Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2009:BH0339

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
20-01-2009
Datum publicatie
20-01-2009
Zaaknummer
ISD 2008/289
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Tussentijdse beoordeling ISD-maatregel.

Naar het oordeel van het hof is de beoogde strekking van de maatregel -te weten beveiliging van de maatschappij- in dit geval nog van betekenis. Op grond van de langdurige verslavingsgeschiedenis van betrokkene, het niet succesvolle verloop van de behandeling van betrokkene en het gegeven dat betrokkene nog begeleid dient te worden bij het zoeken van een woning en werk acht het hof een aanzienlijke kans op terugval van betrokkene in zijn eerdere (delict-)gedrag bij eerdere beëindiging van de maatregel aanwezig. Van het niet succesvolle verloop van de behandeling van betrokkene kan niet worden gezegd dat dit is veroorzaakt door een omstandigheid die buiten de macht van betrokkene ligt. Betrokkene is niet daadwerkelijk gemotiveerd tot het volgen van een behandeling.

Het hof acht voortzetting van de maatregel noodzakelijk en ziet het derhalve thans geen grond aanwezig om tot beëindiging van de maatregel over te gaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM

ISD 2008/289

Beslissing d.d. 20 januari 2009

De kamer van het hof als bedoeld in artikel 67 van de Wet op de rechterlijke organisatie heeft te beslissen op het beroep van

[ISD-er],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

thans verblijvende in [verblijfplaats].

Het beroep is ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank te ’s-Gravenhage van

16 september 2008, inhoudende dat voortzetting van de tenuitvoerlegging van de maatregel plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders vereist is.

Overwegingen:

• Het hof zal de beslissing van de rechtbank dienen te vernietigen, daar het recht doet mede op grond van nieuwe stukken en hetgeen de getuige-deskundigen ter terechtzitting in hoger beroep hebben verklaard.

• Het hof dient in het kader van de onderhavige procedure te beoordelen of voortzetting van de tenuitvoerlegging van de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders noodzakelijk is. Daarbij dient gezien de wetstekst en de wetsgeschiedenis gebruik te worden gemaakt van het volgende beslissingskader.

Allereerst moet vastgesteld worden of opheffing van de maatregel zal leiden tot te verwachten onveiligheid, ernstige (drugs)overlast en verloedering van het publiek domein. Daarna moet worden bezien of verdere voortzetting van de maatregel niet zinvol is door een omstandigheid die buiten de macht van betrokkene ligt.

Naar het oordeel van het hof is de beoogde strekking van de maatregel -te weten beveiliging van de maatschappij- in dit geval nog van betekenis.

Op grond van de langdurige verslavingsgeschiedenis van betrokkene, het niet succesvolle verloop van de behandeling van betrokkene en het gegeven dat betrokkene nog begeleid dient te worden bij het zoeken van een woning en werk acht het hof een aanzienlijke kans op terugval van betrokkene in zijn eerdere

(delict-)gedrag bij eerdere beëindiging van de maatregel aanwezig. Van het niet succesvolle verloop van de behandeling van betrokkene kan niet worden gezegd dat dit is veroorzaakt door een omstandigheid die buiten de macht van betrokkene ligt. Betrokkene is regelmatig betrapt op het gebruik van softdrugs en is daarom onlangs teruggeplaatst naar een reguliere gesloten afdeling. Betrokkene is aangemeld bij Stichting Exodus Leiden, maar is afgewezen vanwege regelmatig softdruggebruik. Door het softdruggebruik beperkt betrokkene zichzelf om in een extramuraal traject te komen. Daarbij staat hij negatief tegenover een behandeling bij Parnassia en Triple Ex. Betrokkene is derhalve niet daadwerkelijk gemotiveerd tot het volgen van een behandeling.

Op grond van het bovenstaande acht het hof voortzetting van de maatregel noodzakelijk en ziet het derhalve thans geen grond aanwezig om tot beëindiging van de maatregel over te gaan.

Het hof geeft betrokkene in overweging zijn standpunt met betrekking tot het niet mee willen werken aan een extramuraal traject te heroverwegen. Doet hij dat niet, dan ontneemt hij een ieder, dus ook zichzelf, de kans om de maatregel een succesvolle invulling te geven.

Beslissing :

Het hof:

Vernietigt de beslissing van de rechtbank te ‘s-Gravenhage van 16 september 2008 met betrekking tot betrokkene.

Verstaat dat de tenuitvoerlegging van de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders wordt voortgezet.

Aldus gedaan door

mr Bartelds als voorzitter,

mrs Mintjes en Rutgers van der Loeff als raadsheren,

en drs Poll en dr Raes als raden,

in tegenwoordigheid van mr Ten Elshof als griffier,

en in het openbaar uitgesproken op 20 januari 2009.

Mr Rutgers van der Loeff en de raden zijn buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.