Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2008:BV9824

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
10-04-2008
Datum publicatie
23-03-2012
Zaaknummer
0700856
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Conservatoir beslag. Herstelbeschikking behorende bij de zaak gepubliceerd onder LJN BC 5100.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking d.d. 10 april 2008

Rekestnummer 0700856

HET GERECHTSHOF TE ARNHEM

Nevenzitingsplaats Leeuwarden

Herstelbeschikking

In de zaak onder rekestnummer 0700856 van

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[appellante],

gevestigd en kantoorhoudende te Emmeloord,

appellante,

hierna te noemen: [appellante],

procureur mr. L. Paulus,

advocaat mr. M. Ynzonides en M. Mak,

tegen

[geïntimeerde],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

hierna te noemen: [geïntimeerde],

niet verschenen.

is op 22 februari 2008 beschikking gegeven op het verzoek van [appellante ] tot het verlenen van verlof tot het leggen van conservatoir beslag ten laste van [geïntimeerde] op de aan haar toebehorende onverdeelde helft in de woning met erf en tuin staande en gelegen te [woonplaats], plaatselijk bekend [adres], kadastraal bekend gemeente [gemeente], [nummer] (hierna: de woning).

Bij brief van 27 februari 2008 heeft mr. Ynzonides het hof bericht dat de betreffende beschikking een kennelijke verschrijving bevat onder meer in het dictum voor wat betreft het bedrag waarvoor het verlof wordt verleend voor zover dat bedrag in cijfers wordt genoemd.

Het hof heeft [geïntimeerde] in de gelegenheid gesteld haar mening over het verzoek tot herstel aan het hof kenbaar te maken. [geïntimeerde] heeft daarvan geen gebruik gemaakt.

Het hof is van oordeel dat mr. Ynzonides terecht heeft geconcludeerd dat voor zover in de weergave van het petitum in het beroepschrift alsmede in het dictum wordt verzocht respectievelijk beslist dat het verlof wordt verleend voor een bedrag in cijfers van € 940.000,- dit berust op een kennelijke verschrijving als bedoeld in de zin van artikel 31 Rv. Hetzelfde geldt voor de schrijffout in het woord “duizend” in het dictum.

Het hof zal daarom in de beslissing van 22 februari 2008 gegeven in de procedure onder rekestnummer 0700856 tussen bovengenoemde partijen, de weergave van het procesverloop alsmede -om redenen van doelmatigheid- het gehele dictum verbeteren en wijzigen als volgt.

Het gerechtshof:

- bepaalt dat in de weergave van het procesverloop in de tussen bovengenoemde partijen gegeven beschikking van 22 februari 2008 het onder ii) genoemde verzoek wordt verbeterd en gewijzigd als volgt:

ii) de vordering waarvoor het beslag wordt gelegd te begroten op € 4.940.000,-

- bepaalt dat het dictum in de tussen bovengenoemde partijen gegeven beschikking van 22 februari 2008 wordt verbeterd en gewijzigd als volgt:

vernietigt de beschikking waarvan beroep voorzover daarbij is aangetekend dat het verlof niet geldt voor het beslag ten laste van [geïntimeerde];

en in zoverre opnieuw beslissende:

verleent verlof tot het leggen van conservatoir beslag (mede) ten laste van [geïntimeerde] op de aan haar toebehorende onverdeelde helft in de woning met erf en tuin staande en gelegen te [woonplaats], plaatselijk bekend [adres], kadastraal bekend gemeente [gemeente], [nummer];

stelt het bedrag waarvoor het verlof wordt verleend (met inbegrip van rente en kosten) op € 4.940.00,- (viermiljoennegenhonderdveertig duizend euro);

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad op alle dagen en uren.

- bepaalt dat (het bestaan) van deze verbeteringen onder vermelding van de datum van deze herstelbeschikking wordt aangetekend op de minuut van de beschikking van 22 februari 2008.

Aldus gegeven door mrs. Hermans, voorzitter, Van der Meer en Peper, raden, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit hof van donderdag 10 april 2008 in bijzijn van de griffier.