Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2009:BJ7950

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
17-09-2009
Datum publicatie
17-09-2009
Zaaknummer
000407-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verzoek ex artikel 591a Sv. Verzoeker wordt een vergoeding van € 6.599,49 toegekend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM

nevenzittingsplaats Leeuwarden

Rekestnummer: 000407-09

Parketnummer hoger beroep: 24-000526-08

Parketnummer eerste aanleg: 07-461532-07

Beschikking d.d. 17 september 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, enkelvoudige raadkamer, op het verzoek ex artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering van:

[verzoeker],

geboren op [1959] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], van [adres],

Verzoeker en zijn advocaat mr. M.T. van Daatselaar, advocaat te Hoogeveen, zijn ingelicht omtrent de behandeling van het verzoekschrift ter openbare raadkamer van het gerechtshof d.d. 3 september 2009. Hierbij is meegedeeld dat, mede gelet op het door de advocaat-generaal ingenomen standpunt, de aanwezigheid van mr. Daatselaar en verzoeker in het kader van de behandeling van het verzoekschrift niet is vereist.

1. Het verzoek

Verzoeker vraagt vergoeding uit 's Rijks kas voor gemaakte kosten in een strafzaak tegen verzoeker ten bedrage van € 6.599,49, zoals nader in het verzoekschrift aangegeven.

2. De behandeling in raadkamer

Het hof heeft in openbare raadkamer van 3 september 2009 gezien de stukken, waaronder het verzoekschrift en de op de strafzaak betrekking hebbende stukken.

Het hof heeft gehoord de advocaat-generaal.

3. De beoordeling van het verzoek

Uit het onderzoek in openbare raadkamer is - voor zover hier van belang - het hof het navolgende gebleken:

- tegen verzoeker is een strafzaak aanhangig geweest, behandeld in eerste aanleg onder parketnummer 07-461532-07 door de politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad (en vervolgens in hoger beroep onder parketnummer 24-000526-08 door dit hof op 20 maart 2009)

- het arrest van het hof d.d. 3 april 2009 is onherroepelijk geworden op 17 april 2009.

- de strafzaak tegen verzoeker is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel, en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht.

- verzoeker heeft het verzoek op de voorgeschreven wijze en tijdig ingediend,

- verzoeker heeft in het verzoekschrift aangevoerd dat hij tengevolge van de strafzaak kosten heeft gemaakt, te weten:

a. kosten raadsman € 6.063,19

b. tijdsverzuim € 200,00

c. reiskosten € 61,30

d. kosten verzoek € 275,00

Het hof acht gronden van billijkheid aanwezig om verzoeker de navolgende vergoeding toe te kennen:

a. kosten raadsman € 6.063,19

b. tijdsverzuim € 200,00

c. reiskosten € 61,30

d. kosten verzoek € 275,00 +

totaal: € 6.599,49

4. Beslissing

kent aan verzoeker [verzoeker] toe een vergoeding uit 's Rijks kas ten bedrage van

€ 6.599,49;

Aldus gewezen en ondertekend door mr. Anjewierden en mede ondertekend door de griffier.

Griffier Voorzitter

De voorzitter beveelt de tenuitvoerlegging ten aanzien van dit bedrag door overmaking van dat bedrag op bankrekening nr. [nummer] ten name van St. Beheer Derdengelden Sense Advocatuur onder vermelding van '[verzoeker]/OM'0.

Voorzitter