Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2011:BP4969

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
03-02-2011
Datum publicatie
17-02-2011
Zaaknummer
200.072.811/01
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het hof acht het in dit geval redelijk en in afwijking van hetgeen gebruikelijk is (datum indiening verzoekschrift), om als ingangsdatum voor de wijziging van de alimentatie de datum te hanteren met ingang waarvan verzoeker is toegelaten tot de schuldsaneringsregeling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking d.d. 3 februari 2011

Zaaknummer 200.072.811

HET GERECHTSHOF ARNHEM

Nevenzittingsplaats Leeuwarden

Beschikking in de zaak van

[naam],

wonende te [woonplaats],

appellant,

hierna te noemen: de man,

advocaat mr. E.M. Zeeuw van der Laan, kantoorhoudende te Hilversum,

tegen

[naam],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

hierna te noemen: de vrouw,

en

[naam],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

hierna te noemen: [kind 1],

geen advocaat gesteld.

Het geding in eerste aanleg

Bij beschikking van 4 juni 2010 heeft de rechtbank Zwolle-Lelystad, locatie Lelystad, het verzoek van de man tot wijziging van de beschikking van 2 februari 2000 van de arrondissementsrechtbank Zwolle (en het daaraan gehechte echtscheidingsconvenant van 20 januari 2000) toegewezen en de door de man aan de vrouw te betalen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige [naam kind 2] (hierna: [kind 2]), geboren op [geboortedatum] in [geboorteplaats], en de jong-meerderjarige [kind 1] met ingang van 23 april 2010 bepaald op nihil.

Het geding in hoger beroep

Bij beroepschrift, binnengekomen op de griffie op 26 augustus 2010, heeft de man verzocht de beschikking van 4 juni 2010 te vernietigen voor zover daarbij als ingangsdatum van de nihilstelling 23 april 2010 is bepaald en opnieuw beslissende te bepalen dat de ingang van de nihilstelling van de kinderbijdrage wordt bepaald op 3 november 2008.

Van de vrouw is geen verweerschrift binnengekomen.

Het hof heeft kennisgenomen van de overige stukken, waaronder een brief van 3 november 2010, een faxbericht van 13 januari 2011 en een faxbericht van 20 januari 2011 van mr. J.A. Neslo, kantoorhoudende te Almere - geschreven namens de vrouw en [kind 1] - en een faxbericht van 15 november 2010 van mr. Zeeuw-van der Laan en mr. Neslo gezamenlijk.

Van de minderjarige [kind 2] is op 6 december 2010 een brief binnengekomen op de griffie van het hof.

De beoordeling

De vaststaande feiten

1. De man en de vrouw zijn op 26 mei 1983 met elkaar gehuwd. Uit dit huwelijk zijn de reeds meerderjarige [kind 1] en de thans nog minderjarige [kind 2] geboren.

2. Dit huwelijk is op 1 maart 2000 ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking van 2 februari 2000 in de registers van de burgerlijke stand.

3. Op 20 januari 2000 hebben de man en de vrouw een echtscheidingsconvenant ondertekend, waarin zij onder meer zijn overeengekomen dat de man aan de vrouw als bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen een bedrag van fl. 300,-- per kind per maand zal betalen. In de echtscheidingsbeschikking van 2 februari 2000 is bepaald dat de getroffen onderlinge regelingen, neergelegd in het echtscheidingsconvenant, deel uitmaken van die beschikking en dat deze zullen gelden met ingang van de dag dat de echtscheidingsbeschikking van kracht is, dan wel met ingang van de dag welke de man en de vrouw in het convenant zijn overeengekomen.

4. Bij vonnis van 3 november 2008 van de rechtbank Zwolle-Lelystad, locatie Lelystad, is ten aanzien van de man de toepassing van de schuldsaneringsregeling uitgesproken.

5. Bij zijn inleidend verzoek heeft de man verzocht zijn bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen van de man en de vrouw op nihil te stellen. De rechtbank heeft op dit verzoek beslist zoals hiervoor is weergegeven onder 'Het geding in eerste aanleg'. De man heeft tegen die beslissing hoger beroep ingesteld.

6. Bij faxbericht van 15 november 2010 hebben mr. Zeeuw-van der Laan en mr. Neslo namens de man en de vrouw te kennen gegeven dat kan worden afgezien van een mondelinge behandeling. Bij faxbericht van 20 januari 2011 heeft mr. Neslo namens [kind 1] laten weten dat ook hij afziet van een mondelinge behandeling en dat de zaak kan worden afgedaan op de stukken.

De overwegingen

7. De man heeft verzocht de nihilstelling van de kinderbijdrage niet op de datum van indiening van zijn inleidende verzoek te laten ingaan, maar op de datum waarop de toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van hem is uitgesproken.

8. Hoewel het in zaken waarin wijziging wordt verzocht van een eerder vastgestelde alimentatiebijdrage, gebruikelijk is deze wijziging eerst te doen ingaan op de datum waarop het inleidend verzoek ter griffie van de rechtbank is ingediend - in de onderhavige zaak is dit op 23 april 2010 geschied -, acht het hof het in de onderhavige zaak waarin ten aanzien van de alimentatieplichtige de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, redelijk om als ingangsdatum te hanteren de datum sedert welke de schuldsaneringsregeling definitief van toepassing is verklaard, zijnde 3 november 2008.

9. Gelet op het voorgaande is het hof - anders dan de rechtbank - van oordeel dat de kinderalimentatie met ingang van 3 november 2008 op nihil dient te worden gesteld.

Slotsom

10. De beschikking waarvan beroep dient gedeeltelijk te worden vernietigd en er zal opnieuw worden beslist zoals hieronder aangegeven.

De beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt de beschikking waarvan beroep voor zover daarbij is bepaald dat de nihilstelling van de kinderalimentatie op 23 april 2010 is ingegaan;

en in zoverre opnieuw beslissende:

bepaalt de ingangsdatum van de nihilstelling van de kinderbijdrage op 3 november 2008;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.D.S.L. Bosch, voorzitter, J.G. Idsardi en M.A.L.M. Willems en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 februari 2011 in bijzijn van de griffier.