Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2009:BI8110

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
12-06-2009
Datum publicatie
18-06-2009
Zaaknummer
24-000868-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt vrijgesproken van het tenlastegelegde slopen in afwijking van de verleende sloopvergunning. Het hof acht niet bewezen dat de door verdachte uitgevoerde sloopwerkzaamheden vielen onder het bereik van de vergunning, terwijl het slopen zonder vergunning niet is tenlastegelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-000868-07

Parketnummer eerste aanleg: 07-750201-05

Arrest van 12 juni 2009 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter Zwolle-Lelystad van 5 april 2007 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1944] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. J.W. Munk, advocaat te Wezep.

Het vonnis waarvan beroep

De kantonrechter Zwolle-Lelystad heeft de verdachte bij het vonnis wegens een overtreding veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis van de eerste rechter zal vernietigen en opnieuw rechtdoende, zal bewezen verklaren hetgeen aan verdachte is tenlastegelegd en verdachte zal veroordelen tot een geldboete van zeshonderd euro, subsidiair twaalf dagen hechtenis, waarvan driehonderd euro, subsidiair zes dagen hechtenis, voorwaardelijk met een proeftijd van één jaar.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat hij op of omstreeks 27 juni 2005, althans in of omstreeks de maand juni 2005, in de gemeente [gemeente], een bouwwerk in afwijking van de door Burgemeester en wethouders van [gemeente] op 29 juni 2004 verleende sloopvergunning heeft gesloopt, immers heeft verdachte toen aldaar in strijd met voorschrift 15 van bedoelde sloopvergunning asbest (-houdend materiaal) van (een deel van) het dak van een gebouw op perceel [adres] gesloopt, terwijl dat asbest(-houdend materiaal) ingevolge voornoemd vergunningsvoorschrift verwijderd diende te worden door een erkend asbestsloopbedrijf.

Vrijspraak

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte is ten laste gelegd, zodat hij daarvan moet worden vrijgesproken.

In het bijzonder acht het hof niet bewezen dat verdachtes sloopwerkzaamheden aan het voorhuis in juni 2005 vielen onder het bereik van de op 29 juni 2004 verleende sloopvergunning. Die sloopvergunning was verleend voor de sloop van twee bijgebouwen en een niet nader gespecificeerd deel van de woning. In de aanvraag van de vergunning wordt voor de precieze aanduiding van het te slopen deel verwezen naar de bijgevoegde tekening. De tekening wekt de indruk dat de aanvraag slechts betrekking had op de twee bijgebouwen en het achterhuis. In ieder geval kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat de aanvraag tevens betrekking had op het voorhuis. Dat verdachte wellicht asbesthoudend materiaal heeft verwijderd zonder sloopvergunning is niet tenlastegelegd.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte ten laste gelegde niet bewezen en spreekt hem daarvan vrij.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. H.M. Poelman, voorzitter, mr. S.H. Wachter en mr. A.J. Rietveld, in tegenwoordigheid van mr. H. de Ruijter als griffier.