Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2009:BH1965

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
04-02-2009
Datum publicatie
04-02-2009
Zaaknummer
24-000670-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verzoek ex artikel 591 en 591a Sv. Verzoeker wordt een vergoeding van € 3490,62 toegekend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking d.d. 4 februari 2009 van de enkelvoudige economische raadkamer van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, op het verzoek ex artikelen 591 en 591a van het Wetboek van Strafvordering van:

[verzoeker],

geboren op [1969] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

te dezer zake domicilie kiezende te [plaats],

[adres], ter kantore van zijn advocaat, mr. J.A. Hoekstra.

Verzoeker en zijn advocaat voornoemd zijn ingelicht omtrent de behandeling van het verzoekschrift ter openbare raadkamer van het gerechtshof d.d. 21 januari 2009.

Verzoeker en zijn advocaat zijn niet in openbare raadkamer verschenen.

Het verzoek

Verzoeker vraagt vergoeding uit ’s Rijks kas voor gemaakte kosten en/of geleden schade in een strafzaak tegen verzoeker ten bedrage van € 3.490,62, zoals nader in het verzoekschrift aangegeven.

De behandeling in raadkamer

Het hof heeft in openbare raadkamer van 11 juli 2008 en 21 januari 2009 gezien de stukken, waaronder het verzoekschrift en de op de strafzaak betrekking hebbende stukken.

Het hof heeft gehoord de advocaat-generaal.

De beoordeling van het verzoek

Uit het onderzoek in openbare raadkamer is - voor zover hier van belang - het hof het navolgende gebleken:

- tegen verzoeker is een strafzaak aanhangig geweest, behandeld in eerste aanleg onder parketnummer 07-994726-06 door de economische politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad en vervolgens in hoger beroep door de economische strafkamer van dit hof op 11 juli 2008 en op 14 december 2007 onder parketnummer 24-000670-07;

- het arrest van het hof d.d. 21 december 2007 is onherroepelijk geworden op 5 januari 2008;

- de strafzaak tegen verzoeker is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht;

- verzoeker heeft het verzoek op de voorgeschreven wijze en tijdig ingediend;

- verzoeker heeft in het verzoekschrift aangevoerd dat hij tengevolge van de strafzaak kosten heeft gemaakt en/of schade heeft geleden, te weten:

a. kosten raadsman : € 3.490,62

b. kosten verzoek : € 275,00

Totaal : € 3.490,62

Het hof acht gronden van billijkheid aanwezig om verzoeker de navolgende vergoeding toe te kennen:

a. vergoeding voor werkzaamheden (procureurssalaris) : € 59,50

b. kosten in verband met uittreksels : € 8,93

c. honorarium raadsman en kantoorkosten : € 3.147,19

d. kosten verzoekschrift : € 275,00

Totaal : € 3.490,62

Beslissing

kent aan verzoeker [verzoeker] toe een vergoeding uit ’s Rijks kas ten bedrage van € 3.490,62;

wijst af het meer of anders verzochte.

Aldus gewezen en ondertekend door mr. Beswerda en mede ondertekend door de griffier.

De voorzitter beveelt de tenuitvoerlegging ten aanzien van dit bedrag door overmaking van dat bedrag op bankrekening nr. [rekening nummer] ten name van mr. ing. J.A. Hoekstra B.V. onder vermelding van declaratienummer [nummer].

Voorzitter