Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2009:BH1345

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
29-01-2009
Datum publicatie
29-01-2009
Zaaknummer
24-001076-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

feit 1: eenvoudige belediging van een ambtenaar in functie

(spugen in het gezicht en het opsteken van een middelvinger).

feit 2: eenvoudige belediging

(in tegenwoordigheid toevoegen: "Vuile vieze blonde kankerhoer")

- PR. legt in verstekprocedure op: € 300,=, subsidiair 6 dagen hechtenis

- verdachte in appel;

- AG vordert dezelfde straf als door PR. opgelegd;

- Hof legt in verstekprocedure dezelfde straf op als door PR. opgelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-001076-08

Parketnummer eerste aanleg: 07-600694-07

Arrest van 29 januari 2009 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 1 oktober 2007 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1984] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

niet ter terechtzitting verschenen.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft de verdachte bij het vonnis wegens misdrijven veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Het hof heeft verstek verleend tegen de niet verschenen verdachte.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde zal veroordelen tot een geldboete van € 300,=, subsidiair 6 dagen hechtenis.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd, dat:

1.

hij op of omstreeks 15 november 2006 in de gemeente [gemeente] opzettelijk beledigend (een) ambtena(a)r(en), te weten de buitengewoon opsporingsambtenaar [betrokkene 1], gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn/haar/hun bediening, te weten tijdens de kaartcontrole in diens/dier tegenwoordigheid in het gelaat/gezicht heeft gespuugd en/of meermalen, in elk geval eenmaal, een middelvinger heeft opgestoken, in elk geval handelingen en/of gebaren van gelijke beledigende aard en/of strekking heeft verricht en/of gemaakt;

2.

hij op of omstreeks 15 november 2006 te [plaats] opzettelijk beledigend [betrokkene 2], in diens/dier tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd de woorden "Vuile vieze blonde kankerhoer", althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking en/of (vervolgens) meermalen, in elk geval eenmaal een middelvinger heeft opgestoken, althans gebaren van gelijke beledigende aard en/of strekking heeft gemaakt.

Bewezenverklaring

Het hof acht het onder 1 en 2 ten laste gelegde bewezen, met dien verstande, dat:

1.

hij op 15 november 2006 in de gemeente [gemeente] opzettelijk beledigend een ambtenaar, te weten de buitengewoon opsporingsambtenaar [betrokkene 1], gedurende en ter zake van de rechtmatige uitoefening van haar bediening, in haar tegenwoordigheid in het gezicht heeft gespuugd en een middelvinger heeft opgestoken;

2.

hij op 15 november 2006 te [plaats] opzettelijk beledigend [betrokkene 2], in haar tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd de woorden: "Vuile vieze blonde kankerhoer", althans woorden van gelijke beledigende aard en strekking.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1 en 2 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op de misdrijven:

onder 1:

eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bedieding;

onder 2:

eenvoudige belediging.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft bij de bepaling van de straf rekening gehouden met de aard en ernst van de bewezen verklaarde feiten, de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan en de persoon van verdachte. Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft als passagier van een bus [betrokkene 2] in die bus beledigd door haar

in haar tegenwoordigheid mondeling toe te voegen: "Vuile vieze blonde kankerhoer", althans woorden van gelijke beledigende aard en strekking. Korte tijd later heeft hij in die bus de buitengewoon opsporingsambtenaar [betrokkene 1], die belast was met het controleren van kaartjes in de bus, beledigd door haar in het gezicht te spugen en - toen hij de bus had verlaten - een middelvinger naar haar op te steken.

Ergerlijke feiten als de onderhavige rechtvaardigen de oplegging van een geldboete.

Uit het verdachte betreffende Uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 23 oktober 2008 blijkt, dat verdachte niet eerder is veroordeeld.

Op grond van het vorenstaande, in samenhang beschouwd, acht het hof de oplegging van de door de politierechter opgelegde geldboete, welke geldboete eveneens door de advocaat-generaal is gevorderd, niet alleen gerechtvaardigd, maar ook passend en geboden. Het hof zal die geldboete dan ook aan verdachte opleggen.

Bij de bepaling van de hoogte van de op te leggen geldboete heeft het hof mede in aanmerking genomen verdachtes financiële draagkracht, voor zover deze ter zitting van het hof is gebleken.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 23, 24, 24c, 57 (oud), 266 en 267 van het Wetboek van Strafrecht.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP bij verstek:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte onder 1 en 2 ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1 en 2 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot een geldboete van driehonderd euro;

beveelt dat vervangende hechtenis voor de duur van zes dagen zal worden toegepast, indien noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. Hielkema, voorzitter, mr. Dam en mr. Elzinga, in tegenwoordigheid van Boersma als griffier, zijnde mr. Elzinga voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.