Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2010:BL8921

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
25-03-2010
Datum publicatie
25-03-2010
Zaaknummer
24-001133-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt ter zake van overtreding van de Wet op de kansspelen door kort gezegd - speelautomaten die zich bevonden in het restaurantgedeelte (hoogdrempelige inrichting) via het afhaalgedeelte van het restaurant (laagdrempelige inrichting) toegankelijk te laten zijn veroordeeld tot een geldboete van € 750,00, subsidiair 15 dagen hechtenis, voorwaardelijk met een proeftijd voor de duur van twee jaren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-001133-08

Parketnummer eerste aanleg: 07-700111-06

Arrest van 25 maart 2010 van het gerechtshof Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige economische strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de economische politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 14 april 2008 de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1972] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

niet ter terechtzitting verschenen. Wel verschenen is de raadsman van verdachte

mr. J. Vlug, advocaat te Deventer.

Het vonnis waarvan beroep

De economische politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

De raadsman van verdachte heeft verklaard uitdrukkelijk te zijn gemachtigd verdachte ter terechtzitting te verdedigen.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het verdachte ten laste gelegde bewezen te verklaren en haar ter zake zal veroordelen tot een geldboete van € 1650,00, waarvan € 750,00 voorwaardelijk, met een proeftijd voor de duur van twee jaren. De advocaat-generaal heeft tevens gevorderd de inbeslaggenomen goederen, te weten twee speelautomaten, een geldbedrag van € 572,00 en een geldbedrag van € 457,90, verbeurd te verklaren.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

zij op of omstreeks 27 oktober 2006 in de gemeente [gemeente] in de inrichting in/aan perceel [adres] aldaar (een) speelautoma(a)t(en) aanwezig heeft gehad in strijd met de voorschriften en/of beperkingen verbonden aan de door de burgemeester van de gemeente [gemeente], bij beschikking van 27 maart 2006, verleende vergunning, te weten dat de kansspelautomaten uitsluitend mogen worden opgesteld in het hoogdrempelige (restaurant)gedeelte van de inrichting en mogen niet zichtbaar of toegankelijk zijn vanuit het laagdrempelige (afhaal-)gedeelte, immers stond de scheidingsdeur tussen het hoogdrempelige gedeelte en het laagdrempelige gedeelte van die inrichting open en was/waren aldus de kansspelautoma(a)t(en) zichtbaar en/of toegankelijk vanuit het laagdrempelig gedeelte van die inrichting.

Het hof heeft ter terechtzitting de tenlastelegging gewijzigd overeenkomstig de vordering van de advocaat-generaal.

Bewezenverklaring

Het hof acht bewezen dat:

zij op 27 oktober 2006 in de gemeente [gemeente] in de inrichting aan perceel [adres] aldaar speelautomaten aanwezig heeft gehad in strijd met de voorschriften en beperkingen verbonden aan de door de burgemeester van de gemeente [gemeente], bij beschikking van 27 maart 2006, verleende vergunning, te weten dat de kansspelautomaten uitsluitend mogen worden opgesteld in het hoogdrempelige restaurantgedeelte van de inrichting en deze niet zichtbaar of toegankelijk mogen zijn vanuit het laagdrempelige afhaalgedeelte, immers stond de scheidingsdeur tussen het hoogdrempelige gedeelte en het laagdrempelige gedeelte van die inrichting open en waren aldus de kansspelautomaten toegankelijk vanuit het laagdrempelig gedeelte van die inrichting.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

Overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 30d van de Wet op de kansspelen, opzettelijk begaan.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een overtreding van de Wet op de kansspelen door - kort gezegd - speelautomaten die zich bevonden in het restaurantgedeelte (hoogdrempelige inrichting) via het afhaalgedeelte van het restaurant (laagdrempelige inrichting) toegankelijk te laten zijn.

De speelautomaten waren hierdoor voor het publiek makkelijk te gebruiken waardoor eerder de verleiding kon ontstaan te gaan gokken. Verdachte heeft door aldus te handelen de regels die tot doel hebben de gokverslaving tegen te gaan overtreden.

Het hof heeft kennisgenomen van een verdachte betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie, d.d. 11 december 2009, waaruit blijkt dat verdachte eerder met justitie in aanraking is geweest, waaronder een keer eerder wegens overtreding van de Wet op de kansspelen.

De aard van voormeld economisch delict brengt het hof tot het oordeel dat een financiële afdoening op zijn plaats is. Gezien het feit dat verdachte de situatie in haar restaurant inmiddels heeft aangepast en haar opnieuw door de gemeente [gemeente] een vergunning is verleend speelautomaten in haar restaurant aanwezig te hebben, is het hof van oordeel dat hier kan worden volstaan met de straf zoals door de politierechter is opgelegd.

Beslag

Onder de verdachte zijn twee speelautomaten en twee geldbedragen in beslaggenomen. Het hof zal daarvan de teruggave aan de verdachte gelasten.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 23, 24 en 24c van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 1 en 6 van de Wet op de economische delicten en de artikelen 30d en 31 van de Wet op de kansspelen, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot een geldboete van zevenhonderdvijftig euro;

beveelt dat vervangende hechtenis voor de duur van vijftien dagen zal worden toegepast, indien noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt;

beveelt, dat de geldboete niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond, dat veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt;

gelast de teruggave aan verdachte van:

speelautomaat [nummer], speelautomaat [nummer], een geldbedrag van

€ 572,00 en een geldbedrag van € 457,90.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. O. Anjewierden, voorzitter, mr. S.J. van der Woude en mr. J.H. Bosch , in tegenwoordigheid van H. Pool als griffier, zijnde mr. Van der Woude voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.