Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2011:BP8851

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
22-03-2011
Datum publicatie
23-03-2011
Zaaknummer
24-000377-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Rijden zonder geldig rijbewijs.

Verdachte is recidivist. Verdachte heeft het hof overtuigd een ommekeer in zijn leven te willen maken. Verdachte wordt veroordeeld tot de bijkomende straf verbeurdverklaring van zijn brommobiel. Daarbij heeft het hof rekening gehouden met gelijktijdige uitspraken in strafzaken van verdachte wegens eenvoudige belediging, mishandeling en het rijden zonder geldig rijbewijs.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-000377-10

Parketnummer eerste aanleg: 07-490127-09

Arrest van 22 maart 2011 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 7 september 2009 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1959] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. S.B. Kleerekooper, advocaat te Hoenderloo.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf en een bijkomende straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het in beslag genomen goed verbeurd zal verklaren.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

hij op of omstreeks 23 maart 2008 te [plaats], gemeente [gemeente], terwijl hij wist of redelijkerwijs moest weten dat een op zijn naam gesteld rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen, te weten alle categorieën, ongeldig was verklaard en aan hem daarna geen ander rijbewijs voor het besturen van een motorrijtuig van de betrokken categorie of categorieën was afgegeven, op de weg, de [straat], als bestuurder een motorrijtuig, (brommobiel), van die categorie of categorieën heeft bestuurd.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat:

hij op 23 maart 2008 te [plaats], gemeente [gemeente], terwijl hij wist dat een op zijn naam gesteld rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen, te weten alle categorieën, ongeldig was verklaard en aan hem daarna geen ander rijbewijs voor het besturen van een motorrijtuig van de betrokken categorieën was afgegeven, op de weg, de [straat], als bestuurder een motorrijtuig, brommobiel, van die categorieën heeft bestuurd.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

Overtreding van artikel 9, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het besturen van een brommobiel, terwijl hij wist dat zijn rijbewijs voor die categorie motorvoertuigen ongeldig was verklaard. Door aldus aan het verkeer deel te nemen heeft verdachte de verkeersveiligheid, daaronder begrepen de veiligheid van zijn medeweggebruikers, in gevaar gebracht en zijn verantwoordelijkheid als verkeersdeelnemer veronachtzaamd.

Ter terechtzitting in hoger beroep is door en namens verdachte naar voren gebracht dat hij, mede gezien zijn leeftijd van 52 jaar, zijn leven nu eindelijk eens écht op orde wil krijgen. Verdachte heeft die wens met zodanige overtuigingskracht en kennelijke oprechtheid weten over te brengen dat daarin aanleiding is gelegen om hem een kans te geven zijn wens in daden om te zetten. Het uittreksel uit de justitiële documentatie van 13 januari 2011 laat weliswaar zien dat verdachte vele malen is veroordeeld voor eenzelfde delict als in deze zaak alsmede voor vele andere strafbare feiten, maar eens moet toch de ommekeer kunnen komen in het leven van verdachte. Om die reden wordt met dat uittreksel slechts in beperkte mate rekening gehouden.

Van belang voor de strafoplegging is voorts dat in deze zaak uitspraak wordt gedaan gelijktijdig met de strafzaken onder parketnummers 24-000378-10 en 24-000379-10.

In die zaken wordt verdachte wegens mishandeling, eenvoudige belediging en het rijden zonder geldig rijbewijs veroordeeld tot een werkstraf en gevangenisstraf. Dat maakt dat in deze zaak volstaan kan worden met verbeurdverklaring van de in beslag genomen brommobiel. Verdachte heeft weliswaar bepleit hem die brommobiel terug te geven teneinde die te kunnen verkopen, maar het is net een stap te ver om hem ook in dat pleidooi te volgen. Op dit punt werken de zeer vele eerdere verkeersdelicten in het nadeel van verdachte. Aannemelijk is dat de brommobiel enige relevante waarde heeft, maar niet gebleken is dat verbeurdverklaring tot disproportioneel groot financieel nadeel leidt.

Verbeurdverklaring

Het door het hof verbeurd te verklaren goed (te weten: brommobiel, Chatenet, kenteken [kenteken]) is daarvoor vatbaar, nu het hiervoor bewezen verklaarde feit met behulp van dit goed is begaan en uit het onderzoek ter terechtzitting van het hof is gebleken dat dit goed toebehoort aan verdachte.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 33, 33a en 63 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 9 en 176 van de Wegenverkeerswet 1994, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot de bijkomende straf van verbeurdverklaring;

verklaart verbeurd:

een brommobiel Chatenet, kenteken [kenteken].

Dit arrest is aldus gewezen door mr. W.P.M. ter Berg, voorzitter, mr. J.A.A.M. van Veen en mr. E. Pennink, in tegenwoordigheid van mr. M.J. Schulte als griffier, zijnde mr. Pennink voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.