Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2011:BP2272

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
27-01-2011
Datum publicatie
27-01-2011
Zaaknummer
24-000626-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt ter zake vernieling, meermalen gepleegd, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van een week voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-000626-10

Parketnummer eerste aanleg: 07-045199-09

Arrest van 27 januari 2011 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 3 maart 2010 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1986] te [geboorteplaats],

thans zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,

niet ter terechtzitting verschenen. Wel verschenen is de raadsman van verdachte

mr. R.P.A. Kint, advocaat te Almere.

Het vonnis waartegen het beroep is gericht

De politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis is omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

De raadsman van verdachte heeft verklaard uitdrukkelijk te zijn gemachtigd verdachte ter terechtzitting te verdedigen.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof de verdachte ter zake het hem ten laste gelegde zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van een week voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

hij op of omstreeks 26 april 2007 in de gemeente [gemeente] opzettelijk en wederrechtelijk twee, in ieder geval één personenauto('s) (merk: BMW gekentekend: [kenteken] en/of merk: Toyota gekentekend: 1[kenteken]) en/of één ruit van een woning (perceel [adres]), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt.

Partiële vrijspraak

Met de advocaat-generaal en de raadsman is het hof van oordeel dat het wettig en overtuigend bewijs voor het beschadigen van de BMW auto ontbreekt, zodat verdachte van dit onderdeel van de tenlastelegging zal worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op 26 april 2007 in de gemeente [gemeente] opzettelijk en wederrechtelijk een personenauto (merk: Toyota, gekentekend: 1[kenteken]), toebehorende aan een ander en een ruit van een woning (perceel [adres]) toebehorende aan [slachtoffer 1], heeft beschadigd.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort beschadigen, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon van de verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Op 26 april 2007 ontstaat er tussen verdachte en zijn ex-vriendin ruzie op de openbare weg, nabij de woning van zijn ex-vriendin en haar ouders. Als de ouders van zijn

ex-vriendin en enkele buurtbewoners zich in de ruzie mengen, beschadigt verdachte de ruit van de woning van een van de buurtbewoners alsmede de lease-auto van de ouders van zijn ex-vriendin.

Verdachte heeft door zijn handelen schade en overlast berokkend aan de gedupeerden.

Het hof heeft acht geslagen op een verdachte betreffend uittreksel uit het justitiële documentatieregister d.d. 8 november 2010 waaruit ten nadele van de verdachte blijkt dat hij eerder voor strafbare feiten is veroordeeld.

Gelet op het vorenstaande, in onderling verband en samenhang bezien, is het hof met de politierechter en de advocaat-generaal van oordeel dat een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van een week een passende en geboden bestraffing is. Deze straf dient tevens als stok achter de deur, teneinde verdachte te bewegen zich in de toekomst niet opnieuw schuldig te maken aan een (soortgelijk) strafbaar feit.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 57, 63 en 350 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot een gevangenisstraf voor de duur van één week;

beveelt, dat de gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond, dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. H.J. Deuring, voorzitter, mr. D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo en mr. H.K. Elzinga, in tegenwoordigheid van mr. L.W. van Campen als griffier.

Mr. Elzinga is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.