Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2010:BL0597

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
26-01-2010
Datum publicatie
26-01-2010
Zaaknummer
ISD P09/0166
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vordering tot tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde ISD-maatregel.

Uit de door de Justitiële Verslavingszorg opgemaakte rapporten en het ter terechtzitting van het hof verhandelde is naar voren gekomen dat betrokkene weliswaar de in het vonnis vermelde bijzondere voorwaarde van -kort gezegd- toezicht en begeleiding door de Jellinek, Justitiële Verslavingszorg, afdeling reclassering, niet heeft nageleefd, maar dat hij wel een begeleidingscontact is aangegaan met Brijder Verslavingszorg en dat hij zich goed aan de afspraken, onder andere betreffende een Leefstijltraining, houdt. Betrokkene is daarmee de intentie van de bijzondere voorwaarde, te weten het zich begeleidbaar opstellen met betrekking tot zijn verslavingsproblematiek ter voorkoming van het opnieuw plegen van strafbare feiten, nagekomen.

Verder is niet gebleken dat betrokkene bij onherroepelijk vonnis is veroordeeld ter zake van gedurende de proeftijd gepleegde strafbare feiten.

Naar het oordeel van het hof vordert de beoogde strekking van de ISD-maatregel -te weten beveiliging van de maatschappij- thans niet dat de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde maatregel wordt bevolen. De daartoe strekkende vordering van de officier van justitie zal derhalve worden afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

ISD P09/0166

Beslissing d.d. 26 januari 2010

De kamer van het hof als bedoeld in artikel 67 van de Wet op de rechterlijke organisatie heeft te beslissen op het beroep van

ISD-er,

geboren in 1953,

verblijvende te verblijfplaats.

Het beroep is ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank van 29 april 2009, inhoudende het bevel dat de bij vonnis van 17 januari 2008 voorwaardelijk opgelegde maatregel

plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders voor de duur van twee jaar alsnog zal worden tenuitvoergelegd.

Overwegingen:

Het hof zal de beslissing van de rechtbank dienen te vernietigen, daar het recht doet mede op grond van nieuwe stukken en hetgeen de getuige-deskundige op de terechtzitting van het hof van 12 januari 2010 heeft verklaard.

Het hof dient in het kader van de onderhavige procedure te beoordelen of de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders bevolen dient te worden omdat betrokkene de bij vonnis gestelde bijzondere voorwaardelijk niet heeft nageleefd.

Voorts zal moeten worden bezien of het niet tenuitvoerleggen van de voorwaardelijk opgelegde ISD-maatregel zal leiden tot te verwachten onveiligheid, ernstige (drugs)overlast en verloedering van het publiek domein.

Uit de door de Justitiële Verslavingszorg opgemaakte rapporten en het ter terechtzitting van het hof verhandelde is naar voren gekomen dat betrokkene weliswaar de in het vonnis vermelde bijzondere voorwaarde van -kort gezegd- toezicht en begeleiding door de Jellinek, Justitiële Verslavingszorg, afdeling reclassering, niet heeft nageleefd, maar dat hij wel een begeleidingscontact is aangegaan met Brijder Verslavingszorg en dat hij zich goed aan de afspraken, onder andere betreffende een Leefstijltraining, houdt. Betrokkene is daarmee de intentie van de bijzondere voorwaarde, te weten het zich begeleidbaar opstellen met betrekking tot zijn verslavingsproblematiek ter voorkoming van het opnieuw plegen van strafbare feiten, nagekomen.

Verder is niet gebleken dat betrokkene bij onherroepelijk vonnis is veroordeeld ter zake van gedurende de proeftijd gepleegde strafbare feiten.

Naar het oordeel van het hof vordert de beoogde strekking van de ISD-maatregel -te weten beveiliging van de maatschappij- thans niet dat de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde maatregel wordt bevolen. De daartoe strekkende vordering van de officier van justitie zal derhalve worden afgewezen.

Beslissing

Het hof:

Vernietigt de beslissing van de rechtbank van met betrekking tot betrokkene.

Wijst af de vordering na voorwaardelijke veroordeling van de officier van justitie in het arrondissement Amsterdam van 24 december 2008 strekkende tot tenuitvoerlegging van de

plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders, ten aanzien waarvan bevel was gegeven dat deze voorwaardelijk niet zou worden tenuitvoergelegd.

Aldus gedaan door

mr J.I.M.W. Bartelds als voorzitter,

mr P.A.H. Lemaire en mr F.A.M. Bakker als raadsheren,

en drs. J. Boon en drs. R. Poll als raden,

in tegenwoordigheid van mw M.C.L. Roelofs als griffier,

en op 26 januari 2010 in het openbaar uitgesproken.

Mr F.A.M. Bakker en de raden zijn buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.