Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0861

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
11-04-2011
Datum publicatie
11-04-2011
Zaaknummer
11-4-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bezit van een vals reisdocument (paspoort). Inbreuk op vertrouwen dat in het maatschappelijk verkeer mag worden gesteld aan de echtheid van dergelijke reisdocumenten. De in eerste aanleg opgelegde straf acht het hof passend en geboden: gevangenisstraf voor de duur van één maand met aftrek. Onttrekking aan het verkeer van het valse reisdocument.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-000959-10

Parketnummer eerste aanleg: 07-600301-09

Arrest van 11 april 2011 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 30 maart 2010 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1980] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. drs. T.H. Meeuwis,

advocaat te Dronten.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf en heeft beslist op het inbeslaggenomen voorwerp, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis van de eerste rechter zal vernietigen en opnieuw rechtdoende, verdachte zal veroordelen tot een gevangenisstraf van 3 maanden.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

hij op of omstreeks 17 januari 2009 te [plaats], gemeente [gemeente], in het bezit was van een reisdocument, te weten een nationaal paspoort van Frankrijk voorzien van nummer [nummer] en op naam gesteld van [naam] geboren op

6 juni 1980, waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat het reisdocument vals of vervalst was, bestaande de valsheid of vervalsing hieruit dat dat voornoemd paspoort qua detaillering en/of gebruikt basismateriaal en/of toegepaste productie- en beveiligingstechnieken niet overeenkom(t)(en) met die van een origineel exemplaar;

Bewezenverklaring

Het hof acht bewezen dat:

hij op 17 januari 2009 te [plaats], gemeente [gemeente], in het bezit was van een reisdocument, te weten een nationaal paspoort van Frankrijk voorzien van nummer [nummer] en op naam gesteld van [naam] geboren op

6 juni 1980, waarvan hij wist dat het reisdocument vals was, bestaande de valsheid hieruit dat dat voornoemd paspoort qua detaillering en gebruikt basismateriaal en toegepaste productie- en beveiligingstechnieken niet overeenkomt met die van een origineel exemplaar.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

in het bezit zijn van een reisdocument waarvan hij weet dat het vals is.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte was op 17 januari 2009, bij zijn aankomst in het asielzoekerscentrum in [plaats], in het bezit van een vals reisdocument, terwijl hij wist dat het reisdocument vals was. Door dit bezit heeft verdachte inbreuk gemaakt op het vertrouwen dat in het maatschappelijk verkeer mag worden gesteld in de echtheid van dergelijke documenten.

Het hof heeft gelet op een verdachte betreffend uittreksel uit het justitiële documentatieregister d.d. 19 januari 2011, waaruit blijkt dat hij in Nederland niet eerder is veroordeeld voor enig strafbaar feit.

Gelet op het voorgaande en met name in het geschonden maatschappelijk vertrouwen in de echtheid van reisdocumenten, acht het hof de door de rechter in eerste aanleg opgelegde gevangenisstraf van vier weken passend en geboden. De persoonlijke omstandigheden zoals die door verdachte ter terechtzitting van het hof naar voren zijn gebracht, brengen het hof niet tot een ander oordeel ten aanzien van de op te leggen straf. Anderzijds geldt dat het hof in het geschonden vertrouwen geen aanleiding ziet om - zoals door de advocaat-generaal gevorderd - een hogere straf op te leggen dan in eerste aanleg.

Onttrekking aan het verkeer

Het door het hof aan het verkeer te onttrekken vervalste reisdocument is daarvoor vatbaar, nu met betrekking tot dat goed het hiervoor bewezen verklaarde feit is begaan en van zodanige aard is, dat het ongecontroleerd bezit daarvan in strijd is met de wet.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 36b, 36c en 231 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij.

veroordeelt verdachte [verdachte] tot gevangenisstraf voor de duur van één maand;

beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering wordt gebracht;

verklaart aan het verkeer onttrokken:

een reisdocument afgegeven in 2005 met nummer [nummer].

Dit arrest is aldus gewezen door mr. P.W.J. Sekeris, voorzitter, mr. K. Lahuis en mr. W. van Houtum, in tegenwoordigheid van mr. M.J. Kuiper als griffier, zijnde mr. W. van Houtum buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.