Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2010:BL6022

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
26-02-2010
Datum publicatie
01-03-2010
Zaaknummer
24-001614-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt ter zake van het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving, diefstal met geweld, gepleegd door twee of meer verenigde personen en mishandeling veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren, waarvan 2 jaar voorwaardelijk, met een proeftijd voor de duur van 2 jaren.

Het slachtoffer is enkele uren van zijn vrijheid beroofd, waarbij hij is bedreigd met een vuurwapen. Het feit dat de wederrechtelijke vrijheidsberoving is begonnen in de eigen woning van het slachtoffer maakt dit een des te ernstiger inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, nu men zich in de eigen woning veilig moet kunnen voelen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-001614-09

Parketnummer eerste aanleg: 07-607388-08

Arrest van 26 februari 2010 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 16 juni 2009 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1987] te [geboorteplaats],

zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,

thans verblijvende in P.I. Flevoland, HvB Lelystad te Lelystad,

Larserdreef 300,

niet ter terechtzitting verschenen. Wel verschenen is de raadsman van verdachte

mr. D.C. Vlielander, advocaat te Utrecht.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank Zwolle-Lelystad heeft de verdachte bij het vonnis wegens misdrijven veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

De raadsman van verdachte heeft verklaard uitdrukkelijk te zijn gemachtigd verdachte ter terechtzitting te verdedigen.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het verdachte onder 1., 2. primair en 3. ten laste gelegde bewezen zal verklaren en hem ter zake zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, met aftrek.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is, overeenkomstig de in eerste aanleg toegewezen vordering nadere omschrijving tenlastelegging, ten laste gelegd, dat:

1.

hij op of omstreeks 28 november 2008 in de gemeente [gemeente] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 1] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, immers heeft/hebben hij verdachte en/of een of meer van zijn mededader(s) met dat opzet die [slachtoffer 1]

- in zijn woning opgezocht en hem gezegd: "We komen je interieur ophalen want we eisen geld van je" en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, getoond en/of (daarbij) dreigend de woorden toegevoegd: "Haal geen rare dingen in je hoofd want ik schiet je zo neer" en/of "Jij gaat de hele dag met ons mee totdat je ons 5000 euro kunt betalen, trek je spullen aan", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- (vervolgens) gedwongen mee te gaan naar de woning gelegen aan [adres]en/of

- dreigend de woorden toegevoegd: "Je blijft net zolang bij ons totdat we 5000 euro hebben" en/of "Haal geen stomme dingen in je hoofd want als je wat gaat proberen ben je zwaar de lul, dan gaan we je verkrachten en gaan we je de hele dag in gijzeling houden. Probeer maar niet te ontkomen want dat lukt je toch niet", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- (vervolgens) onder druk gezet om zijn broer te bellen om geld te regelen en/of

- (vervolgens) meermalen tegen/in het gezicht, althans tegen het lichaam, gestompt/geslagen en/of

- een rol tape getoond en hem daarbij dreigend de woorden toegevoegd: "Als we zo meteen naar de bank gaan en we komen zonder geld terug, bind ik je vast met de tape en kom je niet meer los totdat het geld betaald is", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- naar de bank gereden waar die [slachtoffer 1] geld moest opnemen voor verdachte en/of zijn mededader(s);

2.

hij op of omstreeks 28 november 2008 in de gemeente [gemeente], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een televisie (merk Samsung), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s)

- dreigend tegen die [slachtoffer 1] heeft/hebben gezegd: "Bemoei je er niet mee. Je moet die televisie los maken, dan neem ik die mee", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- hierbij dreigend een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, uit zijn broeksband heeft gehaald en aan die mededader gegeven en gezegd: "Hier heb je deze vuurwapen, hou ze in de gaten, ik ga even de televisie in huis brengen, ik kom er zo aan";

althans, indien het vorenstaande onder 2. niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 28 november 2008 in de gemeente [gemeente] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] heeft gedwongen tot de afgifte van een televisie (merk Samsung), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s)

- dreigend tegen die [slachtoffer 1] heeft/hebben gezegd: "Bemoei je er niet mee. Je moet die televisie los maken, dan neem ik die mee", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- hierbij dreigend een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, uit zijn broeksband heeft gehaald en aan die mededader gegeven en gezegd: "Hier heb je deze vuurwapen, hou ze in de gaten, ik ga even de televisie in huis brengen, ik kom er zo aan";

3.

hij op of omstreeks 28 november 2008 in de gemeente [gemeente] opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 2]), meermalen, althans ??nmaal, tegen/in het gezicht, althans tegen het lichaam, heeft gestompt/geslagen, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden.

Bewezenverklaring

Het hof acht bewezen dat:

1.

hij op 28 november 2008 in de gemeente [gemeente] tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk [slachtoffer 1] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd, immers hebben hij verdachte en zijn mededader met dat opzet die [slachtoffer 1]

- in zijn woning opgezocht en hem gezegd: "We komen je interieur ophalen want we eisen geld van je" en

- een vuurwapen getoond en daarbij dreigend de woorden toegevoegd: 'Haal geen rare dingen in je hoofd want ik schiet je zo neer' en "Jij gaat de hele dag met ons mee totdat je ons 5000 euro kunt betalen, trek je spullen aan", en

- vervolgens gedwongen mee te gaan naar de woning gelegen aan [adres] en

- dreigend de woorden toegevoegd: "Je blijft net zolang bij ons totdat we 5000 euro hebben" en "Haal geen stomme dingen in je hoofd want als je wat gaat proberen ben je zwaar de lul, dan gaan we je verkrachten en gaan we je de hele dag in gijzeling houden. Probeer maar niet te ontkomen want dat lukt je toch niet", en

- meermalen in het gezicht geslagen en

- een rol tape getoond en hem daarbij dreigend de woorden toegevoegd: "Als we zo meteen naar de bank gaan en we komen zonder geld terug, bind ik je vast met de tape en kom je niet meer los totdat het geld betaald is".

2. primair

hij op 28 november 2008 in de gemeente [gemeente], tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een televisie, merk Samsung, toebehorende aan [slachtoffer 2], welke diefstal werd voorafgegaan en gevolgd van bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken en om bij betrapping op heterdaad het bezit van het gestolene te verzekeren, welke bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte, dreigend tegen die [slachtoffer 1] heeft gezegd: "Bemoei je er niet mee. Je moet die televisie los maken, dan neem ik die mee", en hierbij dreigend een vuurwapen uit zijn broeksband heeft gehaald en aan die mededader gegeven en gezegd: "Hier heb je dit vuurwapen, hou ze in de gaten, ik ga even de televisie in huis brengen, ik kom er zo aan";

3.

hij op 28 november 2008 in de gemeente [gemeente] opzettelijk mishandelend een persoon, te weten [slachtoffer 2], meermalen, in het gezicht heeft geslagen, waardoor deze pijn heeft ondervonden.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1., 2. primair en 3. meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op de misdrijven:

1. medeplegen van opzettelijk iemand van zijn vrijheid beroven;

2. primair: diefstal voorafgegaan en gevolgd van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd om die diefstal gemakkelijk te maken en om bij betrapping op heterdaad het bezit van het gestolene te verzekeren, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

3. mishandeling.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich op 28 november 2008, tezamen met zijn neef schuldig gemaakt aan wederrechtelijke vrijheidsberoving en diefstal met geweld. Tevens heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan mishandeling.

Het slachtoffer van het eerste en tweede feit is gedurende enkele uren van zijn vrijheid beroofd, waarbij hij onder andere is bedreigd met een vuurwapen. Deze vrijheidsberoving had tot doel het slachtoffer een groot geldbedrag, te weten 5000 euro, afhandig te maken. Het slachtoffer is vanuit zijn eigen woning gedwongen mee te gaan naar de woning van verdachte en hij is gedwongen om bij een bank voornoemd geldbedrag op te nemen. Bij deze bank heeft het slachtoffer kans gezien een einde te maken aan de vrijheidsberoving door de hulp van het bankpersoneel in te roepen.

Gedurende de vrijheidsberoving is tevens een televisie, die in de woning van het slachtoffer stond, buit gemaakt en is een vriend van het slachtoffer, die bij het slachtoffer in de woning was, mishandeld.

Door het slachtoffer enkele uren van zijn vrijheid te beroven en hem te bedreigen met een vuurwapen heeft verdachte een ernstige inbreuk gemaakt op diens lichamelijke integriteit. Het feit dat de wederrechtelijk vrijheidsbeneming is begonnen in de eigen woning van het slachtoffer maakt dit een des te ernstiger inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, nu men zich in de eigen woning veilig moet kunnen voelen.

Het hof houdt bij de strafoplegging rekening met een verdachte betreffend uittreksel uit de Justiti?le Documentatie, d.d. 24 november 2009, waaruit blijkt dat verdachte reeds meermalen is veroordeeld voor strafbare feiten, waaronder vermogens- en geweldsmisdrijven.

Gelet op de ernst van de feiten en het strafblad van verdachte is het hof van oordeel dat niet kan worden volstaan met de door de advocaat-generaal gevorderde gevangenisstraf. Het hof acht een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren in beginsel aangewezen. Het hof vindt termen aanwezig om de helft van deze gevangenisstraf voorwaardelijk op te leggen, teneinde verdachte te weerhouden zich in de toekomst wederom aan strafbare feiten schuldig te maken.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 47, 57, 63, 282, 300, 310 en 312 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte onder 1., 2. primair en 3. ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1., 2. primair en 3. meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot gevangenisstraf voor de duur van vier jaren;

beveelt, dat van de gevangenisstraf een gedeelte van twee jaren, niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond, dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt;

beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van het onvoorwaardelijk deel van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering wordt gebracht.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. O. Anjewierden, voorzitter, mr. G.M. Meijer-Campfens en mr. F.W.J. den Ottolander, in tegenwoordigheid van H. Pool als griffier, zijnde mr. Den Ottolander voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.