Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2011:BQ3507

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
19-04-2011
Datum publicatie
04-05-2011
Zaaknummer
200.062.069/01
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBZLY:2009:BL7181, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Wie is contractspartij?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200.062.096/01

19 april 2011

GERECHTSHOF TE ARNHEM,

NEVENZITTINGSPLAATS LEEUWARDEN

MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

[appellant],

wonende te [woonplaats],

APPELLANT,

advocaat: mr. W.D. Vorstman, te Amsterdam,

t e g e n

de rechtspersoon naar Duits recht

GO-BAU GMBH & CO KG,

gevestigd te Goch, Duitsland,

GEÏNTIMEERDE,

advocaat: mr. L. Kuiper, te Hilversum.

1. Het geding in hoger beroep

1.1 Partijen worden hierna [appellant] en Go-Bau genoemd. [appellant] is bij exploot van 9 maart 2010, gerectificeerd bij ex-ploten van 18 en 22 maart 2010, in hoger beroep gekomen van een vonnis dat door de rechtbank te Zwolle-Lelystad onder num-mer 156391 /HA ZA 09-495 tussen partijen is gewezen en dat is uitgesproken op 9 december 2009, met dagvaarding van Go-Bau voor dit hof.

1.2 [appellant] heeft bij memorie grieven tegen het vonnis waar-van beroep aangevoerd, een bewijsaanbod gedaan en producties in het geding gebracht, met conclusie, zakelijk weergegeven, dat de oorspronkelijke vordering alsnog wordt afgewezen met veroordeling van Go-Bau, uitvoerbaar bij voorraad, in de pro-ceskosten met rente en nakosten.

1.3 Go-Bau heeft daarop bij memorie van antwoord de grieven bestreden, een bewijsaanbod gedaan en producties in het geding gebracht, met conclusie tot bekrachtiging van het vonnis en veroordeling, uitvoerbaar bij voorraad, in de proceskosten.

1.4 Ten slotte is het hof gevraagd arrest te wijzen.

2. Waarvan het hof uitgaat

2.1 Go-Bau exploiteert een hotel in Goch, Duitsland.

2.2 Op dinsdag 15 januari 2008 schreef [appellant] vanaf zijn e-mail account [e-mailadres] aan Go-Bau onder meer:

Dear mister [X],

We just spoke on the phone. We are traveling with a group from about 100 people from Flughafen Weeze. Departure at the 24th of May at 6:30 am.

We would like to stay the night in your hotel we need about 30 twin rooms and 10 singel rooms.

We also would like to eat with you on the 23th of May at your hotel.

2.3 De e-mail wordt als volgt afgesloten:

2.4 Het aantal kamers is door [appellant] bij e-mail van diezelf-de datum gewijzigd in 40 twee- en 20 eenpersoonskamers.

2.5 Door [Y] is de e-mail diezelfde dag beantwoord door middel van een “confirmation and and offer” [waarin is ver-meld:] “you get the option for one week, until February 22”.

2.6 Op 23 januari 2003 verzocht [Y] aan [appellant] per e-mail “last week we talked about the group in May, 23. – 24. Do you have any news about the booking?”.

2.7 Daarop werd geantwoord:

I just spoke our client he gave me his confirmation for the program. Tomorrow morning I will discus the details with him and then I will get back to you with the details for the trip. If that is oke with you?

De e-mail eindigt als volgt:

Best Rgards,

[appellant]

Actsperience B.V.

2.8 Bij e-mail van 15 februari 2008 verzoekt [Y] opnieuw om informatie dan wel bevestiging.

2.9 Geantwoord wordt dat er 72 deelnemers op de lijst staan en maandagmiddag een lijst met namen en keuzes voor twee- en een-persoonskamers volgt. De e-mail eindigt met:

On the 29th of Februar I will be at your hotel with my wife for the first location visit. A week later on the 7th of march I will be in your hotel with our client. We need three single rooms (…).

Best regards,

[appellant].

2.10 De kosten van beide bezoeken waarvan sprake is in de laatst geciteerde e-mail zijn door [appellant] betaald met behulp van de credit card van [Holding Z]

2.11 Op 20 mei 2008 schreef [appellant] aan een medewerkster van Go-Bau een e-mail met als onderwerp: “Definitieve versie van de deelnemers lijst 23 mei”. Verder luidt de e-mail:

Here by I sent you the final list for the Group on the 23th of May.

Can you sent me an confirmation. I dit not reserve one yet. The crew will be at about 14:00 PM at your hotel on the 23th of May. In the list you also find the diet wishes.

De e-mail sluit af op dezelfde wijze als de e-mail van 15 ja-nuari 2008.

2.12 In antwoord schrijft de medewerkster:

Goeden avond [appellant],

bedankt voor de nieuwe lijst. Wij bevestigen jullie reserve-ring en ook de keuken is geïnformeerd over de speciale wensen!

Maar ik heb nog een vraagje: Overnachtet de gastspreker (…) ook? Als u mij dit nog kunt zeggen, dan is van onze zijde al-les klaar!.

Bedankt en tot vrijdag

2.13 De nota van het bezoek van de groep aan het hotel op 23/24 mei 2008 is door Go-Bau verzonden aan:

Actsperience

buitengewoon beleven

Hernn [appellant]

[adres]

[postcode] [plaats]

2.14 De nota is onbetaald gebleven. In dit geding vordert Go-Bau van [appellant] betaling van die nota, vermeerderd met rente en buitengerechtelijke incassokosten. [appellant] betoogt bij wijze van verweer dat niet hij maar Actsperience B.V. con-tractspartij is.

2.15 De rechtbank heeft de vordering toegewezen.

3. Behandeling van het hoger beroep

3.1 Het geding draait, ook in hoger beroep, om de vraag of [appellant], naar Nederlands recht, door zijn handelen zichzelf dan wel een derde, meer in het bijzonder Actsperience B.V., heeft gebonden. Het hof is van oordeel dat het eerste het geval is.

3.2 Onvoldoende gemotiveerd gesteld is dat [appellant] aan Go-Bau duidelijk heeft gemaakt dat hij niet de bedoeling had zichzelf te binden maar een vennootschap in wiens opdracht hij de over-eenkomst aanging.

3.3 Dat [appellant] op enig moment mondeling te kennen heeft ge-geven namens een derde, meer in het bijzonder Actsperience B.V. te zijn opgetreden is niet voldoende gemotiveerd aange-voerd. Wanneer precies en met wie dat “uiteraard” zou zijn be-sproken wordt door [appellant] niet duidelijk gemaakt terwijl hij zelf aangeeft dat de rechtsvorm van Actsperience bij die ge-sprekken niet aan de orde is gekomen.

Ook uit de e-mailwisseling komt onvoldoende duidelijk naar vo-ren dat namens Actsperience als rechtspersoon is gehandeld. Gebruik van een meervoudsvorm in zakelijk e-mailverkeer is daartoe ontoereikend. Uit het digitaal afbeelden van bedrijfs-gegevens, zoals in de e-mails van 15 januari en 20 mei 2008, volgt niet dat [appellant] handelde namens een derde. Go-Bau mocht ervan uitgaan dat Actsperience kennelijk een naam was waaronder [appellant], al dan niet in samenwerking met anderen, zaken deed. De enkele e-mail van 24 januari 2008 die onopval-lend wel wordt afgesloten met ‘Actsperience B.V.’ doet daaraan in onvoldoende mate af.

Dat de website van Actsperience, waarnaar werd verwezen in de digitale afbeelding van de bedrijfsgegevens in de e-mails, professioneel zou ogen leidt niet tot de conclusie dat Go-Bau moest begrijpen dat zij dus met “een grotere onderneming als een besloten vennootschap” te maken had.

Verder oordeelt het hof dat ook het visitekaartje, dat [appellant] bij vertrek uit het hotel achterliet, niet duidelijk maakt dat hij namens een derde handelde. Het kaartje wijkt nauwelijks af van de digitale afbeelding van de bedrijfsgege-vens in de hierboven genoemde e-mails, zij het dat het be-drijfsadres daarop staat. Het visitekaartje noemt geen rechts-vorm en vermeldt geen aanduiding “B.V.”in de naam van de on-derneming.

De omstandigheid ten slotte dat twee eerdere verblijven van [appellant] in het hotel werden betaald met gebruikmaking van de credit card van [Holding Z] leidt het hof in dit geval evenmin tot een ander oordeel, reeds omdat [appellant] niet stelt dat hij namens deze derde met Go-Bau gecontracteerd heeft.

3.4 Anders dan [appellant] nog aanvoert behoefde Go-Bau onder de gestelde omstandigheden ook geen nader onderzoek te doen naar de mogelijke rechtspersoonlijkheid van Actsperience.

3.5 Op het voorgaande stuiten alle grieven af. Als de in het ongelijk te stellen partij zal [appellant] worden veroordeeld de proceskosten van Go-Bau te vergoeden.

4. Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het bestreden vonnis;

verwijst – uitvoerbaar bij voorraad – [appellant] in de proceskos-ten van het hoger beroep en begroot die kosten, voor zover aan de kant van Go-Bau gevallen, op € 420, voor verschotten, op € 632, voor salaris van de advocaat.

Dit arrest is gewezen door mrs J.C. Toorman, W.J. Noordhuizen, en G.C.C. Lewin uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 april 2011 door de rolraadsheer.