Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2011:BR0618

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
05-07-2011
Datum publicatie
06-07-2011
Zaaknummer
24-000039-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt ter zake van het plegen van mishandeling veroordeeld tot een werkstraf van

30 uren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Gerechtshof Arnhem

nevenzittingsplaats Leeuwarden

Sector strafrecht

Parketnummer: 24-000039-09

Uitspraak d.d.: 5 juli 2011

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 6 januari 2009 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1987],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 16 augustus 2010 en 21 juni 2011 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg d.d. 10 september 2009 en 6 januari 2009.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot veroordeling van verdachte ter zake van het ten laste gelegde tot een werkstraf voor de duur van 30 uren, subsidiair 15 dagen hechtenis. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr J.S.W. Boorsma, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep om proceseconomische redenen vernietigen en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - tenlastegelegd dat:

hij op of omstreeks 24 juni 2007 te [plaats] opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer]), in de buik heeft gestompt, althans met kracht in de buik heeft geduwd en/of deze (vervolgens) met kracht bij de keel en/of nek heeft gepakt en/of de keel en/of nek heeft dichtgeknepen en/of dichtgeknepen gehouden en/of (vervolgens) deze met kracht heeft (omge)duwd en/of gegooid, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging gekregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op 24 juni 2007 te [plaats] opzettelijk mishandelend een persoon te weten [slachtoffer] met kracht bij de keel en/of nek heeft gepakt en de keel heeft dichtgeknepen en dichtgeknepen gehouden, waardoor deze letsel heeft bekomen en pijn heeft ondervonden.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het bewezenverklaarde levert op:

mishandeling.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft op 24 juni 2007 als portier/beveiliger in een discotheek [slachtoffer] mishandeld door hem met kracht bij de keel en/of nek te pakken en de keel dicht te knijpen en dicht te houden. Als gevolg daarvan heeft [slachtoffer] een gezwollen rode huid in de nek en een kneuzing van de nek opgelopen. Door het plegen van dit feit heeft verdachte de lichamelijke integriteit van [slachtoffer] geschonden.

Op grond van het vorenstaande en gezien de omstandigheid dat verdachte blijkens het hem betreffende Uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 13 april 2011 vóór het plegen van het bewezen verklaarde niet eerder onherroepelijk is veroordeeld, acht het hof de oplegging van de door de rechtbank opgelegde werkstraf voor de duur van 30 uren, subsidiair 15 dagen hechtenis, welke straf eveneens door de advocaat-generaal is gevorderd, passend en geboden.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 22c, 22d, 63 en 300 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een werkstraf voor de duur van 30 (dertig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 15 (vijftien) dagen hechtenis.

Aldus gewezen door mr. Bosma, voorzitter, mr. Laméris-Tebbenhoff Rijnenberg,

senior raadsheer, en mr. Hielkema, raadsheer, in tegenwoordigheid van Boersma, griffier,

en op 5 juli 2011 ter openbare terechtzitting uitgesproken.