Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2010:BL3531

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
08-02-2010
Datum publicatie
16-02-2010
Zaaknummer
24-003054-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt ter zake van poging tot oplichting vrijgesproken, nu Lenen.nl niet kan worden aangemerkt als "iemand" als bedoeld in artikel 326 van het Wetboek van het Strafrecht. Naar het oordeel van het hof heeft verdachte getracht de DSB Bank NV (handelend onder de naam Lenen.nl) te bewegen tot afgifte van een geldbedrag. Dit is echter niet als zodanig ten laste gelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-003054-07

Parketnummer eerste aanleg: 07-480127-06

Arrest van 8 februari 2010 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 29 november 2007 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1981] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. A.R. Maarsingh, advocaat te Deventer.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft de verdachte bij het vonnis vrijgesproken van het ten laste gelegde.

Gebruik van het rechtsmiddel

De officier van justitie is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen. Hij heeft dit hoger beroep aan verdachte doen betekenen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte zal veroordelen ter zake het hem ten laste gelegde tot een werkstraf voor de duur van 60 uren, te vervangen door 30 dagen hechtenis.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan verdachte is - met verbeterde lezing van kennelijke misslagen, taal- en/of stijlfouten - ten laste gelegd, dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 december 2005 tot 8 december 2005 in de gemeente [gemeente] en/of (elders) in Nederland ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [naam].nl te bewegen tot de afgifte van één of meer geldbedrag(en), in elk geval van enig goed of geldbedrag, toen daar met vorenomschreven oogmerk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- zich via internet bij de internetpagina van [naam].nl heeft gemeld en/of

- op die internetpagina heeft ingevuld een lening te willen van een geldbedrag tussen de 5000 à 7000 Euro althans enig geldbedrag en/of genaamd te zijn [naam huisgenoot] en/of de overige personalia en/of de adresgegevens en/of het sofinummer van die [naam huisgenoot] en/of het telefoonnummer van hem, verdachte, en/of

- (vervolgens) die ingevulde internetpagina via internet naar [naam].nl heeft verzonden/verstuurd en/of

- nadat [naam].nl hem, verdachte, had opgebeld een afspraak met [naam].nl heeft gemaakt althans heeft trachten te maken,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Vrijspraak

De raadsman van verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep aangevoerd dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het hem ten laste gelegde. Ter ondersteuning hiervan heeft hij - onder meer - het volgende aangedragen.

Verdachte wordt verweten dat hij heeft getracht [naam].nl op te lichten. [naam].nl is echter - op zichzelf beschouwd - geen geldverstrekkende of kredietverstrekkende instantie. Blijkens de in het dossier bevindende verklaring van aangever [aangever] is [naam].nl een kredietverstrekking die behoort tot de [bedrijf] Nu [naam].nl niet kan worden aangemerkt als een - in de woorden van de raadsman - entiteit, is het niet mogelijk [naam].nl op te lichten.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Verdachte wordt verweten dat hij heeft getracht, met het oogmerk zichzelf te bevoordelen, [naam].nl te bewegen tot afgifte van een geldbedrag. Hiertoe heeft verdachte zich bij het invullen van een internetpagina ten behoeve van het aanvragen van een geldlening voorgedaan als zijn huisgenoot, [naam huisgenoot].

Om tot een bewezenverklaring van het aan verdachte ten laste gelegde te kunnen komen, moet - onder meer - worden vastgesteld dat is getracht "iemand" te bewegen tot afgifte van een geldbedrag. De steller van de tenlastelegging heeft gemeend dat die "iemand" in onderhavige zaak [naam].nl is geweest.

Uit de verklaring van aangever [aangever] blijkt echter dat [naam].nl een kredietverstrekking is die behoort tot de [bedrijf] [aangever] doet ook namens de [bedrijf] aangifte van onderhavige vermeende poging tot oplichting. Uit een openbare bron (www.wikipedia.nl) blijkt bovendien dat [naam].nl slechts één van de vele handelsnamen van [bedrijf] is. [bedrijf] benadert/benaderde onder tientallen verscheidene (handels)namen potenti?le klanten.

Gelet op vorenstaande heeft verdachte naar het oordeel van het hof getracht

[bedrijf], (dit maal) handelend onder de naam [naam].nl, te bewegen tot afgifte van een geldbedrag. Nu dit niet als zodanig is ten laste gelegd, zal het hof verdachte vrijspreken van het hem ten laste gelegde.

Gelet op vorenoverwogene behoeven de overige ter terechtzitting in hoger beroep door de raadsman gevoerde verweren geen bespreking.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte ten laste gelegde niet bewezen en spreekt hem daarvan vrij.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. W.M. van Schuijlenburg, voorzitter, mr. J.J. Beswerda en mr. J.A. Wiarda, in tegenwoordigheid van mr. L. Keekstra als griffier, zijnde mr. Wiarda voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.