte] of dat het daarop neer kwam. Ik weet dat niet meer. Ik weet waar [verdachte] naar toe wilde met zijn verhaal, namelijk dat hij op de scooter zat en dat hij had gereden. Dat is wat hij heeft gezegd. Ik herinner me in dikke lijnen dat [verdachte] heeft verklaard dat hij de scooter had bestuurd.’

Het hof is van oordeel dat geen geloof gehecht kan worden aan de verklaringen van [getuige 2]. In de eerste plaats is [getuige 2] niet consistent in zijn verklaringen daar waar het gaat om de exacte bewoordingen die door verdachte zouden zijn geuit. Maar bovendien en belangrijker acht het hof het feit dat verdachte gedurende het gehele strafrechtelijke onderzoek heeft ontkend te hebben gereden en steeds, ook tegenover een ingeschakelde politie-informant, heeft verklaard dat hij niet de bestuurder is geweest van de motorscooter. Op grond hiervan acht het hof het niet aannemelijk dat verdachte, als hij de bestuurder van de scooter zou zijn geweest, dit aan een voor hem volstrekt onbekende persoon zou hebben verteld. Het hof acht de verklaringen van [getuige 2] daarom niet betrouwbaar en niet bruikbaar voor het bewijs.

Bij dit al komt dan ook dat de medeverdachte [medeverdachte] tegenover de politie opmerkingen heeft gemaakt waaruit zou kunnen blijken dat híj de bestuurder van de scooter is geweest.

Verbalisant [verbalisant 2] heeft op dit punt als getuige tegenover de politie verklaard (zakelijk weergegeven):

‘Na het ongeval zag ik een persoon op de grond liggen en een persoon liep een beetje te zwalken. Ik ben naar hem toegelopen. Ik hoorde dat het eerste wat die jongen zei was: ‘Hij heeft gereden’, waarbij hij naar de jongen wees die op de grond lag. Ik hoorde toen dat de jongen zei: ‘Ik gaf gewoon gas’. Ik vroeg hem wat hij zei en hoorde hem nog een keer zeggen: ‘Ik gaf gewoon gas.’ Ik zei daarop tegen de jongen: ‘Net zei je dat hij had gereden’ en wees hierbij naar de jongen die op de grond lag. Ik hoorde de jongen toen zeggen: ‘Ja, hij heeft ook gereden. Ik weet het allemaal ook niet meer, ik ben in de war.’

In het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 3], die de DVD van het eerste verhoor van medeverdachte [medeverdachte] heeft bekeken wordt gerelateerd:

‘De verdachte werd erop gewezen dat hij niet in de wij-vorm moest praten maar in de ik-vorm.

A: We reden op de weg, zei ik tegen jou. We reden de weg op. Bij het tweede stoplicht probeerde ik nog te remmen en toen maakten we dat ongeluk. Ik of hij dan.

V: Wat zeg je ‘ik’ of ‘hij’?

A: Hij is toch de bestuurder. Ik zat achterop.’

Gelet op het voorgaande kan niet wettig en overtuigend bewezen worden wie ten tijde van het feit de bestuurder is geweest van de motorscooter.

Medeplegen

Om tot een bewezenverklaring van medeplegen te komen, dient sprake te zijn van een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en zijn medeverdachte. Van enige samenwerking of overleg tussen de beide verdachten over de wijze waarop zij zich aan controle door de politie wilden onttrekken vanaf het moment dat zij zich ter hoogte van het Belvoir Hotel door de politie betrapt voelden, is uit het dossier niets gebleken. Verdachten hadden tevoren enkel met elkaar afgesproken een overval te plegen op het Belvoir Hotel. Door het plotseling opduiken van de politie is het voornemen tot een overval niet tot uitvoering gekomen. Uit het dossier laat zich vaststellen dat de bestuurder van de motorscooter zich vanaf het moment van gewaarwording van de politie met hoge snelheid uit de voeten gemaakt heeft. De bijrijder zat achterop en hield zich vast. Van enig overleg of van bewuste samenwerking tussen bestuurder en bijrijder bij de vlucht voor de politie blijkt niets uit het dossier. Om tot een bewezenverklaring van medeplegen te kunnen komen in een situatie waarin niet vaststaat wie de bestuurder is geweest, is voorts vereist dat de rollen van de bestuurder en de bijrijder volstrekt inwisselbaar zijn. Tijdens de rit die uitmondde in de dodelijke aanrijding heeft de bijrijder naar het oordeel van het hof de scooter niet bestuurd en kan evenmin worden vastgesteld dat hij invloed heeft gehad op de wijze van rijden van de bestuurder. Van volstrekte inwisselbaarheid van de rollen van bestuurder en bijrijder is dan ook naar het oordeel van het hof geen sprake. Ook op grond van het door de politie uitgevoerde technische onderzoek kan dit niet worden geconcludeerd. De conclusie in het proces-verbaal Rijproeven motorscooter, gedateerd 24 januari 2010, inhoudende dat:

- de motorscooter reageert op bewegingen van de duopassagier;

- door druk uit te oefenen op de voetstep van de duopassagier de rijrichting van de motorscooter kan worden beïnvloed;

- het voor de duopassagier mogelijk is om de beide remhendels van de motorscooter te bedienen en de reminrichtingen in werking kunnen worden gesteld;

is daarvoor onvoldoende, nu dit onderzoek in verband met de veiligheid is uitgevoerd met een snelheid van slechts 20 kilometer per uur en de motorscooter in de onderhavige zaak aanzienlijk harder, 80 à 90 kilometer per uur, heeft gereden. Bovendien gaat het om drie theoretische mogelijkheden, waarvan op grond van de voorhanden zijnde gegevens niet vastgesteld kan worden dat zij zich hebben voorgedaan.

Anders dan de advocaat-generaal ziet het hof in de passiviteit van de bijrijder geen actieve bijdrage aan de uitvoering van de vlucht voor de politie dan wel instemming van de bijrijder met het gevaarlijke rijgedrag van de bestuurder op grond waarvan sprake zou zijn van medeplegen.

Op grond van het voorgaande kan medeplegen niet worden bewezenverklaard.

Plegen

Nu het hof niet kan vaststellen dat het verdachte is die heeft gereden, kan ook het tenlastegelegde plegen niet bewezen worden verklaard.

Vrijspraak

Dit alles leidt tot de conclusie dat verdachte bij gebrek aan het voor een bewezenverklaring vereiste wettige en overtuigende bewijs moet worden vrijgesproken van het onder 2 primair, subsidiair en meer subsidiair tenlastegelegde. Het hof komt eveneens tot vrijspraak van medeverdachte [medeverdachte] op deze punten. Het hof realiseert zich dat deze vrijspraken in de samenleving in het algemeen en bij de nabestaanden van slachtoffer [slachtoffer] in het bijzonder onbegrip en verontwaardiging kunnen oproepen. De vraag wie verantwoordelijk is voor de dood van [slachtoffer] wordt immers niet beantwoord en die verantwoordelijke wordt niet bestraft. Ook het hof vindt dit een onbevredigende uitkomst. Een aanrijding waarbij een dode te betreuren valt, is een ernstig feit waarbij de precieze toedracht zo enigszins mogelijk dient te worden vastgesteld. In deze zaak, waar het dan ook nog eens gaat om verdachten die op de vlucht zijn voor de politie, blijft een deel van die toedracht, namelijk wie er heeft gereden, onduidelijk. Dit is een slecht te verteren uitkomst, temeer omdat vaststaat dan één van de twee verdachten de bestuurder is geweest en de beide verdachten weten wie van hen beiden dit is geweest en één van de twee daarover dus liegt.

Hierbij dient ook nog het volgende te worden bedacht. Ingevolge artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht worden als daders gestraft zij die het feit medeplegen. Medeplegen vereist een bewuste en nauwe samenwerking tussen de medeplegers. Indien op grond van de drie hiervoor genoemde mogelijkheden uit het proces-verbaal Rijproeven motorscooter zonder meer aangenomen zou moeten worden dat degene die achterop een tweewielig motorrijtuig zit medepleger is van de wijze van rijden door de bestuurder en de gevolgen daarvan, wordt de strafrechtelijke aansprakelijkheid van die passagier onaanvaardbaar opgerekt. Een bewezenverklaring van medeplegen zou dan immers betekenen dat die passagier louter op grond van die mogelijkheden in gelijke mate strafrechtelijk aansprakelijk is voor de wijze van rijden en de gevolgen daarvan als de bestuurder. Dat gaat naar het oordeel van het hof te ver. De omschrijving van gedragingen in het Wetboek van Strafrecht strekt er niet alleen toe om nauwkeurig aan te geven wanneer strafrechtelijke aansprakelijkheid gevestigd wordt, maar ook om duidelijk te maken wanneer gedragingen niet tot strafrechtelijke aansprakelijkheid leiden en overheidsbemoeienis in de vorm van opsporing en vervolging dus niet gerechtvaardigd is.

Dat de verdachten op pad waren met de bedoeling om een overval op het Belvoir Hotel te plegen en er vervolgens voor de politie vandoor gingen, en dus in de ogen van sommigen toch al “criminelen” zijn, maakt dit niet anders.

Overweging met betrekking tot het bewijs van de overige feiten

Het hof is van oordeel dat de door en namens verdachte gevoerde verweren strekkende tot vrijspraak van het overige tenlastegelegde worden weersproken door de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende overwogen.

Ten aanzien van het in de zaak met parketnummer 05-720063-10 onder 4 en 5 tenlastegelegde

De raadsman van verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep aangevoerd dat de artsen die over verdachte hebben verklaard hun geheimhoudingsplicht hebben geschonden. Zij zijn daartoe in de gelegenheid gesteld door functionarissen die onder de verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie vallen. Hierdoor zijn de belangen van verdachte geschaad, op grond waarvan bewijsuitsluiting dient te volgen.

Het hof verwerpt dit verweer. Zo al aangenomen zou moeten worden dat verklaringen zijn afgelegd in strijd met de geheimhoudingsplicht, leidt dit niet tot bewijsuitsluiting. Geen rechtsregel verbiedt de rechter immers gebruik te maken van de verklaringen die in strijd met de geheimhoudingsplicht zijn afgelegd. Daar komt bij dat er geen rechtsregel is die de politie of het openbaar ministerie gebiedt op die geheimhoudingsplicht te wijzen.

Ten aanzien van het in de zaak met parketnummer 05-720063-10 onder 5 tenlastegelegde

Door de raadsman van verdachte is aangevoerd dat er geen sprake is van opzet op de belediging van verbalisant [verbalisant 1], nu verdachte zich de uitlatingen niet herinnert en hij de uitlatingen kan hebben gedaan als gevolg en onder invloed van zijn medische toestand.

Ook dit verweer wordt verworpen.

Het avond-nachthoofd van het UMC St. Radboud, [betrokkene 1], heeft verklaard dat verdachte mogelijk hersenletsel zou ontwikkelen en daartoe ter observatie was opgenomen met een wekadvies. Het geconstateerde letsel kan het gedrag van verdachte niet hebben beïnvloed, aldus [betrokkene 1].

De chirurg [betrokkene 2] heeft verklaard gehoord te hebben dat verdachte een lichte hersenschudding had. Als iemand hersenkneuzingen heeft, kan men onrustig worden en kan van uitschelden sprake zijn, maar die patiënt is dan minder goed in staat om een doordachte zinsopbouw te maken, aldus [betrokkene 2].

De anesthesioloog [betrokkene 3], die verdachte een rustgevende injectie heeft gegeven, heeft verklaard dat hij veel patiënten heeft gezien en veel mensen met hersentrauma, maar die indruk maakte verdachte niet. Getuige heeft bij verdachte geen hersenletsel geconstateerd. Verdachte kwam adequaat en helder over en niet alsof zijn gedrag door zijn letsel veroorzaakt zou zijn, aldus [betrokkene 3].

Op grond van het voorgaande is het hof van oordeel dat verdachte opzettelijk de beledigende woorden heeft geuit. Het hof acht het niet aannemelijk dat verdachte ten gevolge van zijn letsel niet meer zou hebben geweten wat hij gezegd heeft.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging verkregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het in de zaak met parketnummer 05-720063-10 onder 1, 3, 4 en 5 en in de zaak met parketnummer 05-700617-10 onder 1 en 2 en in de zaak met parketnummer 05-501099-09 en in de zaak met parketnummer 05-501951-09 onder 1 en in de zaak met parketnummer 05-512977-09 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

Zaak met parketnummer 05-720063-10:

Feit 1

hij op 15 januari 2010 te Nijmegen, tezamen en in vereniging met een ander ter voorbereiding van het misdrijf als bedoeld in artikel 312 en/of 317 van het Wetboek van Strafrecht (diefstal met geweld in vereniging en/of afpersing in vereniging), opzettelijk een mes en een motorfiets zonder kentekenplaat en gezichtsbedekkende kledingstukken (capuchontruien) om onherkenbaar te zijn, alle bestemd tot het begaan van dat misdrijf, voorhanden heeft gehad;

Feit 3

hij in de maand januari 2010, te Nijmegen, tezamen en in vereniging met een ander voorhanden heeft gehad een rode motorfiets van het merk en type Piaggio SKR (Skipper) 150 met (chassis- en/of VIN)nummer [nummer], terwijl verdachte en zijn mededader ten tijde van het voorhanden krijgen van voormeld goed wisten dat dit door diefstal was verkregen;

Feit 4

hij in de nacht van 15 op 16 januari 2010, te Nijmegen een anoniem gebleven personeelslid van het Universitair Medisch Centrum (UMC) St. Radboud, werkzaam op de afdeling spoed eisende hulp van dat medisch centrum, welk personeelslid bezig was met (assistentie bij) het aanleggen van een infuus bij verdachte en/of het toedienen van genees- en/of kalmerings- en/of pijnstillende middelen aan verdachte, heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, hierin bestaande dat verdachte opzettelijk voornoemd personeelslid dreigend de woorden heeft toegevoegd: "Ik weet je te vinden" en: "Als ik je in de stad tegen kom, knal ik je af";

Feit 5

hij in de nacht van 15 op 16 januari 2010, te Nijmegen opzettelijk beledigend een ambtenaar, te weten de opsporingsambtenaar [verbalisant 1], die belast was met algemene politiedienst gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, in diens tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd de woorden: "De politie zijn kankernazi's" en: "Jullie pakken alleen maar de kleurlingen en jullie zijn vieze kankerlijers";

Zaak met parketnummer 05-700617-10 (gevoegd):

Feit 1

hij op 29 april 2009 te Apeldoorn opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [aangeefster]), heeft geslagen en in de armen heeft geknepen, waardoor deze pijn heeft ondervonden;

Feit 2

hij op 29 april 2009 te Apeldoorn [aangeefster]heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht,hierin bestaande dat verdachte opzettelijk voornoemde [aangeefster]dreigend de woorden heeft toegevoegd:"Als je ooit een andere jongen krijgt in je leven, dan snijd ik je open en pak je terug via [dochter]" en: "Ik maak jou dood";

Zaak met parketnummer 05-501099-09 (gevoegd):

hij op 7 juni 2008 te Nijmegen, heeft verworven, een mobiele telefoon (Nokia) en 3, SIM kaarten, terwijl hij ten tijde van het verwerven van voormelde goederen wist, dat deze door diefstal waren verkregen;

Zaak met parketnummer 05-501951-09 (gevoegd):

Feit 1

hij in de periode van 12 november 2008 tot en met 12 december 2008 te Nijmegen opzettelijk in haar tegenwoordigheid [aangeefster] heeft beledigd door enige feitelijkheid, immers heeft hij, verdachte, voornoemde [aangeefster] opzettelijk in het gezicht gespuugd;

Zaak met parketnummer 05-512977-09 (gevoegd):

hij op 16 oktober 2009 te Nijmegen, opzettelijk beledigend een ambtenaar, te weten [verbalisant 1](hoofdagent van politie), gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, te weten in politiedienst aldaar zijnde in diens tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd de woorden "je bent niks met je uniformpje en met je pistool" en "je bent een chicken, een pussy, je bent helemaal niks, je hebt geen ballen" en "mietje", en daarbij opzettelijk beledigend zijn, verdachtes, geslachtsdelen heeft vastgepakt.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het in de zaak met parketnummer 05-720063-10 onder 1 bewezenverklaarde levert op:

Medeplegen van voorbereiding van diefstal met geweldpleging en/of afpersing, waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld, waarbij de dader opzettelijk voorwerpen en een vervoermiddel bestemd tot het begaan van dat misdrijf voorhanden heeft gehad.

Het in de zaak met parketnummer 05-720063-10 onder 3 bewezenverklaarde levert op:

Medeplegen van opzetheling.

Het in de zaak met parketnummer 05-720063-10 onder 4 en in de zaak met parketnummer 05-700617-10 onder 2 bewezenverklaarde levert op:

Telkens:

Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.

Het in de zaak met parketnummer 05-720063-10 onder 5 en in de zaak met parketnummer 05-512977-09 bewezenverklaarde levert op:

Telkens:

Eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening.

Het in de zaak met parketnummer 05-700617-10 onder 1 bewezenverklaarde levert op:

Mishandeling.

Het in de zaak met parketnummer 05-501099-09 bewezenverklaarde levert op:

Opzetheling.

Het in de zaak met parketnummer 05-501951-09 onder 1 bewezenverklaarde levert op:

Eenvoudige belediging.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Het hof heeft bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen -en vindt daarin de redenen die tot de keuze van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van de hierna aan te geven duur leiden- de navolgende omstandigheden.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan verschillende vormen van huiselijk geweld door zijn (ex-)partner te mishandelen, te bedreigen en te beledigen. Ook jegens de politie en hulpverleners in het ziekenhuis in Nijmegen heeft verdachte zich beledigend en zelfs bedreigend uitgelaten. Verdachte heeft hiermee blijk gegeven van een grote mate van onverschilligheid voor grenzen en voor de veiligheidsgevoelens van anderen. Voorts heeft verdachte zich op verschillende momenten schuldig gemaakt aan heling, waarmee hij (tevens) blijk heeft gegeven van een gebrek aan respect voor de eigendommen van anderen. Ten slotte heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het voorbereiden van een gewapende overval. Ook daaruit blijkt van een volstrekt gebrek aan respect voor de eigendommen van anderen en voor de slachtoffers van een dergelijke overval.

Het hof heeft bij de strafbepaling de nadruk gelegd op de voorbereiding van de gewapende overval. Voor wat betreft de hoogte van de op te leggen straf heeft het hof gekeken naar de straftoemeting van dit hof in gelijksoortige zaken. Voor een gewapende overval wordt doorgaans een gevangenisstraf van 3 jaar opgelegd. Deze straf wordt gehalveerd bij voorbereidingshandelingen. Dit komt neer op een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden.

In het onderhavige geval komt het hof naast een bewezenverklaring van de voorbereidingshandelingen tot een bewezenverklaring van acht andere strafbare feiten, drie beledigingen, twee bedreigingen, een mishandeling en twee gevallen van opzetheling. Het hof tilt extra zwaar aan de onder parketnummer 05-720063-10 onder 4 bewezenverklaarde bedreiging van een medewerker van het UMC Sint Radboud ziekenhuis. Dit feit heeft de rechtsorde ernstig geschokt en het is een belangrijke aanzet geweest tot de maatschappelijke discussie over de strafverhoging van bedreiging en belediging van hulpverleners.

Voorts heeft het hof ten nadele van verdachte rekening gehouden met de omstandigheid dat verdachte blijkens het uittreksel uit zijn justitiële documentatie reeds eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten, hetgeen hem er niet van weerhouden heeft de onderhavige feiten te plegen.

Alles afwegende is het hof van oordeel dat een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden, met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht, passend en geboden is.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 55.486,05. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van € 7.500,00. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het in de zaak met parketnummer 05-720063-10 onder 2 primair, subsidiair en meer subsidiair ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in haar vordering niet worden ontvangen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 46, 47, 57, 63, 266, 267, 285, 300, 310, 312, 317 en 416 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep, voor zover gericht tegen de vrijspraak van het onder parketnummer 05-501951-09 onder 2 tenlastegelegde feit.

Verklaart het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de vrijspraak van het onder parketnummer 05-501951-09 onder 2 tenlastegelegde.

Vernietigt het vonnis voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en doet in zoverre opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 05-720063-10 onder 2 primair, subsidiair en meer subsidiair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 05-720063-10 onder 1, 3, 4 en 5, het in de zaak met parketnummer 05-700617-10 onder 1 en 2, het in de zaak met parketnummer 05-501099-09, het in de zaak met parketnummer 05-501951-09 onder 1 en het in de zaak met parketnummer 05-512977-09 tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het in de zaak met parketnummer 05-720063-10 onder 1, 3, 4 en 5 en in de zaak met parketnummer 05-700617-10 onder 1 en 2, het in de zaak met parketnummer 05-501099-09, het in de zaak met parketnummer 05-501951-09 onder 1 en in de zaak met parketnummer 05-512977-09 bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 (vierentwintig) maanden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Gelast de teruggave aan verdachte van de inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven kleding, schoeisel en de mobiele telefoon van verdachte.

Gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

- een motorfiets, Piaggio SKR (Skipper) 150, kleur rood.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij]

Verklaart de benadeelde partij, [benadeelde partij], in haar vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Verwijst de benadeelde partij in de door verdachte gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Aldus gewezen door

mr B.W.M. Hendriks, voorzitter,

mr H. Abbink en mr A. van Waarden, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr N.D. Mavus-ten Elshof, griffier,

en op 29 mei 2012 ter openbare terechtzitting uitgesproken.