Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2009:BJ1308

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
02-07-2009
Datum publicatie
02-07-2009
Zaaknummer
24-001209-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich in zijn hoedanigheid van assurantietussenpersoon op aanzienlijke schaal schuldig gemaakt aan oplichting en valsheid in geschrift. Hij heeft daarmee het vertrouwen van cliënten beschaamd en schade toegebracht aan de goede naam van zijn beroepsgroep.

Het hof komt tot eenzelfde veroordeling als de rechtbank in eerste aanleg, namelijk zes maanden gevangenisstraf voorwaardelijk en een werkstraf van 120 uur. Door de rechtbank is daarbij reeds rekening gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn waarbinnen berechting dient plaats te vinden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-001209-08

Parketnummer eerste aanleg: 07-996504-05

Arrest van 2 juli 2009 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 17 april 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1967] te [geboorteplaats],

thans zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,

wonende [woonplaats], [adres].

Verdachte is niet ter terechtzitting verschenen. Wel verschenen is de raadsvrouw van verdachte, mr. I.M. Weijers, advocaat te Emmen.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank Zwolle-Lelystad heeft de verdachte bij het vonnis wegens misdrijven veroordeeld tot straffen en een beslissing genomen op de vordering van de benadeelde partij, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

De raadsvrouw van verdachte heeft verklaard uitdrukkelijk te zijn gemachtigd verdachte ter terechtzitting te verdedigen.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Omvang van het hoger beroep

Namens verdachte is onbeperkt hoger beroep ingesteld. Gelet op het feit dat verdachte in eerste aanleg is vrijgesproken van het onder 4A en 15 ten laste gelegde, zal het hof verdachte in zoverre niet ontvankelijk verklaren in zijn hoger beroep.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte zal veroordelen voor het onder 1, 2, 3, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 en 17 ten laste gelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren, en voorts tot een werkstraf van 120 uren, subsidiair 60 dagen vervangende hechtenis. De advocaat-generaal heeft voorts gevorderd dat het hof de benadeelde partij, [benadeelde], niet ontvankelijk zal verklaren in haar vordering.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 december 2000 tot en met 31 maart 2001, althans in of omstreeks de maand december 2000 en/of in of omstreeks de maand februari 2001, te [plaats 1] en/of te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 3] en/of (elders) in Nederland, meermalen, althans eenmaal, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels [bedrijf 1] heeft bewogen tot:

* de afgifte van een of meer geldbedragen (provisie), in elk geval enig goed;

en/of

* het aangaan van een schuld, te weten een of meer (levens)verzekeringsovereenkomst(en), in elk geval enige burgerrechtelijke overeenkomst,

hebbende hij, verdachte, met vorenomschreven oogmerk (telkens) -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- door [bedrijf 1] laten aanstellen tot verzekeringsadviseur voor deze maatschappij;

en/of

- (vervolgens) met [bedrijf 1] een overeenkomst gesloten welke er toe strekte dat voor alle via bemiddeling door hem, verdachte, al dan niet handelende onder de naam Assurantiekantoor [verdachte], tot stand gebrachte en nog uit te schrijven verzekeringen de totale afsluitprovisie direct na ontvangst van de eerste premie zou worden uitbetaald;

en/of

- (vervolgens) een aanvraag-/wijzigingsformulier levensverzekering van [bedrijf 1] voorzien van de personalia en overige gegevens van een persoon genaamd [slachtoffer 1], alsmede dit formulier voorzien van een handtekening welke door moest gaan voor de handtekening van [slachtoffer 1];

en/of

- (vervolgens) voormeld formulier betreffende [slachtoffer 1] toegezonden, althans doen toekomen, aan [bedrijf 1],

en/of

- (vervolgens) een aanvraag-/wijzigingsformulier levensverzekering van [bedrijf 1] voorzien van de personalia en overige gegevens van een persoon genaamd [slachtoffer 2], alsmede dit formulier voorzien van een handtekening welke door moest gaan voor de handtekening van [slachtoffer 2];

en/of

- (vervolgens) voormeld formulier betreffende [slachtoffer 2] toegezonden, althans doen toekomen, aan [bedrijf 1],

waardoor [bedrijf 1] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte en/of het aangaan van bovenomschreven schuld;

2.

hij op of omstreeks 13 december 2000, althans in of omstreeks de maand december 2000, te [plaats 1] en/of te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]), in elk geval in Nederland, een aanvraag-/wijzigingsformulier levensverzekering van [bedrijf 1] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of heeft vervalst en/of doen vervalsen,

immers heeft hij, verdachte, op dat formulier een handtekening geplaatst welke door moest gaan voor de handtekening van [slachtoffer 1], in elk geval een valse handtekening, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door een of meer anderen te doen gebruiken;

3.

hij op of omstreeks 17 januari 2001, althans in of omstreeks de maand januari 2001, te [plaats 1] en/of te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]), in elk geval in Nederland, een aanvraag-/wijzigingsformulier levensverzekering van [bedrijf 1] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of heeft vervalst en/of doen vervalsen, immers heeft hij, verdachte, op dat formulier een handtekening geplaatst welke door moest gaan voor de handtekening van [slachtoffer 2], in elk geval een valse handtekening, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door een of meer anderen te doen gebruiken;

4.

(voor zover aan hoger beroep onderworpen)

hij in of omstreeks de periode van 19 januari 2002 tot en met 6 mei 2002 te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 4] (gemeente [gemeente 3]) en/of te [plaats 5] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 6] (gemeente [gemeente 4]) en/of te [plaats 7] en/of (elders) in Nederland, meermalen, althans eenmaal, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of de echtgenoot van [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] heeft bewogen tot:

*de afgifte van een of meer ondertekend opzegkaartje(s) betreffende een of meer (motorrijtuigen) verzekeringsovereenkomst(en), in elk geval enig goed,

hebbende hij, verdachte, met vorenomschreven oogmerk (telkens) -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- [slachtoffer 3], die een motorrijtuigenverzekering had lopen bij [benadeelde], benaderd en voorgesteld deze verzekeringsovereenkomst te (doen) beëindigen;

en/of

- (vervolgens) [slachtoffer 3] voorgelogen dat diens motorrijtuigenverzekering per onmiddellijk beëindigd zou kunnen worden en hem een opzegkaartje voor deze verzekeringsovereenkomst laten ondertekenen

en/of

- (vervolgens) vorenbedoeld door [slachtoffer 3] ondertekend opzegkaartje aan [benadeelde] toegezonden, althans doen toezenden, althans doen toekomen;

en/of

- (vervolgens) een vals of vervalst RDW vrijwaringsbewijs, betrekking hebbende op het motorrijtuig hetwelk [slachtoffer 3] bij [benadeelde] verzekerd had, aan [benadeelde] toegezonden, althans doen toezenden, althans doen toekomen;

en/of

- [slachtoffer 4], die een of meer motorrijtuigenverzekering(en) had lopen bij [benadeelde], benaderd en voorgesteld deze verzekeringsovereenkomst(en) te (doen) beëindigen;

en/of

- (vervolgens) [slachtoffer 4] voorgelogen dat diens motorrijtuigenverzekering(en) per onmiddellijk beëindigd zouden kunnen worden en hem (een) opzegkaartje(s) voor deze verzekeringsovereenkomst(en) laten ondertekenen;

en/of

- [slachtoffer 5] en echtgenoot, die een of meer motorrijtuigenverzekering(en) had lopen bij [benadeelde], benaderd en voorgesteld deze verzekeringsovereenkomst(en) te (doen) beëindigen;

en/of

- (vervolgens) [slachtoffer 5] en echtgenoot voorgelogen dat diens motorrijtuigenverzekering(en) per onmiddellijk beëindigd zouden kunnen worden en de echtgenoot van [slachtoffer 5] (een) opzegkaartje(s) voor deze verzekeringsovereenkomst(en) laten ondertekenen;

en/of

- (vervolgens) vorenbedoeld(e) door de echtgenoot van [slachtoffer 5] ondertekend(e) opzegkaartje(s) aan [benadeelde] toegezonden, althans doen toezenden, althans doen toekomen;

en/of

- (vervolgens) een of meer vals(e) of vervalst(e) RDW vrijwaringsbewijzen/vrijwaringsbewijs, betrekking hebbende op de motorrijtuigen welke/hetwelk [slachtoffer 5] en echtgenoot bij [benadeelde] verzekerd hadden, aan [benadeelde] toegezonden, althans doen toezenden, althans doen toekomen;

en/of

- [slachtoffer 6], die een of meer motorrijtuigenverzekering(en) had lopen bij [benadeelde], benaderd en voorgesteld deze verzekeringsovereenkomst(en) te (doen) beëindigen;

en/of

- (vervolgens) [slachtoffer 6] voorgelogen dat diens motorrijtuigenverzekering(en) per onmiddellijk beëindigd zouden kunnen worden en hem (een) opzegkaartje(s) voor deze verzekeringsovereenkomst(en) laten ondertekenen;

en/of

- (vervolgens) vorenbedoeld(e) door [slachtoffer 6] ondertekend(e) opzegkaartje(s) aan [benadeelde] toegezonden, althans doen toezenden, althans doen toekomen;

en/of

- (vervolgens) een of meer vals(e) of vervalst(e) RDW vrijwaringsbewijzen/vrijwaringsbewijs, betrekking hebbende op de motorrijtuigen welke/hetwelk [slachtoffer 6] bij [benadeelde] verzekerd hadden, aan [benadeelde] toegezonden, althans doen toezenden, althans doen toekomen;

waardoor [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of de echtgenoot van [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

5.

hij in of omstreeks de periode van 1 november 2001 tot en met 30 augustus 2002 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 8] (gemeente [gemeente 5]) en/of te [plaats 5] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 9] (gemeente [gemeente 3]) en/of te [plaats 10] en/of (elders) in Nederland, meermalen, althans eenmaal, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen vaneen valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of[bedrijf 4] (in deze tenlastelegging gezamenlijk verder aan te duiden als [bedrijf 5]) heeft bewogen tot:

* de afgifte van een of meer geldbedragen (provisie), in elk geval enig goed;

en/of

* het aangaan van een schuld, te weten een of meer (levens)verzekeringsovereenkomst(en), in elk geval enige burgerrechtelijke overeenkomst,

hebbende hij, verdachte, met vorenomschreven oogmerk (telkens) -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- door [bedrijf 5] laten aanstellen tot assurantie-adviseur voor deze maatschappij;

en/of

- (vervolgens) met [bedrijf 5] een overeenkomst gesloten welke inhield dat voor alle via bemiddeling door hem, verdachte, al dan niet handelende onder de naam Assurantiekantoor [verdachte], de volledige afsluitprovisie voor [formulier] geheel ten gunste van zijn, verdachtes, rekening-courant zouden worden geboekt bij de aanvang van een nieuw contract, na ontvangst van de eerst verschuldigde premie;

en/of

- (vervolgens) een formulier [formulier] van [bedrijf 6], voorzien van de personalia en overige gegevens van een persoon genaamd [slachtoffer 7], alsmede dit formulier voorzien van een drietal, althans een of meer, handtekening(en) welke door moest(en) gaan voor de handtekening van [slachtoffer 7];

en/of

- (vervolgens) voormeld formulier betreffende [slachtoffer 7] toegezonden, althans doen toekomen, aan [bedrijf 5];

en/of

- (vervolgens) een formulier [formulier] van [bedrijf 6], welk formulier was voorzien van het opschrift/logo [bedrijf 5] verzekeringen, voorzien van de personalia en overige gegevens van een persoon genaamd [slachtoffer 8], alsmede dit formulier voorzien van een handtekening welke door moest gaan voor de handtekening van [slachtoffer 8];

en/of

- (vervolgens) voormeld formulier betreffende [slachtoffer 8] toegezonden, althans doen toekomen, aan [bedrijf 5];

en/of

- (vervolgens) een formulier [formulier] van [bedrijf 6], welk formulier was voorzien van het opschrift/logo [bedrijf 5] verzekeringen, voorzien van de personalia en overige gegevens van een persoon genaamd [slachtoffer 9], alsmede dit formulier voorzien van een handtekening welke door moest gaan voor de handtekening van [slachtoffer 9];

en/of

- (vervolgens) voormeld formulier betreffende [slachtoffer 9] toegezonden, althans doen toekomen, aan [bedrijf 5];

en/of

- (vervolgens) een tweetal, althans één, formulier(en) [formulier] van [bedrijf 6], welk(e) formulier(en) waren/was voorzien van het opschrift/logo [bedrijf 5] verzekeringen, voorzien van de personalia en overige gegevens van een persoon genaamd

[slachtoffer 10], alsmede deze/dit formulier(en) voorzien van een handtekening welke door moest gaan voor de handtekening van [slachtoffer 10];

en/of

- (vervolgens) voormeld(e) formulier(en) betreffende [slachtoffer 10] toegezonden, althans doen toekomen, aan [bedrijf 5];

en/of

- (vervolgens) een formulier [formulier] van [bedrijf 6], voorzien van de personalia en overige gegevens van een persoon genaamd [slachtoffer 11], alsmede dit formulier voorzien van een drietal, althans een of meer, handtekening(en), welke door moest(en) gaan voor de handtekening van [slachtoffer 11];

en/of

- (vervolgens) voormeld formulier betreffende [slachtoffer 11] toegezonden, althans doen toekomen, aan [bedrijf 5];

- (vervolgens) een formulier [formulier] van [bedrijf 6], welk formulier was voorzien van het opschrift/logo [bedrijf 5] verzekeringen, voorzien van de personalia en overige gegevens van een persoon genaamd [slachtoffer 12], alsmede dit formulier voorzien van een handtekening welke door moest gaan voor de handtekening van [slachtoffer 12];

en/of

- (vervolgens) voormeld(e) formulier(en) betreffende [slachtoffer 12] toegezonden, althans doen toekomen, aan [bedrijf 5],

waardoor [bedrijf 5] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte en/of het aangaan van bovenomschreven schuld;

6.

hij op of omstreeks 11 december 2001, althans in of omstreeks de maand december 2001, te [plaats 1] en/of te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 8] (gemeente [gemeente 5]), in elk geval in Nederland, een formulier [formulier] van [bedrijf 6] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of heeft vervalst en/of doen vervalsen, immers heeft hij, verdachte, op dat formulier een drietal, althans een of meer, handtekening(en) geplaatst welke door moest(en) gaan voor de handtekening(en) van [slachtoffer 7], in elk geval (een) valse handtekening(en), zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door een of meer anderen te doen gebruiken;

7.

hij op of omstreeks 14 februari 2002, althans in of omstreeks de maand februari 2002, te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 5] (gemeente [gemeente 1]), in elk geval in Nederland, een formulier [formulier] van [bedrijf 6], welk formulier was voorzien van het opschrift/logo [bedrijf 5] verzekeringen, - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of heeft vervalst en/of doen vervalsen, immers heeft hij, verdachte, op dat formulier een handtekening geplaatst welke door moest gaan voor de handtekening van [slachtoffer 8], in elk geval een valse handtekening, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door een of meer anderen te doen gebruiken;

8.

hij op of omstreeks 14 februari 2002, althans in of omstreeks de maand februari 2002, te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 5] (gemeente [gemeente 1]), in elk geval in Nederland, een formulier [formulier] van [bedrijf 6], welk formulier was voorzien van het opschrift/logo [bedrijf 5] verzekeringen, - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of heeft vervalst en/of doen vervalsen, immers heeft hij, verdachte, op dat formulier een handtekening geplaatst welke door moest gaan voor de handtekening van [slachtoffer 9], in elk geval een valse handtekening, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door een of meer anderen te doen gebruiken;

9.

hij op of omstreeks 20 juni 2002, althans in of omstreeks de maand juni 2002, en/of op of omstreeks

15 augustus 2002, althans in/of omstreeks de maand augustus 2002, te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 9] (gemeente [gemeente 3]), in elk geval in Nederland, een tweetal, in elk geval een of meer, formulier(en) [formulier] van [bedrijf 6], welk(e) formulier(en) waren/was voorzien van het opschrift/logo [bedrijf 5] verzekeringen, - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen- valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of heeft vervalst en/of doen vervalsen, immers heeft hij, verdachte, op die/dat formulier(en) (een) handtekening(en) geplaatst welke door moest(en) gaan voor de handtekening(en) van [slachtoffer 10], in

elk geval (een) valse handtekening(en), zulks met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door een of meer anderen te doen gebruiken;

10.

hij op of omstreeks 12 november 2001, althans in of omstreeks de maand november 2001, te [plaats 1] en/of [plaats 2] (gemeente[gemeente 1]), in elk geval in Nederland, een formulier [formulier] van [bedrijf 6] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of heeft vervalst

en/of doen vervalsen, immers heeft hij, verdachte, op dat formulier een drietal, althans een of

meer, handtekening(en) geplaatst welke door moest(en) gaan voor de handtekening(en) van

[slachtoffer 11], in elk geval (een) valse handtekening(en), zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door een of meer anderen te doen gebruiken;

11.

hij op of omstreeks 11 juni 2002, althans in of omstreeks de maand juni 2002, te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 9] (gemeente [gemeente 3]), in elk geval in Nederland, een formulier [formulier] van [bedrijf 6], welk formulier was voorzien van het opschrift/logo [bedrijf 5] verzekeringen, - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig

feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of heeft vervalst en/of doen vervalsen,

immers heeft hij, verdachte, op dat formulier een drietal, althans een of meer, handtekening(en) geplaatst welke door moest(en) gaan voor de handtekening(en) van [slachtoffer 12], in elk geval (een) valse handtekening(en), zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of

door een of meer anderen te doen gebruiken;

12.

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2001 tot en met 31 januari 2002 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 11] en/of (elders) in Nederland, meermalen, althans eenmaal, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels [bedrijf 7] heeft bewogen tot:

* de afgifte van een of meer geldbedragen (provisie en premierestitutie(s)/afkoopsom(men)), in elk geval enig goed;

en/of

* het aangaan van een schuld, te weten een of meer (levens)verzekeringsovereenkomst(en), in elk geval enige burgerrechtelijke overeenkomst,

hebbende hij, verdachte, met vorenomschreven oogmerk (telkens)-zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- door [bedrijf 7] laten aanstellen tot verzekeringsadviseur voor deze maatschappij;

en/of

- (vervolgens) een formulier [formulier] van [bedrijf 7] voorzien van de personalia en overige gegevens van een persoon genaamd [slachtoffer 13], alsmede dit formulier voorzien van een drietal, althans een of meer, handtekening(en) welke door moest(en) gaan

voor de handtekening(en) van [slachtoffer 13];

en/of

- (vervolgens) voormeld formulier betreffende [slachtoffer 13] toegezonden, althans doen toekomen, aan [bedrijf 7];

en/of

- (vervolgens) een formulier [formulier] van [bedrijf 7] voorzien van de personalia en overige gegevens van een persoon genaamd [slachtoffer 14], alsmede dit formulier voorzien van een drietal, althans een of meer, handtekening(en) welke door moest(en) gaan

voor de handtekening(en) van [slachtoffer 14];

en/of

- (vervolgens) voormeld formulier betreffende [slachtoffer 14] toegezonden, althans doen toekomen, aan [bedrijf 7];

en/of

- (vervolgens) een tweetal brieven opgemaakt waarin vervat een aan [bedrijf 7] gericht verzoek om een afkoopsom te storten, alsmede deze brieven elk voorzien van een handtekening welke door moest gaan voor de handtekening van [slachtoffer 14];

en/of

- (vervolgens) voormelde brieven toegezonden, althans doen toekomen, aan [bedrijf 7];

en/of

- (vervolgens) een formulier [formulier] van [bedrijf 7] voorzien van de personalia en overige gegevens van een persoon genaamd [slachtoffer 15], alsmede dit formulier voorzien van een drietal, althans een of meer, handtekening(en) welke door moest(en) gaan voor de handtekening(en) van [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16];

en/of

- (vervolgens) voormeld formulier betreffende [slachtoffer 15] toegezonden, althans doen toekomen, aan [bedrijf 7];

en/of

- (vervolgens) een formulier [formulier] van [bedrijf 7] voorzien van de personalia en overige gegevens van een persoon genaamd [slachtoffer 17], alsmede dit formulier voorzien van een drietal, althans een of meer, handtekening(en) welke door moest(en) gaan voor de handtekening(en) van [slachtoffer 17] en/of [slachtoffer 16];

en/of

- (vervolgens) voormeld formulier betreffende [slachtoffer 17] toegezonden, althans doen toekomen, aan [bedrijf 7],

waardoor [bedrijf 7] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte en/of het aangaan van bovenomschreven schuld;

13.

hij op of omstreeks 28 juni 2001, althans in of omstreeks de maand juni 2001, te [plaats 1] en/of te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 14], in elk geval in Nederland, een formulier [formulier] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of heeft vervalst en/of doen vervalsen, immers heeft hij, verdachte, op dat formulier een drietal, althans een of meer, handtekening(en) geplaatst welke door moest(en) gaan voor de handtekening(en) van [slachtoffer 13], in elk geval (een) valse handtekening(en),

zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door een of meer anderen te doen gebruiken;

14.

hij op of omstreeks 28 juni 2001, althans in of omstreeks de maand juni 2001, te [plaats 1] en/of te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 12] (gemeente [gemeente 1]), in elk geval in Nederland, een formulier [formulier] - zijnde een geschrift dat bestemd

was om tot bewijs van enig feit te dienen- valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of heeft vervalst en/of doen vervalsen, immers heeft hij, verdachte, op dat formulier een tweetal, althans een of

meer, handtekening(en) geplaatst welke door moest(en) gaan voor de handtekening(en) van [slachtoffer 14], in elk geval (een) valse handtekening(en), zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door een of meer anderen te doen gebruiken;

16.

hij op of omstreeks 25 januari 2002, althans in of omstreeks de maand januari 2002, te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 1] en/of te [plaats 13] (gemeente [gemeente 6]), in elk geval in Nederland, een formulier [formulier] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen- valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of heeft vervalst en/of doen vervalsen, immers heeft hij, verdachte, op dat formulier een drietal, althans een of meer, handtekening(en) geplaatst welke door moest(en) gaan voor de handtekening(en) van [slachtoffer 17] en/of [slachtoffer 16], in elk geval (een) valse handtekening(en), zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door een of meer anderen te doen gebruiken;

17.

hij op of omstreeks 25 januari 2002, althans in of omstreeks de maand januari 2002, te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 1] en/of te [plaats 13] (gemeente [gemeente 6]), in elk geval in Nederland, een formulier [formulier] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen- valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of heeft vervalst en/of doen vervalsen, immers heeft hij, verdachte, op dat formulier een drietal, althans een of meer, handtekening(en) geplaatst welke door moest(en) gaan voor de handtekening(en) van [slachtoffer 15] en/of

[slachtoffer 16], in elk geval (een) valse handtekening(en), zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door een of meer anderen te doen gebruiken;

Het hof heeft de in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten hersteld. Verdachte is daardoor niet in enig belang geschaad.

Bewezenverklaring

Het hof acht bewezen dat:

1.

hij in de periode van 1 december 2000 tot en met 31 maart 2001, te [plaats 1] en/of te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 3] en/of (elders) in Nederland, meermalen, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen, door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels [bedrijf 1] heeft bewogen tot:

* de afgifte van geldbedragen (provisie);

hebbende hij, verdachte, met vorenomschreven oogmerk (telkens) -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- met [bedrijf 1] een overeenkomst gesloten welke er toe strekte dat voor alle via bemiddeling door hem, verdachte, al dan niet handelende onder de naam Assurantiekantoor [verdachte], tot stand gebrachte en nog uit te schrijven verzekeringen de totale afsluitprovisie direct na ontvangst van de eerste premie zou worden uitbetaald;

en

- vervolgens een aanvraag-/wijzigingsformulier levensverzekering van [bedrijf 1] voorzien van de personalia en overige gegevens van een persoon genaamd [slachtoffer 1], alsmede dit formulier voorzien van een handtekening welke door moest gaan voor de handtekening van [slachtoffer 1];

en

- vervolgens voormeld formulier betreffende [slachtoffer 1] toegezonden aan [bedrijf 1],

en

- vervolgens een aanvraag-/wijzigingsformulier levensverzekering van [bedrijf 1] voorzien van de personalia en overige gegevens van een persoon genaamd [slachtoffer 2], alsmede dit formulier voorzien van een handtekening welke door moest gaan voor de handtekening van [slachtoffer 2];

en

- vervolgens voormeld formulier betreffende [slachtoffer 2] toegezonden aan [bedrijf 1],

waardoor [bedrijf 1] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

2.

hij in of omstreeks de maand december 2000 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]), in elk geval in Nederland, een aanvraag-/wijzigingsformulier levensverzekering van [bedrijf 1] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt en heeft vervalst,

immers heeft hij, verdachte, op dat formulier een handtekening geplaatst welke door moest gaan voor de handtekening van [slachtoffer 1], zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

3.

hij in of omstreeks de maand januari 2001, te [plaats 1] en/of te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]), in elk geval in Nederland, een aanvraag-/wijzigingsformulier levensverzekering van [bedrijf 1] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt en heeft vervalst,

immers heeft hij, verdachte, op dat formulier een handtekening geplaatst welke door moest gaan voor de handtekening van [slachtoffer 2], zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

4.

(voor zover aan hoger beroep onderworpen)

hij in of omstreeks de periode van 19 januari 2002 tot en met 6 mei 2002 te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 4] (gemeente [gemeente 3]) en/of te [plaats 5] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 6] (gemeente [gemeente 4]) en/of te [plaats 7] en/of (elders) in Nederland, meermalen, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen, door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] en de echtgenoot van [slachtoffer 5] en [slachtoffer 6] heeft bewogen tot:

*de afgifte van een of meer ondertekend opzegkaartje(s) betreffende een of meer (motorrijtuigen)verzekeringsovereenkomst(en),

hebbende hij, verdachte, met vorenomschreven oogmerk (telkens) -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- [slachtoffer 3], die een motorrijtuigenverzekering had lopen bij [benadeelde], benaderd en voorgesteld deze verzekeringsovereenkomst te (doen) beëindigen;

en

- vervolgens [slachtoffer 3] voorgelogen dat diens motorrijtuigenverzekering per onmiddellijk beëindigd zou kunnen worden en hem een opzegkaartje voor deze verzekeringsovereenkomst laten ondertekenen

en

- [slachtoffer 4], die een of meer motorrijtuigenverzekering(en) had lopen bij [benadeelde], benaderd en voorgesteld deze verzekeringsovereenkomst(en) te (doen) beëindigen;

en

- vervolgens [slachtoffer 4] voorgelogen dat diens motorrijtuigenverzekering(en) per onmiddellijk beëindigd zouden kunnen worden en hem (een) opzegkaartje(s) voor deze verzekeringsovereenkomst(en) laten ondertekenen;

en

- [slachtoffer 5] en echtgenoot, die een of meer motorrijtuigenverzekering(en) had lopen bij [benadeelde], benaderd en voorgesteld deze verzekeringsovereenkomst(en) te (doen) beëindigen;

en

- vervolgens [slachtoffer 5] en echtgenoot voorgelogen dat diens motorrijtuigenverzekering(en) per onmiddellijk beëindigd zouden kunnen worden en de echtgenoot van [slachtoffer 5] (een) opzegkaartje(s) voor deze verzekeringsovereenkomst(en) laten ondertekenen;

en

- [slachtoffer 6], die een of meer motorrijtuigenverzekering(en) had lopen bij [benadeelde], benaderd en voorgesteld deze verzekeringsovereenkomst(en) te (doen) beëindigen;

en/of

- (vervolgens) [slachtoffer 6] voorgelogen dat diens motorrijtuigenverzekering(en) per onmiddellijk beëindigd zouden kunnen worden en hem (een) opzegkaartje(s) voor deze verzekeringsovereenkomst(en) laten ondertekenen;

waardoor [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] en de echtgenoot van [slachtoffer 5] en [slachtoffer 6] werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

5.

hij in of omstreeks de periode van 1 november 2001 tot en met 30 augustus 2002 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 8] (gemeente [gemeente 5]) en/of te [plaats 5] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 9] (gemeente [gemeente 3]) en/of te [plaats 10] en/of (elders) in Nederland,

meermalen, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen, door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of [bedrijf 4] (in deze tenlastelegging gezamenlijk verder aan te duiden als [bedrijf 5]) heeft bewogen tot:

* de afgifte van geldbedragen (provisie);

hebbende hij, verdachte, met vorenomschreven oogmerk (telkens) -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- met [bedrijf 5] een overeenkomst gesloten welke inhield dat voor alle via bemiddeling door hem, verdachte, al dan niet handelende onder de naam Assurantiekantoor [verdachte], de volledige afsluitprovisie voor [formulier] geheel ten gunste van zijn, verdachtes, rekening-courant zouden worden geboekt bij de aanvang van een nieuw contract, na ontvangst van de eerst verschuldigde premie;

en

- vervolgens een formulier [formulier] van [bedrijf 6], voorzien van de personalia en overige gegevens van een persoon genaamd [slachtoffer 7], alsmede dit formulier voorzien van handtekeningen welke door moesten gaan voor de handtekening van [slachtoffer 7];

en

- vervolgens voormeld formulier betreffende [slachtoffer 7] doen toekomen aan [bedrijf 5];

en

- vervolgens een formulier [formulier] van [bedrijf 6], welk formulier was voorzien van het opschrift/logo [bedrijf 5] verzekeringen, voorzien van de personalia en overige gegevens van een persoon genaamd [slachtoffer 8], alsmede dit formulier voorzien van een handtekening welke door moest gaan voor de handtekening van [slachtoffer 8];

en

- vervolgens voormeld formulier betreffende [slachtoffer 8] doen toekomen aan [bedrijf 5];

en

- vervolgens een formulier [formulier] van [bedrijf 6], welk formulier was voorzien van het opschrift/logo [bedrijf 5] verzekeringen, voorzien van de personalia en overige gegevens van een persoon genaamd [slachtoffer 9], alsmede dit formulier voorzien van een handtekening welke door moest gaan voor de handtekening van [slachtoffer 9];

en

- vervolgens voormeld formulier betreffende [slachtoffer 9] doen toekomen aan [bedrijf 5];

en

- vervolgens een tweetal, formulieren [formulier] van [bedrijf 6], welke formulieren waren voorzien van het opschrift/logo [bedrijf 5] verzekeringen, voorzien van de personalia en overige gegevens van een persoon genaamd [slachtoffer 10], alsmede deze formulieren voorzien van een handtekening welke door moest gaan voor de handtekening van [slachtoffer 10];

en

- vervolgens voormelde formulieren betreffende [slachtoffer 10] doen toekomen aan [bedrijf 5];

en

- vervolgens een formulier [formulier] van [bedrijf 6], voorzien van de personalia en overige gegevens van een persoon genaamd [slachtoffer 11], alsmede

dit formulier voorzien van handtekeningen, welke door moesten gaan voor de handtekeningen van

[slachtoffer 11];

en

- vervolgens voormeld formulier betreffende [slachtoffer 11] doen toekomen aan [bedrijf 5];

- vervolgens een formulier [formulier] van [bedrijf 6], welk formulier was voorzien van het opschrift/logo [bedrijf 5] verzekeringen, voorzien van de personalia en overige gegevens van een persoon genaamd [slachtoffer 12], alsmede dit formulier voorzien van handtekeningen welke door moest gaan voor de handtekeningen van [slachtoffer 12];

en

- vervolgens voormeld formulier betreffende [slachtoffer 12] doen toekomen, aan [bedrijf 5],

waardoor [bedrijf 5] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

6.

hij in of omstreeks de maand december 2001, te [plaats 1] en/of te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 8] (gemeente [gemeente 5]), in elk geval in Nederland, een formulier [formulier] van [bedrijf 6] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt en heeft vervalst, immers heeft hij, verdachte, op dat formulier handtekeningen geplaatst welke door moesten gaan voor de handtekeningen van [slachtoffer 7], zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

7.

hij in of omstreeks de maand februari 2002, te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 5] (gemeente [gemeente 1]), in elk geval in Nederland, een formulier [formulier] van [bedrijf 6], welk formulier was voorzien van het opschrift/logo [bedrijf 5] verzekeringen, - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt en heeft vervalst, immers heeft hij, verdachte, op dat formulier een handtekening geplaatst welke door moest gaan voor de handtekening van [slachtoffer 8], zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

8.

hij in of omstreeks de maand februari 2002, te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 5] (gemeente [gemeente 1]), in elk geval in Nederland, een formulier [formulier] van [bedrijf 6], welk formulier was voorzien van het opschrift/logo [bedrijf 5] verzekeringen, - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt en heeft vervalst, immers heeft hij, verdachte, op dat formulier een handtekening geplaatst welke door moest gaan voor de handtekening van [slachtoffer 9], zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

9.

hij in of omstreeks de maand juni 2002 en in of omstreeks de maand augustus 2002, te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 9] (gemeente [gemeente 3]), in elk geval in Nederland, een tweetal formulieren [formulier] van [bedrijf 6], welke formulieren waren voorzien van het opschrift/logo [bedrijf 5] verzekeringen, - elk zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen- valselijk heeft opgemaakt en heeft vervalst, immers heeft hij, verdachte, op die formulieren een handtekening geplaatst welke door moesten gaan voor de handtekening van [slachtoffer 10], zulks met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

10.

hij in of omstreeks de maand november 2001, te [plaats 1] en/of [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]), in elk geval in Nederland, een formulier [formulier] van [bedrijf 6] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt en heeft vervalst, immers heeft hij, verdachte, op dat formulier handtekeningen geplaatst welke door moesten gaan voor de handtekeningen van [slachtoffer 11], zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

11.

hij op of omstreeks 11 juni 2002, althans in of omstreeks de maand juni 2002, te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 9] (gemeente [gemeente 3]), in elk geval in Nederland, een formulier [formulier] van [bedrijf 6], welk formulier was voorzien van het opschrift/logo [bedrijf 5] verzekeringen, - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig

feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt en heeft vervalst, immers heeft hij, verdachte, op dat formulier handtekeningen geplaatst welke door moesten gaan voor de handtekeningen van [slachtoffer 12], zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

12.

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2001 tot en met 31 januari 2002 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 11] en/of (elders) in Nederland, meermalen, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen, door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels [bedrijf 7] heeft bewogen tot:

* de afgifte van een of meer geldbedragen (provisie en premierestituties/afkoopsommen);

hebbende hij, verdachte, met vorenomschreven oogmerk telkens -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- vervolgens een formulier [formulier] van [bedrijf 7] voorzien van de personalia en overige gegevens van een persoon genaamd [slachtoffer 13], alsmede dit formulier voorzien van handtekeningen welke door moesten gaan voor de handtekeningen van [slachtoffer 13];

en

- vervolgens voormeld formulier betreffende [slachtoffer 13] doen toekomen, aan [bedrijf 7];

en

- vervolgens een formulier [formulier] van [bedrijf 7] voorzien van de personalia en overige gegevens van een persoon genaamd [slachtoffer 14], alsmede dit formulier voorzien van handtekeningen welke door moesten gaan voor de handtekeningen van [slachtoffer 14];

en

- vervolgens voormeld formulier betreffende [slachtoffer 14] doen toekomen aan [bedrijf 7];

en

- vervolgens een formulier [formulier] van [bedrijf 7] voorzien van de personalia en overige gegevens van een persoon genaamd [slachtoffer 15], alsmede dit formulier voorzien van handtekeningen welke door moesten gaan voor de handtekeningen van [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16];

en

- vervolgens voormeld formulier betreffende [slachtoffer 15] doen toekomen, aan [bedrijf 7];

en

- vervolgens een formulier [formulier] van [bedrijf 7] voorzien van de personalia en overige gegevens van een persoon genaamd [slachtoffer 17], alsmede dit formulier voorzien van handtekeningen welke door moesten gaan voor de handtekeningen van

[slachtoffer 17] en/of [slachtoffer 16];

en

- vervolgens voormeld formulier betreffende [slachtoffer 17] doen toekomen, aan [bedrijf 7],

waardoor [bedrijf 7] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

13.

hij in of omstreeks de maand juni 2001, te [plaats 1] en/of te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 14], in elk geval in Nederland, een formulier [formulier] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt en heeft vervalst, immers heeft hij, verdachte, op dat formulier handtekeningen geplaatst welke door moesten gaan voor de handtekeningen van [slachtoffer 13], zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

14.

hij in of omstreeks de maand juni 2001, te [plaats 1] en/of te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 12] (gemeente [gemeente 1]), in elk geval in Nederland, een formulier [formulier] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen- valselijk heeft opgemaakt en heeft vervalst, immers heeft hij, verdachte, op dat formulier handtekeningen geplaatst welke door moesten gaan voor de handtekeningen van [slachtoffer 14], zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

16.

hij in of omstreeks de maand januari 2002, te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 1] en/of te [plaats 13] (gemeente [gemeente 6]), in elk geval in Nederland, een formulier [formulier] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen- valselijk heeft opgemaakt en heeft vervalst en/of doen vervalsen, immers heeft hij, verdachte, op dat formulier handtekeningen geplaatst welke door moesten gaan voor de handtekeningen van [slachtoffer 17] en/of

[slachtoffer 16], zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

17.

hij in of omstreeks de maand januari 2002, te [plaats 2] (gemeente [gemeente 1]) en/of te [plaats 1] en/of te [plaats 13] (gemeente [gemeente 6]), in elk geval in Nederland, een formulier [formulier] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen- valselijk heeft opgemaakt en heeft vervalst, immers heeft hij, verdachte, op dat formulier handtekeningen geplaatst welke door moesten gaan voor de handtekeningen van [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16], zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1, 2, 3, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 en 17 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op de misdrijven:

1.

oplichting, meermalen gepleegd;

2 en 3 telkens:

valsheid in geschrift;

4B en 5 telkens:

oplichting, meermalen gepleegd;

6, 7, 8, 9, 10 en 11, telkens:

valsheid in geschrift;

12.

oplichting, meermalen gepleegd;

13, 14, 16 en 17, telkens:

valsheid in geschrift.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de in hoger beroep op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte.

Verdachte heeft zich in zijn hoedanigheid van (gekwalificeerde) assurantie-tussenpersoon op aanzienlijke schaal schuldig gemaakt aan oplichting en valsheid in geschrift. Verdachte heeft dit gedaan door zonder enige opdracht daartoe verzekeringen voor klanten af te sluiten en/of te beëindigen om aldus afsluitprovisie, premierestitutie en/of afkoopsommen te kunnen incasseren. Verdachte heeft daartoe - onder meer - handtekeningen vervalst op aanvraag- en wijzigingsformulieren en op machtigingen tot automatische premie-incasso en zijn klanten leugenachtige informatie verstrekt.

Het hof rekent het verdachte aan dat hij daarmee het vertrouwen heeft beschaamd dat particulieren behoren te kunnen hebben in verzekeringstussenpersonen en dat hij daarnaast door zijn handelen schade heeft toegebracht aan de goede naam van zijn beroepsgroep. Verdachte heeft bovendien voor overlast gezorgd: het met terugwerkende kracht ongedaan maken van automatische incasso's en ongewenste verzekerings-overeenkomsten alsmede het effectueren van wijzigingen in administratieve systemen hebben de nodige inspanningen gevergd van de betrokken particulieren en verzekerings-maatschappijen.

Het hof heeft voorts gelet op het de verdachte betreffend uittreksel uit het justitieel documentatieregister d.d. 31 maart 2009, waaruit blijkt dat verdachte - naast de thans ter beoordeling staande zaak - slechts eenmaal eerder met politie en justitie in aanraking is geweest en wel ter zake van een andersoortig delict.

Het hof stelt vast dat de bewezen verklaarde feiten zijn gepleegd in de periode 2000-2002, derhalve geruime tijd geleden. Het hof heeft zich in een eerder stadium, en wel bij arrest van 18 januari 2007, reeds uitgelaten over de daarmee (destijds) samenhangende ontvankelijkheidsvraag. In voornoemd arrest heeft het hof vastgesteld dat er weliswaar sprake is van overschrijding van de redelijke termijn, maar dat dit - anders dan de rechtbank Zwolle-Lelystad in haar vonnis van 11 mei 2006 oordeelde - niet dient te leiden tot de niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie in de vervolging. Het hof heeft de zaak teruggewezen naar voornoemde rechtbank om de zaak op de bestaande dagvaarding opnieuw te berechten en af te doen. Bij vonnis van 17 april 2008 heeft de rechtbank vonnis gewezen. Uit de motivering van de daarbij opgelegde straf leidt het hof af dat rekening is gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn, voor zover deze niet te wijten is aan de processuele opstelling van verdachte. In de procedure in hoger beroep is geen verdere vertraging opgetreden die tot - verdere - strafvermindering zou moeten leiden.

Voorts ziet het hof geen aanleiding om verdachte tegemoet te komen in zijn door de raadsvrouw naar voren gebrachte kennelijke wens om de zaak af te doen met een geldboete, nu de in eerste aanleg opgelegde en de door de advocaat-generaal gevorderde strafafdoening het hof als passend voorkomt. Verdachte heeft de keuze gemaakt om niet ter terechtzitting te verschijnen om zijn verzoek nader te onderbouwen. Het hof heeft mede daardoor geen inzicht verkregen in de draagkracht van verdachte. Over zijn persoonlijke omstandigheden is slechts bekend dat verdachte woonachtig is in Polen en daar een houtverwerkingsbedrijf zou exploiteren. Het enkele feit dat een taakstraf wellicht moeilijk inpasbaar is in zijn huidige leven, kan naar het oordeel van het hof - gelet op de eigen verantwoordelijkheid van verdachte hierin - niet in de weg staan aan oplegging daarvan.

Gelet op het vorenstaande zal het hof verdachte een voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen van na te melden duur, met een proeftijd van twee jaren, alsmede een - onvoorwaardelijke - werkstraf van na te melden duur.

Benadeelde partij

Uit het onderzoek ter terechtzitting van het hof is gebleken, dat de benadeelde partij, de [benadeelde], gevestigd te [vestigingsplaats], zich in het geding in eerste aanleg heeft gevoegd, dat zij in haar vordering ad € 8.198,80 in eerste aanleg niet-ontvankelijk is verklaard en dat zij zich binnen de grenzen van haar eerste vordering in het geding in hoger beroep opnieuw heeft gevoegd.

Het hof overweegt dat - nu de vordering van de benadeelde partij betrekking heeft op één van de twee delen van de tenlastelegging, waarvan verdachte in eerste aanleg is vrijgesproken, te weten het oorspronkelijk onder 4A ten laste gelegde - dit deel in hoger beroep niet opnieuw wordt beoordeeld. De beslissing van de rechtbank dat de benadeelde partij als gevolg van de gegeven vrijspraak niet ontvankelijk moet worden verklaard, zal daardoor in stand blijven.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a (oud), 14b (oud), 14c, 22c (oud), 22d, 57 (oud), 225 (oud) en 326 (oud) van het Wetboek van Strafrecht.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte onder 1, 2, 3, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 en 17 ten laste gelegde bewezen, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1, 2, 3, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 en 17 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot gevangenisstraf voor de duur van

zes maanden;

beveelt, dat de gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond, dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt;

veroordeelt verdachte tevens tot een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, voor de duur van honderdtwintig uren, met bevel voor het geval dat de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis voor de duur van zestig dagen zal worden toegepast;

beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht, bij de uitvoering van de voormelde werkstraf geheel in mindering wordt gebracht, berekend naar de maatstaf van twee uren werkstraf per dag;

Dit arrest is aldus gewezen door mr. J. Hielkema, voorzitter, mr. O. Anjewierden en mr. W. Foppen, in tegenwoordigheid van J.B. Schwerzel als griffier, zijnde mr. Hielkema voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.