Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2009:BH5851

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
20-02-2009
Datum publicatie
12-03-2009
Zaaknummer
TBS 2008/259
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Betrokkene en de kliniek hebben verschillende standpunten ten aanzien van het te volgen traject van betrokkene. Hierdoor is een zodanige impasse ontstaan dat er naar het oordeel van het hof thans sprake is van een patstelling. Het hof acht een rapportage van externe deskundigen noodzakelijk. Voor de vorming van zijn eindoordeel acht het hof het derhalve noodzakelijk dat er door het Pieter Baan Centrum een rapportage omtrent betrokkene zal worden opgemaakt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM

TBS 2008\259

Tussenbeslissing d.d. 20 februari 2009

De kamer van het hof als bedoeld in artikel 67 van de Wet op de rechterlijke organisatie heeft te beslissen op het beroep van

[Terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

verblijvende in [verblijfplaats].

Het beroep is ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank te 's-Hertogenbosch van 4 juni 2008, houdende verlenging van de terbeschikkingstelling met een termijn van twee jaar.

Overwegingen:

Betrokkene en de kliniek hebben verschillende standpunten ten aanzien van het te volgen traject van betrokkene. Hierdoor is een zodanige impasse ontstaan dat er naar het oordeel van het hof thans sprake is van een patstelling. Het verzoek om een getuige-deskundige van de kliniek te horen wordt afgewezen, omdat dit thans niet noodzakelijk wordt geacht. Wel acht het hof een rapportage van externe deskundigen noodzakelijk. Voor de vorming van zijn eindoordeel acht het hof het derhalve noodzakelijk dat er door het Pieter Baan Centrum een rapportage omtrent betrokkene zal worden opgemaakt waarin de volgende punten in ieder geval aan bod zullen komen:

- een analyse van de twee mislukte resocialisatiepogingen waarbij met name aandacht zal worden besteed aan de mogelijke relatie tussen de persoonlijkheidsproblematiek, de pathologie van betrokkene en het (feitelijk) mislukken van de resocialisatie;

- mogelijke oplossingen om uit een patstelling in de behandeling te komen;

- beschouwing over het verloop van de terbeschikkingstelling van betrokkene, en

- een nieuwe risicoanalyse betreffende betrokkene.

Tussenbeslissing:

Het hof:

• Heropent de behandeling van de zaak om vermelde redenen en schorst het onderzoek voor onbepaalde tijd.

• verzoekt de advocaat-generaal om zorg te dragen voor het doen onderzoeken van betrokkene door het Pieter Baan Centrum en het laten opmaken van een rapportage daaromtrent, zoals hiervoor omschreven en stelt hiertoe de stukken in handen van de advocaat-generaal;

• beveelt de oproeping van de terbeschikkinggestelde tegen de nog nader te bepalen datum en tijdstip waarop de behandeling van de zaak inhoudelijk zal plaatsvinden en met tijdige kennisgeving hiervan aan de raadsman van de terbeschikkinggestelde.

Aldus gedaan door

mr Stikkelbroeck als voorzitter,

mrs Barels en Rutgers van der Loeff als raadsheren,

en drs Poll en drs Boon als raden,

in tegenwoordigheid van mr Janssen als griffier,

en op 20 februari 2009 in het openbaar uitgesproken.

Mr Rutgers van der Loeff en de raden zijn buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.