Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2011:BT6904

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
04-10-2011
Datum publicatie
07-10-2011
Zaaknummer
21-003985-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Ook het in bewaring geven van medicijnen valt onder afleveren als bedoeld in artikel 1 onder 1 sub ii van de Geneesmiddelenwet, nu verdachte hiermee de medicijnen feitelijk ter hand heeft gesteld aan een ander. Zodoende verwerpt het Hof het verweer van verdachte dat hij de medicijnen slechts in bewaring heeft gegeven en niet heeft afgeleverd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Sector strafrecht

Parketnummer: 21-003985-10

Uitspraak d.d.: 4 oktober 2011

TEGENSPRAAK

Arrest van de economische kamer

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de economische politierechter in de rechtbank Zutphen van 16 april 2010 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] ([land]) op [geboortedatum],

wonende te [postcode en woonplaats], [adres].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 20 september 2011.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd (zie voor de inhoud van de vordering bijlage I). Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het vonnis op de voet van artikel 378a van het Wetboek van Strafvordering is aangetekend en daarom niet de in hoger beroep voorgeschreven vermeldingen bevat.

Het hof zal daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

Primair

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 25 december 2008 in de gemeente Doetinchem en/of te Baak, gemeente Bronckhorst, in ieder geval in Nederland, zonder vergunning van Onze Minister UR-geneesmiddelen en/of UA-geneesmiddelen, in ieder geval andere geneesmiddelen dan geneesmiddelen voor onderzoek, te weten

- 480 tabletten (strips) Citalopram en/of

- 480 tabletten (strips) Propanol en/of

- 510 tabletten (strips) Oxazepam en/of

- 120 tabletten (strips) Temazepam (10 mg) en/of

- 250 tabletten (strips) Temazepam (20 mg) en/of

- 120 tabletten (strips) Meloxicam Samdos en/of

- 410 tabletten (strips) Seroqaul 25 en/of

- 120 tabletten (strips) Seroqaul 300 en/of

- 380 tabletten (strips) Seroqaul 100 en/of

- 5 tabletten (strips) Polaramine

heeft afgeleverd, als bedoeld in artikel 1 onder 1 sub ii van de Geneesmiddelenwet;

Subsidiair

hij tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 september 2008 tot en met

25 december 2008 te Baak, gemeente Bronckhorst, in ieder geval in Nederland, al dan niet opzettelijk, zich van afvalstoffen te weten

- 480 tabletten (strips) Citalopram en/of

- 480 tabletten (strips) Propanol en/of

- 510 tabletten (strips) Oxazepam en/of

- 600 tabletten (strips) Amitrityline en/of

- 120 tabletten (strips) Temazepam (10 mg) en/of

- 250 tabletten (strips) Temazepam (20 mg) en/of

- 20 tabletten (strips) Aresal Loperamide oxide en/of

- 120 tabletten (strips) Meloxicam Samdos en/of

- 410 tabletten (strips) Seroqaul 25 en/of

- 120 tabletten (strips) Seroqaul 300 en/of

- 380 tabletten (strips) Seroqaul 100 en/of

- 5 tabletten (strips) Polaramine en/of

- een grote hoeveelheid losse tabletten

heeft ontdaan door deze -al dan niet in verpakking- buiten een inrichting te storten of anderszins op of in de bodem te brengen.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging gekregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

Primair

hij in de periode van 1 januari 2007 tot en met 25 december 2008 in de gemeente Doetinchem zonder vergunning van Onze Minister UR-geneesmiddelen en/of UA-geneesmiddelen, te weten

- 480 tabletten Citalopram en

- 480 tabletten Propanol en

- 510 tabletten Oxazepam en

- 120 tabletten Temazepam (10 mg) en

- 250 tabletten Temazepam (20 mg) en

- 120 tabletten Meloxicam Samdos en

- 410 tabletten Seroqaul 25 en

- 120 tabletten Seroqaul 300 en

- 380 tabletten Seroqaul 100 en

- 5 tabletten Polaramine

heeft afgeleverd, als bedoeld in artikel 1 onder 1 sub ii van de Geneesmiddelenwet.

Het hof verwerpt het verweer van verdachte dat hij de medicijnen slechts in bewaring heeft gegeven en derhalve niet heeft afgeleverd. Ook het in bewaring geven van medicijnen valt onder afleveren als bedoeld in artikel 1 onder 1 sub ii van de Geneesmiddelenwet valt, nu verdachte hiermee de medicijnen feitelijk ter hand heeft gesteld aan een ander.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het primair bewezen verklaarde levert op:

Overtreding van een bij artikel 18, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet gesteld voorschrift.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte en zijn draagkracht, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 23, 24, 24, 24a, 24c en 63 van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 1, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten en artikel 18 van de Geneesmiddelenwet.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het primair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het primair bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een geldboete van € 500,00 (vijfhonderd euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 10 (tien) dagen hechtenis.

Bepaalt dat een gedeelte van de geldboete, groot € 250,00, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 5 (vijf) dagen hechtenis, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Bepaalt dat de geldboete mag worden voldaan in 5 (vijf) termijnen van 1 maand, elke termijn groot € 50,00 (vijftig euro).

Aldus gewezen door

mr B.P.J.A.M. van der Pol, voorzitter,

mr J.A.W. Lensing en mr L.E.M. Hendriks, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr N.D. Mavus-ten Elshof, griffier,

en op 4 oktober 2011 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr L.E.M. Hendriks is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.