Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2009:BJ7582

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
11-09-2009
Datum publicatie
15-09-2009
Zaaknummer
000530-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Aan verzoeker wordt op grond van artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering een vergoeding toegekend van € 2.043,-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE ARNHEM

NEVENZITTINGSPLAATS LEEUWARDEN

Rekestnummer: 000530-09 (verzoek ex art. 89 WvSr)

Parketnummer hoger beroep: 24-001921-07

Parketnummer eerste aanleg: 07-440163-06

Beschikking d.d. 11 september 2009 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige raadkamer, op het verzoek ex artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering van

[verzoeker]

geboren op [1970] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

te dezer zake domicilie kiezende te [plaats], [adres],

verschenen in persoon en bijgestaan door mr. A.R. Maarsingh, advocaat te Deventer.

1. Het verzoek

Verzoeker vraagt op grond van het bepaalde in artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering een vergoeding ten laste van de Staat voor de schade welke hij ten gevolge van ondergane detentie in een strafzaak heeft geleden ten bedrage van € 2.043,-, zoals nader in het verzoekschrift aangegeven. Daarnaast heeft de raadsman € 540,- gevorderd voor het indienen van het verzoekschrift, welk verzoek het hof zal meenemen in de beschikking op het verzoekschrift van de raadsman op grond van artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering, met rekestnummer 000608-08.

2. De behandeling in raadkamer

Het hof heeft in openbare raadkamer van 28 augustus 2009 gezien de stukken, waaronder het verzoekschrift en de op de strafzaak betrekking hebbende stukken.

Het hof heeft gehoord de advocaat-generaal, alsmede de verzoeker en zijn advocaat.

3. De beoordeling van het verzoek

Uit het onderzoek in openbare raadkamer is - voor zover hier van belang - het hof het navolgende gebleken:

* tegen verzoeker is een strafzaak aanhangig geweest, behandeld in eerste aanleg onder parketnummer 07-440163-06 door de meervoudige strafkamer in de rechtbank Zwolle-Lelystad en vervolgens in hoger beroep onder parketnummer 24-001921-07 door dit hof op 31 juli 2008;

* in voormelde strafzaak heeft verzoeker tien dagen in verzekering en in bewaring doorgebracht, gedurende welke periode verzoeker in een politiecel verbleef dan wel hem beperkingen waren opgelegd;

* bij arrest van het gerechtshof Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden d.d. 14 augustus 2008 is verzoeker vrijgesproken;

* voormeld arrest is onherroepelijk geworden op 29 augustus 2009;

* de strafzaak tegen verzoeker is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel;

* verzoeker heeft in het verzoekschrift aangevoerd dat hij tengevolge van voormelde detentie schade heeft geleden, te weten;

- immateriële schade € 950,-

- materiële schade € 1.093,-

Totaal: € 2.043,-

* verzoeker heeft het verzoek op de voorgeschreven wijze en tijdig ingediend.

Het hof is van oordeel, alle omstandigheden in aanmerking genomen, dat met betrekking tot de detentie gronden van billijkheid aanwezig zijn om aan verzoeker ter zake van immateriële en materiële schade een schadevergoeding toe te kenne

Gelet op het vorenstaande zal het hof aan verzoeker de volgende vergoeding ten laste van de Staat toe kennen voor de schade, welke hij tengevolge van voormelde detentie in voormelde strafzaak heeft geleden:

- 3 dagen ondergane detentie op het politiebureau € 285,-

- 7 dagen ondergane detentie in beperkingen € 665,-

- materiële schade (14 dgn gederfde inkomsten) € 1.093,-

Totaal € 2.043,-

4. Beslissing

Het hof:

kent aan verzoeker [verzoeker] toe een vergoeding ten laste van de Staat ten bedrage van € 2.043,- (zegge: tweeduizendendrieënveertig euro);

wijst af het meer of anders verzochte.

Aldus gewezen door mrs. Anjewierden, Zwerwer en Laméris-Tebbenhoff Rijnenberg, ondertekend door de voorzitter, zijnde de griffier buiten staat deze beschikking mede te ondertekenen.

Voorzitter

beveelt de tenuitvoerlegging ten aanzien van dit bedrag door overmaking van dat bedrag op bankrekeningnummer [rekeningnummer] ten name van Stichting Derdengelden VEWE Salland onder vermelding van '[verzoeker]

Voorzitter