Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2011:BQ5041

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
03-03-2011
Datum publicatie
19-05-2011
Zaaknummer
200.077.992
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bewindvoerder voert aan dat bij beëindiging van de schuldsaneringsregeling het dictum van de rechtbank het juiste is en niet dat van het hof. Hof overweegt op welke gronden het van oordeel is dat het door hem gehanteerde dictum het juiste is en weigert het gevraagd herstel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Arrest d.d. 3 maart 2011

Zaaknummer 200.077.992

HET GERECHTSHOF ARNHEM

Nevenzittingsplaats Leeuwarden

In de procedure in hoger beroep die bij het gerechtshof Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, onder zaaknummer 200.077.092 aanhangig is geweest in de zaak van

[Naam man],

wonende te [woonplaats],

appellant,

hierna te noemen: [de man],

advocaat: mr. A.A. Hardoar, kantoorhoudende te Lelystad.

is op 13 januari 2011 door dit hof een eindarrest gewezen.

Het verdere procesverloop

Ter griffie van het hof is ingekomen een faxbericht van 1 februari 2011, waarin mevrouw J. Baan, de bewindvoerder in de wettelijke schuldsaneringsregeling van [de man], aan het hof bericht dat er naar haar mening een fout in voormeld arrest is geslopen zoals door haar nader weergegeven in dit bericht en heeft verzocht om een gewijzigd arrest.

De advocaat die [de man] in het hoger beroep heeft bijgestaan, mr. A.A. Hardoar, is tot 17 februari 2011 in de gelegenheid gesteld om te reageren op het verzoek van de bewindvoerder. Het hof heeft echter geen reactie van mr. Hardoar ontvangen.

De beoordeling

1. Artikel 31, eerste lid, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt dat de rechter te allen tijde op verzoek van een partij of ambtshalve in zijn vonnis, arrest of beschikking een kennelijke rekenfout, schrijffout of andere kennelijke fout verbetert, die zich voor eenvoudig herstel leent.

2. Volgens de Memorie van Toelichting bij dit artikel is sprake van een kennelijke rekenfout, schrijffout of andere kennelijke fout bij zeer duidelijke verschrijvingen of (reken)fouten, waarbij voor partijen en derden direct duidelijk is dat van een vergissing sprake is.

3. De bewindvoerder voert aan dat in voormeld arrest de in het dictum vermelde beslissing dat de toepassing van de schuldsaneringsregeling van rechtswege zal zijn beëindigd zodra de slotuitdelingslijst verbindend is geworden, in het onderhavige geval niet correct is omdat er geen actief is.

4. Op grond van artikel 356, eerste lid, van de Faillissementswet (hierna: Fw) gaat de bewindvoerder, zodra de uitspraak als bedoeld in artikel 354 Fw in kracht van gewijsde is gegaan, onverwijld over tot het opmaken van een slotuitdelingslijst. Volgens de Memorie van Toelichting bij dit artikel dient de bewindvoerder altijd een slotuitdelingslijst op te maken zodra de uitspraak bedoeld in artikel 354 Fw in kracht van gewijsde is gegaan. Ook in het geval er geen actief ter verdeling aanwezig is, dient een slotuitdelingslijst te worden opgesteld. In plaats van het bedrag voor de uitkeringen zal daarin in dat geval bijvoorbeeld 'nihil' kunnen worden vermeld. Op grond hiervan is het hof van oordeel dat in voormeld arrest geen sprake is van een kennelijke fout.

5. De bewindvoerder hoeft op grond van artikel 356, eerste lid, Fw alleen in het geval dat de rechtbank of het hof de toepassing van de schuldsaneringsregeling heeft beëindigd op grond van artikel 354a Fw geen slotuitdelingslijst op te stellen. Het hof constateert dat in het onderhavige geval geen sprake is van een beëindiging op grond van artikel 354a Fw.

De beslissing

Het gerechtshof:

weigert de gevraagde verbetering van het arrest van dit hof van 13 januari 2011.

Dit arrest is gewezen door mrs. B.J.J. Melssen, voorzitter, R.A. Zuidema en J.P. Evenhuis, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit hof van

3 maart 2011 in bijzijn van de griffier.