Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2009:BI2165

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
07-04-2009
Datum publicatie
24-04-2009
Zaaknummer
avnr: 1087-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

577c Sv:

De vordering tot het verlenen van verlof tot tenuitvoerlegging lijfsdwang is gebaseerd op het feit dat veroordeelde geen bekende woon- of verblijfplaats heeft en dat daarom de ontnemingsmaatregel niet kan worden tenuitvoergelegd. Het hof constateert dat die grond thans is vervallen. Veroordeelde gaat het CJIB een betalingsvoorstel doen. In afwachting van de beslissing daarop is het verlenen van verlof tot tenuitvoerlegging van lijfsdwang niet op zijn plaats. De vordering zal worden afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

zitting houdende te Arnhem

Pkn: 21-000230-06

Avnr: 1087-08

Het hof heeft te beslissen op een vordering van 8 december 2008 van de advocaat-generaal tot het verlenen van verlof tot tenuitvoerlegging van lijfsdwang ex artikel 577c van het Wetboek van Strafvordering tegen de veroordeelde:

[naam veroordeelde],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats veroordeelde],

hierna te noemen veroordeelde.

Het hof heeft gehoord in openbare raadkamer van 13 maart 2009 de advocaat-generaal en namens veroordeelde mr. [naam raadsman], advocaat te [plaatsnaam].

Het hof heeft gelet op de vordering van de advocaat-generaal en op de overige zich in het dossier bevindende stukken, waaronder de aanvullende informatie van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) van 27 november 2008.

OVERWEGINGEN

1. Aan veroordeelde is bij arrest van dit hof van 14 november 2006 de verplichting tot betaling aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel van een bedrag van € 25.000,= opgelegd. Veroordeelde heeft hiertegen beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft veroordeelde niet-ontvankelijk verklaard in zijn cassatieberoep. Het arrest van dit hof is op 13 november 2007 onherroepelijk geworden. Betaling van het bedrag is tot dusverre uitgebleven.

2. De raadsman heeft ter zitting overgelegd een afschrift uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens afgegeven door de gemeente [plaatsnaam] op 12 maart 2009, waaruit blijkt dat veroordeelde thans is in geschreven in de gemeentelijke basisadministratie. De raadsman heeft verder ter zitting aangevoerd dat veroordeelde via een uitzendbureau als lasser aan de slag zal gaan. Voorts heeft de raadsman betoogd dat veroordeelde van plan is te betalen en een betalingsregeling met het CJIB wil treffen, waarbij rekening moet worden gehouden met zijn draagkracht.

3. De advocaat-generaal heeft ter zitting gevorderd dat de behandeling van de vordering wordt aangehouden, zodat kan worden afgewacht of een betalingsregeling tot stand komt. Subsidiair heeft zij verzocht haar vordering af te wijzen.

4. De vordering tot het verlenen van verlof tot tenuitvoerlegging lijfsdwang is gebaseerd op het feit dat veroordeelde geen bekende woon- of verblijfplaats heeft en dat daarom de ontnemingsmaatregel niet kan worden tenuitvoergelegd. Het hof constateert dat die grond thans is vervallen. Veroordeelde gaat het CJIB een betalingsvoorstel doen. In afwachting van de beslissing daarop is het verlenen van verlof tot tenuitvoerlegging van lijfsdwang niet op zijn plaats. De vordering zal worden afgewezen.

5. Het hof heeft gelet op het artikel 577c van het Wetboek van Strafvordering.

BESLISSING

Het hof:

- wijst af de vordering tot het verlenen van verlof tot tenuitvoerlegging van lijfsdwang tegen veroordeelde.

Deze beschikking is gegeven te Arnhem door mrs. E.A.K.G. Ruys, voorzitter,

A.G. Coumans en E.H. Schulten, raadsheren, in tegenwoordigheid van mr. M.E.B. Rasing, griffier, ondertekend door de voorzitter en de griffier en uitgesproken ter openbare zitting van 7 april 2009.