Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2010:BO2624

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
29-10-2010
Datum publicatie
02-11-2010
Zaaknummer
24-003074-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mishandeling van zijn partner. Veroordeling tot een geldboete van 400 euro.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-003074-09

Parketnummer eerste aanleg: 07-460157-08

Arrest van 29 oktober 2010 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 26 november 2009 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1961] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. K. Kok, advocaat te Zwolle.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte zal veroordelen tot een geldboete van € 400,-, geheel voorwaardelijk, subsidiair acht dagen hechtenis, met een proeftijd van twee jaren.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

hij op of omstreeks 29 januari 2008 in de gemeente [gemeente] opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer]), één of meermalen in/tegen het gezicht, althans op/tegen het hoofd,heeft gestompt/geslagen, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat:

hij op 29 januari 2008 in de gemeente [gemeente] opzettelijk mishandelend [slachtoffer], tegen het gezicht heeft geslagen, waardoor deze letsel heeft bekomen en pijn heeft ondervonden.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

mishandeling.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich op 29 januari 2008 schuldig gemaakt aan mishandeling door zijn partner, aangeefster [slachtoffer], in het bijzijn van haar kinderen opzettelijk in het gezicht te slaan. Door aldus te handelen heeft verdachte de lichamelijke integriteit van die [slachtoffer] aangetast.

Uit het verdachte betreffende Uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 21 juli 2010 blijkt, dat verdachte niet eerder is veroordeeld.

Verdachte heeft ter terechtzitting aangegeven zich niet te kunnen vinden in de conclusies en adviezen in het over hem door psychiater L.H.W.M. Kaiser uitgebrachte rapport d.d. 11 augustus 2008. Hij heeft destijds zelf hulp gezocht en gevonden en leeft sinds het incident alweer geruime tijd met [slachtoffer] en haar kinderen samen.

Van spanningen binnen het gezin is volgens verdachte thans geen sprake meer.

Gelet op het voorgaande, in samenhang beschouwd, acht het hof een - anders dan de vordering van de advocaat-generaal - oplegging van een geheel onvoorwaardelijke geldboete van € 400,-, subsidiair acht dagen hechtenis, een alleszins passende sanctie.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 23, 24, 24c, en 300 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot een geldboete van vierhonderd euro;

beveelt dat vervangende hechtenis voor de duur van acht dagen zal worden toegepast, indien noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. G.M. Meijer-Campfens, voorzitter, mr. O. Anjewierden en mr. F.W.J. den Ottolander, in tegenwoordigheid van mr. M.J. Schulte als griffier, zijnde mr. Den Ottolander buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.