Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2009:BJ7709

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
15-09-2009
Datum publicatie
16-09-2009
Zaaknummer
000071-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verzoek ex artikel 591a Sv. Verzoeker wordt een vergoeding van € 8.200,00 toegekend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE ARNHEM

Nevenzittingsplaats Leeuwarden

Rekestnummer: 000071-09

Parketnummer hoger beroep: 24-001694-07

Parketnummer eerste aanleg: 07-815008-06

Beschikking d.d. 15 september 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, enkelvoudige raadkamer, op het verzoek ex artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering van:

[verzoeker],

geboren op [1972] te [geboorteplaats],

voor deze zaak woonplaats kiezende te Utrecht, Newtonlaan 203,

ten kantore van zijn advocaat, mr. T.A.H.M. van de Laar.

Verzoeker en zijn advocaat zijn ingelicht omtrent de behandeling van het verzoekschrift ter openbare raadkamer van het gerechtshof op 1 september 2009. Mr. Van de Laar is schriftelijk meegedeeld dat hun verschijnen niet vereist is omdat het verzoek voldoende gemotiveerd is. Verzoeker en zijn advocaat zijn niet in openbare raadkamer verschenen.

Het verzoek

Verzoeker vraagt vergoeding uit 's Rijks kas voor gemaakte kosten en/of geleden schade in een strafzaak tegen verzoeker ten bedrage van € 7.925,00. Voorts vraagt verzoeker een vergoeding voor de gemaakte kosten van de indiening van het verzoekschrift.

De behandeling in raadkamer

Het hof heeft in openbare raadkamer van 1 september 2009 de stukken gezien, waaronder het verzoekschrift en de op de strafzaak betrekking hebbende stukken. Voorts heeft het hof de advocaat-generaal gehoord.

De beoordeling van het verzoek

Uit het onderzoek in openbare raadkamer is - voor zover hier van belang - het hof het navolgende gebleken:

- tegen verzoeker is een strafzaak aanhangig geweest, behandeld in eerste aanleg onder parketnummer 07-815008-06 door de politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad en vervolgens in hoger beroep onder parketnummer 24-001694-07 door dit hof op 30 september 2008;

- het arrest van het hof van 14 oktober 2008 is onherroepelijk geworden op 29 oktober 2008;

- de strafzaak tegen verzoeker is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel, en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht;

- verzoeker heeft het verzoek op de voorgeschreven wijze op 5 januari 2009 - derhalve tijdig - ingediend;

- verzoeker heeft in het verzoekschrift aangevoerd dat hij tengevolge van de strafzaak kosten heeft gemaakt en/of schade heeft geleden, te weten:

a. kosten raadsman € 7.925,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van indiening van dit verzoekschrift tot en met de dag van uitkering;

b. kosten verzoek pro memorie.

Het hof acht gronden van billijkheid aanwezig om verzoeker de navolgende vergoeding toe te kennen:

a. kosten rechtsbijstand door raadsman € 7.925,00

b. de kosten van het verzoekschrift zal het hof vergoeden

overeenkomstig de terzake geldende landelijke richtlijnen € 275,00

Totaal: € 8.200,00

Beslissing

kent aan verzoeker [verzoeker] toe een vergoeding uit 's Rijks kas ten bedrage van € 8.200,00;

wijst af het meer of anders verzochte.

Aldus gewezen en ondertekend door mr. Laméris-Tebbenhoff Rijnenberg en mede ondertekend door de griffier.

Griffier Voorzitter

De voorzitter beveelt de tenuitvoerlegging ten aanzien van dit bedrag door overmaking van dat bedrag op bankrekening nr. [nummer] ten name van Stichting Derdengelden CMS Derks Star Busmann te Utrecht.

Voorzitter