Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2009:BH0577

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
21-01-2009
Datum publicatie
27-01-2009
Zaaknummer
000322-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Verzoek ex artikel 89 Sv. Verdachte heeft 3 dagen in een politiebureau en 229 dagen in een HvB doorgebracht. Met inbegrip van de kosten indiening verzoekschrift wordt € 16.590,00 toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE ARNHEM

Nevenzittingsplaats Leeuwarden

Rekestnummer: 000322-08

Parketnummer hoger beroep: 24-002906-06

Parketnummer eerste aanleg: 07-607154-06

Beschikking d.d. 21 januari 2009 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige raadkamer, op het verzoek ex artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering van:

[verzoeker],

geboren op [1967] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres].

Verzoeker en zijn raadsvrouw, mr. D. Greven, advocaat te Enschede, zijn ingelicht omtrent de behandeling van het verzoekschrift ter openbare raadkamer van het gerechtshof d.d. 7 januari 2009. De raadsvrouw is meegedeeld dat hun verschijnen niet vereist is omdat het verzoek voldoende gemotiveerd is. Verzoeker en zijn advocaat zijn niet in openbare raadkamer verschenen.

Het verzoek

Verzoeker vraagt vergoeding ten laste van de Staat voor de schade welke hij ten gevolge van ondergane detentie in een strafzaak heeft geleden ten bedrage van € 16.410,00, zoals nader in het verzoekschrift aangegeven.

Voorts vraagt verzoeker een vergoeding voor de gemaakte kosten van de indiening van het verzoekschrift.

De behandeling in raadkamer

Het hof heeft in openbare raadkamer van 7 januari 2009 gezien de stukken, waaronder het verzoekschrift en de op de strafzaak betrekking hebbende stukken.

Het hof heeft gehoord de advocaat-generaal.

De beoordeling van het verzoek

Uit het onderzoek in openbare raadkamer is - voor zover hier van belang - het hof het navolgende gebleken:

* tegen verzoeker is een strafzaak aanhangig geweest, behandeld in eerste aanleg onder parketnummer 07-607154-06 door de meervoudige strafkamer in de rechtbank Zwolle-Lelystad en vervolgens in hoger beroep onder parketnummer 24-002906-06 door dit hof op 25 januari 2008;

* verzoeker heeft 232 dagen (te weten van 9 april 2006 tot en met 27 november 2006) in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht;

* verzoeker is bij arrest van dit hof d.d. 8 februari 2008 vrijgesproken van het feit, waarop voormelde detentie betrekking had;

* voormeld arrest is onherroepelijk geworden op 23 februari 2008;

* de strafzaak tegen verzoeker is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel;

* verzoeker heeft tengevolge van voormelde detentie schade geleden;

* verzoeker heeft het verzoek op de voorgeschreven wijze en tijdig ingediend.

Het hof is van oordeel, alle omstandigheden in aanmerking genomen, dat gronden van billijkheid aanwezig zijn om aan verzoeker ter zake van immateriële schade een schadevergoeding toe te kennen.

De kosten van het verzoekschrift zal het hof vergoeden overeenkomstig de terzake geldende landelijke richtlijnen, en wel tot een bedrag van € 275,00.

Gelet op het vorenstaande zal het hof aan verzoeker de volgende vergoeding ten laste van de Staat toe kennen voor de schade, welke hij tengevolge van voormelde detentie in voormelde strafzaak heeft geleden:

- 232 dagen ondergane detentie:

3 dagen verblijf op het politiebureau (à € 95,00 per dag) = € 285,00

229 dagen verblijf in Huis van Bewaring (à € 70,00 per dag) = € 16.030,00

kosten indiening verzoek € 275,00

Totaal € 16.590,00

Beslissing

kent aan verzoeker [verzoeker] toe een vergoeding ten laste van de Staat ten bedrage van € 16.590,00

wijst af het meer of anders verzochte.

Aldus gewezen door mrs. Anjewierden, Sekeris en Van Houtum, en ondertekend door de voorzitter en de griffier.

Beveelt de tenuitvoerlegging ten aanzien van dit bedrag door overmaking van dat bedrag op bankrekening nr.[nummer] ten name van [kantoor raadsvrouw].