Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2009:BJ7964

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
17-09-2009
Datum publicatie
18-09-2009
Zaaknummer
21-002608-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Opheffing voorlopige hechtenis i.v.m. Richtlijn vorderen ISD-maatregel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Gerechtshof te Amsterdam

zitting houdende te

Arnhem

pkn: 21-002608-08 - 13

Het gerechtshof heeft te beslissen op een verzoek, vervat in een verzoekschrift van 7 september 2009, ingekomen ter griffie van het hof op 7 september 2009, namens de verdachte,

[naam verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

verblijvende in het huis van bewaring te Nieuwegein,

tot opheffing van het tegen die verdachte rechtens gegeven en nog van kracht zijnde bevel tot voortduren van de voorlopige hechtenis.

Het hof heeft gehoord in raadkamer van heden de advocaat-generaal en verdachte, bijgestaan door [naam raadsman], advocaat te [plaatsnaam]

OVERWEGINGEN:

Bij arrest van 24 november 2008 van dit hof is de verdachte veroordeeld tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD). Tegen dit arrest is namens de verdachte beroep in cassatie ingesteld, op welk beroep nog niet door de Hoge Raad is beslist. De raadsman baseert het verzoek tot opheffing of schorsing van de voorlopige hechtenis op het arrest van de Hoge Raad van 7 juli 2009, LJN BH9943. Uit dat arrest volgt dat het openbaar ministerie en in diens voetspoor de rechter in hoge mate gebonden is aan de Richtlijn voor strafvordering die geldt voor het vorderen van de ISD-maatregel. In het onderhavige geval zou volgens de raadsman in strijd met die Richtlijn een ISD-maatregel zijn gevorderd, met als gevolg dat het hof die maatregel niet had mogen opleggen. Het hof is met de advocaat-generaal van oordeel dat de onderhavige oplegging van de ISD-maatregel niet zonder meer vergelijkbaar is met het geval dat speelde in het boven aangehaalde arrest van de Hoge Raad. Niettemin acht het hof de mogelijkheid dat de oplegging van de maatregel ook in het onderhavige geval door de Hoge Raad in strijd met het recht geoordeeld zal worden niet te zijn uitgesloten. Bij deze stand van zaken zal het hof, gelet op artikel 67a lid 3 van het Wetboek van Strafvordering de voorlopige hechtenis opheffen.

Het hof heeft gelet op het bepaalde in de artikelen 67a en 69 van het Wetboek van Strafvordering.

BESLISSING:

Het hof heft op de voorlopige hechtenis van verdachte met ingang van heden.

Aldus gegeven op 17 september 2009 door mr A.W.M. Elders, voorzitter, mr A.E. Harteveld en mr G.C. Gillissen, raadsheren, in tegenwoordigheid van J. Jansen, griffier, en ondertekend door de voorzitter en de griffier.