Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2009:BK0059

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
13-10-2009
Datum publicatie
15-10-2009
Zaaknummer
24-001068-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt ter zake van wederspannigheid en belediging van een ambtenaar in functie veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van veertig uren, subsidiair te vervangen door twintig dagen hechtenis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-001068-08

Parketnummer eerste aanleg: 07-602167-08

Arrest van 13 oktober 2009 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 11 april 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1983] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

niet ter terechtzitting verschenen.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft de verdachte bij het vonnis wegens misdrijven veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Het hof heeft verstek verleend tegen de niet verschenen verdachte.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde zal veroordelen tot een werkstraf voor de duur van 40 uren, subsidiair te vervangen door 20 dagen hechtenis.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

1.

hij op of omstreeks 07 februari 2008 in de gemeente [gemeente] toen (een) aldaar in uniform geklede dienstdoende politieambtena(a)r(en) [verbalisant 1] en/of[verbalisant 2], respectievelijk surveillant en/of hoofdagent van politie, verdachte, ter tenuitvoerlegging van een principale hechtenis had(den) aangehouden en had(den) vastgegrepen, althans vast had(den) teneinde verdachte, ter tenuitvoerlegging van die hechtenis en/of ter geleiding voor een hulpofficier van justitie, over te brengen naar een politiebureau, zich met geweld tegen die eerstgenoemde opsporingsambtena(a)r(en), werkzaam in de rechtmatige uitoefening van hun/zijn bediening, heeft verzet door te rukken en te trekken in een richting tegengesteld aan die, waarin die ambtena(a)r(en) verdachte trachtte(n) te geleiden;

2.

hij op of omstreeks 14 november 2007 in de gemeente [gemeente] opzettelijk beledigend (een) ambtena(a)r(en), te weten [verbalisant 3], buitengewoon opsporingsambtenaar, gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn/haar/hun bediening, tijdens een controle van vervoersbewijzen in diens/dier tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd de woorden "Kankerhoer, je kanker moeder" en/of (daarbij) (meermalen) in de richting van die [verbalisant 3] heeft gespuugd en/of zijn verdachtes, middelvinger heeft opgestoken, althans woorden en/of (een) geba(a)r(en) van gelijke beledigende aard en/of strekking.

Bewezenverklaring

Het hof acht ten aanzien van verdachte bewezen dat:

1.

hij op 07 februari 2008 in de gemeente [gemeente] toen aldaar in uniform geklede dienstdoende politieambtenaren [verbalisant 1] en [verbalisant 2], respectievelijk surveillant en hoofdagent van politie, verdachte, ter tenuitvoerlegging van een hechtenis hadden aangehouden en hadden vastgegrepen, teneinde verdachte, ter tenuitvoerlegging van die hechtenis over te brengen naar een politiebureau, zich met geweld tegen die eerstgenoemde opsporingsambtenaren, werkzaam in de rechtmatige uitoefening van hun bediening, heeft verzet door te rukken en te trekken in een richting tegengesteld aan die, waarin die ambtenaren verdachte trachtten te geleiden;

2.

hij op 14 november 2007 in de gemeente [gemeente] opzettelijk beledigend een ambtenaar, te weten [verbalisant 3], buitengewoon opsporingsambtenaar, gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van haar bediening, tijdens een controle van vervoersbewijzen in dier tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd het woord "Kankerhoer" en (daarbij) in de richting van die [verbalisant 3] heeft gespuugd en zijn verdachtes, middelvinger heeft opgestoken.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1 en 2 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op de misdrijven:

onder 1: wederspannigheid;

onder 2: eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende/ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich met geweld verzet tegen verbalisanten, toen zij verdachte wilden aanhouden ter tenuitvoerlegging van een vervangende hechtenis. Verdachte heeft door zo te handelen overlast veroorzaakt en verbalisanten belemmerd in de rechtmatige uitoefening van hun bediening.

Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan de belediging van een ambtenaar in functie, door een controleur van Connexxion, tevens buitengewoon opsporingsambtenaar, uit te schelden, in haar richting te spugen en zijn middelvinger naar haar op te steken. Het aan dergelijke ambtenaren toekomende respect en gezag is daardoor aangetast.

Het hof heeft kennis genomen van een verdachte betreffend uittreksel uit het algemeen documentatieregister d.d. 15 juni 2009, waaruit blijkt dat verdachte eerder is veroordeeld ter zake van onder meer agressie- en geweldsdelicten.

Het hof zal verdachte, conform de vordering van de advocaat-generaal en de in eerste aanleg opgelegde straf, een werkstraf van na te melden duur opleggen.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 22c, 22d, 57, 63, 180, 266 en 267 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP bij verstek:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte onder 1 en 2 ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1 en 2 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, voor de duur van veertig uren, met bevel voor het geval dat de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis voor de duur van twintig dagen zal worden toegepast.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. G.M. Meijer-Campfens, voorzitter, mr. H.M.E. Laméris-Tebbenhoff Rijnenberg en mr. A.J. Rietveld, in tegenwoordigheid van mr. M. Koster als griffier.

-