Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2008:BD2329

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
13-05-2008
Datum publicatie
23-05-2008
Zaaknummer
0600476
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

(...)In geschil is met name de vraag of tussen partijen op 20 oktober 2003 al dan niet een (geldige) huurovereenkomst tot stand is gekomen. Foruminvest stelt zich op het standpunt dat zulks het geval is en vordert (kort gezegd) nakoming van die overeenkomst. [appellanten] hebben zich verweerd door te stellen dat de betreffende overeenkomst niet alle essentialia voor een geldige huurovereenkomst bevatte, alsmede dat tussen partijen geen wilsovereenstemming is ontstaan. [appellanten] hebben op hun beurt opheffing van het door Foruminvest gelegde conservatoir derdenbeslag gevorderd.

De voorzieningenrechter heeft de door Foruminvest gevorderde voorzieningen grotendeels toegewezen en de door [appellanten] gevorderde opheffing van het beslag afgewezen. [appellanten] komen daartegen in hoger beroep op.(...)

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Arrest d.d. 13 mei 2008

Rolnummer 0600476

HET GERECHTSHOF TE ARNHEM

Nevenzittingsplaats Leeuwarden

Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

1. [appellante 1],

wonende te [woonplaats appellante 1],

toevoeging aangevraagd,

2. [appellant 2],

wonende te [woonplaats appellant 2], toevoeging aangevraagd,

appellanten,

in eerste aanleg: eisers in de zaak met nummer 122667/KG ZA 06-296 en gedaagden in de zaak met nummer 122163/KG ZA 06-260,

hierna gezamenlijk te noemen: [appellanten],

procureur: mr. H. van Ravenhorst,

tegen

Foruminvest B.V.,

gevestigd te Naarden,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde in de zaak met nummer 122667/KG ZA 06-296 en eiseres in de zaak met nummer 122163/KG ZA 06-260,

hierna te noemen: Foruminvest,

procureur: mr. F.J. Boom.

De inhoud van het tussenarrest d.d. 18 december 2007 wordt hier overgenomen.

Het verdere procesverloop

[appellanten] hebben een akte genomen, waarbij zij twee producties hebben overgelegd.

Foruminvest heeft een akte genomen.

Vervolgens hebben partijen de stukken wederom overgelegd voor het wijzen van arrest.

De verdere beoordeling

1. Tegen de weergave van de vaststaande feiten onder overweging 2 (2.1 tot en met 2.9) van het vonnis waarvan beroep is geen grief ontwikkeld, zodat ook het hof van die feiten uit zal gaan.

2. In geschil is met name de vraag of tussen partijen op 20 oktober 2003 al dan niet een (geldige) huurovereenkomst tot stand is gekomen. Foruminvest stelt zich op het standpunt dat zulks het geval is en vordert (kort gezegd) nakoming van die overeenkomst. [appellanten] hebben zich verweerd door te stellen dat de betreffende overeenkomst niet alle essentialia voor een geldige huurovereenkomst bevatte, alsmede dat tussen partijen geen wilsovereenstemming is ontstaan. [appellanten] hebben op hun beurt opheffing van het door Foruminvest gelegde conservatoir derdenbeslag gevorderd.

De voorzieningenrechter heeft de door Foruminvest gevorderde voorzieningen grotendeels toegewezen en de door [appellanten] gevorderde opheffing van het beslag afgewezen. [appellanten] komen daartegen in hoger beroep op.

3. [appellanten] hebben bij akte het in de bodemzaak tussen partijen gewezen vonnis van de kantonrechter te Amsterdam d.d. 16 november 2007 overgelegd. Alhoewel het om een tussenvonnis gaat, heeft de kantonrechter daarbij voor deze kort geding procedure belangrijke beslissingen genomen, zij het dat die beslissingen nog niet in het dictum van bedoeld vonnis zijn neergelegd.

Het hof onderstreept in dat verband dat, indien in kort geding moet worden beslist, nadat de bodemrechter reeds vonnis in de hoofdzaak heeft gewezen, de voorzieningenrechter zijn vonnis/arrest in beginsel dient af te stemmem op het oordeel van de bodemrechter, zonder daarbij de kans van slagen van een (eventueel) daartegen ingesteld of in te stellen rechtsmiddel te betrekken, ongeacht of dit oordeel is gegeven in een tussenvonnis of een eindvonnis, in de overwegingen of in het dictum (HR 19-05-2000, NJ 2001, 407).

Met betrekking tot de grieven 1 tot en met 5:

4. De grieven hebben betrekking op hetgeen de voorzieningenrechter in het beroepen vonnis heeft overwogen en beslist inzake de vraag of tussen partijen al dan niet een huurovereenkomst tot stand is gekomen. Ze lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

5. In voornoemd bodemvonnis van 16 november 2007 heeft de kantonrechter te Amsterdam - zakelijk en verkort weergegeven - overwogen en beslist:

* dat [appellanten] op de hoogte zijn gehouden wanneer de winkelunit zou worden opgeleverd;

* dat de winkelunit voldoende concreet bepaalbaar was om de huurvoorwaarden van 20 oktober 2003 aan te merken als een huurovereenkomst;

* dat van een wilsgebrek aan de zijde van [appellanten] bij het sluiten van de huurovereenkomst geen sprake is geweest;

* dat partijen bij de ondertekening van de voorwaarden van 20 oktober 2003 een huurovereenkomst hebben gesloten;

* dat de vorderingen van [appellanten] (verklaring voor recht dat geen huurovereenkomst tot stand is gekomen en veroordeling van Foruminvest tot vergoeding van schade, op te maken bij staat) moeten worden afgewezen.

6. Nu geen omstandigheden zijn gesteld of gebleken die afwijking van de hiervoor weergegeven jurisprudentie rechtvaardigen, stemt het hof zijn beslissingen op bedoeld vonnis in de bodemzaak af en komt derhalve tot de slotsom dat de grieven geen doel treffen. Het door [appellanten] gedane bewijsaanbod zal - als niet ter zake doende - worden gepasseerd, nog daargelaten dat uitgebreide bewijslevering het kader van een kort geding procedure te buiten gaat.

Met betrekking tot grief 6:

7. De grief is gericht tegen de (gedeeltelijke) toewijzing van de door Foruminvest gevorderde voorzieningen en tegen de afwijzing van de door [appellanten] gevorderde opheffing van het beslag.

8. De grief mist zelfstandige betekenis en deelt het lot van de overige grieven.

De slotsom

9. Het vonnis waarvan beroep dient te worden bekrachtigd met veroordeling van [appellanten] als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van het geding in hoger beroep (salaris procureur: 1,5 punt tarief II).

De beslissing

Het gerechtshof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt [appellanten] in de kosten van het geding in hoger beroep en begroot die aan de zijde van Foruminvest tot aan deze uitspraak op € 396,-- aan verschotten en € 1.341,-- aan salaris voor de procureur.

Aldus gewezen door mr Mollema, voorzitter en mrs Kuiper en Rowel - Van der Linde, raden, en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van dinsdag 13 mei 2008 in bijzijn van de griffier.