Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0321

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
01-04-2011
Datum publicatie
06-04-2011
Zaaknummer
24-002641-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Minderjarige verdachte heeft zich samen met zijn mededader meermalen schuldig gemaakt aan gekwalificeerde diefstal.

Verdachte wordt veroordeeld tot jeugddetentie voor de duur van vier maanden, met aftrek.

Vordering benadeelde partij hoofdelijk toegewezen, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Vordering tot tenuitvoerlegging afgewezen. Verlenging van de proeftijd met een jaar en met als bijzondere voorwaarde een verplicht reclasseringstoezicht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-002641-10

Parketnummer eerste aanleg: 07-686205-10

Parketnummer TUL: 07-663059-10

Arrest van 1 april 2011 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de kinderrechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 4 november 2010 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1993] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. D.T. Stoof, advocaat te Breda.

Het vonnis waartegen het beroep is gericht

De kinderrechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft de verdachte bij het vonnis wegens misdrijven veroordeeld tot een straf, heeft een maatregel opgelegd, op de vordering van de benadeelde partij en op een vordering tot tenuitvoerlegging beslist, zoals in dat vonnis is omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof de verdachte ter zake het onder 1 en 2 ten laste gelegde zal vrijspreken.

De advocaat-generaal heeft voorts gevorderd dat het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk zal verklaren in haar vordering en de vordering tot tenuitvoerlegging zal afwijzen.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

1.

hij op of omstreeks 13 juli 2010 te [plaats] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een portemonnee en/of één of meer SNS-bankpas (v.v. rekeningnummer [rekeningnummer]), in elk geval enig goed en/of geld, in elk geval enig geld, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

2.

hij op één of meer tijdstippen op of omstreeks 13 juli 2010 in de gemeente(n) [gemeente 1] en/of [plaats 2], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit één of meer geld- en/of oplaadautoma(a)t(en) heeft weggenomen geld, in elk geval enig geld en/of uit een winkelpand ([bedrijf], gelegen aan het [straat]) één of meerdere goederen en/of geld, in elk geval enig goed en/of geld, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich (telkens) de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of het weg te nemen geld en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten het gebruik van een een SNS-bankpas (o.n.v. [benadeelde] en v.v. rekeningnummer [rekeningnummer]).

Bewijsoverweging ten aanzien het onder 1 en 2 ten laste gelegde

Aan verdachte is onder de feiten 1 en 2 ten laste gelegd dat hij zich samen met een ander/anderen schuldig heeft gemaakt aan het plegen van (gekwalificeerde) diefstal. De verwijten behelzen feitelijk het bemachtigen van een portemonnee en een betaalpas van een oudere mevrouw en het vervolgens daarmee verrichten van pintransacties en geldopnamen.

De verdachte en diens raadsman hebben aangevoerd dat verdachte vrijgesproken dient te worden van de ten laste gelegde feiten wegens het ontbreken van voldoende wettig en overtuigend bewijs. Ook de advocaat-generaal stelt zich op vorenstaand standpunt.

Op grond van de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting stelt het hof de volgende feitelijke gang van zaken vast.

Op 13 juli 2010 doet aangeefster [benadeelde] samen met haar man, de heer [getuige], boodschappen bij [bedrijf] in winkelcentrum [winkelcentrum] te [plaats]. In de supermarkt heeft de heer [getuige] de portemonnee van zijn vrouw gekregen en rekent hij af. Deze betaling heeft om 12.32 uur plaatsgevonden. Uit de verklaring van [getuige] blijkt dat hem opviel dat tijdens het afrekenen een jongen en een meisje dicht om hem heen stonden.

Nadien geeft de heer [getuige] de portemonnee aan zijn vrouw. [benadeelde] koopt in het winkelcentrum nog twee visjes en stopt de portemonnee vervolgens in de rechterzak van haar bodywarmer.

Vanaf het winkelcentrum lopen [benadeelde] en [getuige] naar de bushalte toe. Uit de verklaring van [getuige] blijkt dat, terwijl hij met zijn vrouw bij het bushaltehokje zit, er een jongen en een meisje aan komen lopen, dat het meisje op het bord met vertrektijden kijkt en aangeeft dat ze niet kan vinden wat ze zoekt. [getuige] helpt haar. De jongen en het meisje lopen vervolgens weg.

Na thuiskomst, omstreeks 14.30 uur, ontdekt mevrouw [benadeelde] dat haar portemonnee weg is met hierin ondermeer haar pinpas van de SNS bank met nummer [rekeningnummer]. Deze rekening heeft zij diezelfde middag geblokkeerd.

Uit een bankafschrift behorend bij rekeningnummer [rekeningnummer] blijkt dat er die dag, op 13 juli 2010, vanaf 12.32 uur de volgende bedragen van de SNS-rekening [rekeningnummer] zijn afgeschreven:

- 12.53 uur € 200,00;

- 12.54 uur € 250,00 bij de Rabobank aan het[straat];

- 12.55 uur € 450,00 op [straat] te [plaats]

- 13.10 uur € 20,00;

- 14.17 uur € 10,00;

- 14.30 uur € 156,93 bij de [bedrijf] te [plaats 2].

Van het rekeningnummer van de heer [getuige] met nummer SNS [rekeningnummer], welk rekeningnummer gekoppeld is aan de pinpas van mevrouw [benadeelde], wordt diezelfde middag voorts om 13.12 uur in [plaats] nog een bedrag van € 750,00 afgeschreven.

Naar aanleiding van de aangifte van mevrouw [benadeelde] wordt door de politie een onderzoek ingesteld. In dit kader worden er door [bedrijf] te [plaats] alsmede door de Rabobank Salland te [plaats] camerabeelden verstrekt.

Getuige [getuige] verklaart op basis van de hem getoonde afbeeldingen afkomstig van de camera-bewakingsbeelden van [bedrijf] dat de twee personen die op 13 juli 2010 dicht bij hem stonden gedurende het afrekenen in de supermarkt dezelfde personen zijn die hij korte tijd later bij de bushalte te woord heeft gestaan.

De verklaring van [getuige] vindt deels ondersteuning in de verklaring van een medewerker van [bedrijf], de heer [medewerker]. [medewerker] verklaart dat hij op 24 juli 2010 gewaarschuwd wordt dat twee personen zich verdacht ophouden in de supermarkt. [medewerker] verklaart dat hij de twee personen via camera-bewakingsbeelden in het vizier krijgt en dat hij de jongen en het meisje herkent als zijnde de personen die ongeveer twee weken eerder aangehouden zijn in de supermarkt vanwege diefstal van een pinpas. [medewerker] volgt de twee personen via de camerabewakingsbeelden en ziet op enig moment dat de jongen en het meisje achter een oudere man richting de kassa lopen. [medewerker] verklaart dat hij ziet dat de jongen achter de man bij de kassa gaat staan, over de schouder van de oudere man kijkt en, terwijl deze man aan het pinnen is, de pincode leest.

Verbalisant [verbalisant] verklaart dat de personen die afgebeeld zijn op de afbeeldingen afkomstig van de camera-bewakingsbeelden van [bedrijf], hem ambtshalve bekend zijn als [verdachte], geboren op [1993] te [geboorteplaats] en zijn zus [medeverdachte], geboren op [1989]. Op 17 februari 2010 was hij namelijk als hulpofficier van justitie aanwezig bij de aanhouding van beiden. Op 24 juli 2010 heeft hij hen gezien in het cellencomplex te [plaats].

Na analyse van de afbeeldingen afkomstig van camerabeelden van de Rabobank Salland te [plaats] verklaart [verbalisant] dat de jonge vrouw die op de camera-afbeelding 3 is afgebeeld een transactie uitvoert bij de geldautomaat. Dit betreft een geldopname van 250 euro van rekening [rekeningnummer]. [verbalisant] constateert dat zij, gelet op de kleding en het postuur, overeenkomt met [medeverdachte], zoals zij 21 minuten ervoor te zien is op beelden in [bedrijf].

Het hof heeft ter terechtzitting op 18 maart 2011 geconstateerd dat de persoon, een jongen, die op de afbeeldingen 2 en 5 afkomstig van camerabeelden van [bedrijf] afgebeeld is, grote gelijkenis vertoond met de ter zitting aanwezige verdachte. Specifieke kenmerken van gelijkenis betreffen de lengte, postuur, haarlijn, vorm van het gezicht en een nogal (brede) opvallende neus. Het hof is op grond van deze constatering, alsmede op grond van de herkenning van verdachte door verbalisant [verbalisant] in samenhang bezien met de verklaring die verdachte ter terechtzitting van het hof heeft afgelegd, inhoudende dat hij op 13 juli 2010 samen met zijn zus [medeverdachte] in een winkelcentrum bij een supermarkt in [plaats] is geweest, van oordeel dat het boven twijfel verheven is dat verdachte de op de afbeeldingen afgebeelde persoon is.

Het hof stelt vast dat verdachte de persoon is geweest die op 13 juli 2010 te 12.32 uur met zijn medeverdachte in [bedrijf] aanwezig was, zij beiden bij de heer [getuige] stonden terwijl deze aan het afrekenen was, hij over de schouder van de heer [getuige] keek op het moment dat deze de pincode intoetste, hij een aantal minuten later - nadat aangeefster [benadeelde] elders in het winkelcentrum nog vis heeft gekocht en de portemonnee in haar bodywarmer had gestoken waarna [benadeelde] en [getuige] zich naar de bushalte buiten het winkelcentrum hadden begeven - tezamen met zijn medeverdachte bij de bushalte contact gezocht heeft met de heer [getuige] en aangeefster [benadeelde] die op dat moment in het bushokje zaten. Vorenstaande, in samenhang bezien met de omstandigheid dat (diezelfde middag) geconstateerd wordt dat de portemonnee met pinpas weg is en blijkt dat in een zeer kort tijdsbestek van minder dan twintig minuten - gelet op het feit dat [benadeelde] nog vis haalde en tezamen met haar man nog naar de bushalte is gelopen - gerekend vanaf het tijdstip van het aflezen van de pincode, de pinpas gestolen is en in hoog opeenvolgend tempo vijf transacties zijn verricht in aanvankelijk [plaats] en later in [plaats 2], waaronder de transactie bij de Rabobank te [plaats] waar de medeverdachte zichtbaar is, van oordeel dat het boven redelijke twijfel verheven is dat niet een ander dan verdachte en zijn medeverdachte zich schuldig hebben gemaakt aan de diefstal van de portemonnee, pinpas en aan alle voornoemde pintransacties. Omstandigheden die vorenstaande diefstal onaannemelijk maken zijn gesteld noch gebleken.

Op grond van het vorenstaande waarbij het hof constateert dat verdachte in een zeer kort tijdsbestek op essentiële momenten gezamenlijk heeft gehandeld en mede gelet op de verklaring die verdachte ter terechtzitting van het hof heeft afgelegd inhoudende dat hij op 13 juli 2010 samen met zijn zus [medeverdachte] naar [plaats] is gereisd en later op die dag samen weer terug naar [plaats 2] is gegaan, is het hof van oordeel dat verdachte door aldus te handelen zo nauw en bewust samengewerkt heeft met medeverdachte, dat sprake is van medeplegen.

Gelet op het vorenstaande, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij op 13 juli 2010 te [plaats] tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een portemonnee en één SNS-bankpas (v.v. rekeningnummer [rekeningnummer]), toebehorende aan [benadeelde];

2.

hij op tijdstippen op 13 juli 2010 in de gemeenten [gemeente 1] en [gemeente 2], tezamen en in vereniging met een ander, telkens met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit geld- en oplaadautomaten heeft weggenomen geld, toebehorende aan anderen dan verdachte en zijn mededader, waarbij verdachte en/of zijn mededader telkens het weg te nemen geld onder hun bereik hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten het gebruik van een een SNS-bankpas (o.n.v. [benadeelde] en v.v. rekeningnummer [rekeningnummer]).

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1 en 2 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op de misdrijven:

1.

diefstal door twee of meer verenigde personen;

2.

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich op 13 juli 2010 meermalen schuldig gemaakt aan gekwalificeerde diefstal. Samen met zijn mededader heeft verdachte de pinpas van een vrouw op hoge leeftijd afhandig gemaakt, teneinde de rekening van dit slachtoffer leeg te halen. Op geraffineerde wijze is de pincode afgekeken en daarna de pinpas weggenomen. Vervolgens is in een zeer kort tijdsbestek meerdere keren met deze pinpas geld van de betreffende rekening van het slachtoffer gepind. Door aldus te handelen is groot financieel nadeel en psychisch leed bij het kwetsbare slachtoffer veroorzaakt.

Uit het verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 22 februari 2011 blijkt dat verdachte eerder is veroordeeld ter zake soortgelijke strafbare feiten.

Dit betrof een veroordeling door de politierechter op 3 juni 2010. Het hof neemt het de verdachte bijzonder kwalijk dat hij vijf weken na deze veroordeling zich (opnieuw) heeft schuldig gemaakt aan de onderhavige strafbare feiten, die voor wat betreft de modus operandi - aldus een ingevoegde eerdere verklaring van verdachte -, grote gelijkenis vertoont met de feiten waarvoor hij op 3 juni 2010 is veroordeeld. De veroordeling heeft verdachte er kennelijk niet van weerhouden opnieuw in dezelfde fout te vervallen. Inzicht in het onaanvaardbare daarvan ontbreekt kennelijk bij verdachte.

Het hof heeft tevens gelet op hetgeen ter terechtzitting door en namens verdachte omtrent zijn persoonlijke omstandigheden naar voren is gebracht en op hetgeen omtrent hem uit de door de Raad voor de Kinderbescherming opgestelde rapportages d.d. 29 oktober 2010, 27 juli 2010 en 18 februari 2010 blijkt.

De bewezen verklaarde feiten rechtvaardigen naar het oordeel van het hof een vrijheidsstraf. Het hof is, met de kinderrechter, van oordeel dat onvoorwaardelijke jeugddetentie voor de duur van 4 maanden passend en geboden is. Voor het opleggen van een andere, lichtere stafmodaliteit ziet het hof gelet op de ernst van de bewezenverklaarde feiten en de recidive geen ruimte.

Vordering benadeelde partij [benadeelde]

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, dat de benadeelde partij zich in het geding in eerste aanleg heeft gevoegd en dat haar vordering in eerste aanleg geheel is toegewezen. Derhalve duurt de voeging ter zake van haar gehele vordering tot schadevergoeding in het geding in hoger beroep voort.

Blijkens het voegingsformulier benadeelde partijen in het strafproces vordert de benadeelde partij vergoeding van materiële schade tot een bedrag van € 1.836,96 en immateriële schade tot een bedrag van € 250,00, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van het ontstaan van de schade tot aan de dag van voldoening, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Vaststaat dat de benadeelde partij door de onder 1 en 2 bewezen verklaarde feiten schade heeft geleden, waarvoor verdachte jegens genoemd slachtoffer naar burgerlijk recht aansprakelijk is. Naar het oordeel van het hof is komen vast te staan dat de benadeelde partij de door de rechtbank toegewezen materiële en immateriële schade ad € 2.086,96 heeft geleden. Van de zijde van de verdachte is de vordering van de benadeelde partij niet weersproken.

De vordering kan derhalve worden toegewezen tot voormeld bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment van ontstaan van de schade tot aan het moment van voldoening, met dien verstande, dat indien dit bedrag door de mededader geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, de verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Gelet op het vorenstaande dient verdachte, als de in het ongelijk gestelde partij, te worden veroordeeld in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot aan deze uitspraak begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Schadevergoedingsmaatregel

Aan verdachte zal daarnaast de verplichting worden opgelegd tot betaling aan de Staat van het toegewezen bedrag ten behoeve van voornoemd slachtoffer, met dien verstande, dat indien dit bedrag door de mededader geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, de verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Vordering tot tenuitvoerlegging

Bij vonnis van de kinderrechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 3 juni 2010 is de veroordeelde onder meer veroordeeld tot jeugddetentie voor de duur van drie maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren.

Blijkens het onderzoek ter terechtzitting van het hof is voormeld vonnis onherroepelijk geworden op 18 juni 2010. De proeftijd is op diezelfde dag ingegaan.

De officier van justitie heeft op 1 oktober 2010 gevorderd dat last zal worden gegeven tot tenuitvoerlegging van voormelde voorwaardelijke straf, ten aanzien waarvan bij voormeld vonnis het bevel was gegeven dat die straf voorwaardelijk niet zou worden ten uitvoer gelegd, op de grond dat de veroordeelde zich voor het einde van voormelde proeftijd heeft schuldig gemaakt aan de thans aan de orde zijnde ten laste gelegde feiten.

Nu gebleken is dat de veroordeelde de thans aan de orde zijnde en bewezen verklaarde feiten heeft begaan voor het einde van de bij voormeld vonnis gestelde proeftijd, kan het hof in beginsel op grond van het vorenstaande de tenuitvoerlegging gelasten van voormelde straf.

Uit het zittingsproces-verbaal van de kinderrechter d.d. 4 november 2011 blijkt dat de raadsman ten aanzien van de vordering tot tenuitvoerlegging destijds aangevoerd heeft dat het in het kader van de ontwikkeling van verdachte wenselijk is dat hij begeleiding ontvangt. De raadsman heeft de kinderrechter dientengevolge verzocht om de vordering tot tenuitvoerlegging af te wijzen, de proeftijd met een jaar te verlengen en hier begeleiding aan te verbinden.

Het hof is van oordeel dat verdachte in het kader van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling hulp, begeleiding en toezicht nodig heeft. Het hof acht het in dit licht bezien thans niet opportuun de voorwaardelijk opgelegde jeugddetentie ten uitvoer te leggen en zal de vordering in die vorm dan ook afwijzen. Teneinde genoemde hulp, begeleiding en toezicht te kunnen garanderen, alsmede als stok achter de deur teneinde recidive in de toekomst te voorkomen, zal het hof de proeftijd met een jaar verlengen en als bijzondere voorwaarde een verplicht reclasseringstoezicht opleggen.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 36f, 77aa, 77cc, 77dd, 77gg, 310 en 311 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte onder 1 en 2 ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1 en 2 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot jeugddetentie voor de duur van vier maanden;

beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde jeugddetentie geheel in mindering zal worden gebracht;

wijst toe de vordering van de benadeelde partij, [benadeelde], wonende te [woonplaats], tot een bedrag van tweeduizend zesentachtig euro en zesennegentig cent, vermeerderd met de wettelijke rente, gerekend vanaf de datum van het schade veroorzakende feit, met dien verstande, dat indien de mededader van veroordeelde dit bedrag of een gedeelte daarvan heeft betaald, de veroordeelde in zoverre is of zal zijn bevrijd;

veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt - tot aan deze uitspraak begroot op nihil - en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan verdachte tevens de verplichting op tot betaling aan de Staat van tweeduizend zesentachtig euro en drieënnegentig cent, vermeerderd met de wettelijke rente gerekend vanaf de datum van het schade veroorzakende feit, ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde], wonende te [woonplaats];

beveelt dat vervangende jeugddetentie voor de duur van dertig dagen zal worden toegepast, indien noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, met dien verstande, dat indien de mededader van veroordeelde dit bedrag of een gedeelte daarvan heeft betaald, de veroordeelde in zoverre is of zal zijn bevrijd;

bepaalt dat indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat van bovenvermeld bedrag, de verplichting om te voldoen aan de vordering van de benadeelde partij komt te vervallen, alsmede dat, indien veroordeelde aan de vordering van de benadeelde partij heeft voldaan, de verplichting tot betaling aan de Staat komt te vervallen;

wijst af de vordering tot tenuitvoerlegging van de jeugddetentie de veroordeelde voorwaardelijk opgelegd bij vonnis van de kinderrechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad d.d. 3 juni 2010;

verlengt de proeftijd als vermeld in voornoemd arrest met een termijn van één jaar;

stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich zal stellen onder toezicht van de reclassering en zich zal gedragen naar de aanwijzingen van die instelling;

draagt genoemde instelling op de veroordeelde bij de naleving van de voorwaarden hulp en steun te verlenen.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo, voorzitter, mr. H.J. Deuring en mr. J. Dolfing, in tegenwoordigheid van mr. L.W. van Campen als griffier.