Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2009:BJ5791

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
21-08-2009
Datum publicatie
24-08-2009
Zaaknummer
24-000195-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt ter zake van diefstal door middel van braak veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 75 dagen, met aftrek van voorarrest.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-000195-08

Parketnummer eerste aanleg: 07-400361-07

Arrest van 21 augustus 2009 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 15 januari 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1969] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

niet ter terechtzitting verschenen. Wel verschenen is de raadsman van verdachte, mr. V. Wolting, advocaat te Zwolle.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft de verdachte bij het vonnis vrijgesproken van het hem ten laste gelegde.

Gebruik van het rechtsmiddel

De officier van justitie is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen. Hij heeft dit hoger beroep aan verdachte doen betekenen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

De raadsman heeft aangegeven niet uitdrukkelijk door verdachte te zijn gemachtigd hem ter zitting te verdedigen. Het hof heeft verstek verleend tegen de niet verschenen verdachte.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het verdachte ten laste gelegde bewezen zal verklaren en hem ter zake zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 76 dagen, met aftrek van voorarrest.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Verdachte wordt ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 01 november 2007 in de gemeente [gemeente] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een, op/aan de [straatnaam] geparkeerd staande, personenauto (merk Hyundai, kenteken [kenteken]) heeft weggenomen een navigatiesysteem (merk Cartrek, type 400), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat:

hij op 01 november 2007 in de gemeente [gemeente], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een, op/aan de [straatnaam] geparkeerd staande, personenauto (merk Hyundai, kenteken [kenteken]) heeft weggenomen een navigatiesysteem (merk Cartrek, type 400), toebehorende aan [benadeelde], waarbij verdachte het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft bij het bepalen van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon van verdachte. Het hof heeft in het bijzonder gelet op het navolgende.

Verdachte heeft zich op 1 november 2007 schuldig gemaakt aan diefstal door middel van braak uit een personenauto, toebehorend aan [benadeelde]. Verdachte heeft een autoruit kapotgeslagen en een navigatiesysteem uit de auto weggenomen. Door zijn handelen heeft verdachte inbreuk gemaakt op de eigendomsrechten van [slachtoffer]. [Slachtoffer] heeft daardoor schade geleden en hinder ondervonden.

Uit een verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie van 20 mei 2009 blijkt dat verdachte eerder is veroordeeld ter zake van (soortgelijke) strafbare feiten.

Het hof ziet zich voor de vraag gesteld of verdachte opnieuw moet worden gedetineerd. Het hof is met de advocaat-generaal eens dat verdachte niet opnieuw moet worden gedetineerd. Het hof zal de vordering van advocaat-generaal volgen in die zin dat aan verdachte een gevangenisstraf zal worden opgelegd, gelijk aan de duur van het voorarrest. Het voorarrest dat op de voet van artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering voor aftrek in aanmerking komt bedraagt niet de door de advocaat-generaal berekende en gevorderde 76 dagen, maar 75 dagen. Om te voorkomen dat verdachte (alsnog) een dag in detentie moet doorbrengen, zal het hof een gevangenisstraf voor de duur van 75 dagen, met aftrek van voorarrest, opleggen.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 63, 310 en 311 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP bij verstek:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot gevangenisstraf voor de duur van vijfenzeventig dagen;

beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering wordt gebracht.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. L.T. Wemes, voorzitter, mr. W. Foppen en mr. J.P. van Stempvoort, in tegenwoordigheid van mr. I.N. Koers als griffier, zijnde mr. Van Stempvoort buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.