Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2008:BC5867

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
12-02-2008
Datum publicatie
22-07-2008
Zaaknummer
21-002410-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De bewezen verklaarde feiten zijn zodanig ernstig dat een langdurige gevangenisstraf is aangewezen.

Ten aanzien van de overtreding van de Opiumwet geldt dat het gaat om een aanzienlijke hoeveelheid heroïne die naar Engeland is uitgevoerd. Het is een feit van algemene bekendheid dat drugs schadelijk zijn voor de volksgezondheid en bovendien veel criminaliteit en overlast met zich meebrengen.

Verder heeft verdachte tussen mei 2003 en februari 2005 de Wet Wapens en Munitie overtreden, verschillende mensen mishandeld, bedreigd, afgeperst en opgelicht. [slachtoffer 8] meende een relatie met verdachte te hebben en heeft zich voor grote bedragen laten oplichten. [slachtoffer 4] heeft een relatie met de verdachte gehad en is tijdens die relatie meermalen mishandeld. Verdachte heeft langere tijd een relatie met [slachtoffer 1] gehad en heeft haar opgelicht en meerdere keren mishandeld en bedreigd. Eén van die bedreigingen betrof het in brand steken van [slachtoffer 1] waarbij zij werd vastgebonden en overgoten met benzine. De moeder en stiefvader van [slachtoffer 1] zijn door de verdachte bedreigd en afgeperst. Verder heeft de verdachte [slachtoffer 5] en een verhorende ambtenaar bedreigd. Daarnaast ontstaat door de verklaringen die door en over de verdachte zijn afgelegd een beeld van een man die veel gokt, (daardoor) veel geld nodig heeft, geen legale inkomsten heeft, leugen op leugen stapelt en geen verantwoordelijkheid wenst te nemen voor de ellende die hij aanricht en de kinderen (voor zover bekend: vijf bij drie verschillende vrouwen en de zesde op komst bij een nieuwe vriendin) die hij op de wereld zet.

Verdachte is vaker in Nederland en België veroordeeld voor misdrijven. Die veroordelingen betreffen onder meer geweldsdelicten tegen vrouwen met wie hij een relatie heeft gehad en die een of meer kinderen van hem hebben. Het gaat dan om verkrachtingen, mishandelingen, vrijheidsberoving en bedreiging.

Onderzoekers van het Pieter Baan Centrum zijn van oordeel dat verdachte volledig toerekeningsvatbaar is, welk oordeel in hoger beroep na uitvoerige ondervraging is gehandhaafd. Het hof zal ten aanzien van de toerekeningsvatbaarheid geen ander standpunt innemen dan de onderzoekers van het Pieter Baan Centrum, waardoor een maatregel als TBS buiten beeld blijft.

Wel is het hof van oordeel dat het recidivegevaar groot is. Dit baseert het hof niet alleen op de eerdere veroordelingen, het grote aantal bewezen verklaarde feiten, maar ook op de houding van de verdachte. Nergens blijkt uit dat de verdachte van plan is zijn levensstijl te veranderen en (bijvoorbeeld) hulp te zoeken.

Dit recidivegevaar laat het hof meewegen bij het bepalen van de duur van de gevangenisstraf. De 8 jaar gevangenisstraf die de rechtbank Almelo had opgelegd, acht het hof gelet op de door de rechtbank bewezen verklaarde feiten en het recidivegevaar passend. Nu het hof minder feiten bewezen verklaart dan de rechtbank Almelo (waaronder ernstige feiten als de verkrachtingen van [slachtoffer 1]) zal het een lagere gevangenisstraf opleggen, namelijk 7 jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 21-002410-06

Uitspraak d.d.: 12 februari 2008

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Arnhem

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Almelo van 31 mei 2006 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1974],

thans gedetineerd in het huis van bewaring te Grave.

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 25 september 2007, 12 november 2007, 21 december 2007 en 29 januari 2008 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd (zie voor de inhoud van de vordering bijlage I). Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen namens verdachte door zijn raadsman, mr M.P.J.C. Heuvelmans, naar voren is gebracht.

Omvang hoger beroep

Interpretatie tenlastelegging onder 5.

Het hof leest het primair tenlastegelegde als één feit en het subsidiair tenlastegelegde als drie feiten, namelijk 1) bedreiging van [slachtoffer 1] 2) bedreiging van [slachtoffer 2] en 3) bedreiging van [slachtoffer 3].

Nu de rechtbank de verdachte heeft vrijgesproken van de bedreigingen van [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3], en het hoger beroep slechts is ingesteld door de verdachte, gaat het hof er van uit dat het hoger beroep niet gericht is tegen de bedoelde vrijspraken.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 19 januari 2004,

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam en/of te Enschede en/of te Amsterdam en/of te Amstelveen en/of te Hoofddorp en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen, opzettelijk

-buiten het grondgebied van Nederland (naar Engeland) heeft gebracht, al dan niet als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet, en/of .

- heeft vervoerd, verstrekt, afgeleverd, en/althans

- aanwezig heeft gehad,

6 kilo, in elk geval (een) hoeveelheid/hoeveelheden, van (een) materia(a)l(en) bevattende heroïne (diacetylmorfine) en/of (een) hoeveelheid/hoeveelheden van (een) materia(a)l(en) bevattende cocaïne, zijnde heroïne en/of cocaïne, een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het tweede of derde lid van artikel 2 van die wet, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

althans, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, subsidiair, terzake dat

dat [slachtoffer 1] in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 19 januari 2004,

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam en/of te Enschede en/of te Amsterdam en/of te Amstelveen en/of te Hoofddorp en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen, opzettelijk

- buiten het grondgebied van Nederland (naar Engeland) heeft gebracht, al dan niet als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet, en/of - heeft vervoerd, verstrekt, afgeleverd, en/althans

- aanwezig heeft gehad,

6 kilo, in elk geval (een) hoeveelheid/hoeveelheden van (een) materia(a)l(en) bevattende heroïne (diacetylmorfine) en/of (een) hoeveelheid/hoeveelheden van (een) materia(a)l(en) bevattende cocaïne, zijnde heroïne en/of cocaïne (telkens) een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het tweede of derde lid van artikel 2 van die wet, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet,

tot het plegen van welk misdrijf hij, verdachte,

in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 19 januari 2004,

te Amsterdam en/of te Amstelveen en/of te Hoofddorp en/althans (elders) in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen, (telkens) opzettelijk, gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaffen/althans

bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 19 januari 2004,

te Amsterdam en/of te Amstelveen en/of te Hoofddorp en/althans (elders) in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen, (telkens) behulpzaam is geweest,

immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn, verdachte's, mededader(s) (telkens) opzettelijk:

- aan [slachtoffer 1] en/of een of meer ander(en) opdracht gegeven en/of gevraagd (een) (huur)auto('s) voor hem, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s) te regelen, waarvan hij, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s) de kosten droeg(en), en/of,

- aan [slachtoffer 1] en/of een of meer ander(en) opdracht gegeven en/of gevraagd (een) (huur)auto('s) aan hem, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s), (binnen de betreffende huurperiode), al dan niet tijdelijk, feitelijk beschikbaar te stellen, en (vervolgens) bedoelde (huur)auto ('s) feitelijk onder zijn/hun beschikkingsmacht gehad,

althans, al dan niet via een of meer ander(en), gezorgd voor de

beschikbaarheid aan hem, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s) van (een) (huur)auto('s), en/of,

- de sleutel(s) van aan hem en/of [slachtoffer 1] en/of (een of meer van) zijn mededader(s) beschikbaar gestelde gehuurde/gebruikte auto's in zijn/hun macht gehad, en/althans daarover beschikt, en/althans deze sleutel(s) beheerd, en/of,

- al dan niet via/met behulp van een of meer ander(en), de/een accu’s) van vorenbedoelde (huur)auto('s) verwisseld en/of aangepast en/of vervangen door (een) andere, kleinere, accu’s), ten einde in/nabij, de (aldus) vrij gekomen ruimte bij het accu-compartiment bovengenoemde verdovende middelen/stoffen te kunnen vervoeren met die (aldus) geprepareerde (huur)auto('s),

in elk geval heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) eenmaal, althans meerdere malen (telkens) (een) geprepareerde (huur)auto('s) feitelijk onder zijn/hun beschikkingsmacht gehad, en/of, - besloten over het al dan niet gebruiken/inzetten van (die) (huur)auto('s) ten behoeve van het vervoer van voornoemde verdovende middelen/stoffen, en/of (vervolgens) (met dat doel) een of meer anderen en/of zichzelf van (die) geprepareerde (huur)auto('s) voorzien;

althans, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, meer subsidiair, terzake dat

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 18 januari 2004 te Amsterdam, en/althans (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

om een feit, bedoeld in het derde of vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet,

te weten het opzettelijk vervoeren, afleveren, verstrekken, en/of, al dan niet als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet, buiten het grondgebied van Nederland brengen van 6 kilo, in elk geval hoeveelheid/hoeveelheden van (een) materia(a)l(en) bevattende - heroïne (diacetylmorfine) en/of (een) hoeveelheid/hoeveelheden van (een) materia(a)l(en) bevattende cocaïne, zijnde heroïne en/of cocaïne een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het tweede of derde lid van artikel 2 van die wet, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, voor te bereiden en/of te bevorderen,

(telkens) een of meerdere geprepareerde (huur)auto('s) voorhanden heeft gehad - immers heeft/hebben [slachtoffer 1] en/of verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) (telkens) de sleutel(s) van aan haar/hem/hen beschikbaar gestelde gehuurde/gebruikte auto's in zijn/hun macht gehad, althans daarover beschikt, althans deze sleutel(s) beheerd, en/of, al dan niet via/met behulp van een of meer ander(en), de/een accu('s) van vorenbedoelde (huur)auto('s) verwisseld en/of aangepast en/of vervangen door (een) andere, kleinere, accu('s)), ten einde in/nabij de (aldus) vrijgekomen ruimte bij het accu-compartiment bovengenoemde verdovende middelen/stoffen te kunnen vervoeren met die (aldus) geprepareerde (huur)auto('s),

terwijl verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden, dat die (huur)auto('s) bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en);

en/of

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 19 januari 2004 te Amsterdam, en/althans (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het derde of vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk afleveren, verstrekken, vervoeren en/of, al dan niet als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwét, buiten het grondgebied van Nederland brengen van 6 kilo, in elk geval hoeveelheid/hoeveelheden van (een) materia(a)l(en) bevattende heroïne (diacetylmorfine) en/of (een) hoeveelheid/hoeveelheden van (een) materia(a)1(en) bevattende cocaïne, zijnde heroïne en/of cocaïne een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het tweede of derde lid van artikel 2 van die wet, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, voor te bereiden en/of te bevorderen,

[slachtoffer 1], heeft getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen, hebbende verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s):

- aan [slachtoffer 1] en/of een of meer ander(en) opdracht gegeven en/of gevraagd (een) (huur)auto('s) voor hem, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s) te regelen, waarvan hij, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s) de kosten droeg(en), en/of,

- aan [slachtoffer 1] en/of een of meer ander(en) opdracht gegeven en/of gevraagd (een) (huur)auto('s) aan hem, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s), (binnen de betreffende huurperiode), al dan niet tijdelijk, feitelijk beschikbaar te stellen, en bedoelde (huur)auto ('s) feitelijk onder zijn/hun beschikkingsmacht gehad,

althans, al dan niet via [slachtoffer 1] en/of een of meer ander(en)/(een of meer van) zijn mededader(s), gezorgd voor de beschikbaarheid aan hem, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s) van (een) (huur)auto('s), en/of - besloten over het al dan niet inzetten/gebruiken van (een) huur(auto('s) ten behoeve van het drugstransport (naar Engeland) door [slachtoffer 1] , en/of [slachtoffer 1] en/of een of meer anderen en/of zichzelf en/of (een of meer van) zijn mededader(s) van (die) ten behoeve van dat drugstransport geprepareerde (huur)auto('s) voorzien;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2003 tot en met 18 januari 2004 te Enschede, op een of meerdere tijdstippen, (telkens) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 1] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die (telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1], hebbende verdachte (telkens) zijn/een vinger(s) en/of zijn penis in de vagina van voornoemde [slachtoffer 1] gebracht en/of gehouden en/of bewogen en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) (telkens) hierin dat verdachte: - genoemde [slachtoffer 1] onder bedreiging van een mes een kamer in manoeuvreerde door met een mes in haar richting te gebaren en/of een mes op haar te richten en/of met een mes naar haar te wijzen, althans met een mes in de richting van [slachtoffer 1] te manipuleren, en/of,

- [slachtoffer 1] verbaal bedreigde met de volgende woorden, althans woorden van de volgende dreigende aard en strekking: "je komt er niet onderuit, je gaat nu echt dood", en/of,

- [slachtoffer 1] op dwingende toon en/of stemverheffing gebood dat zij naar de slaapkamer moest gaan en/of zij op bed moest gaan liggen en/of zij zich moest uitkleden, en/of,

- bovenop haar ging zitten en zijn knieën op haar (boven)armen duwde, en/of,

- een kussensloop, al dan niet strak, over het hoofd van die [slachtoffer 1] heeft getrokken en/of een/die kussensloop om haar hoofd heeft vastgebonden, en/of,

- met zijn handen een wurggreep om haar keel heeft aanlegd en/of aangehouden en/of, zijn hand(en) om de keel van [slachtoffer 1] heeft gelegd en heeft aangedrukt/geknepen, en/of,

- (gedurende voornoemde gemeenschap) een kussen op haar gezicht, althans hoofd heeft gehouden, en/of gedrukt, en/of gedrukt hield, en/of,

- voorafgaande en/of gedurende voornoemde gemeenschap een mes op de keel/hals/borsten, en/althans (elders) op het lichaam van die [slachtoffer 1] heeft geplaatst en/of gehouden en/of (tevens) met een mes over het lichaam van die [slachtoffer 1] heeft bewogen/is gegaan en/of met een mes op een of meerdere plaatsen van het lichaam van [slachtoffer 1] druk heeft uitgeoefend, en/althans met een mes haar lichaam op een of meerdere (andere) plaatsen heeft aangeraakt, en/of,

- een riem om de keel/hals van [slachtoffer 1] heeft gewikkeld en/of strak heeft aangetrokken, en/of, (aldus) voor die [slachtoffer 1] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2003 tot en met 18 januari 2004, in de gemeente Enschede en/althans (elders) in Nederland, op een of meerdere tijdstippen, (telkens) opzettelijk mishandelend een persoon, te weten [slachtoffer 1], (telkens):

(met kracht) al dan niet met gebalde vuist heeft geslagen en/of gestompt, en/of; (met kracht) heeft geschopt, en/of,

aan de haren heeft getrokken, en/of,

in een wurggreep heeft genomen en/of gehouden, en/of

in de rug en/of de arm heeft gebeten, en/of,

een riem om de hals/keel heeft gewikkeld en/of deze (vervolgens) heeft

- strakgetrokken, en/of,

een sigaret heeft uitgedrukt op het lichaam van die [slachtoffer 1], waardoor voornoemde [slachtoffer 1] (telkens) letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

4.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2002 tot en met 1 januari 2004, in de gemeente Zwolle en/of in de gemeente Haaksbergen, en/althans (elders) in Nederland, op een of meerdere tijdstippen, (telkens) opzettelijk mishandelend een persoon, te weten [slachtoffer 4], (telkens):

- (met kracht) heeft geslagen en/of gestompt, en/of,

- (met kracht) heeft geschopt, en/of,

- aan de haren heeft getrokken, en/of;

- in een wurggreep heeft genomen en/of gehouden, en/althans de keel heeft dichtgeknepen, en/of

- in de arm heeft gebeten, waardoor voornoemde [slachtoffer 4] (telkens) letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

5.

hij in of omstreeks de periode van 19 januari 2004 tot 6 december 2004, te Zwolle en/of te Almelo en/althans op een of meer (andere) plaats(en) in Nederland en/of te Londen en/of te Ipswich en/althans op een of meer (andere) plaats(en) in het Verenigd Koninkrijk, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk mondeling en/of door gebaren en/of bij geschrift en/of afbeelding zich jegens een persoon, genaamd [slachtoffer 1], heeft geuit, kennelijk om haar vrijheid om naar waarheid of geweten ten overstaan van een rechter of ambtenaar een verklaring af te leggen te beïnvloeden, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) of ernstige reden had(den) te vermoeden dat die verklaring zou worden afgelegd, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) opzettelijk een of meer brieven en/of kaarten geschreven en/of laten schrijven en/of verstuurd en/of laten versturen naar voornoemde [slachtoffer 1] (die toen gedetineerd zat in het Verenigd Koninkrijk), met (onder meer) de volgende (bedreigende) inhoud:

- "..ik stuur je ook de informatie mee die je nodig hebt voor je verdediging.

Bespreek dit met je advocaat" en/of "..is het zo moeilijk om je aan een simpele regel en afspraak te houden?" en/of "Als ik dan je brieven lees, hou ik mijn hart vast. Dan denk ik kan ze haar aan de afspraken houden van B."

(zaakdossier 8; brief Z12 / Z21), en/of

- "Mocht je vrijgesproken worden, dan ga je naar Amsterdam toe of naar [naam 1], NIET ERGENS ANDERS!" en/of "Wij houden jou nauwlettend in de gaten of je nu in Amsterdam of bij [naam 1] bent, wij verwachten dat je je gedraagt naar de verwachtingen van wat wij hebben" en/of "..maar als ik ook maar iets merk wat ten nadele van mijn werkgever is of vooral voor [naam 2], dan wordt je middelste zus de oudste" en/of "wij onderhouden meerdere personen die her en der op 'vakantie' zijn" en/of "..totdat [naam 2] vrij is val je onder onze verantwoording" en/of "Neem nooit meer contact op met [slachtoffer 3]" en/of "Als je wilt bellen, bel je ons, maar voor de rest NIEMAND" en/of "Wij zorgen ervoor, het is al bevestigd, dat als je veroordeeld word, dat je binnen 8 maanden terug bent in Nederland" en/of "Je hoort nog van mij welke stappen je moet volgen voor je overplaatsing naar Nederland. Volg dit op" en/of

-"Vandaag kreeg ik post uit B. ik dacht dat het de info was die ik nodig had" en/of "Ik heb geregeld dat je bij [naam 1] terecht kunt, wel onder bepaalde voorwaarden" en/of "geloof me, [naam 3] zal er op letten dat je een fout maakt" en/of "hou je a.u.b. aan de afspraken" en/of "Ik wil niet dat je eindigt als [naam 4](daarmee doelend op ene [naam 4] waarover verdachte in een eerdere brief schreef dat deze [naam 4] doodgeschoten was), en/of

-"Wij zijn achter de schermen met jou (zaak) bezig" en/of "dinsdag of woensdag heb ik bezoek, dan krijg ik de laatste informatie binnen die heel relevant voor jou is" (zaakdossier 8; blz. 8036), en/of

-"..wordt nooit boos op mij als ik met je vader naar de varkensboerderij ga. Hij gaat echt te ver, ik kan mij niet meer inhouden" (zaakdossier 9; brief Z 00) (daarmee doelend op een verhaal dat verdachte aan [slachtoffer 1] had verteld over een boerderij (van een criminele organisatie) waar (geliquideerde) mensen aan varkens werden gevoerd; zie zaakdossier 9, blz. 8513), en/of

-"je familie doet een beetje raar naar mij toe omdat je zelf die indruk hebt gewekt dat ik een boe-man ben (mes op de keel, met bellen geheimzinnig doen, net doen of je onder druk werd gezet, enz. enz. enz.) Heb ik dit verdiend? Ik heb verdomme voor JOU 1 mnd ondergedoken gezeten. Ook al was het waar, het bovengenoemde wat tussen haakjes staat, had je nog niet moeten zeggen...[slachtoffer 1] ik meen het als ik hier mee ooit weer mee word geconfronteerd dan gaan de poppetjes echt dansen" en/of "Vertel hoe slim zij (Carla) het gespeeld heeft.

Zie mijn verklaring. Genoeg hierover, de rechters zullen wel inzien dat jij gebruikt bent en dat jij onschuldig bent daar zijn zij professioneel genoeg voor" (zaakdossier 9; brief Z 01), en/of

-"..[naam 5] houd heel veel van je..als je hem pijn doet blaas ik jou op..en dat is geen grap" (zaakdossier 9; brief Z 04), en/of

-"als je bezoek krijgt vanuit NL (politie) gelijk weggaan. Niets maar dan ook niets zeggen" (zaakdossier 9; brief Z 04A), en/of

-"..als jij vrij was, had hij je zeker ergens opgesloten, ergens wat jij niet weet. Geloof mij, dat is geen grap" (zaakdossier 9; brief Z 06), en/of

-"[slachtoffer 1], als jij al naar een andere man zou glimlachen (behalve [naam 5]) draaien wij je nek om" (zaakdossier 9; brief Z 07); en/of

-(in een brief van verdachte-aan ene [naam 1]) "Maak [naam 6] duidelijk, voorlopig staat haar moeder er buiten, en met die hoerenzoon dat blijft staan. Het moet niet definitief zijn, want ik wil straks zelf kunnen genieten.. Die hoerenzoon zit mij hoog, dat ik niemand vergeef die mij dat ontneemt" (zaakdossier 9; brief Z 14) (daarmee doelend op de moeder van [slachtoffer 1] en haar partner[slachtoffer 3]; zie zaakdossier 9, blz. 8519), en/of

-"[slachtoffer 3] is in paniek, laatst toen ik je moeder belde, hoorde ik dat 4 Turken of zo, [slachtoffer 3] overal achtervolgen" en/of "Als er ooit iets met hem gebeurt zou ik het niet eens erg vinden, ja alleen als ik hem niet met mijn ogen kan zien lijden, dat zou ik erg vinden" (zaakdossier 9; brief Z 15), en/of

-"[slachtoffer 3] is een kandidaat waar ik zelf mee wil genieten. Hij is zo'n geval waar jezelf bij moet zijn...ik zou balen als hij nu een ongeluk krijgt waarbij hij het leven laat. Dan zou ik zijn lijk nog opgraven...door hem (zijn doen) word je ook veroordeelt als jou zaak niet wordt aangehouden" (zaakdossier 9; brief Z 16),

terwijl verdachte en/of zijn mededaders(s) (telkens) wist(en) of ernstige reden had(den) te vermoeden dat [slachtoffer 1] (in het kader van haar strafzaak in het Verenigd Koninkrijk en/of in Nederland) zou worden gehoord en/of (een) verklaring(en) zou gaan afleggen;

althans, voor zover voor het vorenstaande onder 5 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, subsidiair, terzake dat

hij in of omstreeks de periode van 19 januari 2004 tot 6 december 2004, te Zwolle en/of te Almelo en/althans op een of meer (andere) plaats(en) in Nederland en/of te Londen en/of te Ipswich en/althans op een of meer (andere) plaats(en) in het Verenigd Koninkrijk, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens) een of meer perso(o)n(en), genaamd [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] (de moeder van [slachtoffer 1]) en/of [slachtoffer 3], heeft bedreigd met openlijk geweld met verenigde krachten tegen personen of goederen en/of met enig misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht en/of met verkrachting en/of met

feitelijke aanranding van de eerbaarheid en/of met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) opzettelijk een of meer brieven en/of kaarten geschreven en/of laten schrijven en/of verstuurd en/of laten versturen naar voornoemde [slachtoffer 1] (die toen gedetineerd zat in het Verenigd Koninkrijk), met (onder meer) de volgende (bedreigende) inhoud:

-"..ik stuur je ook de informatie mee die je nodig hebt voor je verdediging. Bespreek dit met je advocaat." en/of "..is het zo moeilijk om je aan een simpele regel en afspraak te houden?" en/of "Als ik dan je brieven lees, hou ik mijn hart vast. Dan denk ik kan ze haar aan de afspraken houden van B." (zaakdossier 8; brief Z12 / Z21), en/of

-"Mocht je vrijgesproken worden, dan ga je naar Amsterdam toe of naar [naam 1], niet ergens anders!" en/of "Wij houden jou nauwlettend in de gaten of je nu in Amsterdam of bij [naam 1] bent, wij verwachten dat je je gedraagt naar de verwachtingen van wat wij hebben" en/of "..maar als ik ook maar iets merk wat ten nadele van mijn werkgever is of vooral voor [naam 2], dan wordt je middelste zus de oudste"en/of "wij onderhouden meerdere personen die her en der op 'vakantie' zijn" en/of "..totdat [naam 2] vrij is val je onder onze verantwoording.." en/of "Neem nooit meer contact op met [slachtoffer 3]" en/of "Als je wilt bellen, bel je ons, maar voor de rest niemand" en/of "Wij zorgen ervoor, het is al bevestigd, dat als je veroordeeld word, dat je binnen 8 maanden terug bent in Nederland", en/of "Je hoort nog van mij welke stappen je moet volgen voor je overplaatsing naar Nederland. Volg dit op." (zaakdossier 8; brief Z06 / Zl 1), en/of

-"Vandaag kreeg ik post uit B. ik dacht dat het de info was die ik nodig had" en/of "Ik heb geregeld dat je bij [naam 1] terecht kunt, wel onder bepaalde voorwaarden" en/of "geloof me, [naam 3] zal er op letten dat je een fout maakt" en/of "hou je a.u.b. aan de afspraken" en/of "Ik wil niet dat je eindigt als [naam 4]" (zaakdossier 8; blz. 8032) (daarmee doelend op ene [naam 4] waarover verdachte in een eerdere brief (Z12 / Z21) schreef dat deze [naam 4] doodgeschoten was), en/of

- "Wij zijn achter de schermen met jou (zaak) bezig" en/of "dinsdag of woensdag heb ik bezoek, dan krijg ik de laatste informatie binnen die heel relevant voor jou is" (zaakdossier 8; blz. 8036), en/of

- "..wordt nooit boos op mij als ik met je vader naar de varkensboerderij ga. Hij gaat echt te ver, ik kan mij niet meer inhouden" (zaakdossier 9; brief Z 00) (daarmee doelend op een verhaal dat verdachte aan [slachtoffer 1] had verteld over een boerderij (van een criminele organisatie) waar (geliquideerde) mensen aan varkens werden gevoerd; zie zaakdossier 9, blz. 8513), en/of

- "je familie doet een beetje raar naar mij toe omdat je zelf die indruk hebt gewekt dat ik een boeman ben (mes op de keel, met bellen geheimzinnig doen, net doen of je onder druk werd gezet, enz. enz. enz.) Heb ik dit verdiend? Ik heb verdomme voor JOU 1 mnd ondergedoken gezeten. Ook al was het waar, het bovengenoemde wat tussen haakjes staat, had je nog niet moeten zeggen...[slachtoffer 1] ik meen het als ik hier mee ooit weer mee word geconfronteerd dan gaan de poppetjes echt dansen" en/of "Vertel hoe slim zij (Carla) het gespeeld heeft. Zie mijn verklaring. Genoeg hierover, de rechters zullen wel inzien dat jij gebruikt bent en dat jij onschuldig bent daar zijn zij professioneel genoeg voor" (zaakdossier 9; brief Z 01), en/of

- "..[naam 5] houd heel veel van je..als je hem pijn doet blaas ik jou op..en dat is geen grap" (zaakdossier 9; brief Z 04), en/of

-"als je bezoek krijgt vanuit NL (politie) gelijk weggaan. Niets maar dan ook niets zeggen" (zaakdossier 9; brief Z 04A), en/of

- "..als jij vrij was, had hij je zeker ergens opgesloten, ergens wat jij niet weet. Geloof mij, dat is geen grap" (zaakdossier 9; brief Z 06), en/of

- "[slachtoffer 1], als jij al naar een andere man zou glimlachen (behalve [naam 5]) draaien wij je nek om" (zaakdossier 9; brief Z 07), en/of

-(in een brief van verdachte aan ene [naam 1]) "Maak [naam 6] duidelijk, voorlopig staat haar moeder er buiten, en met die hoerenzoon dat blijft staan. Het moet niet definitief zijn, want ik wil straks zelf kunnen genieten..Die hoerenzoon zit mij hoog, dat ik niemand vergeef die mij dat ontneemt" (zaakdossier 9; brief Z 14) (daarmee doelend op de moeder van [slachtoffer 1] en haar partner [slachtoffer 3]; zie zaakdossier 9, blz. 8519), en/of

-"[slachtoffer 3] is in paniek, laatst toen ik je moeder belde, hoorde ik dat 4 Turken of zo, [slachtoffer 3] overal achtervolgen" en/of "Als er ooit iets met hem gebeurt zou ik het niet eens erg vinden, ja alleen als ik hem niet met mijn ogen kan zien lijden, dat zou ik erg vinden" (zaakdossier 9; brief Z 15), en/of

-"[slachtoffer 3] is een kandidaat waar ik zelf mee wil genieten. Hij is zo'n geval waar jezelf bij moet zijn..ik zou balen als hij nu een ongeluk krijgt waarbij hij het leven laat. Dan zou ik zijn lijk nog opgraven..door hem (zijn doen) word je ook veroordeelt als jou zaak niet wordt aangehouden" (zaakdossier 9; brief Z 16);

6.

hij in of omstreeks de periode van 1 mei 2003 tot en met 1 april 2005, te Enschede en/of te Almelo en/of te Haaksbergen en/of te Sittard en/althans op een of meer (andere) plaats(en) in Nederland en/althans in het Verenigd Koninkrijk en/of in België, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens) een of meer perso(o)n(en), genaamd [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 6] (brigadier van politie Twente) heeft bedreigd met openlijk geweld met verenigde krachten tegen personen of goederen en/of met enig misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht en/of met verkrachting en/of met feitelijke aanranding van de eerbaarheid en/of met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling en/of met brandstichting, immers heeft/hebben en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk dreigend

-tegen [slachtoffer 1] gezegd en/of haar een beeld geschetst dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) deel uit maakte(n) en/of lid was/waren van een criminele organisatie (in/uit België) en/of verhalen verteld over activiteiten van/binnen die organisatie (zoals het uitvoeren van liquidaties en/of mishandelingen en/of gijzelingen en/of bedreigingen en/of het observeren van personen en/of het afluisteren van telefoons) en/of verteld dat het woord ""commun(i)e" een codewoord binnen die organisatie was en/of dat met dat woord bedoeld werd: "liquidatie" en/of "liquideren", althans (telkens) woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking, en/of

- met [slachtoffer 1] en/of voornoemde [slachtoffer 5] en/of ene [naam 7] naar een bos (bij het Rutbeek) gereden en/of daar (terwijl het donker was) tegen die [slachtoffer 5] gezegd: "Jij mag kiezen, of ik sla jou in elkaar, of [slachtoffer 1] slaat jou in elkaar" en/of tegen [slachtoffer 1] gezegd: "Jij bent nog aan de beurt" en/of tegen [slachtoffer 5] en/of die [naam 7] gezegd: "Jullie hebben nog een commun(i)e te gaan" en/6f (vervolgens) gebeld (althans de indruk gewekt dat hij, verdachte, met iemand van een criminele organisatie belde) en/of (daarbij) gezegd: "Wat ga je doen als hun mij verlullen" en/of daarbij de namen van [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 5] en/of [naam 7] genoemd, waarna er door de telefoon werd gezegd: "Dan maak ik hun kapot", althans (telkens) woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking, en/of

-tegen [slachtoffer 1] gezegd dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) afluisterapparatuur in haar woning had(den) gevonden en/of verwijderd en/of dat [naam 8] (zijnde de ex-partner van [slachtoffer 1]) voor het plaatsen van die apparatuur verantwoordelijk was en/of dat hij, verdachte, er wel voor kon zorgen dat [naam 8] opgeruimd zou worden en/of geschetst welke mogelijkheden er waren met betrekking tot de liquidatie van [naam 8] en/of dat [slachtoffer 1] gevaar liep omdat zij het codewoord binnen de organisatie kende en/of dat zij gevaar zou lopen als zij de opdracht tot liquidatie van [naam 8] terug zou draaien, althans (telkens) woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking, en/of

-tegen [slachtoffer 1] gezegd dat de opdracht tot liquidatie van [naam 8] was teruggedraaid en/of dat verdachte en/of zijn mededader(s) door de organisatie op het matje was/waren geroepen en/of dat hij/zij (voor het terugdraaien van die opdracht) een boete van 20.000 euro aan de organisatie moest(en) betalen en/of dat de organisatie (in België) haar wilde ontmoeten en/of dat zij ingewijd zou worden in de organisatie en/of dat van haar werd verwacht dat zij (als ontgroening) een persoon ([naam 9]) zou doodschieten en/of met [slachtoffer 1] naar België gereden en/of (aldaar) gezegd dat die persoon ([naam 9]) door de organisatie in België was opgehaald en/of dat [slachtoffer 1] een gevaar was geworden voor de organisatie en/of dat zij nu dingen wist die zij niet zou moeten weten en/of dat zij nu gezocht werd door de organisatie en/of (om die reden) de simkaart uit de telefoon van [slachtoffer 1] gehaald (omdat de organisatie anders in staat was om [slachtoffer 1] te traceren) en/of met [slachtoffer 1] (terug) naar de woning in Enschede gegaan en/of tegen [slachtoffer 1] gezegd dat zij tegen haar vader moest zeggen dat zij op vakantie in Oostenrijk was/waren en/of tegen [slachtoffer 1] gezegd dat zij de rolluiken en deuren van de woning moest(en) afsluiten en/of dat zij niet op het balkon mocht komen en/of geen telefoon mocht beantwoorden en/of de (voor)deur niet mocht openen en/of de brievenbus niet mocht legen en/of tegen [slachtoffer 1] gezegd: "Ik hoef eigenlijk niet bij je te zitten. Ik kan je zo uitleveren aan de organisatie en dan kan ik weer terug bij de organisatie" en/of (na enige tijd) tegen [slachtoffer 1] gezegd dat men had ontdekt dat [slachtoffer 1] in haar woning verbleef en/of dat zij onmiddellijk haar woning moest verlaten en/of dat er een zogenaamde "hitman" onderweg was naar haar woning en/of [slachtoffer 1] (vervolgens) ondergebracht in een woning in Haaksbergen en/of tegen [slachtoffer 1] gezegd dat (ook) die woning in de gaten werd gehouden en/of dat men nog steeds actief op zoek was naar [slachtoffer 1], althans (telkens) woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of haar in (een kleine kamer in) die woning heeft laten onderduiken/verblijven, en/of

-tegen [slachtoffer 1] gezegd dat verdachte en/of zijn mededader(s) haar achter de ramen wilde(n) zetten en/of dat zij niet moest denken dat het bij dreigementen zou blijven en/of gezegd dat verdachte ene [naam 10] in Düsseldorf achter de ramen had gezet en/of die [naam 10] vanuit België had opgehaald en/of haar had vervoerd met een zak over haar hoofd in de kofferbak van een auto en/of dat die [naam 10] was geïnjecteerd met heroïne en/of gezegd dat [slachtoffer 1] hetzelfde zou (kunnen) overkomen en/of dat [slachtoffer 1] wel graag als prostituee zou willen werken om een shotje te krijgen, als zij verslaafd was aan heroïne en/of dat verdachte dan wel GHB door haar drankje zou doen en/of met [slachtoffer 1] langs een of meer (werkplekken van) prostituees gereden en/of (daarbij) tegen [slachtoffer 1] gezegd:

"[slachtoffer 1] kijk maar goed want dit wordt jouw toekomstige werkplek", althans (telkens) woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking, en/of

-tegen [slachtoffer 1] gezegd dat [naam 11] (zijnde de zus van [slachtoffer 1]) een grote bek had en/of dat haar mond gesnoerd moest worden en/of dat [naam 11] geen respect toonde en/of dat verdachte en/of zijn mededader(s) besloten hadden iemand te bellen en/of dat die persoon [naam 11] moest verkrachten en kapot moest schieten en/of (vervolgens) gezegd dat [slachtoffer 1] wist wat de consequenties waren als zij een dergelijke opdracht terug wilde laten draaien en/of dat [slachtoffer 1] dan (weer) een geldboete moest betalen (van 20.000 euro), althans (telkens) woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking, en/of

-tegen [slachtoffer 1] gezegd dat zij naar de slaapkamer (van haar woning) moest gaan en/of zich moest uitkleden en/of [slachtoffer 1] (aan de handen en de voeten) vastgebonden middels een snoer/draad en/of haar opgetild en/of naar de badkamer (van haar woning) gedragen/gebracht en/of [slachtoffer 1] (vastgebonden) in een badkuip gelegd en/of laten liggen en/of een jerrycan met benzine, althans een vloeistof, gepakt en/of de dop van die jerrycan afgedraaid en/of [slachtoffer 1] (in de badkuip) met benzine, althans een vloeistof, overgoten en/of besprenkeld en/of (in die badkamer) een sigaret opgestoken en/of tegen voornoemde [slachtoffer 1] gezegd: "Je neemt mij niet serieus, je toont geen respect, je regelt de lening niet, je neemt een loopje met mij en denkt dat het maar een spelletje is. Je doet de volgende keer maar gewoon wat ik vraag", althans-(telkens)-woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking, en/of

- tegen de brigadier(s) van politie [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] gezegd: "ik ben zo kwaad dat ik [slachtoffer 1] in stukken kapot snij en jij bent nummer twee" en/of "ooit ga ik een keer naar huis en jij dan niet meer" en/of daarbij (telkens) in de richting van voornoemde [slachtoffer 6] gekeken en/of geknikt, en/of "laat [slachtoffer 1] meer vertellen zodat ze mij langer vasthouden, dan heeft zij nog langer te leven" en/of "[slachtoffer 1] moet haar hele leven achterom kijken" en/of "Als er kogelgaten in haar lichaam zitten gaat de lucht uit haar lichaam. Je weet wel het maakt zo'n vreemd zuchtend geluid", en/of "Ik beloof jullie, [slachtoffer 1] wordt geen dertig" en/of - zakelijk weergegeven - dat [slachtoffer 1] haar dertigste niet haalde en als hij, verdachte, een langere straf kreeg dan duurde het iets langer, althans (telkens) woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking, en/of

-(in de woning van [slachtoffer 1]) een mes in zijn hand(en) genomen en/of dat mes op [slachtoffer 1] gericht (gehouden) en/of tegen [slachtoffer 1] gezegd dat zij naar de badkamer moest gaan en/althans [slachtoffer 1] met dat mes naar de badkamer gedreven/doen lopen en/of tegen [slachtoffer 1] gezegd dat zij een vuilniszak mee moest nemen en/of gezegd: "Ik steek je lek en snij je aan stukken" en/of dat hij, verdachte, die stukken in een vuilniszak zou doen en/of (vervolgens) dat mes op/tegen de keel van [slachtoffer 1] gezet en/of gedrukt (gehouden) en/of (daarbij) tegen [slachtoffer 1] gezegd: "Je moet respect voor mij hebben en je moet mij gehoorzamen en zeker serieus nemen", althans (telkens) woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking;

-(in een woning in Haaksbergen) een mes in zijn hand(en) genomen en/of dat mes op voornoemde [slachtoffer 4] gericht (gehouden) en/of die [slachtoffer 4] met dat mes naar de badkamer gedreven/doen lopen en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer 4] gezegd -

zakelijk weergegeven - dat hij, verdachte, die [slachtoffer 4] in stukken zou snijden en/of dat zij maar telefonisch afscheid moest gaan nemen van haar ouders en haar kinderen en/of (meermalen) tegen die [slachtoffer 4] gezegd – zakelijk weergegeven

- dat hij, verdachte, haar zou verkopen, waarna zij in de prostitutie zou belanden, althans (telkens) woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking, en/of

- (telefonisch) tegen voornoemde [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] gezegd: "Ik neuk jou ook, als je iets met mijn arrestatie te maken hebt" en/of - zakelijk weergegeven - dat verdachte er spijt van had dat hij [slachtoffer 3] niet dood gemaakt had en/of dat hij later [slachtoffer 3] nog wel zou vermoorden en/of dat [slachtoffer 3] een heel langzame dood zou sterven en/of dat hij haar ([slachtoffer 2]) de kut zou opensnijden als ergens uit zou blijken dat zij iets met zijn aanhouding te maken had of als zij opening van zaken zou geven, althans (telkens) woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking;

7.

hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2003 tot en met 31 augustus 2003, te Enschede en/of te Sittard en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een of meer perso(o)n(en), genaamd [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft gedwongen tot de afgifte van een hoeveelheid brandstof (benzine) en/of een geldbedrag van 50 euro, althans enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) tegen voornoemde [slachtoffer 2] en/of voornoemde [slachtoffer 3] heeft/hebben gezegd "Je zult een langzame dood sterven" en/of "Er is geen weg meer terug en je leeft niet meer aan het eind van de dag" en/of "Geniet nog maar eventjes, want je zult niet meer lang leven", althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of (al dan niet door tussenkomst van een persoon, genaamd [slachtoffer 1], tegen/aan die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 3] heeft/hebben gezegd/laten weten dat verdachte en/of zijn mededader(s) een personenauto (merk BMW) (welke auto toen in gebruik was bij die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 3]) kwam(en) ophalen en/of dat die auto afgetankt klaar moest staan en/of dat er een geldbedrag van 50 euro, althans enig geldbedrag in die auto moest worden gelegd en/of dat verdachte en/of zijn mededader(s) onderweg was/waren naar (de woning van) die [slachtoffer 2] en/of dat die [slachtoffer 3] nog maar moest genieten zolang het kon omdat verdachte en/of zijn mededader(s) er aan kwam(en) en/of dat die [slachtoffer 3] zou worden vermoord en/of in elkaar zou worden geslagen en/of getrapt en/of dat die [slachtoffer 2] de kut zou worden opengesneden en dat er voor zou worden gezorgd dat die [slachtoffer 2] "achter de ramen zou komen te zitten" en/of tegen [slachtoffer 1] heeft/hebben gezegd dat 'ze' onderweg was/waren naar haar familie en dat zij moest begrijpen dat het geen kinderspelletjes waren en dat het serieus was en/of dat "de jongens" niet terug gefloten konden worden omdat deze al lang blij waren dat ze iets te doen hadden, althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of zich heeft/hebben begeven naar de woning van die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 3] (te Sittard) en/of (aldaar) uit zijn/hun auto('s) is/zijn gestapt en/of zich (gedurende enige tijd) bij/voor die woning heeft/hebben opgehouden en/of (vervolgens) die auto (merk BMW) heeft/hebben meegenomen en/of daarmee is/zijn weggereden;

althans, voor zover voor het vorenstaande onder 7 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, subsidiair, terzake dat

hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2003 tot en met 31 augustus 2003, te Enschede en/of te Sittard en/of (elders) in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens) een of meer perso(o)n(en), genaamd [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 1], heeft bedreigd met openlijk geweld met verenigde krachten tegen personen en/of goederen en/of met enig misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen en/of goederen in gevaar werd gebracht en/of met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling, immers heeft/hebben en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) opzettelijk dreigend tegen voornoemde [slachtoffer 2] en/of voornoemde [slachtoffer 3] gezegd "Je zult een langzame dood sterven" en/of "Er is geen weg meer terug en je leeft niet meer aan het eind van de dag" en/of "Geniet nog maar eventjes, want je zult niet meer lang leven", althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of (al dan niet door tussenkomst van voornoemde [slachtoffer 1] tegen/aan die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 3] gezegd/laten weten dat verdachte en/of zijn mededader(s) een personenauto (merk BMW) (welke auto toen in gebruik was bij die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 3]) kwam(en) ophalen en/of dat die auto afgetankt klaar moest staan en/of dat er een geldbedrag van 50 euro, althans enig geldbedrag in die auto moest worden gelegd en/of dat verdachte en/of zijn mededader(s) onderweg was/waren naar. (de woning van) die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 3] en/of dat die [slachtoffer 3] nog maar moest genieten zolang het kon omdat verdachte en/of zijn mededader(s) er aan kwamen en/of dat die [slachtoffer 3] zou worden vermoord en/of in elkaar zou worden geslagen en/of getrapt en/of dat die [slachtoffer 2] de kut zou worden opengesneden en dat er voor zou worden gezorgd dat die [slachtoffer 2] "achter de ramen zou komen te zitten" en/of tegen [slachtoffer 1] gezegd dat 'ze' onderweg was/waren naar haar familie en dat zij moest begrijpen dat het geen kinderspelletjes waren en dat het serieus was en/of dat "de jongens" niet terug gefloten konden worden omdat deze al lang blij waren dat ze iets te doen hadden, althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of zich begeven naar de woning van die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 3] (te Sittard) en/of (aldaar) uit zijn/hun auto('s) gestapt en/of zich (gedurende enige tijd) bij/voor die woning opgehouden en/of (vervolgens) die auto (merk BMW) meegenomen en/of daarmee weggereden;

8.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2004, te Enschede en/of te Zwolle en/of te Apeldoorn en/althans op een of meer (andere) plaatsen in Nederland en/of te Hasselt en/althans op een of meer (andere) plaatsen in België, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels

een persoon, genaamd [slachtoffer 8], heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer (grote) geldbedragen (in totaal een geldbedrag van (ongeveer) 100.000 euro, althans enig geldbedrag), immers heeft/hebben verdachte en/of verdachtes mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid -tegen voornoemde [slachtoffer 8] gezegd dat verdachte en/of zijn mededader(s) drugs kon(den) verhandelen en dat dat tot ruim 900 gram vrij in Nederland verhandeld kon worden en/of dat verdachte en/of zijn mededader(s) in Nederland was/waren gearresteerd in verband met drugshandel en/of dat de politie drugs in beslag had genomen en/of dat verdachte en/of zijn mededader(s) in totaal 6.000 euro, althans enig geldbedrag, moest(en) terugbetalen aan de drugsbazen voor de in beslag genomen drugs, althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

- tegen voornoemde [slachtoffer 8] gezegd dat verdachte ([verdachte]) werd vastgehouden door de organisatie van de drugsbazen, omdat verdachte zijn schuld nog niet volledig had afbetaald en/of dat verdachte nog een restant van 2.000 euro of 1.000 euro zou moeten betalen en/of dat verdachte nog niet vrij was en/of dat zij een vinger van verdachte kon(den) krijgen, omdat de boete niet was voldaan, althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

- tegen voornoemde [slachtoffer 8] gezegd dat verdachte ([verdachte]) was opgenomen in een ziekenhuis en/of een inrichting in de buurt van Den Haag en/of dat de politie had verteld dat verdachte was gevonden en opgenomen en/of dat verdachte niet meer had gepraat en/of dat verdachte niemand meer kende en/of in een tranchetoestand verkeerde en/of dat verdachte alleen in Engeland behandeld zou kunnen worden en/of dat daarvoor een geldbedrag van 15.000 euro nodig was en dat verdachte dat geld niet had en/of voornoemde [slachtoffer 8] gebeld en/of zich daarbij voorgedaan als dokter en/of tegen [slachtoffer 8] gezegd dat het nodig was dat verdachte in Engeland behandeld moest worden en/of dat hij (de beller) verdachte zou begeleiden naar Engeland en/of aan voornoemde [slachtoffer 8] gevraagd of zij dat geld voor verdachte wilde betalen, althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

- tegen voornoemde [slachtoffer 8] gezegd dat verdachte en/of zijn mededader(s) een café in Apeldoorn wilde(n) beginnen en/of overnemen en/of dat hij/zij daarvoor een geldbedrag van 20.000 euro nodig had(den) en/of gezegd dat verdachte en/of zijn mededader(s) dat geld niet had(den) en/of gevraagd of [slachtoffer 8] in dat bedrijf wilde investeren en/of - toen [slachtoffer 8] aangaf slechts 13.000 euro te hebben - aan [slachtoffer 8] gevraagd het resterende geld van haar ouders te lenen en/of gezegd dat een eigenaar van een koeriersbedrijf (ene [naam 12]) wel bereid was het resterende bedrag in het café te investeren en/of aan [slachtoffer 8] gevraagd genoemd bedrag van 13.000 euro over te maken op de bankrekening van die [naam 12], althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of met [slachtoffer 8] een café in Apeldoorn bekeken en/of daar met een persoon gesproken over de aan-/verkoop van dat café, waardoor voornoemde [slachtoffer 8] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte (van een of meer geldbedragen);

en/of

een persoon, genaamd [slachtoffer 1] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een personenauto (merk Volkswagen Golf), in elk geval enig goed, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid tegen voornoemde [slachtoffer 1] gezegd dat verdachte lid was van een criminele organisatie en/of dat verdachte er voor zou kunnen zorgen dat ene [naam 8], zijnde een (ex-)vriend van die [slachtoffer 1], geliquideerd zou worden en/of dat verdachte opdracht tot die liquidatie had gegeven en/of (vervolgens) dat die opdracht tot liquidatie was teruggedraaid en/of dat verdachte en/of zijn mededader(s) (om die reden) door de organisatie op het matje was/waren geroepen en/of dat verdachte en/of zijn mededader(s) (voor het terugdraaien van die opdracht) een boete van 20.000 euro aan de organisatie moest(en) betalen en/of dat verdachte geen geld had en/of dat verdachte nog een bedrag van 5.000 euro nodig had en/of dat genoemde personenauto (van [slachtoffer 1]) (in verband met schade) nog maar een waarde had van 5.000 euro en dat die auto (dus) verkocht kon/moest worden en/of dat [slachtoffer 1] (om voornoemde reden) die auto kon/moest meegeven aan verdachte en/of zijn mededader(s) en/of die auto door hem/hen kon/moest laten verkopen, teneinde het geld voor die organisatie bij elkaar te krijgen en/of het geld te kunnen betalen aan die organisatie, waardoor [slachtoffer 1] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

9.

hij in of omstreeks de periode van 1 februari 2004 tot en met 30 april 2004, te Enschede en/of te Sittard en/althans (elders) in Nederland, een (vuur)wapen van categorie II of III van de Wet wapens en munitie, te weten een pistool, en/of voor dat wapen geschikte munitie van categorie II of III van genoemde wet, te weten een of meer (kogel)patro(o)n(en), voorhanden heeft gehad.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte het onder 2 en 5 primair tenlastegelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Overwegingen met betrekking tot de interpretatie van de tenlastelegging en het (ontbreken van) bewijs

Het hof is van oordeel dat het door verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak van het tenlastegelegde wordt weersproken door de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen.

Het hof overweegt daarbij in het bijzonder het navolgende.

Feit 1 (primair)

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte tezamen en in vereniging met anderen tussen 1 januari 2004 en 19 januari 2004 ongeveer 6 kilo heroïne aanwezig heeft gehad, heeft vervoerd en buiten het grondgebied van Nederland (naar Engeland) heeft gebracht.

Vast staat (en door verdachte niet betwist) dat verdachte op 18 januari 2004 het voornemen had geuit en getoond om samen met [slachtoffer 1] naar Engeland te reizen. In Hoek van Holland werd verdachte evenwel aangehouden omdat hij nog openstaande boetes had, waarna [slachtoffer 1] alleen verder reisde. Toen zij de volgende ochtend in Engeland aankwam werd de auto (een Opel Corsa) onderzocht en werd in het accu-compartiment heroïne aangetroffen.

Verdachte heeft ter zitting van de rechtbank en het gerechtshof verklaard dat hij niet wist dat er verdovende middelen in de auto verstopt zaten.

Het hof is van oordeel dat uit de voorhanden zijnde bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte wel wist dat er in de auto verdovende middelen verstopt zaten. Dit blijkt met name uit de verklaringen van [slachtoffer 1], [getuige 1] en [slachtoffer 2].

[slachtoffer 1] heeft in haar verklaring van 17 december 2004 onder meer verklaard dat zij voor de overtocht naar Engeland een auto moest huren. Het geld voor de huur werd door [getuige 1] verstrekt aan de verdachte. De instructies inzake de reservering van de overtocht ontving [slachtoffer 1] via verdachte van [getuige 1]. Van [getuige 1] hoorde zij dat de auto naar Amsterdam gebracht moest worden zodat deze geprepareerd zou worden. Zij wist dat er verdovende middelen vervoerd zouden worden. Uit gesprekken die gevoerd werden tussen [getuige 1] en/of verdachte en/of [getuige 2] begreep [slachtoffer 1] dat het zou gaan om XTC-pillen. Op 18 januari 2004 gingen verdachte en [slachtoffer 1] de geprepareerde auto ophalen. Evenwel stond er een andere auto (namelijk een Opel Corsa) klaar dan de auto die [slachtoffer 1] gehuurd had. [slachtoffer 1] hoorde van [getuige 1] dat de door [slachtoffer 1] gehuurde auto niet geprepareerd kon worden.

Op 5 juli 2005 heeft [slachtoffer 1] bij de rechter-commissaris verklaard:

[getuige 2] heeft [getuige 1] in contact gebracht met [verdachte]. Bij mij in huis hebben ze met z’n drieën wat bekokstoofd. Toen heb ik gehoord dat het om drugs ging. Ik heb altijd gedacht dat het om XTC ging. Ze spraken over een drugstransport en hoe dat allemaal geregeld moest worden en dat er een auto moest worden gehuurd. [getuige 1] vertelde alleen dat de drugs in de auto zouden worden gestopt, niet waar in de auto. (….) [verdachte] heeft mij meegedeeld dat ik de drugs naar Engeland moest brengen, maar dit was bekokstoofd door [verdachte] en [getuige 2]. (….) [verdachte] heeft aan [getuige 1] voorgesteld dat de drugs moesten worden weggebracht door een meisje dat hij kende en dat van onbesproken gedrag was.

[getuige 1] heeft op 13 september 2005 onder meer bij de rechter-commissaris verklaard:

Op de vraag van mr. Heuvelmans of ik voorafgaand aan het drugstransport contact heb gehad met [slachtoffer 1], antwoord ik dat ik meer contact had met [verdachte]. (…) Het contact met [slachtoffer 1] ging merendeels over wat er gebeuren zou met dat transport. Nee, toen ik er met haar over sprak was ik niet alleen met haar, [verdachte] was er ook bij. Ik was tussenpersoon voor [slachtoffer 1] en [verdachte]. (…) Op de vraag van de officier van justitie wie heeft bepaald dat [slachtoffer 1] zou gaan rijden antwoord ik: dat heeft [verdachte] bepaald en zij zelf.

[slachtoffer 2] (de moeder van [slachtoffer 1]) heeft op 23 november 2004 bij de politie verklaard dat zij [slachtoffer 1] kort na haar aanhouding bezocht heeft in Engeland en dat [slachtoffer 1] haar toen verteld heeft dat zij en [verdachte] ervan wisten dat er drugs in de auto verstopt waren.

Uit het bovenstaande volgt dat de verdachte wist dat in de auto, die door [slachtoffer 1] op 18 en 19 januari 2004 naar Engeland werd gebracht, harddrugs verstopt zaten en dat verdachte heeft deelgenomen aan het organiseren van het transport van de verdovende middelen naar Engeland.

Hetgeen door de raadsman ter zitting is aangevoerd en overgelegd heeft bij het hof geen twijfel doen ontstaan over het medeplegen van verdachte aan het aanwezig hebben, vervoeren en uitvoeren van harddrugs.

In de eerste plaats heeft de raadsman aangevoerd dat de verklaring van [slachtoffer 1] over het drugstransport niet betrouwbaar zou zijn; zij zou in strijd met de waarheid hebben verklaard dat zij dit transport onder druk van verdachte zou hebben verricht.

Het hof is van oordeel dat het voor de bewezenverklaring van het onder 1 (primair) tenlastegelegde niet uitmaakt of [slachtoffer 1] het drugstransport wel of niet onder druk van verdachte heeft uitgevoerd. De verklaringen van [slachtoffer 1] voor zover relevant voor het bewijs van het onder 1 primair tenlastegelegde, acht het hof betrouwbaar omdat (zoals hierboven weergegeven) deze worden bevestigd door verklaringen van andere getuigen.

Voorts is door de raadsman aangevoerd dat de onschuld van de verdachte zou blijken uit een opgenomen telefoongesprek van 23 juni 2004 tussen verdachte en [slachtoffer 1].

Het feit dat de verdachte tijdens het telefoongesprek zegt dat hij er niets mee te maken heeft en dat dit door [slachtoffer 1] wordt bevestigd, leidt (gelet op de hierboven genoemde voor verdachte belastende verklaringen) bij het hof niet tot twijfel aan de schuld van de verdachte. Ook een schuldig iemand kan in een telefoongesprek zeggen dat hij er niets mee te maken heeft, bijvoorbeeld omdat hij onvoldoende juridisch kennis heeft en niet weet wanneer er sprake is van medeplegen, of omdat hij zich (plotseling) realiseert dat het telefoongesprek door de politie misschien wordt afgeluisterd of om impliciet aan de gesprekspartner aan te geven hoe deze moet verklaren. Met haar bevestiging kan [slachtoffer 1] hebben aangegeven dat zij verdachte begrepen heeft en dat zij overeenkomstig zijn bedoelingen heeft gehandeld.

Tenslotte is door de raadsman aangevoerd dat als verdachte zou hebben geweten dat er drugs in de auto verstopt zaten, hij nimmer plaats had genomen in die auto, omdat een vrouw (met het uiterlijk als [slachtoffer 1]) alleen minder argwaan zal wekken dan in combinatie met een man met het uiterlijk van de verdachte (getint en een paardenstaart).

Uit het feit dat de verdachte van plan was [slachtoffer 1] te vergezellen op haar reis naar Engeland, volgt nog niet dat verdachte onwetend was over de aanwezigheid van verdovende middelen in de auto. Wat de verdachte precies heeft doen besluiten om (anders dan het oorspronkelijke plan) met [slachtoffer 1] mee te reizen, is het hof niet duidelijk, maar er kunnen allerlei redenen zijn geweest waardoor de verdachte, ondanks zijn wetenschap over de aanwezigheid van harddrugs in de auto, die keuze heeft gemaakt en dat die keuze mede bepaald is door een (achteraf) onjuiste inschatting van de pakkans.

Nu verdachte wist dat zijn handelingen gericht waren op het transport van harddrugs, acht het hof bewezen dat verdachte tenminste het voorwaardelijk opzet had op het medeplegen van de bewezenverklaarde gedragingen, in die zin dat hij zich willens en wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat het ging om heroïne en dat hij die kans ten tijde van zijn handelingen bewust heeft aanvaard.

Feit 2

Het hof acht niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 2 tenlastegelegde heeft begaan. Verdachte heeft gesteld dat de seks die hij met [slachtoffer 1] had altijd op vrijwillige basis was. [slachtoffer 1] heeft verklaard dat zij een aantal keren tegen haar wil seks heeft gehad met de verdachte en dat zij die seks onderging omdat verdachte haar bedreigde of geweld toepaste.

Het hof heeft onvoldoende bevestiging voor de verklaring van [slachtoffer 1] met betrekking tot de onvrijwillige seks gevonden in het overige bewijsmateriaal, waardoor het hof er niet geheel van overtuigd is geraakt dat hetgeen door [slachtoffer 1] is verklaard ook waar is.

[slachtoffer 1] heeft pas anderhalf jaar later (nadat de relatie met de verdachte was beëindigd) bij de politie een verklaring afgelegd over de verkrachtingen. In het jaar dat die verkrachtingen zouden hebben plaatsgevonden heeft zij, voor zover bekend, niemand daarover verteld, terwijl zij wel het een en ander los liet over andere misdragingen van de verdachte. Hoewel het hof veel van wat [slachtoffer 1] zegt voor waar aanneemt (omdat die onderdelen bevestigd worden door ander bewijsmateriaal), durft het hof er niet van uit te gaan dat alle onderdelen van de verklaringen (dus ook de niet bevestigde) waar zijn, omdat niet op voorhand kan worden uitgesloten dat [slachtoffer 1] (bijvoorbeeld vanwege alles wat de verdachte haar heeft aangedaan) tijdens de verhoren negatiever over de verdachte is geweest dan de werkelijkheid rechtvaardigt.

De advocaat-generaal meent voor de verklaringen van [slachtoffer 1] over de verkrachtingen voldoende bevestiging te vinden in de verklaringen van [getuige 3], zoals afgelegd bij de politie en in de verklaringen van [getuige 4] en [getuige 5].

Ten aanzien van de verklaring die [getuige 3] heeft afgelegd bij de politie geldt dat hij ten overstaan van de raadsheer-commissaris heeft verklaard dat grote delen van die verklaring niet waar zijn en dat hij zich heeft laten sturen door de politie. Maar zelfs als uitgegaan wordt van de juistheid van de door de politie op schrift gestelde verklaring, kan daarin geen bevestiging worden gevonden voor de verklaringen van [slachtoffer 1] dat zij door de verdachte is verkracht.

Bij de politie zou [getuige 3] verklaard hebben dat hij een keer had gezien dat de hals van [slachtoffer 1] bloeduitstortingen en schaafwonden vertoonde. Deze verwondingen zouden passen bij het geweld dat verdachte, volgens de verklaring van [slachtoffer 1], toepaste voorafgaand of tijdens de verkrachting. [getuige 3] verklaart evenwel dat hij van verdachte en [slachtoffer 1] heeft gehoord dat die verwondingen ontstaan zijn nadat verdachte een riem om de hals van [slachtoffer 1] had gedaan en haar aan de riem naar de rand van het balkon had getrokken en vervolgens bijna naar beneden had getrokken. Dit komt niet overeen met (en vormt derhalve geen bevestiging voor) hetgeen [slachtoffer 1] heeft verklaard over de verkrachtingen.

Ten aanzien van [getuige 4] en [getuige 5] geldt dat zij vroeger een relatie met de verdachte hebben gehad en dat ze beiden verklaard hebben dat ze door de verdachte zijn verkracht. Verdachte is in 1997 door de rechtbank Maastricht veroordeeld voor onder meer verkrachting van [getuige 4]. Niet is gebleken dat verdachte is veroordeeld voor de verkrachting van [getuige 5], zodat het hof dit niet als vaststaand feit zal aannemen.

Uit de ter zitting van het hof overgelegde stukken blijkt dat de verdachte wel in 2002 door de rechtbank in Leuven veroordeeld is voor verkrachting van [naam 10], met wie de verdachte een relatie heeft gehad.

De twee verkrachtingen waarvoor verdachte is veroordeeld, neemt het hof aan als vaststaande feiten.

De vraag waarvoor het hof zich thans gesteld ziet is of in de omstandigheid dat de verdachte reeds twee keer voor verkrachting is veroordeeld voldoende bevestiging kan worden gevonden voor de verklaring van [slachtoffer 1] dat de verdachte haar in 2003 heeft verkracht.

Het hof beantwoordt die vraag ontkennend, omdat uit het feit dat de verdachte reeds twee maal eerder de seksuele integriteit van een vrouw niet heeft gerespecteerd, niet met voldoende zekerheid volgt dat hij (telkens) opnieuw dezelfde fout zal maken.

Feit 4

Ten aanzien van feit 4 acht het hof bewezen dat de verdachte [slachtoffer 4] heeft mishandeld zoals zij heeft verklaard, nu haar verklaringen bij de politie en de rechter-commissaris met elkaar overeenkomen en deze voorts steun vinden in de verklaring van de verdachte zoals afgelegd ter zitting van het hof van 12 november 2007 en in de verklaring van [getuige 4], zoals afgelegd bij de politie (p. 9458).

Feit 5

Vrijspraak van het primair tenlastegelegde

Ten aanzien van het achtste gedachtestreepje geldt dat de daar genoemde brief (Z 04A) zich niet (meer) in het dossier bevindt, zodat het hof niet kan nagaan of hetgeen bij dat gedachtestreepje staat waar is.

Brief Z 04 (gedachtestreepje 7) bevindt zich eveneens niet in zaakdossier 9 (waarvan de pagina’s 8899-8913 ontbreken). Weliswaar bevindt zich in een apart mapje een brief waarop Z 04 staat, maar in die brief is niet de zinsnede te vinden: “…[naam 5] houd heel veel van je…als je hem pijn doet blaas ik jou op…en dat is geen grap”. Ook van dit onderdeel van de tenlastelegging kan het hof dus niet nagaan of het klopt.

Ten aanzien van de overige in de tenlastelegging genoemde uitlatingen is het hof onvoldoende gebleken dat deze als doel hadden om [slachtoffer 1] vrijheid om naar waarheid ten overstaan van een rechter of ambtenaar een verklaring af te leggen, te beïnvloeden.

Gedeeltelijke vrijspraak van het subsidiair tenlastegelegde

Ten aanzien van het achtste gedachtestreepje geldt dat de daar genoemde brief (Z 04A) zich niet (meer) in het dossier bevindt, zodat het hof niet kan nagaan of hetgeen bij dat gedachtestreepje staat, waar is.

Brief Z 04 (gedachtestreepje 7) bevindt zich eveneens niet in zaakdossier 9 (waarvan de pagina’s 8899-8913 ontbreken). Weliswaar bevindt zich in een apart mapje een brief waarop Z 04 staat, maar in die brief is niet de zinsnede te vinden: “…[naam 5] houd heel veel van je…als je hem pijn doet blaas ik jou op…en dat is geen grap”. Ook van dit onderdeel van de tenlastelegging kan het hof dus niet nagaan of het klopt.

Ten aanzien van de uitlatingen achter de overige gedachtestreepjes is het hof van oordeel dat deze (in samenhang) een bedreiging van [slachtoffer 1] met een misdrijf tegen het leven gericht vormen. Het hof acht daarbij bewezen dat de brieven die geschreven zijn door ‘[naam 3]’ en ‘[naam 6]’ afkomstig zijn van de verdachte, dan wel dat de verdachte er voor gezorgd heeft dat de brieven bij [slachtoffer 1] terecht kwamen. Immers de brieven van [naam 6], [naam 3] en verdachte vertonen samenhang en borduren voort op de (fantasie)verhalen die verdachte [slachtoffer 1] vertelde over de Belgische criminele organisatie en die (gelet op de brieven en het onder 6a en 8 bewezenverklaarde) tot doel hadden [slachtoffer 1] te manipuleren.

Feit 6

Interpretatie tenlastelegging

Het hof leest de tenlastelegging cumulatief in die zin dat het gaat om zes bedreigingen, namelijk de bedreiging van [slachtoffer 1], [slachtoffer 2], [slachtoffer 3], [slachtoffer 5], [slachtoffer 4] en [slachtoffer 6].

Bewijsverweer

Namens verdachte is aangevoerd dat er vrijspraak moet volgen voor hetgeen is ten laste gelegd achter het zevende gedachtestreepje, omdat de bedreiging van [slachtoffer 1] niet echt was, maar gespeeld (ook door [slachtoffer 1]) met als doel [getuige 2] schrik aan te jagen.

Het hof verwerpt dit verweer omdat het ervan overtuigd is dat de bedreiging niet door [slachtoffer 1] gespeeld was en [slachtoffer 1] daadwerkelijk grote angst heeft gehad. Dat het voor [slachtoffer 1] geen spel was blijkt niet alleen uit de door [slachtoffer 1] afgelegde verklaringen, maar ook uit de verklaring van de vrienden van de verdachte, namelijk [getuige 2] (die bij het voorval aanwezig was) en [getuige 6] die er later van hoorde.

[getuige 2] heeft namelijk bij de politie verklaard (p. 8503) dat voorafgaande aan het badkamerincident verdachte hem had verteld dat hij [slachtoffer 1] bang wilde maken, dat [getuige 2] zich geen zorgen hoefde te maken en dat het maar een spelletje was. Deze uitspraak zou de verdachte niet hebben gedaan als het inderdaad zijn bedoeling was om samen met Floors [getuige 2] schrik aan te jagen.

[getuige 6] heeft bij de politie de volgende verklaring afgelegd (p. 9476):

‘Ik kan mij ook nog een verhaal herinneren dat [slachtoffer 1] mij verteld heeft waar ik erg van geschrokken van was. Ik heb naar aanleiding van dat verhaal haar ook geadviseerd bij hem weg te gaan. Hij had [slachtoffer 1] vastgebonden in de badkuip en haar overgoten met benzine en gedreigd haar in brand te steken.’ Bij de rechter-commissaris heeft [getuige 6] verklaard dat [slachtoffer 1] beslist niet in goede stemming was toen zij hem dit vertelde en er zeker niet luchtig over deed.

Gelet op de verklaringen van [slachtoffer 1], [getuige 6] en [getuige 2] hecht het hof geen geloof aan de andersluidende verklaring van [getuige 7]. [getuige 7] heeft bij de rechter-commissaris verklaard dat hij een keer met [slachtoffer 1] en verdachte in het News Café in Groningen zat en dat hij toen hoorde dat het badkamerverhaal gespeeld was. [slachtoffer 1] is daarna nog een keer door de rechter-commissaris gehoord en heeft vervolgens verklaard dat zij [getuige 7] niet kent, dat zij nooit in Groningen is geweest en dat zij destijds alleen met [getuige 6] over het badkamerincident gesproken heeft.

Namens de verdachte is voorts aangevoerd dat uit het gedrag van [slachtoffer 1] afgeleid kan worden dat het badkamerincident slechts een spel was en geen serieuze bedreiging. [slachtoffer 1] zou namelijk kort na het badkamerincident bij de verdachte op schoot zijn gaan zitten en hem hebben geknuffeld. Ook als zich dat in werkelijkheid heeft voorgedaan ziet het hof daarin geen reden om er van uit te gaan dat het badkamerincident (voor [slachtoffer 1]) een spel was. [slachtoffer 1] verklaart hier zelf bij de rechter-commissaris als volgt over:

‘Op de vraag van de officier van justitie waarom ik ben gaan knuffelen met [verdachte] na het badkamerincident antwoord ik: ten eerste kan ik mij niet herinneren dat het gebeurd is. Ten tweede als het al gebeurd is dan heb ik dat gedaan om hem te kalmeren, om hem uit die agressie te halen, zoals ik wel vaker bij hem heb gedaan.

Uit hetgeen [getuige 2] (die enige tijd vrij intensief met de verdachte en [slachtoffer 1] heeft opgetrokken) bij de politie heeft verklaard is inderdaad af te leiden dat dit soort (verzoenend) gedrag van [slachtoffer 1] vaker volgde op misdragingen van de verdachte. Hij verklaart namelijk naar aanleiding van het badkamerincident (p. 8503):

‘Ik was bang voor [verdachte] (verdachte) als hij zo’n bui had. Ik weet wel dat ik hem nooit was tegengekomen ik nooit een strafblad zou hebben gehad. Hetgeen er gebeurde daar heb ik nog steeds last van. Ik heb best wel eens overwogen om aangifte te doen. Ik was alleen bang dat ik niet serieus zou worden genomen. Ik was bang dat [slachtoffer 1] zou zeggen dat het niet zo was. Ik was ervan overtuigd dat ze na de tijd gemeenschap had met hem. Zo ging dat altijd. Dat heb ik nooit kunnen begrijpen dat zij dat toeliet. Als er wat was gebeurd dan was ze nadien altijd lief voor hem.’

En meer in het algemeen heeft [getuige 2] verklaard (p. 2805):

‘Ik verbaasde me telkens dat [slachtoffer 1] na een voorval, waarbij de vreselijkste dingen gebeurden, [slachtoffer 1] na de tijd [verdachte] knuffelde en lief voor hem was. Ik kon dat niet met elkaar rijmen.’

Gedeeltelijke vrijspraak

Het hof is er niet van overtuigd geraakt dat verdachte [slachtoffer 4] heeft bedreigd, omdat de verklaring van [slachtoffer 4] – voor zover deze betrekking heeft op de bedreiging als genoemd onder het ten zesde tenlastegelegde (gedachtestreepje 10) – onvoldoende bevestigd wordt door ander bewijsmateriaal.

Feit 8

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte [slachtoffer 1] door bedrog heeft bewogen haar auto aan hem af te geven. Uit onderzoek van verbalisant [slachtoffer 6] op 24 december 2004 blijkt dat verdachte de volkswagen Golf Cabriolet had ingeruild tegen een BMW 750 IL en 3000 euro. De Golf werd namelijk verkocht voor een bedrag van 9.995,- euro, terwijl de BMW gekocht werd voor een bedrag van 6.995,- euro. Bij de deal werd verdachte vergezeld door drie Turkse mannen (en dus niet door [slachtoffer 1]).

[slachtoffer 1] heeft ten overstaan van de politie onder meer verklaard dat verdachte deed alsof hij bij een Belgische criminele organisatie hoorde, dat zij dit geloofde, dat verdachte haar vertelde over het plan om [naam 8] (een ex van [slachtoffer 1]) te liquideren, dat echter de opdracht tot liquidatie werd ingetrokken en dat voor het terugdraaien van de opdracht door verdachte en [getuige 6] een bedrag van 20.000 euro betaald moest worden, dat verdachte geld nodig had, dat verdachte vervolgens haar auto heeft verkocht en dat zij te horen had gekregen dat de auto nog maar 5000 euro waard was.

Het hof vindt de verklaringen die [slachtoffer 1] heeft afgelegd met betrekking tot het onder 8 tenlastegelegde overtuigend, omdat die verklaringen voldoende bevestigd worden door ander bewijs.

Uit onder meer het onder 5 subsidiair en 6a bewezen verklaarde (en het daaraan ten grondslag liggende bewijs) blijkt immers dat de verdachte [slachtoffer 1] wijs maakte dat hij lid was van een criminele organisatie, dat [slachtoffer 1] hem geloofde en dat de verdachte haar verhalen over die criminele organisatie vertelde om haar te manipuleren.

Voorts blijkt uit de verklaring van [slachtoffer 1], die zij op 15 december 2004 aflegde, dat zij toen nog in de veronderstelling verkeerde dat de verdachte de bovengenoemde BMW van de criminele organisatie had gekregen.

Verder heeft de vader van [slachtoffer 1] bij de politie verklaard dat hij begin 2003 met [slachtoffer 1] de Golf Cabrio had gekocht voor een bedrag tussen 16.500 en 17.000 euro, dat in de zomer 2003 hij de Golf Cabrio niet meer bij [slachtoffer 1] voor de woning zag staan, dat [slachtoffer 1] eerst niet wilde vertellen waar de auto was gebleven, dat zij hem op een gegeven moment vertelde dat ze de auto had moeten verkopen omdat ze 20.000 euro nodig had om een liquidatie te voorkomen, dat hij het verhaal van de liquidatie niet geloofde, hij dit ook tegen [slachtoffer 1] zei, maar [slachtoffer 1] het verhaal van de verdachte bleef geloven, dat zij vertelde dat zij constant door de organisatie in de gaten werd gehouden en dat zij doodsbenauwd was.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging verkregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het 1 primair, 3, 4, 5 subsidiair, 6, 7 primair, 8 en 9 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1.

hij in de periode van 1 januari 2004 tot en met 19 januari 2004 te Hoek van Holland, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk

- buiten het grondgebied van Nederland (naar Engeland) heeft gebracht,

en

- heeft vervoerd,

en

- aanwezig heeft gehad,

ongeveer 6 kilo, van een materiaal bevattende heroïne, zijnde heroïne, een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

3.

hij in de periode van 1 januari 2003 tot en met 18 januari 2004, in de gemeente Enschede en elders in Nederland, op meerdere tijdstippen, telkens opzettelijk mishandelend een persoon, te weten [slachtoffer 1],

al dan niet met gebalde vuist heeft geslagen of gestompt, en/of

- heeft geschopt, en/of

- in de rug heeft gebeten, en/of

- een riem om de hals heeft gewikkeld en deze vervolgens heeft strakgetrokken,

waardoor voornoemde [slachtoffer 1] telkens letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

4.

hij in de periode van 1 januari 2002 tot en met 1 januari 2004, in de gemeente Zwolle en in de gemeente Haaksbergen, op meerdere tijdstippen, telkens opzettelijk mishandelend een persoon, te weten [slachtoffer 4]:

- heeft geslagen en/of gestompt, en/of

- (met kracht) heeft geschopt, en/of

- aan de haren heeft getrokken, en/of

- in een wurggreep heeft genomen en/of gehouden, en/of

- in de arm heeft gebeten, waardoor voornoemde [slachtoffer 4] (telkens) pijn heeft ondervonden;

5.

hij in de periode van 19 januari 2004 tot 6 december 2004, op plaatsen in Nederland , een persoon, genaamd [slachtoffer 1] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht,

immers heeft verdachte opzettelijk brieven en/of kaarten geschreven of laten versturen naar voornoemde [slachtoffer 1] (die toen gedetineerd zat in het Verenigd Koninkrijk), met de volgende bedreigende inhoud:

- "Mocht je vrijgesproken worden, dan ga je naar Amsterdam toe of naar [naam 1], NIET ERGENS ANDERS!" en "Wij houden jou nauwlettend in de gaten of je nu in Amsterdam of bij [naam 1] bent, wij verwachten dat je je gedraagt naar de verwachtingen van wat wij hebben" en"..maar als ik ook maar iets merk wat ten nadele van mijn werkgever is of vooral voor [naam 2], dan wordt je middelste zus de oudste" en "wij onderhouden meerdere personen die her en der op 'vakantie' zijn" en "..totdat [naam 2] vrij is val je onder onze verantwoording.." en "Neem nooit meer contact op met [slachtoffer 3]" en "Als je wilt bellen, bel je ons, maar voor de rest NIEMAND" en

- "Vandaag kreeg ik post uit B." en "Ik heb geregeld dat je bij [naam 1] terecht kunt, onder bepaalde voorwaarden" en "geloof me, [naam 3] zal er op letten dat je een fout maakt" en "hou je a.u.b. aan de afspraken" en "Ik wil niet dat je eindigt als [naam 4]" en

- "..wordt nooit boos op mij als ik met je vader naar de varkensboerderij ga. Hij gaat echt te ver, ik kan mij niet meer inhouden" en

- "je familie doet een beetje raar naar mij toe omdat je zelf die indruk hebt gewekt dat ik een boeman ben (mes op de keel, met bellen geheimzinnig doen, net doen of je onder druk werd gezet, enz. enz. enz.) Heb ik dit verdiend? Ik heb verdomme voor JOU 1 mnd ondergedoken gezeten. Ook al was het waar, het bovengenoemde wat tussen haakjes staat, had je nog niet moeten zeggen...[slachtoffer 1] ik meen het als ik hier mee ooit weer mee word geconfronteerd dan gaan de poppetjes echt dansen" en

- "[slachtoffer 1], als jij al naar een andere man zou glimlachen (behalve [naam 5]) draaien wij je nek om" en

-"Maak [naam 6] duidelijk, voorlopig staat haar moeder er buiten, en met die hoerenzoon dat blijft staan. Het moet niet definitief zijn, want ik wil straks zelf kunnen genieten..Die hoerenzoon zit mij hoog, dat ik niemand vergeef die mij dat ontneemt" en

- "[slachtoffer 3] is in paniek, laatst toen ik je moeder belde, hoorde ik dat 4 Turken of zo, [slachtoffer 3] overal achtervolgen" en "Als er ooit iets met hem gebeurt zou ik het niet eens erg vinden, ja alleen als ik hem niet met mijn ogen kan zien lijden, dat zou ik erg vinden" en

- "[slachtoffer 3] is een kandidaat waar ik zelf mee wil genieten. Hij is zo'n geval waar jezelf bij moet zijn..ik zou balen als hij nu een ongeluk krijgt waarbij hij het leven laat. Dan zou ik zijn lijk nog opgraven..door hem (zijn doen) word je ook veroordeelt als jou zaak niet wordt aangehouden";

6.

a. hij in de periode van 1 mei 2003 tot 19 januari 2004, te Enschede en op andere plaatsen in Nederland [slachtoffer 1] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling, immers heeft verdachte

- tegen [slachtoffer 1] gezegd en haar een beeld geschetst dat hij, verdachte, en zijn mededaders deel uit maakten en/of lid waren van een criminele organisatie uit België en verhalen verteld over activiteiten binnen die organisatie (zoals het uitvoeren van liquidaties en mishandelingen en het afluisteren van telefoons en verteld dat het woord "communie" een codewoord binnen die organisatie was en met dat woord bedoeld werd: "liquidatie" of "liquideren", en

- tegen [slachtoffer 1] gezegd dat hij, verdachte, afluisterapparatuur in haar woning had gevonden en verwijderd en dat [naam 8] (zijnde de ex-partner van [slachtoffer 1]) voor het plaatsen van die apparatuur verantwoordelijk was en dat hij, verdachte, er wel voor kon zorgen dat [naam 8] opgeruimd zou worden en geschetst welke mogelijkheden er waren met betrekking tot de liquidatie van [naam 8] en dat [slachtoffer 1] gevaar liep omdat zij het codewoord binnen de organisatie kende en dat zij gevaar zou lopen als zij de opdracht tot liquidatie van [naam 8] terug zou draaien, althans woorden van gelijke strekking, en

- tegen [slachtoffer 1] gezegd dat de opdracht tot liquidatie van [naam 8] was teruggedraaid en dat verdachte en zijn mededaders door de organisatie op het matje waren geroepen en dat hij (voor het terugdraaien van die opdracht) een boete van 20.000 euro aan de organisatie moest betalen en dat de organisatie (in België) haar wilde ontmoeten en dat zij ingewijd zou worden in de organisatie en dat van haar werd verwacht dat zij (als ontgroening) een persoon ([naam 9]) zou doodschieten en met [slachtoffer 1] naar België gereden en dat [slachtoffer 1] een gevaar was geworden voor de organisatie nu zij dingen wist die zij niet zou moeten weten en dat zij nu gezocht werd door de organisatie en (om die reden) de simkaart uit de telefoon van [slachtoffer 1] gehaald (omdat de organisatie anders in staat was om [slachtoffer 1] te traceren) en met [slachtoffer 1] (terug) naar de woning in Enschede gegaan en tegen [slachtoffer 1] gezegd dat zij tegen haar vader moest zeggen dat zij op vakantie in Oostenrijk was en dat zij de rolluiken en deuren van de woning moest(en) afsluiten en dat zij niet op het balkon mocht komen en geen telefoon mocht beantwoorden en/of de voordeur niet mocht openen en de brievenbus niet mocht legen en "Ik hoef eigenlijk niet bij je te zitten. Ik kan je zo uitleveren aan de organisatie en dan kan ik weer terug bij de organisatie" en (na enige tijd) tegen [slachtoffer 1] gezegd dat men had ontdekt dat [slachtoffer 1] in haar woning verbleef en dat zij onmiddellijk haar woning moest verlaten en dat er een zogenaamde "hitman" onderweg was naar haar woning en [slachtoffer 1] (vervolgens) ondergebracht in een woning in Haaksbergen en tegen [slachtoffer 1] gezegd dat (ook) die woning in de gaten werd gehouden en dat men nog steeds actief op zoek was naar [slachtoffer 1], althans woorden van gelijke strekking en haar in (een kleine kamer in) die woning heeft laten onderduiken/verblijven, en

- tegen [slachtoffer 1] gezegd dat verdachte en zijn mededaders haar achter de ramen wilden zetten en dat zij niet moest denken dat het bij dreigementen zou blijven en gezegd dat verdachte ene [naam 10] in Düsseldorf achter de ramen had gezet en die [naam 10] vanuit België had opgehaald en haar had vervoerd met een zak over haar hoofd in de kofferbak van een auto en dat die [naam 10] was geïnjecteerd met heroïne en gezegd dat [slachtoffer 1] hetzelfde zou kunnen overkomen en dat [slachtoffer 1] wel graag als prostituee zou willen werken om een shotje te krijgen, als zij verslaafd was aan heroïne en dat verdachte dan wel GHB door haar drankje zou doen en met [slachtoffer 1] langs een of meer werkplekken van prostituees gereden en daarbij tegen [slachtoffer 1] gezegd: "[slachtoffer 1] kijk maar goed want dit wordt jouw toekomstige werkplek”,

- en tegen [slachtoffer 1] gezegd dat [naam 11] (zijnde de zus van [slachtoffer 1]) een grote bek had en dat haar mond gesnoerd moest worden en dat [naam 11] geen respect toonde en verdachte en/of zijn mededaders besloten hadden iemand te bellen en dat die persoon [naam 11] moest verkrachten en kapot moest schieten en vervolgens gezegd dat [slachtoffer 1] wist wat de consequenties waren als zij een dergelijke opdracht terug wilde laten draaien en dat [slachtoffer 1] dan een geldboete moest betalen van 20.000 euro,

- en tegen [slachtoffer 1] gezegd dat zij naar de slaapkamer van haar woning moest gaan en zich moest uitkleden en [slachtoffer 1] aan de handen en de voeten vastgebonden middels een snoer en haar opgetild en naar de badkamer van haar woning gedragen en [slachtoffer 1] vastgebonden in de badkuip gelegd en/of laten liggen en een jerrycan met benzine gepakt en [slachtoffer 1] in de badkuip met benzine overgoten en in die badkamer een sigaret opgestoken en tegen [slachtoffer 1] gezegd: "Je neemt mij niet serieus, je toont geen respect, je regelt de lening niet, je neemt een loopje met mij en denkt dat het maar een spelletje is. Je doet de volgende keer maar gewoon wat ik vraag"

- en in de woning van [slachtoffer 1] een mes in zijn handen genomen en dat mes op [slachtoffer 1] gericht en tegen [slachtoffer 1] gezegd dat zij naar de badkamer moest gaan en [slachtoffer 1] met dat mes naar de badkamer gedreven/doen lopen en tegen [slachtoffer 1] gezegd dat zij een vuilniszak mee moest nemen en gezegd: "Ik steek je lek en snij je aan stukken" en dat hij, verdachte, die stukken in een vuilniszak zou doen en (vervolgens) dat mes tegen de keel van [slachtoffer 1] gezet en gedrukt gehouden en (daarbij) tegen [slachtoffer 1] gezegd: "Je moet respect voor mij hebben en je moet mij gehoorzamen en zeker serieus nemen", althans (telkens) woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking

b. hij in de periode van 1 mei 2003 tot en met 18 januari 2004, te Enschede [slachtoffer 5] heeft bedreigd met zware mishandeling, immers is verdachte met [slachtoffer 1] en [slachtoffer 5] en [naam 7] naar een bos (bij het Rutbeek) gereden en heeft daar tegen die [slachtoffer 5] gezegd: "Jij mag kiezen, of ik sla jou in elkaar, of [slachtoffer 1] slaat jou in elkaar"

c. hij op 8 januari 2005, te Enschede en/of Almelo [slachtoffer 6] (brigadier van politie Twente) heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht , immers heeft verdachte

tegen de brigadier van politie [slachtoffer 6] gezegd "ik ben zo kwaad dat ik [slachtoffer 1] in stukken kapot snij en jij bent nummer twee" en "ooit ga ik een keer naar huis en jij dan niet meer" en daarbij (telkens) in de richting van voornoemde [slachtoffer 6] gekeken en geknikt.

d. hij in de periode van 1 juni 2004 tot en met 1 april 2005, te Enschede en/of andere plaatsen in Nederland [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en met zware mishandeling, immers heeft verdachte

tegen [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] gezegd "Ik neuk jou ook, als je iets met mijn arrestatie te maken hebt" en er spijt van had dat hij [slachtoffer 3] niet dood gemaakt had en hij later [slachtoffer 3] nog wel zou vermoorden of [slachtoffer 3] een heel langzame dood zou sterven en dat hij haar ([slachtoffer 2]) de kut zou opensnijden als ergens uit zou blijken dat zij iets met zijn aanhouding te maken had of als zij opening van zaken zou geven, althans woorden van gelijke strekking.

7.

hij in de periode van 1 juli 2003 tot en met 31 augustus 2003 te Enschede en te Sittard met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld personen, genaamd [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] heeft gedwongen tot de afgifte van een hoeveelheid brandstof (benzine) en een geldbedrag toebehorende aan voornoemde [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3], welke bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte tegen voornoemde [slachtoffer 2] en/of voornoemde [slachtoffer 3] heeft gezegd "Je zult een langzame dood sterven" en/of "Er is geen weg meer terug en je leeft niet meer aan het eind van de dag" en aan die [slachtoffer 2] en die [slachtoffer 3] heeft laten weten dat verdachte een personenauto (merk BMW) welke auto toen in gebruik was bij die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 3] kwam ophalen en dat die auto afgetankt klaar moest staan en dat er een geldbedrag van 50 euro in die auto moest worden gelegd en dat verdachte en zijn mededaders onderweg waren naar die [slachtoffer 2] en heeft gezegd dat die [slachtoffer 3] zou worden vermoord en in elkaar zou worden geslagen en dat die [slachtoffer 2] de kut zou worden opengesneden en er voor zou worden- gezorgd dat die [slachtoffer 2] "achter de ramen zou komen te zitten" en zich heeft begeven naar de woning van die [slachtoffer 2] en uit zijn auto is gestapt en zich gedurende enige tijd voor die woning heeft opgehouden en vervolgens die auto (merk BMW) heeft meegenomen.

8.

hij in de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2004 in Nederland en/of in België, tezamen en in vereniging met een ander of anderen met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse hoedanigheid en een samenweefsel van verdichtsels een persoon, [slachtoffer 8], heeft bewogen tot de afgifte van grote geldbedragen, immers heeft verdachte en/of verdachtes mededader(s) toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk valselijk en bedrieglijk tegen voornoemde [slachtoffer 8] gezegd dat verdachte en zijn mededaders drugs konden verhandelen en dat verdachte en zijn mededaders in Nederland waren gearresteerd in verband met drugshandel en dat de politie drugs in beslag had genomen en dat verdachte en/of zijn mededaders in totaal 6.000 euro althans enig geldbedrag moesten terugbetalen aan de drugsbazen althans woorden van gelijke aard of strekking en tegen voornoemde [slachtoffer 8] gezegd dat verdachte [verdachte] werd vastgehouden door de organisatie van de drugsbazen omdat verdachte zijn schuld nog niet volledig had afbetaald en dat verdachte nog een restant van 2.000 euro of 1.000 euro zou moeten betalen en dat verdachte nog niet vrij was en dat zij een vinger van verdachte kon krijgen, omdat de boete niet was voldaan, althans woorden van gelijke aard of strekking en tegen voornoemde [slachtoffer 8] gezegd dat verdachte [verdachte] was opgenomen in een ziekenhuis in de buurt van Den Haag en dat de politie had verteld dat verdachte was opgenomen en dat verdachte niet meer had gepraat en niemand meer kende en/of in een trancetoestand verkeerde en alleen in Engeland behandeld zou kunnen worden en dat daarvoor een geldbedrag van 15.000 euro nodig was en voornoemde [slachtoffer 8] gebeld en zich daarbij voorgedaan als dokter en tegen [slachtoffer 8] gezegd dat het nodig was dat verdachte in Engeland behandeld moest worden en dat hij de beller verdachte zou begeleiden naar Engeland en [slachtoffer 8] gevraagd of zij dat geld voor verdachte wilde betalen, en tegen voornoemde [slachtoffer 8] gezegd dat verdachte een café in Apeldoorn wilde beginnen of overnemen en dat hij daarvoor een geldbedrag van 20.000 euro nodig had en gezegd dat verdachte dat geld niet had en gevraagd of [slachtoffer 8] in dat bedrijf wilde investeren en toen [slachtoffer 8] aangaf slechts 13.000 euro te hebben aan [slachtoffer 8] gevraagd het resterende geld van haar ouders te lenen en dat een eigenaar van een koeriersbedrijf ( ene [naam 12]) wel bereid was het resterende bedrag in het café te investeren en [slachtoffer 8] gevraagd genoemd bedrag van 13.000 euro over te maken op de bankrekening van die [naam 12], en met [slachtoffer 8] een café in Apeldoorn bekeken en daar met een persoon gesproken over de aan-/verkoop van dat café, waardoor voornoemde [slachtoffer 8] telkens werd bewogen tot bovenomschreven afgifte van geldbedragen,

en

een persoon, genaamd [slachtoffer 1] heeft bewogen tot de afgifte van een personenauto (merk Volkswagen Golf), immers heeft/hebben verdachte en/of verdachtes mededader(s) toen aldaar met vorenomschreven oogmerk valselijk en bedrieglijk tegen voornoemde [slachtoffer 1] gezegd dat verdachte lid was van een criminele organisatie en dat verdachte er voor zou kunnen zorgen dat ene [naam 8], zijnde een ex-vriend van die [slachtoffer 1], geliquideerd zou worden en dat verdachte opdracht tot die liquidatie had gegeven en dat die opdracht tot liquidatie was teruggedraaid en dat verdachte om die reden door de organisatie op het matje was geroepen en dat verdachte voor het terugdraaien van die opdracht een boete van 20.000 euro aan de organisatie moest betalen en dat verdachte geen geld had en dat verdachte nog een bedrag van 5.000 euro nodig had en dat genoemde personenauto van [slachtoffer 1] in verband met schade nog maar een waarde had van 5.000 euro en dat die auto verkocht moest worden en dat [slachtoffer 1] om voornoemde reden die auto moest meegeven aan verdachte en die auto door hem moest laten verkopen, teneinde het geld voor die organisatie bij elkaar te krijgen, waardoor [slachtoffer 1] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

9.

hij omstreeks de periode van 1 februari 2004 tot en met 30 april 2004 in Nederland een vuurwapen van categorie II van de Wet wapens en munitie, te weten een pistool, en voor dat wapen geschikte munitie van categorie II van genoemde wet, te weten patronen, voorhanden heeft gehad.

Het hof heeft zich ervan vergewist dat het onder 8 bewezenverklaarde feit strafbaar is gesteld in België.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezene levert op de misdrijven:

ten aanzien van het onder 1 primair bewezenverklaarde:

Medeplegen van:

Opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, onder A, B en C van de Opiumwet gegeven verbod.

ten aanzien van het onder 3 en 4 bewezenverklaarde:

telkens:

Mishandeling, meermalen gepleegd.

ten aanzien van het onder 5 subsidiair bewezenverklaarde:

Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.

ten aanzien van het onder 6a bewezenverklaarde:

Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.

en

ten aanzien van het onder 6b bewezenverklaarde:

Bedreiging met zware mishandeling.

en

ten aanzien van het onder 6c bewezenverklaarde:

Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.

en

ten aanzien van het onder 6d bewezenverklaarde:

Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.

en

Bedreiging met zware mishandeling.

ten aanzien van het onder 7 primair bewezenverklaarde:

Afpersing, meermalen gepleegd.

ten aanzien van het onder 8 bewezenverklaarde:

Medeplegen van:

Oplichting, meermalen gepleegd.

ten aanzien van het onder 9 bewezenverklaarde:

Handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie terwijl het feit wordt begaan met betrekking tot een wapen van categorie II.

Handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Strafmotivering

De bewezen verklaarde feiten zijn zodanig ernstig dat een langdurige gevangenisstraf is aangewezen.

Ten aanzien van de overtreding van de Opiumwet geldt dat het gaat om een aanzienlijke hoeveelheid heroïne die naar Engeland is uitgevoerd. Het is een feit van algemene bekendheid dat drugs schadelijk zijn voor de volksgezondheid en bovendien veel criminaliteit en overlast met zich meebrengen.

Verder heeft verdachte tussen mei 2003 en februari 2005 de Wet Wapens en Munitie overtreden, verschillende mensen mishandeld, bedreigd, afgeperst en opgelicht. [slachtoffer 8] meende een relatie met verdachte te hebben en heeft zich voor grote bedragen laten oplichten. [slachtoffer 4] heeft een relatie met de verdachte gehad en is tijdens die relatie meermalen mishandeld. Verdachte heeft langere tijd een relatie met [slachtoffer 1] gehad en heeft haar opgelicht en meerdere keren mishandeld en bedreigd. Eén van die bedreigingen betrof het in brand steken van [slachtoffer 1] waarbij zij werd vastgebonden en overgoten met benzine. De moeder en stiefvader van [slachtoffer 1] zijn door de verdachte bedreigd en afgeperst. Verder heeft de verdachte [slachtoffer 5] en een verhorende ambtenaar bedreigd. Daarnaast ontstaat door de verklaringen die door en over de verdachte zijn afgelegd een beeld van een man die veel gokt, (daardoor) veel geld nodig heeft, geen legale inkomsten heeft, leugen op leugen stapelt en geen verantwoordelijkheid wenst te nemen voor de ellende die hij aanricht en de kinderen (voor zover bekend: vijf bij drie verschillende vrouwen en de zesde op komst bij een nieuwe vriendin) die hij op de wereld zet.

Verdachte is vaker in Nederland en België veroordeeld voor misdrijven. Die veroordelingen betreffen onder meer geweldsdelicten tegen vrouwen met wie hij een relatie heeft gehad en die een of meer kinderen van hem hebben. Het gaat dan om verkrachtingen, mishandelingen, vrijheidsberoving en bedreiging.

Onderzoekers van het Pieter Baan Centrum zijn van oordeel dat verdachte volledig toerekeningsvatbaar is, welk oordeel in hoger beroep na uitvoerige ondervraging is gehandhaafd. Het hof zal ten aanzien van de toerekeningsvatbaarheid geen ander standpunt innemen dan de onderzoekers van het Pieter Baan Centrum, waardoor een maatregel als TBS buiten beeld blijft.

Wel is het hof van oordeel dat het recidivegevaar groot is. Dit baseert het hof niet alleen op de eerdere veroordelingen, het grote aantal bewezen verklaarde feiten, maar ook op de houding van de verdachte. Nergens blijkt uit dat de verdachte van plan is zijn levensstijl te veranderen en (bijvoorbeeld) hulp te zoeken.

Dit recidivegevaar laat het hof meewegen bij het bepalen van de duur van de gevangenisstraf. De 8 jaar gevangenisstraf die de rechtbank Almelo had opgelegd, acht het hof gelet op de door de rechtbank bewezen verklaarde feiten en het recidivegevaar passend. Nu het hof minder feiten bewezen verklaart dan de rechtbank Almelo (waaronder ernstige feiten als de verkrachtingen van [slachtoffer 1]) zal het een lagere gevangenisstraf opleggen, namelijk 7 jaar.

De vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt EUR 42.699,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van EUR 12.495,00. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 3, 5, 6 en 8 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden tot een bedrag (bij wijze van voorschot) van € 2.500,00 wegens immateriële schade en tot een bedrag van € 9.995,00, zijnde het bedrag waarvoor verdachte de personenauto van de benadeelde partij heeft verkocht, zijnde in totaal een bedrag van

€ 12.495,00. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen.

Voor het overige is de vordering naar het oordeel van het hof niet van zo eenvoudige aard dat zij zich leent voor behandeling in het strafgeding. In zoverre kan de benadeelde partij daarom thans in haar vordering niet worden ontvangen en kan zij haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 2 en 10 van de Opiumwet, de artikelen 5, 24c, 36f, 47, 55, 57, 63, 285, 300, 317 en 326 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat verdachte het onder 2 en 5 primair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat verdachte het 1 primair, 3, 4, 5 subsidiair, 6, 7 primair, 8 en 9 tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart verdachte strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 7 (zeven) jaren.

Bepaalt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Veroordeelt verdachte aan de benadeelde partij, [slachtoffer 1], te betalen een bedrag van

€ 12.495,00 (twaalfduizend vierhonderdvijfennegentig euro).

Verklaart de benadeelde partij, [slachtoffer 1], in haar vordering voor het overige niet ontvankelijk en bepaalt dat zij in zoverre haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan veroordeelde de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van de benadeelde partij, genaamd [slachtoffer 1], een bedrag te betalen van € 12.495,00 (twaalfduizend vierhonderdvijfennegentig euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 198 (honderdachtennegentig) dagen hechtenis.

Bepaalt dat, indien verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij inzoverre komt te vervallen en andersom dat, indien verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Aldus gewezen door

mr J.D. den Hartog, voorzitter,

mr M.H.M. Boekhorst Carrillo en mr W.R. Rosingh, raadsheren,

in tegenwoordigheid van D.P. Post, griffier,

en op 12 februari 2008 ter openbare terechtzitting uitgesproken.