Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2009:BJ5808

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
18-08-2009
Datum publicatie
24-08-2009
Zaaknummer
107.001.902/01 eindvonnis
Formele relaties
Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHARN:2009:BI0921, Overig
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De baas slaan met een koevoet levert in beginsel een dringende reden voor ontslag op.

Tussenvonnis in deze zaak: LJN BI0921

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2009-0648
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Arrest d.d. 18 augustus 2009

Zaaknummer 107.001.902/01

HET GERECHTSHOF TE ARNHEM

Nevenzittingsplaats Leeuwarden

Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

[appellant],

wonende te [woonplaats],

appellant,

in eerste aanleg: eiser in conventie en verweerder in voorwaardelijke reconventie,

hierna te noemen: [appellant],

advocaat: mr. L.P.A. Zwijnenberg, kantoorhoudende te 's-Gravenhage,

tegen

[geïntimeerde].,

gevestigd te [plaats],

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde in conventie en eiseres in voorwaardelijke reconventie,

hierna te noemen: [geïntimeerde] ,

advocaat: mr. A.T. Bolt, kantoorhoudende te Arnhem.

De inhoud van het tussenarrest d.d. 24 maart 2009 wordt hier overgenomen.

Het verdere procesverloop

Het hof heeft in bedoeld tussenarrest de onderhavige zaak administratief gevoegd met een eveneens bij dit hof aanhangige zaak tussen partijen, teneinde te voorkomen dat in beide zaken onderling tegenstrijdige beslissingen worden gegeven en de onderhavige zaak verwezen naar de rol van 21 april 2009 voor het vragen van arrest.

Op 21 april 2009 heeft [geïntimeerde] de stukken wederom overgelegd voor het wijzen van arrest. [appellant] heeft om uitstel gevraagd, welk uitstel is geweigerd. Er zal derhalve arrest worden gewezen op het dossier van [geïntimeerde]

De verdere beoordeling

1. Nu partijen er niet voor hebben gekozen ook in de zaak met rolnummer 107.001.887 arrest te vragen en die (op 10 juli 2007 aanhangig gemaakte) zaak nog immer niet is uitgeprocedeerd, zal het hof het wijzen van een (deel)arrest in de onderhavige zaak niet langer uitstellen en te zijner tijd het in de andere zaak te wijzen arrest waar nodig afstemmen op het onderhavige arrest.

2. Onder verwijzing naar hetgeen in het tussenarrest van 24 maart 2009 is overwogen, zal het hof thans recht doen.

Slotsom

3. De vonnissen waarvan beroep dienen - voor zover in conventie gewezen - te worden bekrachtigd met veroordeling van [appellant], als de in het ongelijk te stellen partij, in de kosten van het geding in hoger beroep (salaris advocaat 1 punt tarief II). Het hof zal verstaan dat de door [appellant] tegen bedoelde vonnissen - voor zover in reconventie gewezen - falen en thans ter zake geen verdere beslissing geven, nu de hoogte van de in reconventie aan de orde zijnde schadevergoeding onderdeel is van het geschil met rolnummer 107.001.887.

De beslissing

Het gerechtshof:

bekrachtigt de vonnissen waarvan beroep voor zover in conventie gewezen;

verstaat dat de grieven van [appellant] tegen de vonnissen waarvan beroep - voor zover in reconventie gewezen - falen en houdt de beslissing dienaangaande verder aan tot het moment waarop in de zaak, tussen partijen bij dit hof aanhangig onder rolnummer 107.001.887, recht wordt gedaan;

voegt daartoe het restant van deze zaak administratief met de zaak met rolnummer 107.001.887.

veroordeelt [appellant] in de kosten van dit geding in hoger beroep en begroot die aan de zijde van [geïntimeerde] tot aan deze uitspraak op € 251,-- aan verschotten en € 894,-- aan geliquideerd salaris voor de advocaat.

verwijst de zaak naar de rol van 1 september 2009 voor het vragen van arrest in het appel tegen de vonnissen waarvan beroep, voor zover in reconventie gewezen.

Aldus gewezen door mrs. Mollema, voorzitter, Kuiper en Zuidema, raden,

en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van dinsdag 18 augustus 2009 in bijzijn van de griffier.