Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2011:BU4697

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
16-11-2011
Datum publicatie
16-11-2011
Zaaknummer
21-002623-10
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBZUT:2010:BN0931, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt onder meer veroordeeld terzake van gewapende overvallen en meerdere pogingen daartoe. Het hof verwerpt het verweer inzake vrijwillige terugtred.

Aan verdachte wordt een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaar opgelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Sector strafrecht

Parketnummer: 21-002623-10

Uitspraak d.d.: 16 november 2011

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Zutphen van 12 juli 2010 en de van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging, parketnummer 06-470431-08, in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

thans verblijvende in P.I. Veenhuizen, gevangenis Norgerhaven te Veenhuizen.

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 12 april en 2 november 2011 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd (zie voor de inhoud van de vordering bijlage I). Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman,

mr A.S. van der Biezen, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere strafoplegging komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is -na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg- tenlastegelegd dat:

1.

hij (A) op of omstreeks 30 november 2009 en/of (B) op of omstreeks 2 december 2009 te [pleegplaats 1], gemeente [gemeente 1], en/of in de gemeente [gemeente 2] en/of elders in Nederland, (telkens) ter uitvoering van het door hem, verdachte, voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met (een) ander(en) en/of alleen

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning ( gelegen aan de [pleegadres 1] te [pleegplaats 1]) weg te nemen geld en/of (een) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan (de familie) [slachtoffer 1], althans aan de bewo(o)n(st)er(s) van voornoemde woning , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) , en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die (familie) [slachtoffer 1], althans tegen die bewo(o)n(st)er(s) van voornoemde woning, te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

hij, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s) met voormeld oogmerk (telkens)

- tape en/of tie rips en/of (een) (bivak)muts(en) en/of een of meer (geladen)(vuur)wapens, althans (een) daarop gelijkend(e) voorwerp(en) in een auto heeft/hebben gelegd en/of vervoerd en/of

- een rolverdeling heeft/hebben afgesproken met betrekking tot de wijze waarop bovengenoemd(e) strafba(a)r(e) feit(en) uitgevoerd zou(den) worden en/of

- heeft/hebben besproken hoe de buit verdeeld zou (kunnen) worden en/of

- met een auto in de richting van/naar de woning (gelegen aan de [pleegadres 1] te [pleegplaats 1]) is/zijn gereden en/of aldaar is/zijn uitgestapt en/of naar (de achterzijde van ) die woning is/zijn gelopen (met medeneming van tape en/of tie-rips en/of (bivak)muts(en) en/of een of meer vuurwapen(s), althans daarop gelijkend(e) voorwerp(en)) en/of

- met een auto in de richting van (die woning in) [pleegplaats 1] is/zijn gereden,

terwijl de uitvoering van dat/die voorgenomen misdrijf/misdrijven (telkens) niet is voltooid;

en/of

hij (A) op of omstreeks 30 november 2009 en/of (B) op of omstreeks 2 december 2009 te [pleegplaats 1], gemeente [gemeente 1], en/of in de gemeente [gemeente 2] en/of elders in Nederland, (telkens) ter uitvoering van het door hem, verdachte, voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met (een) ander(en) en/of alleen

met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld die (familie) [slachtoffer 1] , althans die bewo(o)n(st)er(s) van voornoemde woning, te dwingen tot de afgifte van geld en/of (een) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan die (familie) [slachtoffer 1] , althans aan die bewo(o)n(st)er(s) van voornoemde woning, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

hij, verdachte, en/of (een of meer van) zijn medader(s) met voormeld oogmerk (telkens)

- tape en/of tie rips en/of (een) (bivak)muts(en) en/of een of meer (geladen)(vuur)wapens, althans (een) daarop gelijkend(e) voorwerp(en) in een auto heeft/hebben gelegd en/of vervoerd en/of

- een rolverdeling heeft/hebben afgesproken met betrekking tot de wijze waarop bovengenoemd(e) strafba(a)r(e) feit(en) uitgevoerd zou(den) worden en/of

- heeft/hebben besproken hoe de buit verdeeld zou (kunnen) worden en/of

- met een auto in de richting van/naar de woning (gelegen aan de [pleegadres 1] te [pleegplaats 1]) is/zijn gereden en/of aldaar is/zijn uitgestapt en/of naar (de achterzijde van ) die woning is/zijn gelopen (met medeneming van tape en/of tie-rips en/of (bivak)muts(en) en/of een of meer vuurwapen(s), althans daarop gelijkend(e) voorwerp(en)) en/of

- met een auto in de richting van (die woning in) [pleegplaats 1] is/zijn gereden,

terwijl de uitvoering van dat/die voorgenomen misdrijf/misdrijven (telkens) niet is voltooid;

en/of

EN/OF, INDIEN TEN AANZIEN VAN HET/DE FEIT(EN) GERELATEERD AAN HET/DE ONDER A EN/OF B GENOEMDE TIJDSTIP(PEN) GEEN VEROORDELING MOCHT VOLGEN, GELDT TEN AANZIEN VAN DAT/DIE ONDER A EN/OF B GENOEMDE TIJDSTIP(PEN) EN DAARAAN GERELATEERDE FEIT(EN) DAT:

hij (op één of meer tijdstip(pen)) in of omstreeks de periode van 6 november 2009 tot en met 30 november 2009 en/of in of omstreeks de periode van 30 november 2009 tot en met 2 december 2009 te [pleegplaats 1], gemeente [gemeente 1], en/of in de gemeente [gemeente 2] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en) en/of alleen (telkens) ter voorbereiding van het misdrijf, waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 8 jaren of meer is gesteld, te weten diefstal met geweld in vereniging en/of afpersing in vereniging van geld en/of goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan (de familie) [slachtoffer 1], althans aan de bewo(o)n(st)er(s) van een woning (gelegen aan de [pleegadres 1] te [pleegplaats 1]), (telkens) opzettelijk

- (een) bivakmuts(en), althans een voor vermomming geschikt(e) voorwerp(en) en/of

- tape en/of tie rips en/of

- een of meer (geladen) (vuur)wapen(s), althans (een) daarop gelijkend(e) voorwerp(en) en/of

- een of meer auto('s) en/of

- een woning (gelegen aan de [straat] te [gemeente 2]), dienende als verzamelplek van verdachte en/of zijn mededader(s) en/of als bewaarplaats voor een of meer bivakmuts(en) en/of tape en/of tie-rips en/of vuurwapen(s) en/of munitie,

zijnde voorwerpen, stoffen, (een) vervoermiddel(en) en/of (een) ruimte(n) bestemd tot het begaan van dat/die misdrijf/misdrijven, heeft/hebben verworven en/of voorhanden gehad en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd, en/of

hij, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s)

- inlichtingen heeft/hebben ingewonnen met betrekking tot het te overvallen object en/of subject (te weten (de familie) [slachtoffer 1]/ de bewo(o)n(st)er(s) van perceel [pleegadres 1] te [pleegplaats 1]) en/of

- zich die woning (gelegen aan de [pleegadres 1] te [pleegplaats 1]) laten aanwijzen en/of - een of meer (mondelinge en/of telefonische en/of via MSN en/of via SMS) gesprek(ken) heeft/hebben gevoerd met betrekking tot het al of niet deelnemen van bepaalde perso(o)n(en) aan bovengenoemd(e) strafba(a)r(e) feit(en) en/of het tijdstip en de wijze waarop bovengenoemd(e) strafbare feit(en) uitgevoerd zou/zouden worden en/of

- met en/of vanuit een of meer auto('s) en/of lopend een of meer observaties heeft/hebben gedaan en/of uitgevoerd van die woning ( gelegen aan de [pleegadres 1] te [pleegplaats 1]) en/of een of meer (van die) auto('s) voor dat doel heeft/hebben geleend en/of gebruikt en/of

- een rolverdeling heeft/hebben afgesproken met betrekking tot de wijze waarop bovengenoemd(e) strafbare feit(en) uitgevoerd zou/zouden worden en/of

- heeft/hebben besproken hoe de buit verdeeld zou (kunnen) worden en/of

- een of meer (van voornoemde) (vuur)wapen(s)/voorwerp(en) heeft/hebben geladen met (een) patro(o)n(en)/munitie.

2.

hij in of omstreeks de periode van 30 november 2009 tot en met 2 december 2009 en/of op of omstreeks 3 december 2009 in de gemeente(n) [gemeente 3] en/of [gemeente 2] en/of [gemeente 1] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en) en/of alleen,

twee/een wapen(s) van categorie III (onder 1), te weten

- een gaspistool (merk Voltran, model Ekol Firat Compact, kaliber 9 mm) en/of

- een gaspistool (merk Röhm, model Vektor CP1, kaliber 9 mm) en/of

munitie van categorie III, te weten (in totaal) 14 , althans een aantal patronen van het kaliber 9 mm P.A.K., zijnde voor deze/dit wapen(s) geschikte munitie, voorhanden heeft/hebben gehad en/of munitie van categorie III, te weten 11, althans een aantal zogenaamde knalpatronen, voorhanden heeft/hebben gehad en/of

- een wapen van categorie I, te weten een nabootsing van een pistool (merk: US Military, nr: M04556) die voor wat betreft vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis vertoont met een bestaand vuurwapen, namelijk een pistool van het merk Beretta, model 96, voorhanden heeft gehad.

3.

hij op of omstreeks 24 september 2009 in de gemeente [gemeente 4] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft gedwongen tot de afgifte van een portemonnee met inhoud en/of een mobiele telefoon, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s):

met bivakmuts(en), althans met camouflerende hoofdbedekking op die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 3] is/zijn toegerend/toe gelopen en/of

die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 3]

- (om de nek) heeft/hebben vastgepakt en/of (aan het lichaam) vastgehouden en/of op de grond gebracht en/of de hand voor de mond gedaan en/of gehouden en/of (meermalen) op dreigende toon geroepen/gezegd: " Overval, overval" en/of "Geld, geld" en/of "Sstt" en/of "Kop dicht, ik knal je door je kop" en/of "Waar is de kluis" , althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

- een of meermalen heeft/hebben geslagen en/of geschopt en/of getrapt en/of

- een of meermalen heeft/hebben geduwd en/of

- aan het lichaam heeft/hebben meegetrokken en/of

- een (vuur)wapen, althans een daarop gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond en/of op het hoofd en/of het gezicht en/of het lichaam heeft/hebben gericht;

en/of

hij op of omstreeks 24 september 2009 in de gemeente [gemeente 4] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een portemonnee met inhoud en/of een mobiele telefoon, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken, en/of het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s):

met bivakmuts(en), althans met camouflerende hoofdbedekking op die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 3] is/zijn toegerend/toe gelopen en/of

die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 3]

- (om de nek) heeft/hebben vastgepakt en/of (aan het lichaam) vastgehouden en/of op de grond gebracht en/of de hand voor de mond gedaan en/of gehouden en/of (meermalen) op dreigende toon geroepen/gezegd: " Overval, overval" en/of "Geld, geld" en/of "Sstt" en/of "Kop dicht, ik knal je door je kop" en/of "Waar is de kluis" , althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

- een of meermalen heeft/hebben geslagen en/of geschopt en/of getrapt en/of

- een of meermalen heeft/hebben geduwd en/of

- aan het lichaam heeft/hebben meegetrokken en/of

- een (vuur)wapen, althans een daarop gelijkend voorwerp heeft/hebben getoond en/of op het hoofd en/of het gezicht en/of het lichaam heeft/hebben gericht.

4.

hij

- op of omstreeks 22 september 2009 en/of

- in of omstreeks de periode van 18 oktober 2009 tot en met 19 oktober 2009 en/of

- in of omstreeks de periode van 16 november 2009 tot en met 17 november 2009

te [gemeente 1] (telkens) ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen aan de [pleegadres 2]) weg te nemen weed en/of geld en/of een of meer andere goederen , geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij (al dan niet) de toegang tot die woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen geld en/of goed(eren) onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming,

hij, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s) met voormeld oogmerk

- op of omstreeks 22 september 2009 over de schutting is/zijn geklommen en/of (een) ruit(en) heeft/hebben ingeslagen en/of ingegooid en/of

- in of omstreeks de periode van 18 oktober 2009 tot en met 19 oktober 2009 een voordeur en/of schuttingdeur ter hoogte van de deurgreep heeft/hebben geforceerd/beschadigd,

terwijl de uitvoering van dat/die voorgenomen misdrijf/misdrijven (telkens) niet is voltooid.

5.

hij in of omstreeks de periode van 16 november 2009 tot en met 17 november 2009 te [gemeente 1] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit de tuin van een woning ([pleegadres 2]) heeft weggenomen een vogelhuisje en/of een webcam , in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s).

6.

primair

hij op of omstreeks 30 november 2009 te [pleegplaats 2], gemeente [gemeente 3], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een cafetaria/snackbar weg te nemen geld en/of (een) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan een of meer thans (bij naam) nog onbekend gebleven perso(o)n(en) (te weten de eigenaar(s)/ beheerder(s)/ medewerker(s) van genoemde cafetaria/snackbar), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die thans nog onbekend gebleven perso(o)n(en), te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

hij, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s) met voormeld oogmerk

- inlichtingen heeft/hebben verstrekt met betrekking tot het te overvallen object en/of subject(en) en/of

- (meermalen) (ter observatie) (met een auto) langs die cafetaria/snackbar is/zijn gereden en/of gelopen en/of (vervolgens)

- met (een) (bivak)muts(en) en/of (een) (vuur)wapen(s) in de richting van die cafetaria/snackbar is/zijn gelopen en/of in de naaste omgeving /bij die cafetaria/snackbar heeft/hebben gewacht,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid,

en/of

hij op of omstreeks 30 november 2009 te [pleegplaats 2], gemeente [gemeente 3], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld die thans nog onbekend gebleven perso(o)n(en) te dwingen tot de afgifte van geld en/of (een) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan die thans nog onbekend gebleven perso(o)n(en) in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

hij, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s) met voormeld oogmerk

- inlichtingen heeft/hebben verstrekt met betrekking tot het te overvallen object en/of subject(en) en/of

- (meermalen) (ter observatie) (met een auto) langs die cafetaria/snackbar is/zijn gereden en/of gelopen en/of (vervolgens)

- met (een) (bivak)muts(en) en/of (een) (vuur)wapen(s) in de richting van die cafetaria/snackbar is/zijn gelopen en/of in de naaste omgeving /bij die cafetaria/snackbar heeft/hebben gewacht,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

subsidiair

hij op of omstreeks 30 november 2009 te [pleegplaats 2], gemeente [gemeente 3], en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en) en/of alleen ter voorbereiding van het misdrijf , waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 8 jaren of meer is gesteld, te weten diefstal met geweld in vereniging en/of afpersing in vereniging van geld en/of goederen , geheel of ten dele toebehorende aan een of meer thans (bij naam) onbekend gebleven personen (te weten de eigenaar(s)/ beheerder(s)/ medewerker(s) van een cafetaria/snackbar) opzettelijk

- (een) bivakmuts(en), althans een voor vermomming geschikt(e) voorwerp(en) en/of

- een of meer (geladen)(vuur)wapen(s), althans daarop gelijkend(e) voorwerp(en) en/of

- een of meer auto('s), zijnde voorwerpen, stoffen en/of (een) vervoermiddel(en) bestemd tot het begaan van dat misdrijf, heeft verworven en/of voorhanden gehad en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of hij, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s)

- een of meer mondelinge gesprek(ken) heeft/hebben gevoerd met betrekking tot het tijdstip en de wijze waarop bovengenoemd strafbare feit uitgevoerd zal worden en/of

- inlichtingen heeft/hebben verstrekt met betrekking tot het te overvallen object en/of subject(en) en/of

- met en/of vanuit een auto en/of lopend (een) observatie(s) heeft/hebben gedaan en/of uitgevoerd van een pand (te weten een cafetaria/snackbar van (een) thans (bij naam) nog onbekend gebleven perso(o)n(en)) en/of die/een auto voor dat doel geleend en/of gebruikt en/of

- met een of meer (van voornoemde) (bivak)muts(en) en/of een of meer (van voornoemde) (vuur)wapen(s)/voorwerp(en) in de richting van dat pand/die cafetaria/snackbar is/zijn gelopen en/of in de naaste omgeving/bij die cafetaria/snackbar heeft/hebben gewacht.

7.

hij op of omstreeks 06 november 2009 te [pleegplaats 2], gemeente [gemeente 3], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 5] heeft gedwongen tot de afgifte van een portemonnee met inhoud , in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

- (geheel/gedeeltelijk ter bedekking van het gezicht) met een (bivak)muts(en) op die [slachtoffer 5] is/zijn toe gerend/gelopen en/of

- die [slachtoffer 5] met kracht in diens rugstreek heeft/hebben geduwd en/of

- tegen die [slachtoffer 5] heeft/hebben/ geschreeuwd /(op dreigende toon) de woorden heeft/hebben toegevoegd : "Portemonnee"en/of "Liggen"en/of "Doe niet zo dom"en/of

- (een) (vuur)wapen(s), althans (een) daarop gelijkend(e) voorwerp(en) op die [slachtoffer 5] heeft/hebben gericht en/of

- met dat/die (vuur)wapen(s), althans met die/dat/een daarop gelijkend(e) voorwerp(en) (meermalen) een schot (in de lucht) heeft/hebben gelost;

en/of

hij op of omstreeks 06 november 2009 te [pleegplaats 2], gemeente [gemeente 3], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een portemonnee met inhoud, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 5], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken, en/of het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

- (geheel/gedeeltelijk ter bedekking van het gezicht) met een (bivak)muts(en) op die [slachtoffer 5] is/zijn toe gerend/gelopen en/of

- die [slachtoffer 5] met kracht in diens rugstreek heeft/hebben geduwd en/of

- tegen die [slachtoffer 5] heeft/hebben/ geschreeuwd /(op dreigende toon) de woorden heeft/hebben toegevoegd : "Portemonnee"en/of "Liggen"en/of "Doe niet zo dom"en/of

- (een) (vuur)wapen(s), althans (een) daarop gelijkend(e) voorwerp(en) op die [slachtoffer 5] heeft/hebben gericht en/of

- met dat/die (vuur)wapen(s), althans met die/dat/een daarop gelijkend(e) voorwerp(en) (meermalen) een schot (in de lucht) heeft/hebben gelost.

8.

hij op of omstreeks 31 oktober 2009 te [gemeente 2] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] heeft gedwongen tot de afgifte van sigaretten en/of een totobriefje en/of (een) portemonnee(s) met inhoud en/of een hoeveelheid cocaïne, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 6] en/of die [slachtoffer 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

- een of meer (vuur)wapen(s), althans (een) daarop gelijkend(e) voorwerp(en), heeft/hebben gericht op die [slachtoffer 6] en/of die [slachtoffer 7] en/of

- een (vuur)wapen, althans een daarop gelijkend voorwerp, heeft/hebben gezet op/tegen de nek van die [slachtoffer 6] (terwijl deze op de grond lag) en/of

- die [slachtoffer 6] (meermalen) (met kracht) in diens gezicht en/of tegen diens hoofd en/of elders tegen/op diens lichaam heeft/hebben geschopt en/of geslagen (terwijl deze op de grond lag) en/of

- een (vuur)wapen, althans een daarop gelijkend voorwerp, heeft/hebben gezet op/tegen het hoofd van die [slachtoffer 7] en/of deze (vervolgens) met dat/een (vuur)wapen, althans met dat/een daarop gelijkend voorwerp, heeft/hebben geslagen en/of

- die [slachtoffer 7] (meermalen) (met kracht) heeft/hebben geschopt en/of geslagen en/of

- met dat/een (vuur)wapen, althans met dat/een daarop gelijkend voorwerp een schot heeft/hebben gelost;

en/of

hij op of omstreeks 31 oktober 2009 te [gemeente 2] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben weggenomen sigaretten en/of een totobriefje en/of (een) portemonnee(s) met inhoud en/of een hoeveelheid cocaïne, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 6] en/of die [slachtoffer 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 6] en/of die [slachtoffer 7], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

- een of meer (vuur)wapen(s), althans (een) daarop gelijkend(e) voorwerp(en), heeft/hebben gericht op die [slachtoffer 6] en/of die [slachtoffer 7] en/of

- een (vuur)wapen, althans een daarop gelijkend voorwerp, heeft/hebben gezet op/tegen de nek van die [slachtoffer 6] (terwijl deze op de grond lag) en/of

- die [slachtoffer 6] (meermalen) (met kracht) in diens gezicht en/of tegen diens hoofd en/of elders tegen/op diens lichaam heeft/hebben geschopt en/of geslagen (terwijl deze op de grond lag) en/of

- een (vuur)wapen, althans een daarop gelijkend voorwerp, heeft/hebben gezet op/tegen het hoofd van die [slachtoffer 7] en/of deze (vervolgens) met dat/een (vuur)wapen, althans met dat/een daarop gelijkend voorwerp, heeft/hebben geslagen en/of

- die [slachtoffer 7] (meermalen) (met kracht) heeft/hebben geschopt en/of geslagen en/of

- met dat/een (vuur)wapen, althans met dat/een daarop gelijkend voorwerp een schot heeft/hebben gelost;

EN/OF, INDIEN TEN AANZIEN VAN HET HIERVOOR OMSCHREVEN STRAFBARE FEIT JEGENS [SLACHTOFFER 7] GEEN VEROORDELING MOCHT VOLGEN, GELDT VOORTS TEN AANZIEN VAN HET AAN [SLACHTOFFER 7] GERELATEERDE FEIT DAT:

hij op of omstreeks 31 oktober 2009 te [gemeente 2] , ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld en/of cocaïne en/of een of meer ander(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 7] te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

hij, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s) met voormeld oogmerk

- een of meer (vuur)wapen(s), althans (een) daarop gelijkend(e) voorwerp(en), heeft/hebben gericht op die [slachtoffer 7] en/of

- een (vuur)wapen, althans een daarop gelijkend voorwerp, heeft/hebben gezet op/tegen het hoofd van die [slachtoffer 7] en/of deze (vervolgens) met dat (vuur)wapen, althans met een daarop gelijkend voorwerp heeft/hebben geslagen en/of

- die [slachtoffer 7] (meermalen) (met kracht) heeft/hebben geschopt en/of geslagen en/of

- met dat/een (vuur)wapen, althans met een daarop gelijkend voorwerp een schot heeft/hebben gelost,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

en/of

hij op of omstreeks 31 oktober 2009 te [gemeente 2] , ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 7] te dwingen tot de afgifte van geld en/of cocaïne en/of een of meer andere goederen, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s),

hij, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s) met voormeld oogmerk

- een of meer (vuur)wapen(s), althans (een) daarop gelijkend(e) voorwerp(en), heeft/hebben gericht op die [slachtoffer 7] en/of

- een (vuur)wapen, althans een daarop gelijkend voorwerp, heeft/hebben gezet op/tegen het hoofd van die [slachtoffer 7] en/of deze (vervolgens) met dat (vuur)wapen, althans met een daarop gelijkend voorwerp heeft/hebben geslagen en/of

- die [slachtoffer 7] (meermalen) (met kracht) heeft/hebben geschopt en/of geslagen en/of

- met dat/een (vuur)wapen, althans met een daarop gelijkend voorwerp een schot heeft/hebben gelost,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

9.

hij op of omstreeks 22 september 2009 te [gemeente 1] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning heeft weggenomen een geldbedrag van (ongeveer) 425 Euro en/of een mobiele telefoon (Nokia N 73) en/of een videorecorder(Samsung) en/of een meetapparaat (voor diabetici) , in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 8], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 8], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken, en/of het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

- die [slachtoffer 8] (met kracht)(toen die [slachtoffer 8] de voordeur van zijn woning opendeed) in diens gezicht heeft/hebben geslagen en/of gestompt en/of

- die [slachtoffer 8] (terug) in die woning heeft/hebben geduwd en/of

- (op korte afstand van die [slachtoffer 8]) een (vuur)wapen, althans een op een (vuur)wapen gelijkend voorwerp heeft/hebben gericht op het lichaam van die [slachtoffer 8] en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer 8] heeft/hebben geroepen/gezegd: "Zitten, zitten" (waarop die [slachtoffer 8] op een bank plaatsnam) en/of

- (vervolgens) (de loop van ) dit (vuur)wapen, althans dit/een op een (vuur)wapen gelijkend voorwerp tegen de (linker)slaap, althans tegen het hoofd van die [slachtoffer 8] heeft/hebben geplaatst en/of dit wapen, althans een op een (vuur)wapen gelijkend voorwerp op korte afstand van het hoofd van die [slachtoffer 8] heeft/hebben gehouden en/of

- (meermalen) op dreigende toon tegen die [slachtoffer 8] heeft/hebben geroepen/gezegd: "Geld, geld";

en/of

hij op of omstreeks 22 september 2009 te [gemeente 1] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld die [slachtoffer 8] heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag van (ongeveer) 425 Euro en/of een mobiele telefoon (Nokia N 73) en/of een videorecorder(Samsung) en/of een meetapparaat (voor diabetici), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 8], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

- die [slachtoffer 8] (met kracht)(toen die [slachtoffer 8] de voordeur van zijn woning opendeed) in diens gezicht heeft/hebben geslagen en/of gestompt en/of

- die [slachtoffer 8] (terug) in die woning heeft/hebben geduwd en/of

- (op korte afstand van die [slachtoffer 8]) een (vuur)wapen, althans een op een (vuur)wapen gelijkend voorwerp heeft/hebben gericht op het lichaam van die [slachtoffer 8] en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer 8] heeft/hebben geroepen/gezegd: "Zitten, zitten" (waarop die [slachtoffer 8] op een bank plaatsnam) en/of

- (vervolgens) (de loop van ) dit (vuur)wapen, althans dit/een op een (vuur)wapen gelijkend voorwerp tegen de (linker)slaap, althans tegen het hoofd van die [slachtoffer 8] heeft/hebben geplaatst en/of dit wapen, althans een op een (vuur)wapen gelijkend voorwerp op korte afstand van het hoofd van die [slachtoffer 8] heeft/hebben gehouden en/of

- (meermalen) op dreigende toon tegen die [slachtoffer 8] heeft/hebben geroepen/gezegd: "Geld, geld".

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Partiële nietigheid van de dagvaarding

Met de rechtbank is het hof van oordeel dat de dagvaarding wat betreft het onder feit 4 tenlastegelegde partieel nietig dient te worden verklaard, nu de dagvaarding met betrekking tot de periode van 16 tot en met 17 november 2009 geen duidelijke (feitelijke) omschrijving bevat.

Partiële vrijspraak feit 1

Verdachte en zijn medeverdachten werden op 2 december 2009 aangehouden terwijl zij in de auto reden, op weg naar [pleegplaats 1]. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat, nu verdachten zich nog niet in de buurt van de te overvallen woning ophielden en allen nog in de auto zaten, er nog geen sprake was van een begin van uitvoering. Het hof spreekt verdachte daarom vrij van medeplegen van poging tot diefstal met geweld en/of afpersing op 2 december 2009.

Overweging met betrekking tot het bewijs

Het hof is van oordeel dat het door en namens verdachte gevoerde verweer strekkende tot ontslag van alle rechtsvervolging terzake van het onder 1 tenlastegelegde en vrijspraak van het onder 6 tenlastegelegde, subsidiair ontslag van alle rechtsvervolging terzake van het onder 6 tenlastegelegde, wordt weersproken door de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen.

Het hof overweegt daarbij in het bijzonder het volgende.

Ten aanzien van het onder 1 tenlastegelegde

Vrijwillige terugtred

De raadsman heeft aangevoerd dat de verdachten vrijwillig zijn teruggetreden. Er was sprake van een intern wilsbesluit om niet door te gaan met de overval. Verdachte dient dan ook te worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

Daarover wordt het volgende overwogen. [medeverdachte 1] verklaarde bij de politie dat hij iemand voor het raam zag staan en dat het eigenlijk ook veel te licht was buiten. [medeverdachte 2] verklaarde bij de politie dat hij van [medeverdachte 1] hoorde dat er iemand achter het raam zou staan. Een van de anderen dacht ook dat er iemand voor het raam stond. [medeverdachte 2] verklaarde verder dat hij dacht dat als er niemand gezien was achter het raam, de woning gewoon was overvallen. Vervolgens zijn de verdachten teruggekeerd naar de auto.

Het hof is van oordeel dat dit geen omstandigheden zijn van de wil van de dader afhankelijk. Het besluit om op die avond niet door te gaan met de overval vond immers uitsluitend plaats onder invloed van de van buiten komende omstandigheden dat er was gezien dat er iemand achter het raam stond en het bovendien te licht was. Of er daadwerkelijk iemand heeft gestaan, maakt dit oordeel niet anders. De verklaring van verdachte ter zitting van het hof, dat men eigenlijk geen overval wilde plegen en de waarneming van iemand achter het raam als een excuus ten opzichte van [verdachte] nodig had om de overval af te breken, is in strijd met de direct na de aanhouding afgelegde verklaringen van twee medeverdachten zoals hierboven gerelateerd, die als meer geloofwaardig worden beoordeeld. Er is naar het oordeel van het hof derhalve geen sprake van een vrijwillig besluit om niet door te gaan. Het hof wordt in dat oordeel gesterkt door het feit dat de verdachten bleven bij het voornemen om deze woning te overvallen. Direct nadat de verdachten in de auto waren weggereden werden er immers plannen gemaakt om een paar dagen later opnieuw naar de woning in [pleegplaats 1] te gaan om alsnog de overval te plegen. Bovendien ging men diezelfde avond nog naar een ander object, een cafetaria, met het idee voor een overval.

Het hof verwerpt het verweer.

Het hof acht derhalve een poging tot diefstal met geweld in vereniging en/of poging tot afpersing in vereniging wettig en overtuigend bewezen.

Ten aanzien van het onder 6 tenlastegelegde

Medeplegen

De raadsman heeft aangevoerd dat er geen sprake is van medeplegen aan de zijde van verdachte. Verdachte heeft slechts in de auto gezeten en heeft geen uitvoeringshandelingen verricht.

Het hof overweegt daartoe het volgende. Medeverdachte [medeverdachte 1] verklaarde bij de politie dat, terwijl zij in de auto zaten, verdachte [verdachte] tegen hem zei dat hij zich maar moest bewijzen en een cafetaria moest overvallen. Vanaf dat moment zijn ze op zoek gegaan naar een cafetaria. Al die tijd bestuurde [verdachte] de auto. Medeverdachte [medeverdachte 3] verklaarde eveneens bij de politie dat het idee om een cafetaria te overvallen omdat [medeverdachte 1] zich moest bewijzen van [verdachte] kwam.

Uit SMS contacten tussen verdachte en [medeverdachte 1] op 30 november 2009 blijkt dat [medeverdachte 1] aan verdachte per SMS vraagt of hij verwacht dat hij en zijn maat zich vanavond bewijzen. Verdachte [verdachte] antwoordt hierop bevestigend en vraagt of zij een auto hebben.

Gelet op het voorgaande is het hof van oordeel dat verdachte wel degelijk uitvoeringshandelingen heeft verricht. Verdachte is immers degene geweest die de suggestie heeft gedaan aan [medeverdachte 1] om een cafetaria te overvallen en degene die naar de cafetaria is gereden en in de auto heeft gewacht tot [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] terugkwamen. Het hof verwerpt het verweer.

Vrijwillige terugtred

De raadsman heeft aangevoerd dat de verdachten vrijwillig zijn teruggetreden. Er was sprake van een intern wilsbesluit om niet door te gaan met de overval en pas daarna zagen de verdachten de camera’s. Verdachte dient dan ook te worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

Het hof overweegt daartoe het volgende. Medeverdachten [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] hebben bij de rechter-commissaris weliswaar verklaard dat de overval niet doorging omdat zij geen vijf jaar wilden gaan zitten voor een overval en dat zij pas daarna de camera’s zagen, maar zowel [medeverdachte 3] als [medeverdachte 1] hebben kort na het incident bij de politie een andere verklaring hierover afgelegd. Zo verklaarde [medeverdachte 3] bij de politie onder meer: “Wij stonden daar de bivakmutsen op ons hoofd te doen en ik had net het wapen gepakt toen ik naar boven keek en de camera zag hangen. Ik wees [medeverdachte 1] op de camera en ik zei: fuck, schijt ... weggaan. Hierop zijn wij weggegaan en toen zei [medeverdachte 1] tegen mij dat hij ook niet wilde gaan zitten voor een cafetariaoverval (...) Wij stonden zonder bivakmuts al op de camerabeelden.”

Medeverdachte [medeverdachte 1] verklaarde hierover bij de politie: “Ik en [medeverdachte 3] (het hof begrijpt: verdachte [medeverdachte 3]) zijn daar uitgestapt om die cafetaria te overvallen (...) Terwijl wij stonden te wachten zagen wij dat er een camera op ons gericht was (...) Ik zei toen tegen [medeverdachte 3] dat ik die cafetaria eigenlijk niet wilde overvallen omdat er een camera op ons gericht stond.”

Het hof is van oordeel dat het besluit om niet door te gaan met de overval uitsluitend plaatsvond onder invloed van een van buiten komende omstandigheid, te weten de aanwezigheid van een camera, die het ter plaatse zijn van de verdachten zou kunnen vastleggen.

Het hof verwerpt derhalve het verweer.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging verkregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het onder 1, 2, 3, 4, 5, 6 primair, 7, 8 en 9 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1.

hij op 30 november 2009 te [pleegplaats 1], gemeente [gemeente 1], en in de gemeente [gemeente 2] ter uitvoering van het door hem, verdachte, voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning gelegen aan de [pleegadres 1] te [pleegplaats 1] weg te nemen geld en/of goederen, toebehorende aan (de familie) [slachtoffer 1], althans aan de bewo(o)n(st)er(s) van voornoemde woning , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) , en daarbij die voorgenomen diefstal te doen vergezellen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die (familie) [slachtoffer 1], althans tegen die bewo(o)n(st)er(s) van voornoemde woning, te plegen met het oogmerk om die diefstal

hij, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s) met voormeld oogmerk

- tape en tie rips en bivakmutsen en (geladen)(vuur)wapens, althans daarop gelijkende voorwerpen in een auto hebben gelegd en vervoerd en

- een rolverdeling hebben afgesproken met betrekking tot de wijze waarop bovengenoemd strafbaar feit uitgevoerd zou worden en

- hebben besproken hoe de buit verdeeld zou (kunnen) worden en

- met een auto in de richting van de woning gelegen aan de [pleegadres 1] te [pleegplaats 1] zijn gereden en aldaar zijn uitgestapt en naar de achterzijde van die woning zijn gelopen met medeneming van tape en tie-rips en bivakmutsen en vuurwapens, althans daarop gelijkende voorwerpen

en/of

hij op 30 november 2009 te [pleegplaats 1], gemeente [gemeente 1], en in de gemeente [gemeente 2] ter uitvoering van het door hem, verdachte, voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen

met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld die (familie) [slachtoffer 1] , althans die bewo(o)n(st)er(s) van voornoemde woning, te dwingen tot de afgifte van geld en/of goederen, toebehorende aan die (familie) [slachtoffer 1] , althans aan die bewo(o)n(st)er(s) van voornoemde woning, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

hij, verdachte, en/of (een of meer van) zijn medader(s) met voormeld oogmerk

- tape en tie rips en bivakmutsen en (geladen)(vuur)wapens, althans daarop gelijkende voorwerpen in een auto hebben gelegd en vervoerd en

- een rolverdeling hebben afgesproken met betrekking tot de wijze waarop bovengenoemd strafbaar feit uitgevoerd zou worden en

- hebben besproken hoe de buit verdeeld zou (kunnen) worden en

- met een auto in de richting van de woning gelegen aan de [pleegadres 1] te [pleegplaats 1] zijn gereden en aldaar zijn uitgestapt en naar de achterzijde van die woning zijn gelopen met medeneming van tape en tie-rips en bivakmutsen en vuurwapens, althans daarop gelijkende voorwerpen

terwijl de uitvoering van die voorgenomen misdrijven (telkens) niet is voltooid;

EN

hij op tijdstippen in de periode van 6 november 2009 tot en met 30 november 2009 en in de periode van 30 november 2009 tot en met 2 december 2009 te [pleegplaats 1], gemeente [gemeente 1], en in de gemeente [gemeente 2] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen (telkens) ter voorbereiding van het misdrijf, waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 8 jaren of meer is gesteld, te weten diefstal met geweld in vereniging en/of afpersing in vereniging van geld en/of goederen, toebehorende aan (de familie) [slachtoffer 1], althans aan de bewo(o)n(st)er(s) van een woning gelegen aan de [pleegadres 1] te [pleegplaats 1], (telkens) opzettelijk

- bivakmutsen en

- tape en tie rips en

- geladen vuurwapens, althans daarop gelijkende voorwerpen en

- een auto en

- een woning gelegen aan de [adres] te [gemeente 2], dienende als verzamelplek van verdachte en zijn mededaders en als bewaarplaats voor vuurwapens en munitie,

zijnde voorwerpen, een vervoermiddel en een ruimte bestemd tot het begaan van die misdrijven, heeft voorhanden gehad en

hij, verdachte, en (een of meer van) zijn mededader(s)

- inlichtingen hebben ingewonnen met betrekking tot het te overvallen object en/of subject (te weten (de familie) [slachtoffer 1]/ de bewo(o)n(st)er(s) van perceel [pleegadres 1] te [pleegplaats 1][woonplaats] en

- zich die woning gelegen aan de [pleegadres 1] te [pleegplaats 1] laten aanwijzen en

- mondelinge en telefonische en via MSN en via SMS gesprekken hebben gevoerd met betrekking tot het al of niet deelnemen van bepaalde perso(o)n(en) aan bovengenoemde strafbare feiten en het tijdstip en de wijze waarop bovengenoemde strafbare feiten uitgevoerd zouden worden en

- hebben besproken hoe de buit verdeeld zou (kunnen) worden en

- voornoemde vuurwapens/voorwerpen hebben geladen met patronen/munitie.

2.

hij in of omstreeks de periode van 30 november 2009 tot en met 2 december 2009 en op 3 december 2009 in de gemeente(n) [gemeente 3] en/of [gemeente 2] en/of [gemeente 1] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen en alleen,

twee wapens van categorie III (onder 1), te weten

- een gaspistool (merk Voltran, model Ekol Firat Compact, kaliber 9 mm) en

- een gaspistool (merk Röhm, model Vektor CP1, kaliber 9 mm) en

munitie van categorie III, te weten in totaal 14 patronen van het kaliber 9 mm P.A.K., zijnde voor deze wapens geschikte munitie, voorhanden heeft gehad en munitie van categorie III, te weten 11, zogenaamde knalpatronen, voorhanden heeft gehad en

- een wapen van categorie I, te weten een nabootsing van een pistool (merk: US Military, nr: M04556) die voor wat betreft vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis vertoont met een bestaand vuurwapen, namelijk een pistool van het merk Beretta, model 96, voorhanden heeft gehad.

3.

hij op 24 september 2009 in de gemeente [gemeente 4] tezamen en in vereniging met anderen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een portemonnee met inhoud en een mobiele telefoon, toebehorende aan [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3],

welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken

welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat hij, verdachte, en zijn mededaders:

met bivakmutsen, althans met camouflerende hoofdbedekking op die [slachtoffer 2] zijn toegerend en

die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 3]

- (om de nek) hebben vastgepakt en aan het lichaam vastgehouden en op de grond gebracht en de hand voor de mond gedaan en/of gehouden en meermalen op dreigende toon geroepen/gezegd: " Overval, overval" en/of "Geld, geld" en/of "Sstt" en/of "Kop dicht, ik knal je door je kop" en/of "Waar is de kluis" , althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en

- aan het lichaam hebben meegetrokken en

- een vuurwapen, althans een daarop gelijkend voorwerp hebben getoond en op het hoofd en het lichaam heeft/hebben gericht.

4.

hij

- op 22 september 2009 en

- in de periode van 18 oktober 2009 tot en met 19 oktober 2009

te [gemeente 1] (telkens) ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning gelegen aan de [pleegadres 2] weg te nemen weed en/of geld en/of een of meer andere goederen , toebehorende aan [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen geld en/of goed(eren) onder hun bereik te brengen door middel van braak, en/of inklimming,

hij, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s) met voormeld oogmerk

- op 22 september 2009 over de schutting zijn geklommen en

- in de periode van 18 oktober 2009 tot en met 19 oktober 2009 een voordeur en schuttingdeur ter hoogte van de deurgreep hebben beschadigd,

terwijl de uitvoering van dat/die voorgenomen misdrijf/misdrijven telkens niet is voltooid.

5.

hij in de periode van 16 november 2009 tot en met 17 november 2009 te [gemeente 1] tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit de tuin van een woning ([pleegadres 2]) heeft weggenomen een vogelhuisje en een webcam , toebehorende aan [slachtoffer 4].

6.

hij op 30 november 2009 te [pleegplaats 2], gemeente [gemeente 3], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een cafetaria/snackbar weg te nemen geld en/of goederen toebehorende aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, en daarbij die voorgenomen diefstal te doen vergezellen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen perso(o)n(en), te plegen met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken

hij, verdachte, en/of zijn mededaders met voormeld oogmerk

- meermalen ter observatie langs die cafetaria/snackbar zijn gereden en gelopen en vervolgen

- met bivakmutsen en vuurwapens in de richting van die cafetaria/snackbar zijn gelopen en in de naaste omgeving /bij die cafetaria/snackbar hebben gewacht,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid,

en/of

hij op 30 november 2009 te [pleegplaats 2], gemeente [gemeente 3], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen,

met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld perso(o)n(en) te dwingen tot de afgifte van geld en/of goederen, toebehorende aan die perso(o)n(en) in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

hij, verdachte, en/of zijn mededaders met voormeld oogmerk

- meermalen ter observatie langs die cafetaria/snackbar zijn gereden en gelopen en vervolgens

- met bivakmutsen en vuurwapens in de richting van die cafetaria/snackbar zijn gelopen en in de naaste omgeving /bij die cafetaria/snackbar hebben gewacht,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

7.

hij op 06 november 2009 te [pleegplaats 2], gemeente [gemeente 3], tezamen en in vereniging met anderen,

met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld [slachtoffer 5] heeft gedwongen tot de afgifte van een portemonnee met inhoud , toebehorende aan die [slachtoffer 5], welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat hij, verdachte, en zijn mededaders

- geheel/gedeeltelijk ter bedekking van het gezicht met (bivak)mutsen op die [slachtoffer 5] zijn toe gerend en

- die [slachtoffer 5] met kracht in diens rugstreek hebben geduwd en

- tegen die [slachtoffer 5] hebben geschreeuwd : "Portemonnee"en/of "Liggen"en/of "Doe niet zo dom"en

- vuurwapens, althans daarop gelijkende voorwerpen op die [slachtoffer 5] hebben gericht en

- met een vuurwapen een schot in de lucht hebben gelost.

8.

hij op 31 oktober 2009 te [gemeente 2] tezamen en in vereniging met anderen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening hebben weggenomen sigaretten en een totobriefje en een portemonnee met inhoud en een hoeveelheid cocaïne, toebehorende aan [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 6] en die [slachtoffer 7], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken

welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat hij, verdachte, en/of zijn mededaders

- vuurwapens, althans daarop gelijkende voorwerpen hebben gericht op die [slachtoffer 6] en die [slachtoffer 7] en

- een vuurwapen, althans een daarop gelijkend voorwerp, hebben gezet tegen de nek van die [slachtoffer 6] terwijl deze op de grond lag en

- die [slachtoffer 6] meermalen tegen diens hoofd en elders tegen diens lichaam hebben geschopt en geslagen terwijl deze op de grond lag en

- een vuurwapen, althans een daarop gelijkend voorwerp, hebben gezet op/tegen het hoofd van die [slachtoffer 7] en deze vervolgens met een vuurwapen, althans met een daarop gelijkend voorwerp, hebben geslagen en

- die [slachtoffer 7] meermalen hebben geslagen en

- met een vuurwapen, een schot hebben gelost.

9.

hij op 22 september 2009 te [gemeente 1] tezamen en in vereniging met anderen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning heeft weggenomen een geldbedrag van (ongeveer) 425 Euro en een mobiele telefoon (Nokia N 73) en een videorecorder(Samsung) toebehorende aan [slachtoffer 8], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 8], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken

welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat hij, verdachte, en/of zijn mededaders

- die [slachtoffer 8] (terug) in die woning hebben geduwd en

- op korte afstand van die [slachtoffer 8] een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp hebben gericht op het lichaam van die [slachtoffer 8] en/of daarbij tegen die [slachtoffer 8] hebben geroepen/gezegd: "Zitten, zitten" waarop die [slachtoffer 8] op een bank plaatsnam en

- vervolgens de loop van dit vuurwapen, althans dit op een vuurwapen gelijkend voorwerp tegen de linkerslaap, van die [slachtoffer 8] hebben geplaatst en dit wapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp op korte afstand van het hoofd van die [slachtoffer 8] hebben gehouden en

- meermalen op dreigende toon tegen die [slachtoffer 8] hebben geroepen/gezegd: "Geld, geld".

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

Poging tot diefstal, vergezeld van geweld en/of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen,

en/of

Poging tot afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen

en

Voorbereiding van diefstal, vergezeld van geweld en/of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen en/of voorbereiding van medeplegen van afpersing.

het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

Medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, begaan met betrekking tot wapens en munitie van categorie III

en

Handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, begaan met betrekking tot munitie van categorie III.

en

Handelen in strijd met artikel 13, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, begaan met betrekking tot wapens van categorie I,

allen strafbaar gesteld bij artikel 55, lid 1 van de Wet wapens en munitie.

het onder 3 bewezen verklaarde levert op:

Diefstal, vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

het onder 4 bewezen verklaarde levert op:

Poging tot diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van inklimming.

en

Poging tot diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak.

het onder 5 bewezen verklaarde levert op:

Diefstal door twee of meer verenigde personen.

het onder 6 primair bewezen verklaarde levert op:

Poging tot diefstal, vergezeld van geweld en/of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen,

en/of

Poging tot afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

het onder 7 bewezen verklaarde levert op:

Afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

het onder 8 bewezen verklaarde levert op:

Diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

het onder 9 bewezen verklaarde levert op:

Diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Het hof heeft bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen -en vindt daarin de redenen die tot de keuze van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van de hierna aan te geven duur leiden- dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een groot aantal gewapende overvallen en afpersingen en pogingen daartoe en het voorhanden hebben van wapens en munitie.

Verdachte heeft bij het plegen van de feiten puur uit financieel gewin gehandeld en hij en zijn medeverdachten schuwden daarbij geen geweld of bedreiging met geweld. Zij hebben zich geen moment bekommerd om de slachtoffers. De gevolgen van feiten als de onderhavige zijn voor de slachtoffers zeer ingrijpend. Met name de slachtoffers van de overvallen in woningen zijn in hun privacy aangetast en de ervaring leert dat zij zich nog lange tijd onveilig voelen in hun eigen woning. Daarnaast worden gevoelens van onveiligheid en onrust in de samenleving veroorzaakt.

Uit het dossier en het onderzoek ter zitting komt naar voren dat verdachte naast medeverdachte [medeverdachte 4] een leidende rol heeft gespeeld. Verdachte heeft ter zitting verklaard dat [medeverdachte 4] hem opdrachten gaf en hem vertelde wat hij moest doen. Verdachte vertelde vervolgens aan de medeverdachten wat zij moesten doen, hetgeen op een leidende rol duidt. De medeverdachten kenden verdachte als hun leider.

Gelet op de ernst van de feiten en gelet op de binnen de rechtspraak gehanteerde oriëntatiepunten van het LOVS is de door de rechtbank opgelegde gevangenisstraf voor de duur van 10 jaar passend en gerechtvaardigd. Het hof zal evenwel een lagere straf opleggen dan de rechtbank. Verdachte is weliswaar eerder veroordeeld, ook voor geweldsdelicten, maar hij is nog niet eerder veroordeeld terzake van gewelddadige overvallen zoals hier bewezenverklaard. Daarnaast is het hof van oordeel dat, gelet op zijn relatief jonge leeftijd, het van belang is dat verdachte enig toekomstperspectief heeft. Met oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 10 jaar is dat perspectief te ver weg, naar het oordeel van het hof.

Alles afwegende komt het hof daarom tot oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaar.

Ad informandum gevoegde feiten

Bij de strafoplegging zijn in aanmerking genomen de ter kennisneming gevoegde zaken vermeld op de dagvaarding in eerste aanleg met parketnummer 06/580701-09.

Verdachte heeft bekend die feiten te hebben begaan.

Beslag

De hierna te noemen inbeslaggenomen voorwerpen, die nog niet zijn teruggegeven, behoren aan de verdachte toe. Zij zijn bij gelegenheid van het onderzoek naar de begane misdrijven aangetroffen. Zij zullen worden onttrokken aan het verkeer aangezien zij van zodanige aard zijn, dat het ongecontroleerde bezit van die voorwerpen in strijd is met het algemeen belang en de wet en zij kunnen dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke feiten.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 6]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt EUR 1.577,96, vermeerderd met de wettelijke rente. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 8 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 5]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt EUR 2.036,35, vermeerderd met de wettelijke rente. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 7 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt EUR 1.500,00, vermeerderd met de wettelijke rente. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 3 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt EUR 1.500,00, vermeerderd met de wettelijke rente . De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 3 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering tenuitvoerlegging

Het openbaar ministerie heeft gevorderd de tenuitvoerlegging van de bij vonnis van de Politierechter te Zutphen van 22 december 2008 opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf, parketnummer 06-470431-08. Deze vordering is in hoger beroep opnieuw aan de orde.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt. Daarom zal de tenuitvoerlegging van die voorwaardelijk opgelegde straf worden gelast.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14g, 14h, 14i, 14j, 36b, 36c, 36d, 36f, 46, 47, 57, 91, 310, 311, 312 en 317 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 13, 26 en 55 van de Wet wapens en munitie.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart de dagvaarding nietig voor zover dit betreft de onder feit 4 tenlastegelegde poging tot diefstal in de periode van 16 tot en met 17 november 2009.

Verklaart niet bewezen dat verdachte het onder 1 tenlastegelegde heeft begaan voor zover dit betreft het medeplegen van een poging tot diefstal met geweld en/of afpersing op 2 december 2009 en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 (overig), 2, 3, 4, 5, 6 primair, 7, 8 en 9 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1, 2, 3, 4, 5, 6 primair, 7, 8 en 9 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 (acht) jaren.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- een zwart pistool, US Military M0456

- onderdelen van een vuurwapen

- een doosje van een Nokia telefoon met 11 knalpatronen

- een briefje met tekst

- een briefje met oveval plan rolverdeling.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 6]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij, [slachtoffer 6], terzake van het onder 8 bewezen verklaarde tot het bedrag van EUR 1.577,96 (duizend vijfhonderdzevenenzeventig euro en zesennegentig cent) bestaande uit EUR 177,96 (honderdzevenenzeventig euro en zesennegentig cent) materiële schade en EUR 1.400,00 (duizend vierhonderd euro) immateriële schade en veroordeelt de verdachte die, evenals zijn mededaders, hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, met dien verstande dat indien en voor zover de een aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de een of meer anderen daarvan in zoverre zullen zijn bevrijd, om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan materiële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 31 oktober 2009 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan immateriële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 31 oktober 2009 tot aan de dag der algehele voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 6], een bedrag te betalen van EUR 1.577,96 (duizend vijfhonderdzevenenzeventig euro en zesennegentig cent) bestaande uit EUR 177,96 (honderdzevenenzeventig euro en zesennegentig cent) materiële schade en EUR 1.400,00 (duizend vierhonderd euro) immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 25 (vijfentwintig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat de verplichting tot betaling van schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer voor de verdachte komt te vervallen indien en voor zover mededaders hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de materiële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 31 oktober 2009 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de immateriële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 31 oktober 2009 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Bepaalt dat indien en voor zover de mededaders van de verdachte voormeld bedrag hebben betaald, verdachte in zoverre is bevrijd van voornoemde verplichtingen tot betaling aan de benadeelde partij of aan de Staat.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 5]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij, [slachtoffer 5], terzake van het onder 7 bewezen verklaarde tot het bedrag van EUR 2.036,35 (tweeduizend zesendertig euro en vijfendertig cent) aan materiële schade en veroordeelt de verdachte die, evenals zijn mededaders, hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, met dien verstande dat indien en voor zover de een aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de een of meer anderen daarvan in zoverre zullen zijn bevrijd, om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan materiële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 6 november 2009 tot aan de dag der algehele voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 5], een bedrag te betalen van EUR 2.036,35 (tweeduizend zesendertig euro en vijfendertig cent) aan materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 30 (dertig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat de verplichting tot betaling van schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer voor de verdachte komt te vervallen indien en voor zover mededaders hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de materiële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 6 november 2009 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Bepaalt dat indien en voor zover de mededaders van de verdachte voormeld bedrag hebben betaald, verdachte in zoverre is bevrijd van voornoemde verplichtingen tot betaling aan de benadeelde partij of aan de Staat.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij, [slachtoffer 3], terzake van het onder 3 bewezen verklaarde tot het bedrag van EUR 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro) aan immateriële schade en veroordeelt de verdachte die, evenals zijn mededaders, hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, met dien verstande dat indien en voor zover de een aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de een of meer anderen daarvan in zoverre zullen zijn bevrijd, om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan immateriële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 24 september 2009 tot aan de dag der algehele voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 3], een bedrag te betalen van EUR 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro) aan immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 25 (vijfentwintig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat de verplichting tot betaling van schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer voor de verdachte komt te vervallen indien en voor zover mededaders hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de immateriële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 24 september 2009 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Bepaalt dat indien en voor zover de mededaders van de verdachte voormeld bedrag hebben betaald, verdachte in zoverre is bevrijd van voornoemde verplichtingen tot betaling aan de benadeelde partij of aan de Staat.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij, [slachtoffer 2], terzake van het onder 3 bewezen verklaarde tot het bedrag van EUR 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro) aan immateriële schade en veroordeelt de verdachte die, evenals zijn mededaders, hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, met dien verstande dat indien en voor zover de een aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de een of meer anderen daarvan in zoverre zullen zijn bevrijd, om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan immateriële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 24 september 2009 tot aan de dag der algehele voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 2], een bedrag te betalen van EUR 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro) aan immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 25 (vijfentwintig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat de verplichting tot betaling van schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer voor de verdachte komt te vervallen indien en voor zover mededaders hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de immateriële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 24 september 2009 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Bepaalt dat indien en voor zover de mededaders van de verdachte voormeld bedrag hebben betaald, verdachte in zoverre is bevrijd van voornoemde verplichtingen tot betaling aan de benadeelde partij of aan de Staat.

Vordering tenuitvoerlegging

Gelast de tenuitvoerlegging van de straf, voor zover voorwaardelijk opgelegd bij vonnis van de politierechter te Zutphen van 22 december 2008, parketnummer 06-470431-08, te weten van: een gevangenisstraf voor de duur van 1 (één) week.

Aldus gewezen door

mr C. Caminada, voorzitter,

mr E.G. Smedema en mr M.A.F. Cools-Weebers, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr I.I.D. Leene, griffier,

en op 16 november 2011 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

mr M.A.F. Cools-Weebers is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.