Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2009:BI6902

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
26-05-2009
Datum publicatie
08-06-2009
Zaaknummer
200.006.674/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep kort geding
Inhoudsindicatie

Appel tegen vonnis tot inschrijven van een leveringsakte.

Art. 3:301-2 BW juncto 433 Rv

Niet ontvankelijkheid, nu het rechtsmiddel niet tijdig in het daartoe bestemde register is ingeschreven.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2009, 358
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Arrest d.d. 26 mei 2009

Zaaknummer 200.006.674/01

HET GERECHTSHOF TE ARNHEM

Nevenzittingsplaats Leeuwarden

Arrest van de vierde kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heydekooper Vastgoed B.V.,

gevestigd te Heerhugowaard,

appellante,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna te noemen: Heydekooper,

procesadvocaat: dhr. mr. F.A.M. Knüppe, kantoorhoudende te Arnhem,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

van der Linde Ommen Beheer B.V.,

gevestigd te Ommen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Van Lingen Holding B.V.,

gevestigd te Ommen,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Avirra Onroerend Goed B.V.,

gevestigd te Winschoten,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Van Amerongen Holdong B.V.,

gevestigd te Amersfoort,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Van Amerongen Vastgoedontwikkeling Amersfoort B.V.,

gevestigd te Amersfoort,

geïntimeerden,

in eerste aanleg: eiseressen,

hierna gezamenlijk te noemen: Van Amerongen c.s.,

advocaat: mr. S. Maakal, kantoorhoudende te Heerenveen.

Het geding in eerste instantie

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het kortgeding vonnis uitgesproken op 15 mei 2008 door de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad.

Het geding in hoger beroep

Bij exploot van 23 mei 2008 is door Heydekooper hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van Van Amerongen c.s. tegen de zitting van

10 juni 2008.

De conclusie van de memorie van grieven luidt:

"bij voorraad het vonnis van 15 mei 2008 van de Rechtbank Zwolle-Lelystad waarvan Heydekooper in beroep is gekomen (143242/KG ZA 08-116) te vernietigen en opnieuw rechtdoende de vorderingen van geïntimeerden alsnog af te wijzen met veroordeling van geïntimeerden in de kosten van de procedure in beide instanties."

Bij memorie van antwoord is door Van Amerongen c.s. verweer gevoerd met als conclusie:

"bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, appellante niet-ontvankelijk te verklaren, althans het ingestelde hoger beroep ongegrond te verklaren, en het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad, bekend onder nummer 143241/KG ZA 08-116, zo nodig onder verbetering en/of aanvulling van gronden, te bekrachtigen, met veroordeling van appellante in de kosten van de procedure in hoger beroep."

Tenslotte hebben partijen de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.

De grieven

Heydekooper heeft vijf grieven opgeworpen.

De beoordeling

De ontvankelijkheid van Heydekooper in het hoger beroep

1. Het hoger beroep richt zich tegen een uitvoerbaar bij voorraad verklaarde uitspraak waarin de rechter onder meer heeft bepaald dat zij in de plaats treedt van een tot levering van een registergoed bestemde akte. Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient dit rechtsmiddel binnen acht dagen na het instellen ervan te worden ingeschreven in het daartoe bestemde register (artikel 3:301 lid 2 BW juncto 433 Rv). Het is aan Heydekooper om, door overlegging van een verklaring van de griffier van de rechtbank Zwolle-Lelystad, aan te tonen dat aan dat voorschrift is voldaan (HR 24 december 1999, NJ 2000, 495). Omdat een dergelijke verklaring ontbreekt, zal Heydekooper in dit appel niet-ontvankelijk worden verklaard voor zover het dat gedeelte van de bestreden uitspraak betreft ten aanzien waarvan de voorzieningenrechter heeft bepaald dat het in de plaats treedt van de bewuste akte. Als zodanig moeten niet alleen worden beschouwd de onderdelen 5.3, 5.4 en 5.5 van het dictum in het beroepen vonnis, maar ook die onderdelen van het bestreden dictum die daarmee onlosmakelijk zijn verbonden. Dat is het geval bij de onderdelen 5.1. en 5.2 van dat dictum, nu die betrekking hebben op de aan de levering te verlenen medewerking en de betaling van de koopsom. De overige beslissingen waar dit hoger beroep betrekking op heeft

(de proceskostenveroordeling en de uitvoerbaarheidverklaring bij voorraad in de onderdelen 5.6 en 5.7 van het bestreden dictum) zijn op hun beurt onlosmakelijk verbonden met de al genoemde beslissingen en delen het lot daarvan (vergelijk in dit verband HR 4 mei 2007, NJ 2008, 141). Een en ander leidt ertoe dat Heydekooper in dit hoger beroep niet-ontvankelijk zal worden verklaard. Hij zal om die reden ook in deze procedure in de proceskosten worden verwezen (tariefgroep VIII, 1 punt).

De beslissing

Het gerechtshof:

Verklaart Heydekooper niet-ontvankelijk in het hoger beroep;

veroordeelt Heydekooper in de kosten van het geding in hoger beroep en begroot die aan de zijde van Van Amerongen c.s. tot aan deze uitspraak op € 5.981,-- aan verschotten en € 3.211,-- aan geliquideerd salaris voor de advocaat;

verklaart dit arrest ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mrs. Zandbergen, Wind en De Hek, raden, en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van dinsdag 26 mei 2009 in bijzijn van de griffier.