Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2010:BP7631

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
03-11-2010
Datum publicatie
15-03-2011
Zaaknummer
anvr: 1084-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Richtlijn ISD. Nieuw proces-verbaal na eerdere ISD-maatregel.

Gevangenhouding alsnog bevolen in hoger beroep.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Gerechtshof te Arnhem

pkn: 05/720841-10

anvr: 001084- 06

Het gerechtshof heeft te beslissen op het hoger beroep ingesteld door de officier van justitie in het arrondissement Arnhem in de strafzaak tegen

{naam verdachte}

geboren te {geboorteplaats} op {geboortedatum},

verblijvende { verblijfplaats}

Het hoger beroep is ingesteld tegen de beschikking van de rechtbank te Arnhem van

30 september 2010, houdende de afwijzing van de vordering tot verlenging van de geldigheidsduur van de gevangenhouding van verdachte.

Het hof heeft gehoord de advocaat-generaal en de raadsman van verdachte, mr R.A.C. Frijns, advocaat te Arnhem, in raadkamer van heden en gezien de schriftelijke verklaring van verdachte om niet gehoord te willen worden bij de behandeling in raadkamer.

Het hof heeft gezien bovengenoemde beschikking en de akte opgemaakt door de griffier bij die rechtbank van 13 oktober 2010.

OVERWEGINGEN:

Het hoger beroep richt zich tegen de beslissing van de rechtbank te Arnhem van 30 september 2010, waarbij de vordering tot verlenging van de gevangenhouding is afgewezen, op de grond dat - kort gezegd - gelet op de Richtlijn voor Strafvordering bij meerderjarige veelplegers

(Stcrt. 14 juli 2009, nr. 10579) in het onderhavige geval geen ISD-maatregel kan worden opgelegd. Het hof legt echter, met de officier van justitie, blijkens zijn appelschriftuur, de betreffende Richtlijn anders uit dan de rechtbank kennelijk heeft gedaan. Daarbij is het volgende van belang. Bij vonnis van 31 juli 2007 is aan verdachte eerder een ISD-maatregel opgelegd, welke maatregel vervolgens voor de duur van twee jaar is tenuitvoergelegd. Volgens het Uittreksel Justitiële Documentatie zou deze maatregel geëindigd zijn op 20 augustus 2009. Het hof neemt in aanmerking dat deze einddatum waarschijnlijk op een vergissing berust, mede gelet op een door de raadsman overgelegd schrijven van de reclassering, waarin als einddatum 14 augustus 2009 wordt genoemd. Wat daarvan ook zij, vaststaat dat binnen een jaar na de tenuitvoerlegging van evengemelde maatregel, opnieuw proces-verbaal wegens een op 7 september 2009 begaan misdrijf is opgemaakt tegen verdachte, welk feit heeft geleid tot een (onherroepelijke) veroordeling op 23 september 2009 door de Politierechter te Arnhem. Hieruit vloeit volgens de Richtlijn, met name uit voetnoot 2, opgenomen bij paragraaf 1.

Definities, voort dat de verdachte de status van zeer actieve veelpleger blijft behouden, zodat, met inachtneming van de criteria die voortvloeien uit de wet, de verdachte in aanmerking komt voor een door het openbaar ministerie te vorderen ISD-maatregel. Er doet zich derhalve vooralsnog niet de situatie voor dat beginselen van een behoorlijke procesorde, in het bijzonder het vertrouwensbeginsel, zich verzetten tegen een latere vordering tot oplegging van een ISD-maatregel. Derhalve heeft de rechtbank op onjuiste gronden de vordering tot verlenging van de gevangenhouding afgewezen.

Het hof is na onderzoek gebleken dat verdenking, bezwaren en de gronden waarop de rechtbank het bevel tot gevangenhouding van verdachte heeft gegeven ook thans nog bestaan, zodat de beschikking van de rechtbank dient te worden vernietigd en de verlenging van de gevangenhouding dient te worden bevolen.

Het hof heeft gelet op het bepaalde in de artikelen 65, 66, 67 en 71 van het Wetboek van Strafvordering.

BESLISSING:

Het hof vernietigt de beschikking waarvan beroep en beveelt de verlenging van de gevangenhouding van verdachte voor de duur van zestig dagen en bepaalt dat de voorlopige hechtenis zal worden ondergaan in een huis van bewaring of in een andere wettige plaats van detentie in Nederland.

Aldus gegeven op 3 november 2010 door mrs A.E. Harteveld, voorzitter, E.A.K.G. Ruys en

A.W.M. Elders, raadsheren, in tegenwoordigheid van B.M.W. van de Lagemaat, griffier, en ondertekend door de voorzitter en de griffier.