Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2012:1131

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
12-04-2012
Datum publicatie
25-07-2013
Zaaknummer
21-002842-10
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBARN:2010:BN3053, Meerdere afhandelingswijzen
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft niet betwist dat er kinderporno op zijn laptop computer stond, maar hij stelt - kort gezegd - dat niet hij maar anderen die ook toegang tot zijn computer hadden die kinderporno op zijn computer hebben gedownload.

Deze stelling is naar het oordeel van het hof op geen enkele wijze aannemelijk geworden, in het bijzonder niet door de verklaring van de getuige [naam], die geheel in de lucht is blijven hangen. Voorts laat ook die verklaring in de kern het aandeel van verdachte onverlet, nu deze, naar zijn eigen verklaring op zijn computer bewust zocht naar porno en bij het zoeken grote aantallen bestanden tegelijk binnenhaalde.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Sector strafrecht

Parketnummer: 21-002842-10

Uitspraak d.d.: 12 april 2012

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Arnhem van 3 augustus 2010 in de in eerste aanleg gevoegde strafzaken, parketnummers 05-513649-08 en 05-516583-08, tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 4 juli 2011 en 29 maart 2012 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd (zie voor de inhoud van de vordering bijlage I).

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman,

mr F.E.J. Janzing, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing komt en zal daarom opnieuw rechtdoen.

Gedeeltelijke nietigheid van de dagvaardingHet hof is van oordeel dat de dagvaarding in eerste aanleg (parketnummer 05/513649-08) nietig dient te worden verklaard voor zover de tenlastelegging betrekking heeft op andere afbeeldingen dan de vijf (achter aandachtstreepjes) in de tenlastelegging gespecificeerde afbeeldingen aangezien aan de term "afbeelding van een seksuele gedraging" in de zin van art. 240b, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht op zichzelf onvoldoende feitelijke betekenis toekomt. Zonder feitelijke omschrijving van die afbeelding in de tenlastelegging voldoet de dagvaarding niet aan de in art. 261, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering gestelde eis van opgave van het feit (HR 20 december 2011, LJN BS1739).De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

Zaak met parketnummer 05-513649-08:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 17 februari 2008 tot en met 12 juni 2008 te [plaats], gemeente [gemeente], in ieder geval in Nederland, (telkens) een gegevensdrager, te weten een laptop, althans een harde schijf, bevattende 12, althans meerdere computerbestanden (multimediafiles), (telkens) inhoudende (een) afbeelding(en) (foto's en videofragmenten) van (een) seksuele gedraging(en) waarbij (een) persoon/personen is/zijn betrokken en/of schijnbaar is/zijn betrokken, die (kennelijk) de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, in bezit heeft gehad en/of heeft ingevoerd en/of genoemde afbeeldingen heeft verspreid, welke afgebeelde seksuele gedraging(en) (onder meer en/of in algemene zin) bestaat/bestaan uit (een) geheel/gedeeltelijk ontklede minderjarige(n) - die op een dusdanige wijze poseert/poseren dat diens/hun geslachtsde(e)l(en) en/of anus(sen) nadrukkelijk in beeld wordt/worden gebracht, welke wijze van poseren kennelijk bedoeld is om seksuele prikkeling op te wekken en/of - die door een penis en/of vinger in de anus en/of de vagina en/of de mond wordt/worden gepenetreerd althans (een) seksuele handeling(en) verricht(en) danwel ondergaat/ondergaan;

van welke afgebeelde seksuele gedraging(en) een selectie -zakelijk weergegeven- bestaat uit (pagina's 30 t/m 33 van het dossier):

- een foto (nr. 1) van een circa 10 jarig jongetje dat naakt op een stoel zit waarbij een ongeveer 8 à 10 jarig jongetje de penis van de eerste jongen in zijn mond heeft en waarbij beide jongens de stijve penis van een volwassen man betasten;

- een videofragment (nr. 5) van een 9 à 10 jarig jongetje dat zijn onderbroek uit trekt, op een bank ligt en door een volwassen man aan zijn penis wordt betast;

- een videofragment (nr. 6) van een 2 à 3 jarig meisje dat naakt op haar rug op bed ligt waarna een volwassen man schrijlings over haar heen gaat zitten en probeert zijn stijve penis in de vagina van het meisje te duwen wat na enige tijd ook lukt en waarna hij klaarkomt in de mond van het meisje;

- een videofragment (nr. 8) van een 4 à 5 jarig meisje dat de penis van een volwassen man likt en in haar mond gebracht/geduwd krijgt;

- een videofragment (nr. 12) van een 3 à 4 jarig meisje in een bad met achter haar een man die haar anaal lijkt te penetreren, vervolgens met zijn penis tegen haar vagina wrijft waarna hij het meisje opnieuw anaal penetreert en uiteindelijk klaarkomt boven het lichaam van het meisje.


Zaak met parketnummer 05-516583-08:

primair

hij in of omstreeks de periode van 10 december 2004 tot en met 12 juni 2008 te [plaats], in de gemeente [gemeente], althans in Nederland, een gewoonte heeft gemaakt van het plegen van opzetheling, hierin bestaande dat verdachte op meerdere tijdstippen in voormelde periode telkens heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen buitenboordmotoren en/of (rubber)boten en/of benzinetanks, terwijl verdachte telkens ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van voormelde goederen wist dat deze door diefstal in elk geval door enig misdrijf waren verkregen.

subsidiair:
hij in of omstreeks de periode van 10 december 2004 tot en met 12 juni 2008 te [plaats], in de gemeente [gemeente], in elk geval in Nederland, (telkens) al dan niet uit winstbejag voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen buitenboordmotoren en/of (rubber)boten en/of benzinetanks, terwijl hij (telkens) redelijkerwijs had moeten vermoeden dat voormeld(e) goed(eren) door diefstal in elk geval door enig misdrijf was/waren verkregen.

meer subsidiair:
hij in of omstreeks de periode van 10 december 2004 tot en met 12 juni 2008 op de hieronder aangegeven datum/data, periodes, plaatsen en/of gemeenten in elk geval in Nederland, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen na te noemen goed(eren), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan na te noemen perso(o)n(en), in elk geval (telkens) aan een ander of anderen dan aan verdachte;

- in de periode van 26 mei 2008 tot en met 27 mei 2008 te [plaats] in de gemeente [gemeente], een buitenboordmotor (merk Mercury, 9,9 pk) en/of een rubberboot, (merk Zodiac, type Cadet 310, [nummer]) en/of een (oranje) benzinetank, toebehorende aan [betrokkene 1], in elk geval een ander dan verdachte; (zaak 1 blz. 3001 - 3015)

- in de periode van 10 december 2004 tot en met 26 juni 2005 te [plaats], een buitenboordmotor (merk Mercury, 4 pk) en/of een rubberboot, (merk Zodiac, type 285 S, [nummer]), toebehorende aan [betrokkene 2], in elk geval een ander dan verdachte; (zaak 2 blz. 3016 - 3031)

- in de periode van 17 mei 2008 tot en met 24 mei 2008 te [plaats] in de gemeente [gemeente], een buitenboordmotor (merk Honda, 15 pk) en/of een rubberboot, (merk Vortex, 17-81-YJ, [nummer]), toebehorende aan [betrokkene 3], in elk geval een ander dan verdachte; (zaak 3 blz. 3032 - 3054)

- in de periode van 14 mei 2008 tot en met 3 juni 2008 te [plaats] in de gemeente [gemeente], een buitenboordmotor (merk Yamaha, type F6, 6 pk), toebehorende aan [betrokkene 4], in elk geval een ander dan verdachte; (zaak 4 blz. 3055 - 3071)

- in de periode van 2 juni 2008 tot en met 3 juni 2008 te [plaats] in de gemeente [gemeente], een buitenboordmotor (merk Mercury, 8 pk), toebehorende aan [betrokkene 5], in elk geval een ander dan verdachte; (zaak 5 blz. 3072 - 3086)

- in de periode van 9 mei 2008 tot en met 8 juni 2008 te [plaats] in de gemeente [gemeente], een buitenboordmotor (merk Suzuki, 15 pk) en/of een boot (merk Arimar, type Topline 320), toebehorende aan [betrokkene 6], in elk geval een ander dan verdachte; (zaak 6 blz. 3087 - 3102)

- in de periode van 1 oktober 2007 tot en met 6 december 2007 te [plaats] in de gemeente [gemeente], een buitenboordmotor (merk Yamaha, 4 pk), toebehorende aan [betrokkene 7], in elk geval een ander dan verdachte; (zaak 7 blz. 3103 - 3118)

- in de periode van 1 juni 2008 tot en met 6 juni 2008 te [plaats] in de gemeente [gemeente], een buitenboordmotor (merk Yamaha, 6 pk) en/of een (rode/oranje) benzinetank, toebehorende aan [betrokkene 8] en/of [betrokkene 9], in elk geval een ander dan verdachte; (zaak 8 blz. 3119 - 3133)

- in de periode van 2 juni 2008 tot en met 3 juni 2008 te [plaats] in de gemeente [gemeente], een buitenboordmotor (merk Honda, 5 pk) en/of een rubberboot, (merk Zodiac, type 340), toebehorende aan[betrokkene 10], in elk geval een ander dan verdachte; (zaak 9 blz. 3134 - 3151)

- in de periode van 14 oktober 2007 tot en met 19 oktober 2007 te [plaats] in de gemeente [gemeente], een buitenboordmotor (merk Suzuki, 15 pk) en/of een rubberboot, (merk Zodiac, type [nummer]-V), toebehorende aan [betrokkene 11], in elk geval een ander dan verdachte; (zaak 10 blz. 3152 - 3167)

- in de periode van 31 mei 2008 tot en met 12 juni 2008 te [plaats] in de gemeente [gemeente], een buitenboordmotor (merk Minn Kota, type Endura 36), toebehorende aan [betrokkene 12], in elk geval een ander dan verdachte. (zaak 11 blz. 3168 - 3184).

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overweging met betrekking tot het bewijs

Het hof is van oordeel dat het door verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak van beide tenlastegelegde feiten wordt weerlegd door de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen.


In het bijzonder neemt het hof daarbij het volgende in aanmerking.

Zaak met parketnummer 05-516583-08
Het hof is met de rechtbank van oordeel dat verdachte de gestolen goederen in zijn bezit heeft gehad en verkocht en dat, gelet op de schaal waarop dit gebeurde is, er sprake is van gewoonteheling. Het hof verwijst in dit kader naar de door de rechtbank terzake opgenomen overwegingen.

Zaak met parketnummer 05-513649-08

Verdachte heeft niet betwist dat er kinderporno op zijn laptop computer stond, maar hij stelt - kort gezegd - dat niet hij maar anderen die ook toegang tot zijn computer hadden die kinderporno op zijn computer hebben gedownload.

Deze stelling is naar het oordeel van het hof op geen enkele wijze aannemelijk geworden, in het bijzonder niet door de verklaring van de getuige [getuige], die geheel in de lucht is blijven hangen. Voorts laat ook die verklaring in de kern het aandeel van verdachte onverlet, nu deze, naar zijn eigen verklaring op zijn computer bewust zocht naar porno en bij het zoeken op termen als “[naam term]” via het programma [softwareprogramma] grote aantallen bestanden tegelijk binnenhaalde.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging verkregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het in de zaak met parketnummer 05-513649-08 en in de zaak met parketnummer 05-516583-08 het primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

Zaak met parketnummer 05-513649-08:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 17 februari 2008 tot en met 12 juni 2008 te [plaats], gemeente [gemeente], in ieder geval in Nederland, (telkens) een gegevensdrager, te weten een laptop, althans een harde schijf, bevattende 12, althans meerdere computerbestanden (multimediafiles), (telkens) inhoudende (een) afbeelding(en) (foto's en videofragmenten) van (een) seksuele gedraging(en) waarbij (een) persoon/personen is/zijn betrokken en/of schijnbaar is/zijn betrokken, die (kennelijk) de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, in bezit heeft gehad en/of heeft ingevoerd en/of genoemde afbeeldingen heeft verspreid, welke afgebeelde seksuele gedraging(en) (onder meer en/of in algemene zin) bestaat/bestaan uit (een) geheel/gedeeltelijk ontklede minderjarige(n)

- die op een dusdanige wijze poseert/poseren dat diens/hun geslachtsde(e)l(en) en/of anus(sen) nadrukkelijk in beeld wordt/worden gebracht, welke wijze van poseren kennelijk bedoeld is om seksuele prikkeling op te wekken en/of

- die door een penis en/of vinger in de anus en/of de vagina en/of de mond wordt/worden gepenetreerd althans (een) seksuele handeling(en) verricht(en) danwel ondergaat/ondergaan;

van welke afgebeelde seksuele gedraging(en) een selectie -zakelijk weergegeven- bestaat uit (pagina's 30 t/m 33 van het dossier):

- een foto (nr. 1) van een circa 10 jarig jongetje dat naakt op een stoel zit waarbij een ongeveer 8 à 10 jarig jongetje de penis van de eerste jongen in zijn mond heeft en waarbij beide jongens de stijve penis van een volwassen man betasten;

- een videofragment (nr. 5) van een 9 à 10 jarig jongetje dat zijn onderbroek uit trekt, op een bank ligt en door een volwassen man aan zijn penis wordt betast;

- een videofragment (nr. 6) van een 2 à 3 jarig meisje dat naakt op haar rug op bed ligt waarna een volwassen man schrijlings over haar heen gaat zitten en probeert zijn stijve penis in de vagina van het meisje te duwen wat na enige tijd ook lukt en waarna hij klaarkomt in de mond van het meisje;

- een videofragment (nr. 8) van een 4 à 5 jarig meisje dat de penis van een volwassen man likt en in haar mond gebracht/geduwd krijgt;

- een videofragment (nr. 12) van een 3 à 4 jarig meisje in een bad met achter haar een man die haar anaal lijkt te penetreren, vervolgens met zijn penis tegen haar vagina wrijft waarna hij het meisje opnieuw anaal penetreert en uiteindelijk klaarkomt boven het lichaam van het meisje.

Zaak met parketnummer 05-516583-08:

primair:
hij in of omstreeks de periode van 10 december 2004 tot en met 12 juni 2008 te [plaats], in de gemeente [gemeente], althans in Nederland, een gewoonte heeft gemaakt van het plegen van opzetheling, hierin bestaande dat verdachte op meerdere tijdstippen in voormelde periode telkens heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen buitenboordmotoren en/of (rubber)boten en/of benzinetanks, terwijl verdachte telkens ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van voormelde goederen wist dat deze door diefstal in elk geval door enig misdrijf waren verkregen.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het in de zaak met parketnummer 05-513649-08 bewezen verklaarde levert op:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden en in het bezit hebben, meermalen gepleegd.

het in de zaak met parketnummer 05-516583-08 primair bewezen verklaarde levert op:

van het plegen van opzetheling een gewoonte maken.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft in een periode van vijf maanden kinderpornografie in zijn bezit gehad en verspreid. Bij kinderporno wordt op uitermate grove wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit en persoonlijke levenssfeer van de betrokken minderjarigen. Door zijn handelwijze heeft verdachte, zij het indirect, bijgedragen aan het in stand houden van deze zeer grove schending van de belangen van die minderjarigen. Het is voorts een feit van algemene bekendheid dat kinderen die bij dergelijke seksuele handelingen zijn betrokken nog geruime tijd kunnen lijden onder de psychische gevolgen van hetgeen hen is aangedaan. Verdachte had zich moeten realiseren dat hij door zijn handelen een bijdrage leverde aan het in stand houden van de wereldwijde, zeer kwalijke en zeer schadelijke industrie die zich op het vervaardigen en verspreiden van kinderpornografie toelegt.

Daarnaast heeft verdachte in een periode van ruim drie jaar een gewoonte gemaakt van opzetheling van buitenboordmotoren, (rubber)boten en benzinetanks terwijl hij wist dat deze gestolen waren. Het kopen van gestolen goederen maakt het voor anderen lonend diefstallen te plegen waaruit onvoldoende respect van andermans eigendom blijkt. Bovendien veroorzaakt het onnodige schade en overlast voor de direct betrokkenen.

Het hof is met de advocaat-generaal van oordeel dat bij dergelijke ernstig feiten in beginsel geen andere strafmodaliteit past dan een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
Gelet echter op het tijdsverloop in deze zaak, en ten aanzien van de dagvaarding met parketnummer 05-513649-08, het (geringe) aantal afbeeldingen kinderpornografie dat is aangetroffen, zal het hof de gevangenisstraf geheel voorwaardelijk opleggen als waarschuwing aan verdachte zich niet nog eens aan dergelijke strafbare feiten schuldig te maken. Ter compensatie van de onvoorwaardelijke gevangenisstraf acht het hof daarnaast een taakstraf, bestaande uit een werkstraf van na te melden duur passend en geboden.

Vordering van de benadeelde partij [betrokkene 11]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 5.849,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep niet-ontvankelijk verklaard. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

Het hof is van oordeel dat behandeling van de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert, nu verdachte voor heling wordt veroordeeld en niet ten aanzien van diefstal. De benadeelde partij kan daarom thans in haar vordering niet worden ontvangen en kan haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Beslag

Het nog niet teruggegeven voorwerp (parketnummer 05/513649-08), te weten: een Computer (laptop) merk Acer Aspire behoort aan verdachte toe. Het zal worden verbeurd verklaard aangezien daarmee het tenlastegelegde en bewezenverklaarde is begaan.
Het hof heeft hierbij rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.

De in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen (parketnummer 05/516583-08) zullen worden teruggegeven aan de rechthebbenden overeenkomstig de aangehechte beslaglijst (bijlage II).

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 33, 33a, 57, 240b en 417 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:


Verklaart de dagvaarding in eerste aanleg (parketnummer 05/513649-08) voor zover de tenlastelegging betrekking heeft op andere afbeeldingen dan de vijf (achter aandachtstreepjes) in de tenlastelegging gespecificeerde afbeeldingen nietig.


Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 05-513649-08 en in de zaak met parketnummer 05-516583-08 primair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het in de zaak met parketnummer 05-513649-08 en in de zaak met parketnummer 05-516583-08 primair bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) maanden.

Bepaalt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Veroordeelt de verdachte tot een werkstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 120 (honderdtwintig) dagen hechtenis.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde werkstraf in mindering zal worden gebracht, volgens de maatstaf van twee uren werkstraf per in voorarrest doorgebrachte dag, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Verklaart verbeurd het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp onder parketnummer 05/513649-08, te weten: een Computer (laptop) merk Acer Aspire.

Gelast de teruggave aan de rechthebbenden van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen onder parketnummer 05/516583-08 overeenkomstig de aangehechte beslaglijst (bijlage II).

Vordering van de benadeelde partij [betrokkene 11]

Verklaart de benadeelde partij, [betrokkene 11], in haar vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk en bepaalt dat zij haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Aldus gewezen door

mr A.E. Harteveld, voorzitter,

mr J.H.C. van Ginhoven en mr A.W.M. Elders, raadsheren,

in tegenwoordigheid van T.M.M. van Lieshout-Witjes, griffier,

en op 12 april 2012 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

mr A.W.M. Elders is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.