Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2012:BV8128

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
08-02-2012
Datum publicatie
07-03-2012
Zaaknummer
21-000877-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Inhoudsindicatie

Het bewezenverklaarde levert geen strafbaar feit op.

De tenlastelegging is geschreven conform de huidige wettekst. Deze tekst is laatstelijk gewijzigd bij Wet van 12 juni 2009. De tenlastegelegde pleegdatum c.q. pleegperiode ligt echter voor deze wetswijziging. Het feit zoals hiervoor is bewezenverklaard, kan niet worden gekwalificeerd, omdat het ten tijde van het plegen nog niet als zodanig strafbaar was gesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Sector strafrecht

Parketnummer: 21-000877-11

Uitspraak d.d.: 8 februari 2012

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Almelo van 3 maart 2011 in de strafzaak tegen

[VERDACHTE],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende [adres en woonplaats].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 25 januari 2012 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd (zie voor de inhoud van de vordering bijlage I). Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr B.A.M. Oude Breuil, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere bewezenverklaring komt. Het hof zal daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 15 tot en met 17 februari 2009, in de gemeente Oldenzaal en/of Groningen, althans in Nederland, ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van (een) geheim(en), een persoon genaamd [naam aangeefster] te dwingen om seksuele handelingen te verrichten voor een webcam of camera, althans opnames van zichzelf te sturen naar verdachte, opzettelijk met voormeld oogmerk aan die [naam aangeefster] in 2007 opgenomen beelden van haar, waarbij zij bij zichzelf seksuele handelingen verrichte, heeft toegezonden en/of waarbij hij heeft geëist dat die [naam aangeefster] opnieuw voor een webcam of camera seksuele handelingen moest verrichten, omdat verdachte anders de in 2007 opgenomen beelden zou sturen naar vrienden van die [naam aangeefster], terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging gekregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in de periode van 15 tot en met 17 februari 2009, in de gemeente Oldenzaal en Groningen, ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met openbaring van een geheim, een persoon genaamd [naam aangeefster] te dwingen om opnames van zichzelf te sturen naar verdachte, opzettelijk met voormeld oogmerk heeft geëist dat die [naam aangeefster] opnieuw voor een webcam of camera seksuele handelingen moest verrichten, omdat verdachte anders de in 2007 opgenomen beelden zou sturen naar vrienden van die [naam aangeefster], terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert geen strafbaar feit op.

De verdachte dient daarom te worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

Het hof overweegt daartoe als volgt.

De tenlastelegging is geschreven conform de huidige wettekst. Deze tekst is laatstelijk gewijzigd bij Wet van 12 juni 2009. De tenlastegelegde pleegdatum c.q. pleegperiode ligt echter voor deze wetswijziging. Het feit zoals hiervoor is bewezenverklaard, kan niet worden gekwalificeerd, omdat het ten tijde van het plegen nog niet als zodanig strafbaar was gesteld.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde niet strafbaar en ontslaat de verdachte te dier zake van alle rechtsvervolging.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de onder verdachte in beslag genomen computerapparatuur, te weten twee laptops en een externe harde schijf.

Aldus gewezen door

mr M.L.H.E. Roessingh-Bakels, voorzitter,

mr H.G.W. Stikkelbroeck en mr P.L.M. van Gorkom, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr B.T.H. Janssen, griffier,

en op 8 februari 2012 ter openbare terechtzitting uitgesproken.