Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2009:BJ5362

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
17-08-2009
Datum publicatie
18-08-2009
Zaaknummer
24-001295-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Voorhanden hebben van een pistool en munitie. Anonieme tip. Recidive. Gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-001295-08

Parketnummer eerste aanleg: 07-602260-08

Arrest van 17 augustus 2009 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 6 mei 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1974] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. H. Bos, advocaat te Amsterdam.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf en beslist op de inbeslaggenomen voorwerpen, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden, teruggave aan verdachte zal gelasten van de in beslaggenomen jas en het in beslag genomen wapen en munitie zal onttrekken aan het verkeer.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 27 februari 2008 in de gemeente [gemeente] een vuurwapen van categorie III, onder 1, te weten een pistool (merk STAR, type S.A., kaliber .38), en/of munitie van categorie III, te weten 6 patronen van het kaliber 9 mm, voorhanden heeft gehad.

Overweging ten aanzien van het bewijs

De raadsvrouw heeft bepleit verdachte vrij te spreken van het ten laste gelegde. De inbeslagname heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een anonieme tip die bij de politie is binnengekomen. Nu de tip echter grotendeels onjuiste informatie bevat en er voorts geen steuninformatie aanwezig was dat verdachte in het bezit was van een vuurwapen, is het binnentreden in de woning en de daarop volgende inbeslagname onrechtmatig geweest. Het in beslag genomen wapen en de munitie mogen derhalve niet voor het bewijs gebruikt worden.

Verdachte heeft voorts verklaard dat hij vrijgesproken dient te worden van het ten laste gelegde, omdat hij niet wist dat er een vuurwapen in zijn jaszak zat.

Het hof overweegt dat op 13 februari 2008 via Meld Misdaad Anoniem een tip is binnengekomen bij de politie dat in de woning aan het [adres] te [plaats] één of meerdere vuurwapens lagen opgeslagen. Volgens de tipgever woont onder andere [verdachte] met zijn partner mevrouw [naam] in die woning. [verdachte] is voorts verantwoordelijk voor een inbraak in een Jumbo supermarkt te [plaats], aldus de tipgever.

Het hof overweegt als volgt.

Op grond van deze tip is de politie nagegaan wie woonachtig zijn op het genoemde adres. Verdachte bleek daar te wonen, onder andere met zijn partner [naam]. De politie heeft voorts op grond van de hun ter beschikking staande informatiesystemen vastgesteld dat verdachte vele antecedenten heeft en gesignaleerd staat als vlucht- en vuurwapen gevaarlijk. Gelet hierop en op de concrete inhoud van de anonieme tip, heeft bij de verbalisanten in redelijkheid de verdenking kunnen rijzen dat sprake was van een overtreding van de Wet wapens en munitie en is er van een lichtvaardig optreden geen sprake. Zij zijn derhalve rechtmatig binnengetreden in de woning. Het in beslag genomen vuurwapen en de munitie kunnen derhalve voor het bewijs worden gebruikt. Hieraan doet niet af dat de politie niet is gebleken van een inbraak bij een Jumbo supermarkt te [plaats]. Het door de raadsvrouw gevoerde verweer wordt verworpen.

Het vuurwapen is aangetroffen in een jas. Verdachte heeft verklaard dat dit zijn jas was. De jas is aangetroffen in de keuken, hangend over een stoel. Het hof leidt hieruit af dat deze jas door verdachte daadwerkelijk werd gedragen. Nu verdachte zelf ook heeft verklaard dat hij de jas kort voor de inbeslagname nog heeft gedragen, is het boven redelijke twijfel verheven dat verdachte moet hebben geweten dat in zijn jaszak een vuurwapen zat. Gelet op het voorgaande acht het hof het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op 27 februari 2008 in de gemeente [gemeente] een vuurwapen van categorie III, onder 1, te weten een pistool (merk STAR, type S.A., kaliber .38), en munitie van categorie III, te weten 6 patronen van het kaliber 9 mm, voorhanden heeft gehad.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie.

Strafbaarheid

Verdachte is strafbaar. Strafuitsluitingsgronden zijn niet aanwezig.

Strafmotivering

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en gelet op de persoon van verdachte. Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

Verdachte heeft een vuurwapen met daarin patronen in zijn bezit gehad. Het ongecontroleerde bezit van wapens kan in zijn algemeenheid een onaanvaardbaar risico voor de veiligheid van personen met zich meebrengen en een gevoel van onveiligheid in de maatschappij veroorzaken.

Het hof heeft gelet op een verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 4 mei 2009, waaruit blijkt dat verdachte eerder is veroordeeld voor strafbare feiten, waaronder ook een overtreding van de Wet wapens en munitie en een gewapende overval.

De raadsvrouw heeft bepleit dat de wijze van binnentreden disproportioneel is geweest, hetgeen verrekend dient te worden in de strafmaat. Het hof ziet geen aanleiding de op te leggen straf te matigen. Gelet op het feit dat verdachte als vuurwapengevaarlijk kon worden aangemerkt, is de wijze van binnentreden proportioneel geweest.

Gelet op de ernst van het feit en de recidive door verdachte, is het hof met de advocaat-generaal van oordeel dat niet kan worden volstaan met een andere of een lichtere sanctie dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te noemen duur.

In beslag genomen voorwerpen

Jas

Verdachte heeft ter terechtzitting van het hof afstand gedaan van de in beslag genomen zwarte jas (van het merk Westcoast Company).

Pistool met houder voorzien van 6 patronen

Het in beslag genomen pistool en de munitie zijn vatbaar voor onttrekking aan het verkeer. Immers met betrekking tot die voorwerpen is het hiervoor bewezen verklaarde begaan en zij zijn van zodanige aard, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 36b en 36c van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie, zoals deze golden ten tijde van het bewezenverklaarde feit.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot gevangenisstraf voor de duur van drie maanden;

beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering wordt gebracht;

verklaart aan het verkeer onttrokken:

pistool (STAR Cal 380), met houder voorzien van 6 patronen, kaliber 9 mm.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. H.J. Deuring, voorzitter, mr. S. Zwerwer en mr. S.J. van der Woude, in tegenwoordigheid van mr. E.M. Mulder als griffier, zijnde mr. Van der Woude voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.