Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2010:BN6715

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
17-05-2010
Datum publicatie
13-09-2010
Zaaknummer
21-003895-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Ambtelijk bevel

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2010/220
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Sector strafrecht

Parketnummer: 21-003895-09

Uitspraak d.d.: 17 mei 2010

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Almelo van 5 oktober 2009 en de van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging, parketnummer 08-710831-08, in de strafzaak tegen

VERDACHTE,

geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum),

wonende te (woonplaats), (adres).

Het hoger beroep

De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 3 mei 2010 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd (zie voor de inhoud van de vordering bijlage I). Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

hij op of omstreeks 16 augustus 2009, te Y, gemeente X,

opzettelijk niet heeft voldaan aan een bevel of een vordering, krachtens

artikel 2:1 lid 2 van de Algemene Plaatselijk Verordening gemeente

X, in elk geval krachtens enig wettelijk voorschrift gedaan door

T., die was belast met de uitoefening van enig toezicht en/of die

was belast met en/of bevoegd verklaard tot het opsporen en/of onderzoeken van

strafbare feiten, immers heeft verdachte toen en daar opzettelijk, nadat deze

ambtenaar hem had bevolen, althans van hem had gevorderd afstand te houden,

geen gevolg gegeven aan dit bevel of die vordering.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overweging met betrekking tot het bewijs

Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat hoofdagent van politie T. bevoegd was om van verdachte te bevelen afstand te houden. De betreffende bepaling van de Algemene Plaatselijk Verordening van de gemeente X is een uitvoeringsregeling van artikel 154 van de Gemeentewet en niet van artikel 2 van de Politiewet, zoals door de rechtbank is geoordeeld. Het betreffende artikel van de Gemeentewet vormt derhalve de grondslag voor de bevoegdheid, zodat het bevel krachtens wettelijk voorschrift is gedaan. Ook overigens lijdt de betreffende APV-bepaling niet aan een gebrek.

De stelling van verdachte, dat hij niet heeft gehoord dat hem werd bevolen afstand te houden, acht het hof niet aannemelijk, gelet op het door T. in zijn proces-verbaal van aanhouding gerelateerde.

Nu verdachte opzettelijk niet heeft voldaan aan het door T. gegeven bevel, is er sprake van overtreding van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging gekregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op 16 augustus 2009, te Y, gemeente X,

opzettelijk niet heeft voldaan aan een bevel, krachtens

artikel 2:1 lid 2 van de Algemene Plaatselijk Verordening gemeente

X, gedaan door T., die was belast met de uitoefening van enig toezicht en/of die was belast met en/of bevoegd verklaard tot het opsporen en/of onderzoeken van strafbare feiten, immers heeft verdachte toen en daar opzettelijk, nadat deze ambtenaar hem had bevolen, afstand te houden, geen gevolg gegeven aan dit bevel.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezene levert op het misdrijf:

Opzettelijk niet voldoen aan een vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte en zijn draagkracht, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Vordering tenuitvoerlegging

Het openbaar ministerie heeft gevorderd de tenuitvoerlegging van de bij vonnis van de Kinderrechter te Almelo van 15 april 2009 opgelegde voorwaardelijke jeugddetentie. Deze vordering is in hoger beroep opnieuw aan de orde.

Op grond van hetgeen omtrent de veroordeelde bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, zal de bij dat vonnis vastgestelde proeftijd met 1 (één) jaar moeten worden verlengd.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14f, 14h, 14i, 14j, 23, 24, 24c en 184 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart verdachte strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een geldboete van EUR 250,00 (tweehonderdvijftig euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 5 (vijf) dagen hechtenis.

Tenuitvoerlegging

Verlengt de proeftijd als vermeld in het vonnis van de kinderrechter te Almelo van 15 april 2009 met een termijn van 1 (een) jaar.

Aldus gewezen door

mr H. Abbink, voorzitter,

mr A. van Waarden en mr P.H.A.J. Cremers, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr H.J. Jansen, griffier,

en op 17 mei 2010 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

mr P.H.A.J. Cremers is buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.