Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2009:BI0563

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
10-04-2009
Datum publicatie
14-04-2009
Zaaknummer
24-001455-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Behalve de aanwezigheid van verdachte in de woning blijkt uit bewijsmiddelen niet dat verdachte op enigerlei wijze medepleger is geweest van de ripdeal.

Vrijspraak.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-001455-08

Parketnummer eerste aanleg: 07-620374-07

Arrest van 10 april 2009 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 29 mei 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1984] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

niet ter terechtzitting verschenen. Wel verschenen is de raadsman van verdachte mr J. Peters, advocaat te Amersfoort.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank Zwolle-Lelystad heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

De raadsman van verdachte heeft verklaard uitdrukkelijk te zijn gemachtigd verdachte ter terechtzitting te verdedigen.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het ten laste gelegde medeplegen van diefstal met geweld bewezen zal verklaren en verdachte zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren, met aftrek van voorarrest.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 05 november 2007 in de gemeente [gemeente] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een of meer telefoon(s) en/of een of meer sieraden en/of een hoeveelheid cocaïne, althans een hoeveelheid van op cocaïne gelijkende stof, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 1] en/of [benadeelde 2] en/of een of meer ander(en), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [benadeelde 1] en/of [benadeelde 2] en/of een of meer ander(en), gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s)

- met een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, naar die [benadeelde 1] en/of die [benadeelde 2] en/of een of meer anderen is/zijn gelopen en/of

- (meermalen) een vuurwapen, althans een op een (ijzeren) (vuur)wapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben gedrukt op/tegen het hoofd van die [benadeelde 2],

- (meermalen) de kledingzakken van die [benadeelde 2] en/of die [benadeelde 1] heeft/hebben

doorzocht en/of

- een hoeveelheid cocaïne, althans die hoeveelheid op cocaïne gelijkende stof, heeft/hebben weggenomen en/of

-die [benadeelde 2] heeft/hebben beetgepakt en/of

-(meermalen) die [benadeelde 1] heeft/hebben vastgepakt en/of die [benadeelde 1] naar de grond heeft/hebben getrokken/geduwd en/of

-een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft/hebben gericht op het gezicht, althans het lichaam, van die [benadeelde 1] en/of

- (vervolgens) die [benadeelde 1] een of meermalen heeft/hebben getrapt op/tegen het gezicht en/of het hoofd en/of het gehele lichaam;

en/of

hij op of omstreeks 05 november 2007 in de gemeente [gemeente] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een of meer telefoon(s) en/of en/of een of meer sieraden en/of een hoeveelheid cocaïne, althans een hoeveelheid van op cocaïne gelijkende stof, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 1] en/of [benadeelde 2] en/of een of meer ander(en), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [benadeelde 1] en/of [benadeelde 2] en/of een of meer ander(en), gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s)

- meteen vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, naar die [benadeelde 1] en/of die [benadeelde 2] en/of een of meer anderen is/zijn gelopen en/of

- (meermalen) een vuurwapen, althans een op een (ijzeren) (vuur)wapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben gedrukt op/tegen het hoofd van die [benadeelde 2],

- (meermalen) de kledingzakken van die [benadeelde 2] en/of die [benadeelde 1] heeft/hebben

doorzocht en/of

- een hoeveelheid cocaïne, althans die hoeveelheid op cocaïne gelijkende stof, heeft/hebben weggenomen en/of

-die [benadeelde 2] heeft/hebben beetgepakt en/of

-(meermalen) die [benadeelde 1] heeft/hebben vastgepakt en/of die [benadeelde 1] naar de grond heeft/hebben getrokken/geduwd en/of

-een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft/hebben gericht op het gezicht, althans het lichaam, van die [benadeelde 1] en/of

-(vervolgens) die [benadeelde 1] een of meermalen heeft/hebben getrapt op/tegen het gezicht en/of het hoofd en/of het gehele lichaam.

Vrijspraak

Verdachte is tijdens een ripdeal in een woning te [plaats] op 5 november 2007 neergeschoten. Verdachte heeft verklaard dat hij naar de woning is gegaan om te chillen, maar toen hij de woning binnenging bleek dat er een ripdeal gaande was en werd hij neergeschoten. Verdachte heeft ontkend dat hij naar de woning was gegaan om deel te nemen aan de ripdeal. De raadsman heeft bepleit verdachte vrij te spreken van het ten laste gelegde, omdat niet bewezen kan worden dat hij medepleger is.

Het hof overweegt dat het enige bewijsmiddel dat in de richting wijst van verdachte als medepleger van de ripdeal, de verklaring betreft van medeverdachte [benadeelde 1] tijdens zijn 7de verhoor op 15 november 2007. Tijdens dat verhoor heeft [benadeelde 1] verklaard dat verdachte één van de personen was die de trap afkwamen lopen met het doel om de door [benadeelde 1] en zijn medeverdachte afgeleverde cocaïne te stelen. [benadeelde 1] heeft in de zes verklaringen die hij daarvoor heeft afgelegd verdachte niet genoemd als degene die de trap af kwam lopen. Nu het hof is gebleken dat [benadeelde 1] in zijn latere verklaringen steeds minder uit eigen wetenschap is gaan verklaren en steeds meer heeft ingevuld hoe één en ander gebeurd moet zijn, is het hof van oordeel dat zijn verklaring over de rol van verdachte onbetrouwbaar is en derhalve niet voor het bewijs gebruikt kan worden.

Nu - behalve de aanwezigheid van verdachte in de woning - uit bewijsmiddelen niet blijkt dat verdachte op enigerlei wijze medepleger is geweest van de ripdeal, acht het hof niet bewezen hetgeen aan verdachte is ten laste gelegd, zodat hij daarvan moet worden vrijgesproken.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte ten laste gelegde niet bewezen en spreekt hem daarvan vrij.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. G. Dam, voorzitter, mr. O. Anjewierden en mr. J.A. Wiarda, in tegenwoordigheid van mr. E.M. Mulder als griffier, zijnde mr. Wiarda voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.