Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2009:BJ8143

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
21-09-2009
Datum publicatie
23-09-2009
Zaaknummer
000182-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verzoek ex artikel 591a Sv. Verzoeker wordt een vergoeding van € 8.672,86 toegekend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM

Nevenzittingsplaats Leeuwarden

Rekestnummer : 000182-09

Parketnummer hoger beroep: 24-002954-07

Parketnummer eerste aanleg: 07-480946-06

Beschikking d.d. 21 september 2009 van het gerechtshof Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, enkelvoudige raadkamer, op het verzoek ex artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering van:

[verzoeker],

geboren op [1940] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres].

Verzoeker en zijn advocaat mr. J. Vlug zijn ingelicht omtrent de behandeling van het verzoekschrift ter openbare raadkamer van het gerechtshof d.d. 7 september 2009. Hierbij is meegedeeld dat hun verschijnen niet vereist is omdat het verzoek voldoende gemotiveerd is. Verzoeker en zijn advocaat zijn niet in openbare raadkamer verschenen.

1. Het verzoek

Verzoeker vraagt vergoeding uit 's Rijks kas voor gemaakte kosten in een strafzaak tegen verzoeker ten bedrage van

€ 8.672,86, zoals nader in het verzoekschrift aangegeven en nadien bij brief d.d. 11 juni 2009 gewijzigd.

2. De behandeling in raadkamer

Het hof heeft in openbare raadkamer van 7 september 2009 gezien de stukken, waaronder het verzoekschrift, de brief d.d. 11 juni 2009 en de op de strafzaak betrekking hebbende stukken.

Voorts heeft het hof gehoord de advocaat-generaal.

3. De beoordeling van het verzoek

Uit het onderzoek in openbare raadkamer is - voor zover hier van belang - het hof het navolgende gebleken:

- tegen verzoeker is een strafzaak aanhangig geweest, behandeld in eerste aanleg onder parketnummer 07-480946-06 door de politierechter in de rechtbank Zwolle Lelystad en vervolgens in hoger beroep onder parketnummer 24-002954-07 door dit hof op

19 januari 2009,

- het arrest van het hof d.d. 2 februari 2009 is onherroepelijk geworden op 17 februari 2009,

- de strafzaak tegen verzoeker is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel, en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht.

- verzoeker heeft het verzoek op de voorgeschreven wijze en tijdig ingediend,

- verzoeker heeft in het verzoekschrift aangevoerd dat hij tengevolge van de strafzaak kosten heeft gemaakt, zoals in het verzoekschrift nader omschreven en nadien bij brief d.d. 11 juni 2009 gewijzigd, te weten:

a. kosten raadsman € 8346,66

b. reiskosten € 51,20

c. kosten verzoek € 275,--

Totaal € 8672,86

Het hof acht gronden van billijkheid aanwezig om verzoeker de navolgende vergoeding toe te kennen:

a. kosten raadsman € 8346,66

b. het hof zal de reiskosten vergoeden op de voet van het bepaalde

in de Wet tarieven in strafzaken € 51,20

c. kosten verzoek overeenkomstig de terzake geldende landelijke

richtlijnen, een bedrag van € 275,--

Derhalve in totaal € 8672,86--

4. Beslissing

kent aan verzoeker [verzoeker] toe een vergoeding uit 's Rijks kas ten bedrage van € 8.672,86.

Aldus gewezen en ondertekend door mr. S.H. Wachter en mede ondertekend door de griffier.

Griffier Voorzitter

De voorzitter beveelt de tenuitvoerlegging ten aanzien van dit bedrag door overmaking van dat bedrag op de derdenrekening van het advocatenkantoor Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters nr. [nummer] ten name van Stichting Derdengelden VEWE Salland onder vermelding van mr. Vlug [verzoeker]/OM.

Voorzitter