Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2012:BW6019

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
16-04-2012
Datum publicatie
16-05-2012
Zaaknummer
TBS P12/0064
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBUTR:2011:BV0083, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het recidiverisico wordt met een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging voldoende afgedekt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

TBS P12/0064

Beslissing d.d. 16 april 2012

De kamer van het hof als bedoeld in artikel 67 van de Wet op de rechterlijke organisatie heeft te beslissen op het beroep van

(terbeschikkinggestelde),

geboren te (plaats) (land) op (datum),

onder administratieve verantwoordelijkheid van (kliniek 1) thans verblijvende te (kliniek 2).

Het beroep is ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank Utrecht van 23 december 2011, houdende afwijzing van het verzoek om voorwaardelijke beëindiging van de verpleging.

Het hof heeft gelet op de stukken, waaronder:

- het verlengingsadvies van (kliniek 1) van 23 juni 2011;

- de vordering van de officier van justitie, ingekomen op 26 juli 2011;

- de beslissing van de rechtbank van 15 september 2011, houdende de verlenging van de maatregel met een termijn van een jaar en de opdracht aan de reclassering tot onderzoek naar de voorwaarden waaronder een eventuele beëindiging van de dwangverpleging kan plaatsvinden;

- het reclasseringsadvies ten behoeve van een voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging van 6 december 2011;

- het proces-verbaal van het onderzoek in eerste aanleg op 9 december 2011;

- de beslissing waarvan beroep;

- de akte van hoger beroep van de terbeschikkinggestelde van 27 december 2011;

- een voortgangsverslag TBS van GGZ IrisZorg Unit (plaats) van 19 maart 2012;

- de aanvullende informatie van (kliniek 1) van 27 maart 2012.

Het hof heeft ter zitting van 2 april 2012 gehoord de terbeschikkinggestelde, bijgestaan door zijn raadsman mr S. Burmeister, advocaat te Amsterdam, de deskundige J.E. Wouda, als hoofdbehandelaar verbonden aan de (kliniek 2), de deskundige

E. Lammers, als reclasseringswerkster verbonden aan IrisZorg (plaats) en de advocaat-generaal mr E.J. Julsing-Nijenhuis.

Overwegingen:

Het standpunt van de deskundigen

De heer Wouda heeft ter zitting verklaard dat de (kliniek 2) er de voorkeur aan geeft om de terbeschikkinggestelde te resocialiseren middels proefverlof. Dit omdat er dan een beroep op (kliniek 1) gedaan kan blijven worden, indien nodig. De begeleiders van Tactus verblijven nu nabij, de terbeschikkinggestelde verblijft in een woning van Tactus, terwijl de begeleiders van de reclassering in (plaats) zitten. De terbeschikkinggestelde woont pas sinds kort zelfstandig. Bovendien krijgt hij binnenkort te maken met een medebewoner. Om dan nu ook de dwangverpleging te beëindigen zou te veel verandering tegelijk betekenen voor de terbeschikkinggestelde. In geval van een voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging zou behandeling en begeleiding door Tactus wel als voorwaarde kunnen worden geformuleerd.

Mevrouw Lammers heeft ter zitting verklaard dat de reclassering bereid is om de terbeschikkinggestelde te begeleiden indien diens verpleging voorwaardelijk wordt beëindigd. De terbeschikkinggestelde heeft laten zien dat hij zelf de weg weet te vinden wanneer zijn gedachtegang vastloopt of star verloopt. De reclassering vindt het wel van belang dat er ruggespraak gehouden kan worden met gedragsdeskundigen. De contactmomenten met Tactus die er op dit moment zijn, zullen bij een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging onveranderd blijven.

Het standpunt van de terbeschikkinggestelde en zijn raadsman

De terbeschikkinggestelde heeft laten zien dat hij goed kan omgaan met tegenslagen en zijn soms rechtlijnig denken. De structuur die er nu rondom de terbeschikkinggestelde is georganiseerd blijft in stand indien de verpleging voorwaardelijk wordt beëindigd. De terbeschikkinggestelde en zijn raadsman verzoeken de verpleging van overheidswege voorwaardelijk te beëindigen.

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De kliniek kiest voor de voorzichtige lijn. De terbeschikkinggestelde denkt dat hij een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging aankan. De terbeschikkinggestelde heeft laten zien dat hij in moeilijke periodes zelf een uitweg weet te vinden. Hij ziet niet op tegen jarenlange begeleiding door de reclassering, maar wil de dwangverpleging er niet bij. Gelet op het bestendige verloop van het proefverlof, concludeert de advocaat-generaal tot een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging.

Het oordeel van het hof

Vernietiging

Het hof zal de beslissing van de rechtbank vernietigen omdat het tot een andere beslissing komt.

Voorwaardelijke beëindiging

Het hof is van oordeel dat met een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging het recidiverisico afdoende wordt afgedekt. De terbeschikkinggestelde geniet thans bijna een jaar proefverlof. Er is geen sprake van (noemenswaardige) incidenten. Toen de terbeschikkinggestelde – naar later bleek ten onrechte – onlangs positief op een UC scoorde heeft dit evenmin geleidt tot agressief gedrag. Gelet op het advies van de reclassering blijft bij een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging het niveau van het toezicht onveranderd. De verpleging zal dan ook voorwaardelijk worden beëindigd.

Beslissing

Het hof:

Vernietigt de beslissing van de rechtbank Utrecht van 23 december 2011 met betrekking tot de terbeschikkinggestelde (terbeschikkinggestelde).

Beëindigt de verpleging van overheidswege en stelt daarbij de volgende voorwaarden:

- de terbeschikkinggestelde houdt zich aan de voorwaarden en aanwijzingen die hem gesteld zijn door of namens de toezichthoudende instantie, te weten Reclassering IrisZorg;

- de terbeschikkinggestelde moet zich gedurende door Reclassering Iriszorg bepaalde perioden blijven melden zo frequent en zolang als Reclassering IrisZorg dat gedurende deze perioden nodig acht;

- de terbeschikkinggestelde zal zich niet schuldig maken aan strafbare feiten;

- gezien de directe samenhang van de psychiatrische problematiek en de verslavingsproblematiek met het criminele gedrag van de terbeschikkinggestelde, wordt hij verplicht om zich voor deze problematiek te laten behandeling in de (kliniek 2) of een soortgelijke instelling;

- gezien de directe samenhang van de psychiatrische problematiek en de verslavingsproblematiek met het criminele gedrag van de terbeschikkinggestelde, wordt hij verplicht om zich hiervoor te laten behandeling / begeleiden door Tactus Verslavingszorg;

- de terbeschikkinggestelde wordt verboden om alcohol en drugs te gebruiken. De controle op de naleving van deze bijzondere voorwaarde zal ondersteund worden door middel van urine- en alcoholcontroles;

- Verandering van woonsituatie kan slechts na overleg en met goedkeuring van de reclassering plaats vinden.

- de terbeschikkinggestelde houdt zich aan de opdrachten van de reclasseringsorganisatie die in het kader van het toezicht op de naleving van deze voorwaarden noodzakelijk zijn;

- de terbeschikkinggestelde wordt wanneer hij zich niet aan de voorwaarden houdt, na overleg met de Officier van Justitie, de (kliniek 2) en (kliniek 1), voor een time-out van 7 weken terug geplaatst naar (kliniek 1). Deze time-out kan eenmaal met 7 weken verlengd worden.

Aldus gedaan door

mr Y.A.J.M. van Kuijck als voorzitter,

mr C. Caminada en mr J.P. Balkema als raadsheren,

en drs. R. Poll en dr. L. Kaiser als raden,

in tegenwoordigheid van mr A.H. Hettema als griffier,

en op 16 april 2012 in het openbaar uitgesproken.

De raden zijn buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.