Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2009:BJ7707

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
15-09-2009
Datum publicatie
16-09-2009
Zaaknummer
000680-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verzoek ex artikel 89 Sv. Verzoeker wordt een vergoeding van € 465,00 toegekend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE ARNHEM

Nevenzittingsplaats Leeuwarden

Rekestnummer: 000680-08

Parketnummer hoger beroep: 24-001755-07

Parketnummer eerste aanleg: 07-600428-07

Beschikking d.d. 15 september 2009 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige raadkamer, op het verzoek ex artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering van:

[verzoeker],

geboren op [1979] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

voor deze zaak woonplaats kiezende te Almere, Brouwerstraat 2,

ten kantore van zijn advocaat, mr. G.I. Roos.

Verzoeker en zijn advocaat zijn ingelicht omtrent de behandeling van het verzoekschrift ter openbare raadkamer van het gerechtshof op 1 september 2009. Mr. Roos is schriftelijk meegedeeld dat hun verschijnen niet vereist is omdat het verzoek voldoende gemotiveerd is. Verzoeker en zijn advocaat zijn niet in openbare raadkamer verschenen.

Het verzoek

Verzoeker vraagt vergoeding ten laste van de Staat voor de schade die hij ten gevolge van ondergane detentie in een strafzaak heeft geleden ten bedrage van € 190,00, zoals nader in het verzoekschrift aangegeven.

Voorts vraagt verzoeker een vergoeding voor de gemaakte kosten van de indiening van het verzoekschrift.

De behandeling in raadkamer

Het hof heeft in openbare raadkamer van 1 september 2009 de stukken gezien, waaronder het verzoekschrift en de op de strafzaak betrekking hebbende stukken. Het hof heeft voorts de advocaat-generaal gehoord.

De beoordeling van het verzoek

Uit het onderzoek in openbare raadkamer is - voor zover hier van belang - het hof het navolgende gebleken:

- tegen verzoeker is een strafzaak aanhangig geweest, behandeld in eerste aanleg onder parketnummer 07-600428-07 door de politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad en vervolgens in hoger beroep onder parketnummer 24-001755-07 door dit hof op 15 april 2008;

- verzoeker heeft 2 dagen (te weten van 9 januari 2007 tot en met 11 januari 2007) in verzekering doorgebracht;

- verzoeker is bij arrest van dit hof op 29 april 2008 vrijgesproken van het feit, waarop voormelde detentie betrekking had;

- voormeld arrest is onherroepelijk geworden op 14 mei 2009;

- de strafzaak tegen verzoeker is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel;

- verzoeker heeft tengevolge van voormelde detentie schade geleden;

- verzoeker heeft het verzoek op de voorgeschreven wijze op 9 juli 2009 - derhalve tijdig - ingediend.

Het hof is van oordeel, alle omstandigheden in aanmerking genomen, dat gronden van billijkheid aanwezig zijn om aan verzoeker ter zake van immateriële schade een schadevergoeding toe te kennen.

Het hof zal aan verzoeker de volgende vergoeding ten laste van de Staat toe kennen voor de schade, die hij tengevolge van voormelde detentie in voormelde strafzaak heeft geleden:

- 2 dagen ondergane detentie op het politiebureau (à € 95,00 per dag) € 190,00

- kosten indiening verzoek € 275,00

Totaal € 465,00

Beslissing

kent aan verzoeker [verzoeker] toe een vergoeding ten laste van de Staat ten bedrage van € 465,00;

wijst af het meer of anders verzochte.

Aldus gegeven door mrs. Laméris-Tebbenhoff Rijnenberg, Foppen en Van der Woude en ondertekend door de voorzitter en de griffier.

Griffier Voorzitter

beveelt de tenuitvoerlegging ten aanzien van dit bedrag door overmaking van dat bedrag op bankrekening nr. [nummer] ten name van Stichting Beheer Derdengelden

A-Advocaten te Amsterdam

Voorzitter