Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2011:BQ6868

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
26-05-2011
Datum publicatie
01-06-2011
Zaaknummer
P11/0145
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Afwijzing vordering tenuitvoerlegging ISD-maatregel. Betrokkene heeft zich niet aan de voorwaarden gehouden, welke hem door de rechtbank Maastricht zijn opgelegd. Nu de betrokkene echter recentelijk door de rechtbank Roermond is veroordeeld tot een langdurige gevangenisstraf, acht het hof het niet aangewezen dat de betrokkene na afloop van deze gevangenisstraf zal worden overgeplaatst naar een inrichting voor stelselmatige daders. Het hof zal dan ook de vordering tot tenuitvoerlegging, hoewel betrokkenes recidive op zichzelf meer dan voldoende aanleiding geeft tot een andere beslissing, afwijzen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

ISD P11/0145

Beslissing d.d. 26 mei 2011

De kamer van het hof als bedoeld in artikel 67 van de Wet op de rechterlijke organisatie heeft te beslissen op het beroep van

[Betrokkene],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

verblijvende in [verblijfplaats].

Het beroep is ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank Maastricht van 1 maart 2011, inhoudende het bevel dat de bij vonnis van 12 mei 2010 voorwaardelijk opgelegde maatregel plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders alsnog zal worden tenuitvoergelegd.

Het hof heeft gelet op de stukken, waaronder:

- het proces-verbaal van het onderzoek in eerste aanleg;

- de beslissing waarvan beroep;

- de akte van beroep van de betrokkene d.d. 15 maart 2011.

Het hof heeft ter zitting van 12 mei 2011 gehoord de terbeschikkinggestelde, bijgestaan door zijn raadsman mr R. Mahovic, advocaat te Maastricht, en de advocaat-generaal, mr A.J. Molhoek.

Overwegingen

Het standpunt van het openbaar ministerie

De vordering tenuitvoerlegging is ingediend omdat de betrokkene de bijzondere voorwaarden heeft overtreden. Tevens is er sprake van nieuwe strafbare feiten. De vordering tenuitvoerlegging is derhalve volledig terecht gedaan en kan worden toegewezen.

De betrokkene heeft zich onmiddellijk na de uitspraak dermate onhandelbaar gedragen dat hij in voorlopige hechtenis werd genomen. De reclassering had al eerdere ervaring met de betrokkene opgedaan en zag geen ander alternatief dan een tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde ISD-maatregel. De betrokkene is inmiddels echter in een nieuwe zaak door de rechtbank Roermond op 18 februari 2011 tot een langdurige gevangenisstraf veroordeeld. De vraag is nu of de ISD-maatregel na afloop van deze gevangenisstraf nog ten uitvoer moet worden gelegd. Het is wellicht effectiever indien er nog een voorwaardelijke ISD-maatregel blijft bestaan als stok achter de deur. De advocaat-generaal vordert om deze reden de afwijzing van de vordering tot tenuitvoerlegging.

Het standpunt van betrokkene en zijn raadsman

De betrokkene en zijn raadsman sluiten zich aan bij het standpunt van de advocaat-generaal.

Het oordeel van het hof

Het hof zal de beslissing van de rechtbank vernietigen, daar het tot een andere beslissing komt.

Uit de stukken blijkt dat de betrokkene zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden, welke hem bij vonnis van 12 mei 2010 door de rechtbank Maastricht zijn opgelegd. De betrokkene heeft zich immers kort na zijn opname in de Piet Roordakliniek schuldig gemaakt aan het gebruik van verdovende middelen. Er is derhalve voldoende grond om tot tenuitvoerlegging van de maatregel te beslissen.

Uit de stukken blijkt echter dat de betrokkene op 18 februari 2011 door de rechtbank Roermond is veroordeeld tot een langdurige gevangenisstraf wegens meerdere ernstige strafbare feiten, welke door betrokkene in oktober 2010 zijn gepleegd. Dit vonnis is inmiddels onherroepelijk en betrokkene zit thans de aan hem door de rechtbank Roermond opgelegde straf uit. Het hof acht het niet aangewezen dat de betrokkene na afloop van deze gevangenisstraf meteen zal worden overgeplaatst naar een inrichting voor stelselmatige daders. In plaats daarvan is het hof met de advocaat-generaal en de raadsman van oordeel dat de voorwaardelijk opgelegde ISD-maatregel als stok achter de deur dient te worden gehandhaafd, opdat betrokkene na afloop van zijn detentie ervan weerhouden wordt om opnieuw de fout in te gaan. Het hof zal dan ook de vordering tot tenuitvoerlegging, hoewel de betrokkene tot toewijzing daarvan meer dan voldoende aanleiding heeft gegeven, afwijzen.

Beslissing

Het hof:

Vernietigt de beslissing van de rechtbank Maastricht van 1 maart 2011 met betrekking tot betrokkene [betrokkene],

Wijst af de vordering tot tenuitvoerlegging van de bij vonnis van de rechtbank Maastricht van 12 mei 2010 voorwaardelijk opgelegde maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders.

Aldus gedaan door

mr E. van der Herberg als voorzitter,

mr J.M.J. Denie en mr T.M.L. Wolters als raadsheren,

en drs. G. Mensing en drs. R. Vecht-van den Bergh als raden,

in tegenwoordigheid van mr C.M.M. van der Waerden als griffier,

en op 26 mei 2011 in het openbaar uitgesproken.

De raden zijn buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.