Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2011:BQ6617

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
31-05-2011
Datum publicatie
31-05-2011
Zaaknummer
24-003047-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft in een winkel een thermostaatkraan gestolen.

Het hof veroordeelt verdachte tot gevangenisstraf.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Gerechtshof Arnhem

nevenzittingsplaats Leeuwarden

Sector strafrecht

Parketnummer: 24-003047-09

Uitspraak d.d.: 31 mei 2011

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 18 november 2009 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1984],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 22 oktober 2010 en 17 mei 2011 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot veroordeling van verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van drie weken. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen namens verdachte door zijn raadsman, mr. J.G. Wiebes, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep om proceseconomische redenen vernietigen en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

hij op of omstreeks 11 september 2009 in de gemeente [gemeente] met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen één (thermostaat) kraan, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan winkelbedrijf [bedrijf] (filiaal [straat]), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overweging ten aanzien van het bewijs

Tijdens het overbrengen naar het politiebureau heeft verdachte verklaard1 dat hij, voordat hij de [bedrijf] aan de [straat] te [plaats] was binnengegaan, ter hoogte van deze winkel contact had gehad met zijn vrouw (het hof begrijpt: [vrouw van verdachte]). Zijn vrouw zou met een vriendin in [plaats 2] zijn geweest en daar zou zij de thermostaatkraan, die bij zijn aanhouding bij hem werd aangetroffen, bij een [bedrijf] hebben gekocht.

De partner van verdachte, [vrouw van verdachte], verscheen uit eigener beweging aan het politiebureau en heeft daar verklaard2 dat zij die dag met een vriendin naar [plaats 2] was geweest, en dat zij daar op de [markt] een thermostaatkraan van het merk Grohe heeft gekocht. Eenmaal terug in [plaats] heeft zij haar vriend in de stad, onderweg naar het ziekenhuis, ontmoet en daar heeft zij hem de kraan gegeven.

Verdachte heeft bij gelegenheid van zijn inverzekeringstelling verklaard3 dat hij de thermostaatkraan, die bij zijn aanhouding bij hem werd aangetroffen, zelf bij de [bedrijf] had gekocht, en dat zijn vrouw die kraan eerst had.

De volgende dag verklaart verdachte4 dat hij zijn vriendin, [vrouw van verdachte], voor de [bedrijf] aan de [straat] (het hof begrijpt: te [plaats]) was tegengekomen. Hij heeft daar toen van haar een plastic tas met daarin de kraan gekregen. Zijn vriendin zou hem hebben verteld dat zij de kraan had gekocht bij een [bedrijf]-filiaal in [plaats 2]. Verdachte verklaarde voorts dat hij daarna bij de [bedrijf] (aan de [straat]) naar binnen is gelopen.

Op 12 september 2009 verklaarde [getuige 1]5 dat zij op 11 september 2009 's middags als medewerkster van de [bedrijf], op de afdeling sanitair, voor een klant een Grohe thermostaatkraan achter het glas vandaan heeft gehaald en aan deze klant heeft overhandigd. Toen zij nadien van een beveiligingsmedewerker hoorde dat er iemand was aangehouden die een zelfde type kraan had gestolen, herkende zij verdachte aan de hand van de persoonsbeschrijving.

Op de doos waarin de onder verdachte in beslag genomen kraan was verpakt was blijkens het relaas van verbalisant [verbalisant 1]6 met stift het getal "1405" geschreven. Hierover verklaart [getuige 2], filiaalmanager van [bedrijf], vestiging [straat] te [plaats], - zakelijk weergegeven - dat deze aanduiding door personeel van dit specifieke filiaal is aangebracht en dat een zelfde artikel in een ander filiaal een andere aanduiding heeft.

Vast staat dat de betreffende kraan bij verdachte werd aangetroffen toen hij de winkel verliet, terwijl hij daar niet voor had betaald. Gelet op de op de verpakking aangebrachte cijfers staat naar het oordeel van het hof ook vast dat deze kraan afkomstig is uit het filiaal van de [bedrijf] aan de [straat] te [plaats]. De verklaring van verdachte over hoe hij aan die kraan is gekomen acht het hof ongeloofwaardig. Niet alleen verklaart hij zelf wisselend over de herkomst en spreekt hij zichzelf tegen, maar eveneens wijken zijn verklaringen op essentiële punten af van de verklaring van zijn partner omtrent de herkomst van de kraan.

Onder deze omstandigheden acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de thermostaatkraan heeft gestolen.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging gekregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op 11 september 2009 in de gemeente [gemeente] met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen één thermostaatkraan, toebehorende aan winkelbedrijf [bedrijf] (filiaal [straat]).

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het bewezenverklaarde levert op:

diefstal.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal. Diefstal is een hinderlijk feit dat schade en overlast voor de gedupeerden teweegbrengt.

Het hof heeft acht geslagen op een verdachte betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 23 maart 2011. Daaruit volgt dat verdachte meermalen is veroordeeld wegens soortgelijke strafbare feiten.

Het hof is, gelet op het voorgaande in onderlinge samenhang bezien, van oordeel dat oplegging van na te melden straf passend en noodzakelijk is.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 63 en 310 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en de verklaart verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) weken.

Bepaalt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, en/of artikel 27a Sr bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

In beslag genomen voorwerpen

Gelast de teruggave aan [bedrijf] van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

1 Grohe Precision Trend Thermosstaatkraan, kleur grijs.

Aldus gewezen door

mr. H.J. Deuring, voorzitter,

mr. J. Dolfing en mr. T.H. Bosma, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. A. Meester, griffier,

en op 31 mei 2011 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

1 Proces-verbaal van bevindingen met nummer [nummer], d.d. 11 september 2009 in de wettelijke vorm opgemaakt door de opsporingsambtenaren [verbalisant 2] en [verbalisant 3]

2 Proces-verbaal van verhoor met nummer [nummer], d.d. 11 september 2009 in de wettelijke vorm opgemaakt door de opsporingsambtenaar [verbalisant 3]

3 Proces-verbaal van inverzekeringstelling met nummer [nummer], d.d. 11 september 2009 in de wettelijke vorm opgemaakt door de opsporingsambtenaar [verbalisant 4]

4 Proces-verbaal van verhoor met nummer [nummer], d.d. 12 september 2009 in de wettelijke vorm opgemaakt door de opsporingsambtenaar [verbalisant 1]

5 Proces-verbaal van verhoor met nummer [nummer], d.d. 12 september 2009 in de wettelijke vorm opgemaakt door de opsporingsambtenaar [verbalisant 1]

6 Proces-verbaal van verhoor met nummer [nummer], d.d. 12 september 2009 in de wettelijke vorm opgemaakt door de opsporingsambtenaar [verbalisant 1]