Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2010:BN0385

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
02-07-2010
Datum publicatie
06-07-2010
Zaaknummer
24-001649-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bewezen verklaard is:

opzettelijk gebruik maken van een niet op zijn naam gesteld reisdocument.

Volgt oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 4 weken, met aftrek van voorarrest.

Het in beslag genomen paspoort wordt onttrokken aan het verkeer.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

parketnummer: 24-001649-08

parketnummer eerste aanleg: 07-461633-07

Arrest van 2 juli 2010 van het gerechtshof Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 13 juni 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1988] te [geboorteplaats],

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande,

niet ter terechtzitting verschenen.

Het vonnis waartegen het beroep is gericht

De politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft de verdachte bij het hierboven genoemde vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf en heeft een beslissing gegeven met betrekking tot het in beslag genomen voorwerp, zoals in dat vonnis is omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Het hof heeft verstek verleend tegen de niet verschenen verdachte.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof de verdachte ter zake van het primair ten laste gelegde zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van vier weken, met aftrek van voorarrest.

Voorts heeft de advocaat-generaal gevorderd dat het hof het in beslag genomen voorwerp zal onttrekken aan het verkeer.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

hij in of omstreeks de periode van 29 november 2007 tot en met 01 december 2007 te [plaats] opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een niet op zijn naam gesteld reisdocument, te weten een paspoort op naam van [naam], geboren d.d. [1981], welk gebruik hierin bestond dat hij, verdachte, toen daar dat paspoort ter identificatie heeft afgegeven en/of laten zien aan opsporingsambtena(a)r(en) van de Regiopolitie IJsselland, district Midden, teneinde zijn identiteit vast te stellen;

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 29 november 2007 tot en met 01 december 2007 te [plaats] in het bezit was van een reisdocument, te weten een paspoort op naam van [naam], geboren op [1981], waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat het reisdocument vals of vervalst was, bestaande de valsheid of vervalsing hieruit dat dit paspoort geheel was nagemaakt en/of op/in dat paspoort een foto van hem, de verdachte, gelijkend persoon was aangebracht.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het primair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op 29 november 2007 te [plaats] opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een niet op zijn naam gesteld reisdocument, te weten een paspoort op naam van [naam], geboren d.d. [1981], welk gebruik hierin bestond dat hij, verdachte, toen daar dat paspoort ter identificatie heeft laten zien aan opsporingsambtenaren van de Regiopolitie IJsselland, district Midden, teneinde zijn identiteit vast te stellen.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan de verdachte als voormeld onder primiar meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het onder primair bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

opzettelijk gebruik maken van een niet op zijn naam gesteld reisdocument.

Strafbaarheid

Het hof acht de verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de in hoger beroep op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van het bewezen verklaarde feit, de omstandigheden waaronder dit feit is begaan en de persoon van de verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte is op 29 november 2007 door de politie aangehouden op verdenking van het plegen van een strafbaar feit. Op het verzoek van de politie om zich op het politiebureau te legitimeren, heeft de verdachte een niet op zijn naam gesteld Litouws paspoort aan de politiemedewerkers getoond. Hierdoor heeft de verdachte het vertrouwen geschonden dat in het maatschappelijk verkeer in de juistheid van dit soort documenten moet kunnen worden gesteld.

Uit het uittreksel uit de justiti?le documentatie met betrekking tot de verdachte van 9 maart 2010 blijkt dat hij eerder is veroordeeld ter zake van andersoortige strafbare feiten.

Het hof heeft voorts rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, voor zover daarvan uit het strafdossier heeft kunnen blijken.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat - evenals in eerste aanleg - aan de verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van vier weken zal worden opgelegd, met aftrek van voorarrest. Gezien de bovenstaande overwegingen en gelet op het door het hof in zaken als de onderhavige gehanteerde landelijke ori?ntatiepunt voor straftoemeting, alsmede uit het oogpunt van normhandhaving, acht het hof de door de advocaat-generaal gevorderde straf passend en noodzakelijk.

Ten aanzien van het in beslag genomen voorwerp

Onttrekking aan het verkeer

Het hof is van oordeel dat het in beslag genomen voorwerp, een vervalst Litouws paspoort, dient te worden onttrokken aan het verkeer, nu het een voorwerp betreft met betrekking tot hetwelk het bewezen verklaarde feit is begaan en dat voorwerp van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 36b, 36c, 63 en 231 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP bij verstek:

vernietigt het vonnis, waartegen het beroep is gericht, en opnieuw recht doende:

verklaart het aan de verdachte primiar ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en de verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte als voormeld onder primiar meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt hem daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte [verdachte] tot een gevangenisstraf voor de duur van vier weken;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde v??r de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering is doorgebracht bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering wordt gebracht;

verklaart aan het verkeer onttrokken:

een Litouws paspoort (vervalst, nummer 20593051, op naam van [naam].

Dit arrest is aldus gewezen door mr. H.M.E. Lam?ris-Tebbenhoff Rijnenberg, voorzitter, mr. P.J.M. van den Bergh en mr. H.J. de Ruijter, in tegenwoordigheid van H. Kingma als griffier. Mrs. P.J.M. van den Bergh en H.J. de Ruijter zijn buiten staat dit arrest te ondertekenen.