Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2011:BP6546

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
02-03-2011
Datum publicatie
02-03-2011
Zaaknummer
24-000787-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het hof veroordeelt verdachte ter zake van diefstal en vernieling tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 weken, met aftrek van het voorarrest.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-000787-10

Parketnummer eerste aanleg: 07-400133-09 en 07-460451-09

Arrest van 2 maart 2011 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 11 maart 2010 in de oorspronkelijk onder de parketnummers 07-400133-09 en 07-460451-09 afzonderlijk aangebrachte, maar ter terechtzitting in eerste aanleg gevoegde strafzaken, hierna te noemen respectievelijk zaak A en zaak B, tegen:

[verdachte],

geboren op [1986] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

niet ter terechtzitting verschenen.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft de verdachte in de gevoegde zaken bij vonnis wegens misdrijven veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Het hof heeft verstek verleend tegen de niet verschenen verdachte.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep op 16 februari 2011, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte ter zake van hetgeen aan hem in zaak A en B aan is ten laste gelegd, zal veroordelen tot een onvoorwaardelijk gevangenisstraf voor de duur van 6 weken, met aftrek van de in verzekering en voorlopige hechtenis door gebrachte tijd.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

zaak A

hij op of omstreeks 04 mei 2009 in de gemeente [gemeente] met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen twee tomaten en/of een spuitbus deodorant, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [bedrijf 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;

zaak B

1.

hij op of omstreeks 15 juli 2009 in de gemeente [gemeente] opzettelijk en wederrechtelijk een kozijn van een toegangsdeur, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [bedrijf 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt;

2.

hij op of omstreeks 15 juli 2009 in de gemeente [gemeente] opzettelijk en wederrechtelijk een fiets, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt.

Vrijspraak van in zaak B onder 1 ten laste gelegde

Het hof acht niet bewezen dat de schade aan het betreffende kozijn is toegebracht door het handelen van verdachte, zodat hij daarvan moet worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Het hof acht bewezen dat:

zaak A

hij op 4 mei 2009 in de gemeente [gemeente], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen twee tomaten en een spuitbus deodorant, toebehorende aan [bedrijf 1].

zaak B

2.

hij op 15 juli 2009 in de gemeente [gemeente] opzettelijk en wederrechtelijk een fiets, toebehorende aan [slachtoffer], heeft beschadigd.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op de misdrijven:

diefstal;

en

opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat aan een ander toebehoort beschadigen.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan winkeldiefstal en aan beschadiging van een fiets. Door aldus te handelen heeft verdachte ervan blijk gegeven geen respect te hebben voor de eigendomsrechten van anderen.

Blijkens een verdachte betreffend uittreksel justitiële documentatie d.d. 17 december 2010 is verdachte eerder voor (soortgelijke) strafbare feiten veroordeeld.

Het hof houdt bij de strafoplegging voorts rekening met het door Tactus Verslavingszorg opgemaakte rapport d.d. 26 februari 2010 en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, voor zover deze uit het dossier naar voren zijn gekomen.

Gelet op de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan, het recidiverisico en de documentatie van verdachte, acht het hof een vrijheidsstraf noodzakelijk. Een lichtere strafmodaliteit is, gelet hierop, dan ook niet meer aan de orde. Het hof zal afwijken van de vordering van de advocaat-generaal, nu het hof tot een beperktere bewezenverklaring komt. Het hof acht een gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 27, 63, 310 en 350 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP bij verstek:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte in zaak B onder 1 ten laste gelegde niet bewezen en spreekt hem daarvan vrij;

verklaart het verdachte ten laste gelegde bewezen, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als hiervoor vermeld in zaak A en in zaak B onder 2 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij.

veroordeelt verdachte [verdachte] tot gevangenisstraf voor de duur van vier weken;

beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering wordt gebracht.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo, voorzitter, mr. H.J. Deuring en mr. G.N. Roes, in tegenwoordigheid van mr. G.M. Fondse als griffier, zijnde mr. G.N. Roes buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.