Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2008:BG7498

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
03-12-2008
Datum publicatie
18-12-2008
Zaaknummer
08-00139
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Omzetbelasting.

Verwijzingsprocedure HR 21 maart 2008, nr. 43695. Omzetcorrectie en boete bij compromis nader vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N 2009/13.9 met annotatie van Redactie
FutD 2008-2681
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Gerechtshof Arnhem

eerste meervoudige belastingkamer

nummer 08/00139

uitspraakdatum: 3 december 2008

Proces-verbaal mondelinge uitspraak

belanghebbende : X (hierna: de belanghebbende)

te : Z

verweerder : Belastingdienst te P (hierna: de Inspecteur)

inzake : verwijzingsarrest van de Hoge Raad van 21 maart 2008 met nummer 43.695

betreft : naheffingsaanslag in de omzetbelasting over het tijdvak 1 januari 1998 tot en met 31 december 2000 en de daarbij gegeven boetebeschikking

nummer : 01.F.01.01

mondelinge behandeling : op 3 december 2008 te Arnhem

waarbij verschenen : A, als gemachtigde van belanghebbende, alsmede namens de Inspecteur, B, bijgestaan door C.

gronden:

1. Ter zitting zijn partijen, bij wijze van compromis, overeengekomen dat de naheffingsaanslag moet worden verminderd, in die zin dat:

- de naheffing over het jaar 1998 moet worden vastgesteld op een bedrag van € 2.974;

- de naheffing over het jaar 2000 moet worden vastgesteld op een bedrag van € 3.041;

- de boete met betrekking tot de naheffing over het jaar 1998 moet komen te vervallen en de boete met betrekking tot de naheffing over het jaar 2000 in verband met overschrijding van de redelijke termijn moet worden verminderd tot € 600.

2. Het Hof heeft dienovereenkomstig beslist.

proceskosten:

Het Hof acht termen aanwezig voor een kostenveroordeling als bedoeld in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht ter zake van de onderhavige verwijzingsprocedure. Het Hof stelt de kosten, overeenkomstig het Besluit proceskosten bestuursrecht vast op € 483 (=1,5 punt voor proceshandelingen x € 322 x wegingsfactor 1) ter zake van beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

beslissing:

Het Gerechtshof:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de uitspraak op bezwaar;

- vermindert de naheffingsaanslag tot € 6.015;

- vermindert de boete tot € 600;

- veroordeelt de Inspecteur in de proceskosten aan de zijde van belanghebbende, vastgesteld op € 483 en

- wijst de Staat aan als de rechtspersoon die deze kosten aan belanghebbende moet vergoeden.

Aldus gedaan door mr. R. den Ouden, voorzitter, mr. J.A. Monsma en mr. J. van de Merwe, raadsheren, in tegenwoordigheid van mr. C.E. te Brake als griffier.

De uitspraak is op 3 december 2008 in het openbaar uitgesproken.

Waarvan opgemaakt dit proces-verbaal.

De griffier, De voorzitter,

(C.E. te Brake) (R. den Ouden)

Afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 11 december 2008

Tegen deze uitspraak kunnen beide partijen binnen zes weken na de verzenddatum beroep in cassatie instellen bij

de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer),

Postbus 20303,

2500 EH Den Haag.

Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b de dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht;

d. de gronden van het beroep in cassatie.

Tenzij de Hoge Raad anders bepaalt, zal het gerechtshof deze mondelinge uitspraak vervangen door een schriftelijke. In dat geval krijgt u de gelegenheid de gronden van het beroep in cassatie alsnog aan te voeren of aan te vullen.

Voor het instellen van beroep in cassatie is griffierecht verschuldigd. Na het instellen van beroep in cassatie ontvangt de indiener een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad.

In het cassatieberoepschrift kan de Hoge Raad verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.